Szkolenia dla firm oraz administracji

Zarządzanie rozwojem pracowników w organizacji – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Otwarte szkolenia HR przygotowujące specjalistów działu kadr do opracowywania i wdrażania programów rozwojowych w firmie to najbardziej przydatne kursy w aktualnych realiach biznesowych. Szkolenie HR „Zarządzanie rozwojem pracowników” to obowiązkowa pozycja w harmonogramie szkoleń pracowników zarządzających zasobami ludzkimi w organizacji, którzy stale muszą aktualizować swoją wiedzę, by podejmować najlepsze dla organizacji i jej członków decyzje dotyczące procesu szkolenia kadr. Inwestowanie w rozwój potencjału kadrowego jest bowiem obecnie jednym z najskuteczniejszych sposobów zwiększania konkurencyjności firmy i podnoszenia wydajności jej pracowników.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Otwarte kursy HR z zarządzania rozwojem pracowników rekomendujemy nie tylko wszystkim firmom i instytucjom, które są świadome znaczenia programów rozwojowych w realizacji strategii biznesowej, ale również wszystkim osobom aktualnie zatrudnionym w działach personalnych i ubiegającym się o angaż na stanowiskach związanych z HR. Nasze stacjonarne i zdalne szkolenia dla HR to praktyczne kursy kompleksowo przygotowujące do podejmowania zadań z zakresu zarządzania personelem i zarządzania rozwojem pracowników w organizacji, a prezentowany kurs Human Resources nie ma sobie równych na rynku szkoleń pod względem jakości, poziomu merytorycznego i zastosowania najnowszych metod i form nauczania. Otwarte szkolenia Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników” to idealna okazja do udoskonalenia ścieżek rozwojowych pracowników zatrudnionych w firmie oraz zauważalnego zwiększenia ich potencjału, dzięki optymalnie dobranych do specyfiki organizacji strategii szkoleniowych i programów rozwojowych. Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów już dziś i zamów kursy HR i szkolenia działu personalnego, które pomnożą potencjał Twoich pracowników i zapewnią sukces Twojej organizacji!

Otwarte szkolenie Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników” organizujemy zarówno jako klasyczny stacjonarny kurs, jak i nowoczesne i wyjątkowo atrakcyjne dla zabieganych – szkolenie online. Zainteresowanych tematyką rozwoju pracowników i kształtowaniem strategii szkoleniowych zachęcamy również do wyboru zamkniętego szkolenia HR „Zarządzanie szkoleniami w organizacji” lub „Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie”, które przygotowujemy na zamówienie i maksymalnie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb szkoleniowych konkretnych organizacji.

Zarządzanie rozwojem pracowników w organizacji – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia dla firm oraz administracji

Otwarte szkolenia HR przygotowujące specjalistów działu kadr do opracowywania i wdrażania programów rozwojowych w firmie to najbardziej przydatne kursy w aktualnych realiach biznesowych. Szkolenie HR „Zarządzanie rozwojem pracowników” to obowiązkowa pozycja w harmonogramie szkoleń pracowników zarządzających zasobami ludzkimi w organizacji, którzy stale muszą aktualizować swoją wiedzę, by podejmować najlepsze dla organizacji i jej członków decyzje dotyczące procesu szkolenia kadr. Inwestowanie w rozwój potencjału kadrowego jest bowiem obecnie jednym z najskuteczniejszych sposobów zwiększania konkurencyjności firmy i podnoszenia wydajności jej pracowników.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Otwarte kursy HR z zarządzania rozwojem pracowników rekomendujemy nie tylko wszystkim firmom i instytucjom, które są świadome znaczenia programów rozwojowych w realizacji strategii biznesowej, ale również wszystkim osobom aktualnie zatrudnionym w działach personalnych i ubiegającym się o angaż na stanowiskach związanych z HR. Nasze stacjonarne i zdalne szkolenia dla HR to praktyczne kursy kompleksowo przygotowujące do podejmowania zadań z zakresu zarządzania personelem i zarządzania rozwojem pracowników w organizacji, a prezentowany kurs Human Resources nie ma sobie równych na rynku szkoleń pod względem jakości, poziomu merytorycznego i zastosowania najnowszych metod i form nauczania. Otwarte szkolenia Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników” to idealna okazja do udoskonalenia ścieżek rozwojowych pracowników zatrudnionych w firmie oraz zauważalnego zwiększenia ich potencjału, dzięki optymalnie dobranych do specyfiki organizacji strategii szkoleniowych i programów rozwojowych. Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów już dziś i zamów kursy HR i szkolenia działu personalnego, które pomnożą potencjał Twoich pracowników i zapewnią sukces Twojej organizacji!

Otwarte szkolenie Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników” organizujemy zarówno jako klasyczny stacjonarny kurs, jak i nowoczesne i wyjątkowo atrakcyjne dla zabieganych – szkolenie online. Zainteresowanych tematyką rozwoju pracowników i kształtowaniem strategii szkoleniowych zachęcamy również do wyboru zamkniętego szkolenia HR „Zarządzanie szkoleniami w organizacji” lub „Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie”, które przygotowujemy na zamówienie i maksymalnie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb szkoleniowych konkretnych organizacji.

Cele i Korzyści

Opracowane przez naszych ekspertów szkolenia HR z zakresu zarządzania rozwojem pracowników koncentrują się na nauce najbardziej przydatnych umiejętności wymaganych do realizacji zadań związanych z procesami szkolenia kadr. Otwarte szkolenie HR „Zarządzanie rozwojem pracowników” wyposaża Uczestników kursu w rzetelną i usystematyzowaną wiedzę na temat nowoczesnych narzędzi i metod stosowanych w zarządzaniu szkoleniami, tworzenia ścieżek karier oraz planowania strategii i projektów rozwojowych dla organizacji. Oferowane przez nas kursy HR z tej szczególnie ważnej aktualnie tematyki całościowo przygotowują pracowników działu HR i szkoleń do roli specjalistów odpowiedzialnych za diagnozę potrzeb szkoleniowych organizacji, opracowywanie harmonogramu szkoleń i ocenę efektywności wdrażanych projektów szkoleniowych. Kurs Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników” to intensywny warsztat umiejętności praktycznych, dzięki któremu Twoja organizacja będzie mogła dbać o właściwy rozwój kadr bez marnowania czasu, pieniędzy i innych cennych zasobów. Zdalne i stacjonarne szkolenia Human Resources polecamy również osobom, które chcą podnieść kwalifikacje zawodowe i zwiększyć swoje szanse w pozyskaniu atrakcyjnej pracy w dziale HR.

Proponowane przez nas kursy HR i szkolenia działu personalnego z obszaru zarządzania szkoleniami wyposażają Kursantów w specjalistyczną wiedzę o bardzo praktycznym charakterze – stacjonarne szkolenie Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników” oraz jego odpowiednik organizowany jako warsztaty online obfitują w przykłady, kompendia dobrych praktyk i eksperckie porady o charakterze know-how. Wszystkie otwarte szkolenia HR dostępne w najnowszym katalogu naszych profesjonalnych kursów są prowadzone przez cenionych ekspertów z tej dziedziny i doświadczonych trenerów, którzy są w stanie na bieżąco optymalizować program szkoleń, metody i formy nauczania w taki sposób, by każdy Kursant mógł zdobywać najpotrzebniejszą wiedzę i rozwijać najważniejsze dla siebie kompetencje.

Co zyskasz w efekcie szkolenia HR Zarządzanie rozwojem pracowników?

Szkolenie HR z tego obszaru przygotowuje do roli profesjonalnego eksperta, który prawidłowo rozpoznaje potrzeby szkoleniowe w organizacji i potrafi przygotować adekwatne do nich programy rozwojowe. Otwarte kursy HR z zarządzania szkoleniami dostarczają fachowej wiedzy z obszaru zarządzania szkoleniami i skutecznych metod rozwijania potencjału kadrowego firm oraz kształcą biegłość w posługiwaniu się narzędziami niezbędnymi do diagnozy, planowania i oceniania programów szkoleniowych. Stacjonarne i zdalne szkolenia dla HR na bieżąco wzbogacamy o nowe zagadnienia, aby jak najlepiej przygotować Kursantów do wyzwań dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

Kurs Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników” dostarcza fachowych informacji o:

 • najważniejszych metodach i narzędziach wykorzystywanych w procesach zarządzania szkoleniami w firmie;
 • regułach projektowania planów szkoleń i projektów rozwojowych;
 • metodach i narzędziach stosowanych do pomiaru efektywności szkoleń.

Otwarte szkolenia Human Resources z zarządzanie rozwojem pracowników koncentrują się na objaśnianiu zagadnień o praktycznym znaczeniu i nauce najbardziej przydatnych dla sprawnego administrowania szkoleniami umiejętności. Nasze kursy HR i szkolenia działu personalnego uczą, jak optymalnie planować szkolenia i ścieżki karier, by nie marnować cennych zasobów organizacji.

Prezentowane szkolenie Human Resources prowadzi do opanowania kluczowych umiejętności:

 • rozpoznawania potrzeb szkoleniowych członków organizacji;
 • tworzenia narzędzi służących identyfikacji i analizie potrzeb szkoleniowych, realizacji i ocenie efektywności projektów rozwojowych i szkoleń.

Stacjonarne i zdalne szkolenia HR „Zarządzanie rozwojem pracowników” skutecznie łączą teorię z praktyką, by Kursanci bez przeszkód mogli wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę w działaniu na rzecz organizacji, w której są zatrudnieni.

Kurs „Zarządzanie rozwojem pracowników” kształci specjalistyczne kompetencje związane z:

 • zarządzaniem szkoleniami w organizacji;
 • wspieraniem i kreowaniem mądrej polityki szkoleń i zorientowanych na efektywność projektów rozwojowych;
 • rozwijania potencjału kadrowego organizacji.

Szkolenia w Human Skills z dziedziny zarządzania rozwojem pracowniczym mają na celu wsparcie specjalistów zatrudnionych w działach kadr w realizacji zadań ukierunkowanych na stymulowanie rozwoju organizacji przez rozwój jej członków.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
26.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
11.10.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
09.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
27.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
15.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA HR ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRACOWNIKÓW – KURS ONLINE

Zdalne szkolenie HR z zarządzania rozwojem pracowników odbywa się w na platformie Zoom lub Clickmeeting i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania ani zaawansowanej biegłości technicznej. Kursy HR organizowane w wersji online to warsztaty umożliwiające sprawną i bezproblemową naukę z dowolnego miejsca i bez konieczności inwestowania dodatkowych środków potrzebnych na dojazdy do placówki szkoleniowej. Oferowane przez nas szkolenia dla HR i osób aplikujących na posady w dziale kadr podejmujące tematykę programów szkoleniowych w organizacji zostały zaprojektowane jako jednodniowe sesje podzielone na kilka modułów tematycznych, część wprowadzającą i podsumowującą. Prezentowany zdalny kurs Human Resources uwzględnia również w swoim programie przerwy, które pozwalają na chwilę wytchnienia przed wprowadzeniem kolejnych segmentów wiedzy.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szkolenia Human Resources w formule online rozpoczynają się diagnozą potrzeb szkoleniowych w celu optymalnego dopasowania ich zawartości programowej. Otwarte kursy HR i szkolenia działu personalnego są w Human Skills prowadzone przez doświadczonych i utytułowanych trenerów, którzy w razie potrzeby są w stanie na bieżąco dostosowywać program szkolenia, treści i metody nauczania do oczekiwań Kursantów. Zdalnie prowadzone szkolenie Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników” gwarantuje Kursantom dostęp do obszernego pakietu materiałów szkoleniowych oraz dodatkowej opieki eksperckiej w formie e-konsultacji dostępnych nawet przez 30 dni po ukończeniu kursu.

Zdalne szkolenia HR z dziedziny zarządzania szkoleniami i zarządzania rozwojem pracowników kończą się uzyskaniem certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu w naszym wielokrotnie wyróżnianym centrum szkoleniowym.

Szczegółowy program szkolenia HR Zarządzanie rozwojem pracowników – szkolenie HR online

Zarządzanie rozwojem pracowników: jak przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych, planować i budżetować szkolenia, prowadzić ewaluację i realizować projekty szkoleniowe?

Zdalne kursy HR z zarządzania rozwojem pracowników to intensywne jednodniowe sesje szkoleniowe trwające z przerwami około 7-8 godzin. W razie konieczności szczegółowy harmonogram szkolenia dla HR i kandydatów na pracowników działu kadr jest dostosowywany do potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej, a kurs Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników” wzbogacamy o dodatkowe zagadnienia, przykłady, ćwiczenia.

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników” wraz z diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Moduł I. Zarządzanie rozwojem pracowników – analiza potrzeb szkoleniowych w firmie

 • Znaczenie i funkcja projektów rozwojowych dla pracowników.
 • Rodzaje szkoleń, coachingu i mentoringu, ich istota i cele.
 • Model uczenia się charakterystyczny dla dorosłych osób.
 • Klasyczne i nowatorskie metody i techniki w procesie szkolenia.
 • Znaczenie praktyki w nauczaniu – cykl Kolba.
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych (luka edukacyjna, źródła i kryteria potrzeb).
 • Cele edukacyjne i efekty możliwe do osiągnięcia poprzez szkolenia pracowników.
 • Test dla organizacji do analizy potrzeb szkoleniowych.
 • Formalne oraz nieformalne metody poszukiwania potrzeb szkoleniowych wraz z omówieniem ich wad i walorów (metoda ankietowa, metoda kwestionariuszowa, arkusz priorytetów, metoda samooceny, metoda uzgodnionych oczekiwań, technika przypadku krytycznego).

Przerwa (około 10 min)

Moduł II. Zarządzanie rozwojem pracowników – Planowanie i budżetowanie szkoleń

 • Wystandaryzowana kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych.
 • Tworzenie budżetu i rozdział środków na finansowanie szkoleń.
 • Harmonogram podziału środków.
 • Składowe planu szkoleń.
 • Obligatoryjne szkolenia i szkolenia miękkie (klasyfikacja i możliwy ROI).
 • Matryca szkoleń stanowiskowych.
 • Definiowanie grup uczestników szkolenia – standardy (stażowe, kwalifikacyjne, awansowania poziomego i pionowego). Proporcje czasu niezbędnego do przygotowania zawodowego pracownika aż do zdobycia określonego stopnia specjalizacji.
 • Typologia grup pracowników w kontekście tworzenia modelowych ścieżek edukacyjnych.
 • Kategoryzacja projektów szkoleniowych pod kątem potrzeb organizacji (obligatoryjne, permanentne, podstawowe, adaptacyjne, specjalistyczne, wieloszczeblowe itd.).

Przerwa obiadowa (około 40 min)

Moduł III. Ewaluacja programów szkoleniowych i zwrot z inwestycji w proces szkolenia

 • Bezpośrednia i pogłębiona ewaluacja.
 • Tematyka oceny szkoleń – zakres oceny.
 • Efekty kształcenia pracowników kontra strategie oceny.
 • Ocena treningu: skuteczność, wydajność, efektywność.
 • Model Donalda Kirkpatricka.
 • Projektowanie oceny (przykładowe arkusze i kwestionariusze oceniające).
 • Analiza zysków i kosztów – porównanie efektywności z oceną wartości projektu rozwojowego.
 • Model ROI.

Przerwa (około 10 min)

Moduł IV. Realizacja szkoleń w organizacji

 • Tworzenie pakietów edukacyjnych i modułów szkoleniowych.
 • Konstruowanie grup szkoleniowych, dobór metod nauczania oraz osób prowadzących.
 • Rynek szkoleń.
 • Współpraca z firmami szkolącymi i tworzenie baz danych.
 • Wybór usługodawcy.
 • Zagadnienia prawne – umowa z firmą szkolącą i umowa z pracownikiem – relacja win-win z dostawcami, Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 • Aspekty logistyczne – planowanie kursów, wyposażenie szkolenia, dobór sali, obligatoryjna i wspomagająca dokumentacja, ewidencja szkoleń.
 • Monitorowanie zajęć.
 • Sugerowane działania poszkoleniowe – m.in. zajęcia follow-up, reminder session.

Zakończenie szkolenia – zdalne kursy HR i szkolenia działu personalnego kończą się modułem podsumowującym wiedzę oraz propozycjami działań, które pomogą wzmocnić efekty szkolenia. Otwarte szkolenie Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników” w formule online może zostać dofinansowane z KFS lub BUR.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA HR ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRACOWNIKÓW – KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenie HR z dziedziny zarządzania rozwojem pracowników odbywa się w naszej głównej siedzibie w centrum Warszawy. Otwarte kursy HR „Zarządzanie rozwojem pracowników” mają charakter jednodniowych intensywnych zajęć warsztatowych, które trwają około 7 godzin. Stacjonarne szkolenia dla HR z powyższej tematyki obejmują naukę w podziale na kilka modułów tematycznych, a po każdym z nich przewidziana jest krótsza bądź dłuższa przerwa. Standardowo stacjonarny kurs Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników” rozpoczyna się wstępem, podczas którego odbywa się diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, aby prowadzący zajęcia mógł opracować dokładny harmonogram zajęć i zakres materiału omawianego w trakcie danego szkolenia Human Resources oraz dobrać najodpowiedniejsze przykłady, formy i metody nauczania.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Klientom decydującym się na stacjonarne kursy HR, szkolenia działu personalnego i kandydatów do pracy na stanowiskach w działach kadr w ramach opłaty za szkolenie Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników” zapewniamy pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych, poczęstunek podczas przerwy na kawę, a także dwudaniowy obiad w renomowanej restauracji w ramach długiej przerwy obiadowej. Wszystkie szkolenia HR w formule stacjonarnej odbywają się w bardzo komfortowych warunkach, w dobrze wyposażonych salach.

Szczegółowy program szkolenia HR Zarządzanie rozwojem pracowników – kurs stacjonarny

Zarządzanie rozwojem pracowników: jak przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych, planować i budżetować szkolenia, prowadzić ewaluację i realizować projekty szkoleniowe?

Stacjonarne szkolenie HR z powyższej tematyki zostało zaprojektowane jako praktyczny kurs, na który składają się 4 moduły tematyczne oraz wstęp z ustaleniem celów szkolenia i blok podsumowujący zajęcia. Stacjonarne kursy HR dotyczące zarządzania rozwojem pracowników mogą zostać w razie potrzeby wzbogacone przez trenera o inne treści, case studies, przykłady lub ćwiczenia. Wszystkie szkolenia dla HR z naszej aktualnej oferty kończą się wystawieniem certyfikatu poświadczającego ukończenie profesjonalnego kursu w naszej szkole. Stacjonarny kurs Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników” może na życzenie Klienta zostać także uzupełniony o darmowe e-konsultacje z trenerem prowadzącym warsztat.

Wstęp do kursu z diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć i omówieniem celów szkolenia Human Resources „Zarządzanie rozwojem pracowników”.

Moduł I. Zarządzanie rozwojem pracowników – analiza potrzeb szkoleniowych w firmie

 • Projekty rozwojowe dla pracowników – ich funkcja i znaczenie.
 • Typologia szkoleń, mentoringu i coachingu – ich cele i istota.
 • Model uczenia się dorosłych osób.
 • Metody i techniki w procesie szkolenia (klasyczne i nowoczesne).
 • Cykl Kolba (waga praktyki w procesie nauczania).
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych (luka edukacyjna, kryteria i źródła potrzeb).
 • Edukacyjne cele szkoleń oraz efekty możliwe do osiągnięcia na drodze edukacji pracowników.
 • Test dla organizacji do analizy potrzeb szkoleniowych.
 • Metody poszukiwania potrzeb szkoleniowych (formalne i nieformalne). Omówienie ich zalet i wad (metody: kwestionariuszowa, ankietowa, uzgodnionych oczekiwań, samooceny, arkusz priorytetów, technika przypadku krytycznego).

Przerwa (10 min)

Moduł II. Zarządzanie rozwojem pracowników – Planowanie szkoleń i ich budżetowanie

 • Wystandaryzowana kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych.
 • Przygotowanie budżetu i podział środków na pokrycie kosztów szkoleń.
 • Harmonogram podziału środków.
 • Komponenty planu szkoleń.
 • Obligatoryjne i miękkie szkolenia (klasyfikacja i możliwy ROI).
 • Matryca szkoleń stanowiskowych.
 • Definiowanie grup uczestników kursu – (standardy różnego typu: kwalifikacyjne, stażowe, awansowania pionowego i poziomego). Proporcje czasu wymaganego do przygotowania zawodowego pracownika aż do uzyskania określonego stopnia specjalizacji.
 • Typologia grup pracowników w kontekście konstruowania modelowych ścieżek edukacyjnych.
 • Kategoryzacja projektów szkoleniowych a potrzeby organizacji (podstawowe, specjalistyczne, obligatoryjne, adaptacyjne, wieloszczeblowe itp.).

Przerwa na obiad (40 min)

Moduł III. Ewaluacja programów szkoleniowych i zwrot z inwestycji w proces szkolenia

 • Ewaluacja (bezpośrednia i pogłębiona).
 • Tematyka oceny kursów i zakres oceny szkoleń.
 • Strategie oceny a efekty kształcenia.
 • Ocena programów szkoleniowych: wydajność, skuteczność, efektywność.
 • Model Donalda Kirkpatricka.
 • Projektowanie oceny (przykłady arkuszy i kwestionariuszy oceniających).
 • Analiza zysków i kosztów – porównanie efektywności projektu z oceną jego wartości.
 • Model ROI.

Przerwa (10 min)

Moduł IV. Zarządzanie rozwojem pracowników – Realizacja szkoleń w firmie

 • Pakiety edukacyjne i moduły szkoleniowe – tworzenie.
 • Tworzenie grup szkoleniowych, dobór metod nauczania oraz prowadzących.
 • Rynek kursów i szkoleń.
 • Współpraca z firmami szkoleniowymi i tworzenie baz danych.
 • Wybór firmy szkolącej.
 • Zagadnienia prawne – umowa z firmą szkolącą i umowa z pracownikiem (KFS, relacja win-win z dostawcami).
 • Aspekty logistyczne – planowanie kursów, dobór sali, wyposażenie szkolenia, dokumentacja, ewidencja szkoleń.
 • Monitorowanie zajęć.
 • Działania poszkoleniowe – m.in., reminder session, zajęcia follow-up

Zakończenie kursu – stacjonarne kursy HR, szkolenia działu personalnego i szkoleniowego kończy podsumowanie uzupełnione o propozycję rekomendowanych działań, które mają na celu wzmocnienie efektów szkolenia. Na stacjonarne szkolenie Human Resources z zarządzania rozwojem pracowników można pozyskać dofinansowane z BUR lub Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jeśli interesują Cię szkolenia HR o podobnej tematyce, poznaj programy innych naszych kursów kierowanych do specjalistów zatrudnionych w działach kadr oraz osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy z obszaru HR: szkolenia Human Resources.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

Assessment i Development Cente

Assessment i development center – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

HR Biznes Partner szkolenie

Human Resources Business Partner – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Przydatne treści szkolenia: przykłady, dokładne wyjaśnienia istotnych pojęć dot. badania efektywności szkoleń. Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Imponująca wiedza prowadzącej, trener przekazała ją w przystępny sposób, wszystko bardzo dobrze zrozumiałem. Zrozumiałam że nie poświęcam dużo uwagi potrzebom pracowników, teraz wiem że jest to niezwykle istotne. Przydatne informacje, każda wskazówka godna zapamiętania. Podobały mi się przykłady z życia. Dowiedziałem się jak poprawnie przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych i wyeliminować błędy w przygotowaniach do analizy.  Zajęcia z praktykiem. Jest super. Bardzo dobre przygotowanie.”

„Poznałam bardzo dobry model kirkpatricka – trenerka używała przykładów, aby jeszcze lepiej go rozumieć. Odpowiednio też reagowała na zachowania uczestników – dawała przestrzeń do zadawania pytań i wyciągania wniosków.”

„Materiały, które otrzymaliśmy na wstępie były idealne do pracy na szkoleniu. Trenerka miała bardzo dobre tempo mówienia, jasno wszystko tłumaczyła, a jak ktoś miał pytania, od razu wszystko wyjaśniała. Już poleciłam znajomym :)”

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 3 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Szkolenie z zakresu prowadzenia projektów rozwojowych i szkoleń firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, TU EUROPA S.A., Jabil Global Services Poland Sp. z o.o., Magellan S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Wojewódzki Urząd Pracy, Budimex S.A., Open Finance S.A.; SGB-Bank Spółka Akcyjna; Grupa Pracuj.pl, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., Electra M&E Polska Sp. z o.o., Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kappahl Polska Sp. z o.o., LUX MED Sp. z o.o., OPTEX SECURITY Sp. z o.o., Colian Sp. z o.o., Mazda Motor Logistics Europe NV, LOTOS LAB Sp. z o.o., TAURON DYSTRYBUCJA S.A., Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Grupa Azoty Polyolefins S.A., Globe Trade Centre SA., Barry Callebaut SSC Europe Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o., Stowarzyszenie na rzecz spółdzielczości i przedsiębiorczości lokalnej WAMA, Windhunter service sp. z o.o., Sąd Rejonowy w Szczecinie, SVZ Tomaszów Sp. z o.o., G2A.COM, CBRE Business Services Organisation Sp. z o.o., BASF Polska Sp. z o.o., Carpol., Transition Technologies-Sotware Sp. z o.o.,  SL Poland Sp. z o.o.,  Scanfil Poland Sp. z o.o., Cellnex Poland, Grupa Azoty S.A., Scalo Sp. z o.o., Gmina Miasta Gdańsk, Sohbi Craft Poland, GreenWay Polska Sp. z o.o., Ministerstwo Aktywów Państwowych, Cellnex Poland.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas