Trening antystresowy i warsztat kontroli emocji

Osoby, które nie potrafią radzić sobie ze stresem i emocjonalnie reagują na trudne sytuacje, są narażone na wiele chorób. Nie bez powodu lekarze tak często zwracają uwagę na to, by unikać stresu i zadbać o odpowiednią ilość snu i wypoczynku. Zaprzątanie sobie głowy stresującymi sytuacjami może przyczynić się do rozwoju depresji, nerwicy, migren, a nawet problemów z sercem. Celem naszego szkolenia z zakresu treningu antystresowego i warsztatu kontroli emocji jest uświadomienia wpływu długotrwałego stresu na nasze życie. Nauczymy też uczestników, jak zapanować nad emocjami i redukować stres, a także jak unikać stresujących sytuacji oraz odzyskać kontrolę zarówno nad swoim ciałem, jak i emocjami.

 • Realizacja szkolenia uwzględnia zasady bezpiecznej obsługi klienta w czasie Covid.
 • Szkolenie realizujemy również w formule szkolenia online.

Cena i Terminy

29-30.10.2020
9:30-16:00
CENA PROMOCYJNA
1290 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1390 zł netto + 23 % VAT
10-11.12-2020
9:30-16:00
CENA PROMOCYJNA
1290 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1390 zł netto + 23 % VAT

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu treningu antysresowego i warsztatu kontroli, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej.

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu treningu antysresowego i warsztatu kontroli realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe z zakresu treningu antysresowego i warsztatu kontroli oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu treningu antysresowego i warsztatu kontroli.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu treningu antysresowego i warsztatu kontroli.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu z zakresu treningu antysresowego i warsztatu kontroli:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Cele i Korzyści

Warsztat podzielony został na 4 części, tak, aby uczestnicy mogli nabyć niezbędną wiedzę dotyczącą radzenia sobie ze stresem oraz budowania odporności psychicznej, a także poznać skuteczne techniki obniżania napięcia fizycznego i psychicznego:

 • Fizjologia stresu – aspekty medyczne i psychosomatyczne.
 • Psychologiczne aspekty nakręcania „spirali stresu” i wychodzenie z niej.
 • Praca z ciałem – techniki oddychania, relaksacji, wizualizacji oraz wzmacniania pewności siebie.
 • Stres a relacje interpersonalne – czyli jak budować relacje z innymi, by nie były one źródłem stresu.

Udział w szkoleniu stwarza uczestnikom szansę do pogłębionej pracy nad sobą i swoimi zasobami, dając jednocześnie niezbędne i bardzo praktyczne narzędzia redukowania stresu i budowania odporności psychicznej.

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu treningu antysresowego i warsztatu kontroli o:

 • Fizjologii stresu.
 • Mechanizmach związanych ze stresem.
 • Własnych źródłach stresu i stylu reagowania na stres.
 • Rozpoznawaniu specyficznych dla siebie stresujących wydarzeń i ich potencjalnego wpływu na zdrowie.
 • Profilaktyce stresu oraz metodach redukujących stres i jego skutki.
 • Swoim wewnętrznym potencjale.
 • Metodach asertywnej (bezstresowej) komunikacji.
 • Psychologicznych metodach zarządzania życiową energią.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu treningu antystresowego i warsztatu kontroli:

 • Identyfikacji oznak stresu, w tym irracjonalnych myśli, które przyczyniają się do pojawiania się stresu i negatywnych emocji.
 • Neutralizowania stresorów za pomocą technik dostosowanych do własnych preferencji.
 • Korzystania z technik relaksacyjnych (redukcja i profilaktyka stresu), m.in. poprzez ćwiczenia oddechowe, uwalniające napięcie.
 • Zwiększenia swojej efektywności zawodowej i osobistej.
 • Świadomej obserwacji swojego ciała, rozpoznawania sygnałów stresu.
 • Asertywnej komunikacji.
 • Zarządzania swoim potencjałem w życiu zawodowym i osobistym.

Uczestnicy pogłębią kompetencje z zakresu treningu antystresowego i warsztatu kontroli związane z:

 • Zarządzaniem stresem.
 • Samoświadomością.
 • Efektywnością zawodową i osobistą.
 • Zarządzaniem swoim potencjałem.
 • Pracą z ciałem.

Adresaci szkolenia z zakresu treningu antystresowego i warsztatu kontroli:

 • Osoby, które na co dzień doświadczają negatywnych skutków stresu.
 • Osoby, które chciałyby nauczyć się zarządzać stresem i emocjami.
 • Osoby, które chcą bardziej świadomie wykorzystywać swój potencjał w życiu zawodowym i osobistym.
 • Osoby, które czują nadmiar bodźców i przepracowanie i trudno im wejść w kontakt ze swoim ciałem i emocjami.
 • Osoby, które czują potrzebę zmiany i wprowadzenia nowych nawyków.

Program Szkolenia

Trening antystresowy  i warsztat kontroli emocji. Jak wzmacniać odporności psychiczną i redukować napięciem

Dzień I

09:30 – 10.15 Trening antystresowy  i warsztat kontroli emocji. Rozpoczęcie szkolenia

 • Przywitanie uczestników.
 • Zebranie oczekiwań i ustalenie celów warsztatu.
 • Ustalenie kontraktu na czas trwania szkolenia.

10:15 – 11:00 Moduł I. Trening antystresowy  i warsztat kontroli emocji. Fizjologia stresu – dlaczego najpierw musimy zrozumieć co dzieje się z naszym ciałem, by móc poradzić sobie w sytuacjach stresowych?

 • Geneza stresu w życiu.
 • Dystres i eustres– rola stresu.
 • Zrozumieć stres, czyli co się dzieje z moim ciałem, gdy w organizmie szaleje kortyzol i adrenalina?
 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym.

11:00 – 11:50 Przerwa

12:00 – 13:00 Moduł I. Trening antystresowy  i warsztat kontroli emocji. – c.d.

 • Reakcje organizmu na stres – psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
 • Objawy psychosomatyczne a stres i emocje.
 • Dlaczego ciało choruje, gdy doświadczamy chronicznego stresu? Psychosomatyczne spojrzenie na funkcjonowanie człowieka.
 • Choroby psychosomatyczne – gdy Twoje ciało chce Ci powiedzieć coś ważnego.

13:00 – 13:40 – Przerwa obiadowa

13:45 – 15:00 Moduł II. Trening antystresowy  i warsztat kontroli emocji– psychika. Budowanie odporności psychicznej.

 • Zatrzymać stres – identyfikacja automatycznych myśli stresowych i ich zamiana – technika radzenia sobie z początkowymi objawami stresu.
 • Jak zacząć budować odporność psychiczną? Identyfikacja „pieczątek” z przeszłości.
 • Siła przekonań – dlaczego tak ważne jest kontrolowanie tego, co do siebie mówię?

15:15  – 16:30  Moduł II. Trening antystresowy  i warsztat kontroli emocji– psychika – c.d.

 • Muszę, Chcę, Decyduję się – trzy głosy wewnętrzne, które nami sterują. Model analizy transakcyjnej.
 • Człowiek zewnątrzsterowny i wewnątrzsterowny – umiejętność wyznaczania granic kluczem do budowania trwałej odporności psychicznej.
 • Moje prawa – asertywny stosunek do siebie samego.

DZIEŃ II

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.

10:00 – 11:00 Moduł III. Trening antystresowy  i warsztat kontroli emocji– redukowanie napięcia.

 • Implozja – czym jest zjawisko implozji i jak pozbywać się stresu, który gromadzimy w ciągu dnia?
 • Oddech przeponowy – nauka prawidłowego oddechu redukującego stres i napięcia w ciele.
 • Technika uziemienia i zrzucania napięcia Alexandear Lowena. Poczuj swoją energię życiową i utrzymuj się na własnych nogach.

11:00 – 11:15 przerwa

11:30 – 13:00 Moduł III. Trening antystresowy  i warsztat kontroli emocji – c.d.

 • Wizualizacja i relaksacja – jak skutecznie się relaksować? Dwie techniki wizualizacji dające odpoczynek dla naszego ciała.
 • Trening autogenny Schulza.
 • Muzykoterapia, aromaterapia, ograniczenie zbędnych bodźców – codzienna higiena dla ciała i psychiki.
 • Rola diety i nawyków żywieniowych jako forma radzenia sobie z nadmiernym stresem.

13:00 – 13:40 przerwa obiadowa

13:40 – 14:30 Moduł IV. Trening antystresowy  i warsztat kontroli emocji. Bliżej siebie i bliżej ludzi. Jak redukować stres i opanować emocje w kontaktach z innymi?

 • Temperament i jego rola – czyli jak zrozumieć innych i być wyrozumiałym dla siebie.
 • Dlaczego kontakty z innymi potrafią być aż tak stresujące.
 • 4 modele komunikacji – od agresji do partnerstwa. Jak skutecznie rozmawiać z innymi, by nie gromadzić stresu i napięcia.

14:30 – 14:45 przerwa

14:45 – 16:00 Moduł V. Trening antystresowy  i warsztat kontroli emocji. Plan działania.

 • Koło życia – identyfikacja obszarów najbardziej potrzebujących wzmocnienia.
 • Kryzys energetyczny Schwarza – jak dbać o siebie?
 • Opracowanie indywidualnego planu działania.
 • Podsumowanie i zebranie informacji od uczestników, feedback trenera, pożegnanie.

Przeczytaj kilka wskazówek: Inspiracje 

Trenerzy

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in dla uczestników z takich firm jak:  Optex S.A., Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o., Giełda Papierów Wartościowych, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Narodowy Bank Polski, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Skarbu Państwa, Urząd Marszałkowski  Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Bank BPH S.A. Grupa GE Capital, PSA Finance Polska Sp. z o.o., Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Vistex Poland – CEE SP Z.O.O, CD PROJEKT S.A., HolidayCheck Polska Sp. z o.o., Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala, Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o., Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; Narodowy Fundusz Zdrowia.

Skontaktuj się z konsultantem szkoleń otwartych

Trening antystresowy i warsztat kontroli emocji