Szkolenie stacjonarne: Zarządzanie różnorodnym zespołem

Mówiąc o różnorodności w zespole myślimy o: różnicy między pokoleniami, dopasowaniu stylu komunikacji do typologii osób, umiejętności rozwiązywania konfliktów, sposobach myślenia i doświadczania, czy wykorzystaniu talentów.

Różnorodny zespół to olbrzymi potencjał i szansa dla firmy. Jednocześnie jest to duże wyzwanie dla menedżera, który tym zespołem zarządza.  Dlatego jedną z kluczowych umiejętności menedżera staje się zarządzanie różnorodnym zespołem.

 • Realizacja szkolenia uwzględnia zasady bezpiecznej obsługi klienta w czasie Covid.
 • Szkolenie realizujemy również w formule szkolenia online.

Cena i Terminy

22.01.2021r.
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
759 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
*Promocja obejmuje terminy szkoleń do 31.03.2021r.
12.03.2021r.
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
759 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
*Promocja obejmuje terminy szkoleń do 31.03.2021r.
22.01.2021r.
9:00-16:00
CENA REGULARNA
759 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT
12.03.2021r.
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA
759 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23 % VAT

CENA ZAWIERA:

 • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru).
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

CENA SZKOLENIA:

 • Cena netto (plus 23% VAT)
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.

CENA PROMOCYJNA:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej.

UZYSKAJ DOFINANSOWANIE:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Obszarach różnicujących członków zespołu.
 • Poszczególnych pokoleniach (ich mocnych i słabych stronach).
 • Formułowaniu i dobieraniu właściwego komunikatu do  typologii zachowań osób.
 • Głównych motywatorach działania.
 • Wykorzystaniu różnorodności podczas procesu rekrutacyjnego i pierwszych dni w pracy pracownika

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozpoznawania potrzeb i rozumienia stylu pracy i czynników motywujących różne pokolenia.
 • Rozpoznawania różnych stylów komunikacji i pracy.
 • Dopasowania działań menedżerskich do potrzeb różnych reprezentantów typów psychologicznych.
 • Myślenia długoterminowego o rozwijaniu zespołu różnorodnego.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Motywowaniem przedstawicieli różnych pokoleń poprzez indywidualne podejście.
 • Zarządzaniem potencjałem zespołu różnorodnego.
 • Budowaniem relacji i współpracy w zespole różnorodnym.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Menedżerowie, którzy uczestniczą w procesie rekrutacji i budują swoje zespoły.
 • Liderzy/szefowie , którzy  chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie w zakresie doboru właściwych ścieżek komunikacji do poszczególnych pracowników.
 • Dla wszystkich, którzy przygotowują się do roli liderów i chcą wiedzieć jak pracować z różnorodnymi zespołami.

Program Szkolenia

Zarządzanie różnorodnym zespołem –jak zarządzać zespołem różnorodnym pod kątem pokoleń, modelu DISC, wartości, przekonań, talentów.

Każdy wnosi jakąś wartość do zespołu, a rolą menedżera jest zrozumienie tych różnic i wykorzystanie ich do realizacji celów i rozwoju zespołu. Aby móc się rozwijać potrzebna nam jest różnorodność.

09:00 – 09:30 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie  Zarządzania różnorodnym zespołem

09:30 – 11:00 Moduł I. Zarządzanie różnorodnym zespołem – różnorodność

 • Postrzeganie siebie i postrzeganie innych – ćwiczenie indywidualne.
 • Kim oni są – czym jest różnorodność –  ćwiczenie w podgrupach.
 • 5 sposobów zarządzania różnorodnym zespołem.

11:00- 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Moduł II. Zarządzanie różnorodnym zespołem – charakterystyka pokoleń

 • Co wiemy o pokoleniach – fragment filmowy.
 • Baby boomers, X, Y, Z – czyli pokolenia na rynku pracy – prezentacja.
 • Pokolenie Henryków – omówienie.
 • Przekonania, wartości, różnice przedstawicieli pokoleń – ćwiczenie w podgrupach.
 • Analiza mocnych i słabych stron wynikających z różnic pokoleń  – praca w podgrupach – Analiza SWOT.
 • Analiza zespołu  – kim zarządzam? ćwiczenie indywidualne.
 • Jak wydobywać potencjał i jak pracować z przedstawicielami różnych pokoleń?
 • Co może robić menedżer by oddziaływać na różne pokolenia? – dyskusja grupowa.
 • Co sprawia, że przedstawiciele pokoleń pozostają w zespole? – główne motywatory – ćwiczenie w podgrupach.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad
13:40 – 14:30 Moduł III.  Zarządzanie różnorodnym zespołem – różnorodność w budowaniu zespołu

 • Rekrutacja dopasowana –  wprowadzenie – fragment filmowy.
 • Znaczenie rekrutacji – 5 etapów budowania zespołu.
 • Onboarding – wprowadzenie i ćwiczenie w podgrupach.
 • Mentoring i wsparcie – komu jest potrzebne i kiedy?
 • 8 zasad nowego zaangażowania  –  jak znaleźć wspólny język z innymi generacjami.

14:30 – 14:45 Przerwa
14:45 – 15:45 Moduł IV.  Zarządzanie różnorodnym zespołem – różnorodność w sposobie komunikacji na podstawie DISC

 • Charakterystyka modelu stylu zachowań DISC  – cztery wymiary, mini wykład, filmy, dyskusja.
 • Jak identyfikować style zachowań – ćwiczenie w podgrupach.
 • Mocne i słabe strony każdego z typów – ćwiczenie.
 • Budowanie ścieżek dostępu do pracy z poszczególnymi typami.
 • Jak dopasować rozmowę do poszczególnych typów osób?

15:45 – 16:00 Podsumowanie szkolenia z zakresu zarządzania różnorodnością oraz  analiza  stworzenie listy działań z zespołem.

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

 

Klienci

8 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Szkolenie organizowane jest na sali szkoleniowej w samym centrum Warszawy.

2. Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy, otrzymujesz rabaty: 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby; 15% przy trzeciej; wycena indywidualna przy czwartej.

3.Otrzymujesz od nas odpowiednie materiały szkoleniowe: pakiet konferencyjny (teczka, długopis, notatnik).

4. W trakcie szkolenia, masz stały dostęp do serwisu kawowego premium (kawa, herbata, woda, sok, przekąski, owoce sezonowe), a także masz zapewniony dwudaniowy posiłek w uznanej w Warszawie restauracji.

5. W trakcie szkolenia analizujemy również Twoje case study.

6. Po udziale w szkoleniu otrzymujesz możliwość e-mentoringu z trenerem, do miesiąca po zakończeniu szkolenia.

7. Po zakupie szkolenia otrzymujesz od nas rabat – 20%, na zakup kolejnego szkolenia, ważny trzy miesiące.

8. W przypadku tego szkolenia, masz możliwość pozyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dowiedz się więcej >

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE:

Szkolenie stacjonarne: Zarządzanie różnorodnym zespołem