ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W PRACY

Czyli jak skutecznie rozładowywać napięcie i planować efektywność zawodową?

Wprowadzenie

Poznaj sprawdzone techniki jak zarządzać własną energią, zadaniami, stresem i emocjami w pracy.

Każdy z nas doskonale zna momenty z swoim życiu, gdy presja terminów i ilości zadań powoduje, że władzę przejmują stres i emocje.

Jesteśmy wtedy bardziej wycofani lub bardziej agresywni. Nie mając czasu nawet na małe przerwy zaczynamy pracować w systemie alarmowym. Nasze całe ciało staje się napięte. Spada nasza efetywność.

Jak sobie z tym poradzić?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Jak skutecznie rozłądować napięcie i planować efektywność zawodową?

TERMINY SZKOLEŃ

18-19 Czerwiec
Cena Promocyjna 990 zł netto
1217,70 zł brutto
Promocja obowiązuje do 2020-07-31
 • Standardowa Cena: 1390 zł netto
17-18 Wrzesień
Cena Promocyjna 1190 zł netto
1463,70 zł brutto
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 1390 zł netto
19-20 Listopad
Cena Promocyjna 1190 zł netto
1463,70 zł brutto
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 1390 zł netto

  Program szkolenia 

  Uczestnicy nabędą wiedzę o:

  • Możliwych źródłach napięć i emocji w pracy.
  • Technikach zarządzania stresem w pracy.
  • Technikach zarządzania emocjami w pracy.
  • Wybranych technikach planowania czasu, priorytetów i celów aby unikąć zbyt dużego napięcia.
  • Zweryfikują osobistych złodziei czasu i energii.
  • Zasadach radzenia sobie z „wampirami energetycznymi” w kontekście “złodzieji czasu”.
  • Radzenia sobie w trudnych i emocjonalnych sytuacjach w pracy.
  • Zasad przeciwdziałaniu frustracji i wypaleniu zawodowemu.

  Uczestnicy nabędą umiejętności:

  • Prawidłowego określania i planowania celów.
  • Radzenia sobie z presją czasu i stresem.
  • Wypracowania i wykorzystania optymalnych dla siebie metod zarządzania sobą w czasie.
  • Identyfikowania własnych „złodziei czasu”, nieefektywnych nawyków, oszczędności poznawczej.
  • Radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu.

  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

  • Zarządzaniu stresem i emocjami.
  • Maksymalizacją własnej efektywności.
  • Planowaniem, realizacją celów i organizacją pracy.

  Adresaci szkolenia:

  • Osoby pracujące na każdym stanowisku w biznesie, korporacjach, administracji czy też własnych firmach.
  • Osoby narażone w pracy na sytuacje stresowe.
  • Osoby pracujące z klientami.
  • Osoby zarządzające wieloma projektami.
  • Osoby zarządzające zespołem.
  • Osoby narażone na pracę w zmianie.
  • Osoby narażone na pracę z trudnym szefem, klientami, współpracownikami.
  • Osoby zainteresowanie profilaktycznym zwiększeniem swojej świadomości w zakresie dbania o swój dobrostan.
  • Osoby zainteresowane technikami zarządzania stresem i emocjami.

  Program szkolenia:

  Trener zastrzega sobie prawo modyfikacji kolejności realizacji modułów w szkoleniu pracując zgodnie z potrzebami uczestników oraz procesem grupowym.

  DZIEŃ I

  09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie radzenia sobie ze stresem i emocjami w pracy.

  10:00 – 11:00 MODUŁ I. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Podstawy.

  • Dystres i eustres– kiedy pobudza (eustres) do działania a kiedy nas osłabia (dystres) – wykład interaktywny.
  • Emocje w pracy. Ich źródła i rola. Emocje podstawowe: szczęście, smutek, zdziwienie, złość, wstręt i strach – ich rola w naszym życiu. Omówienie koła emocji – ćwiczenie indywidulane.

  11:00 – 11: 10 Przerwa
  11:10 – 13:00 MODUŁ II. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Samoświadomość.

  • Twój osobisty potencjał kolorystyczny – poznanie narzędzia test kolorów E.Hartmana. Różne kolory, różne zachowania i różne interpretacje tej samej rzeczywistości. W
  • System wartości – osobisty a zawodowy – co zrobić jeżeli są w sprzeczności i jak uniknąć frustracji? – arkusz wartości, case study, omówienie.
  • Twoja ścieżka kariery – motywacja i pasja do działania czy  frustracje i ryzyko wypalenia zawodowego?

  13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 15:10 MODUŁ III. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy.  Twoje aktualne zasoby.

  • Kwestionariusz przyczyn stresu i emocji w pracy– motywy działania, zasoby, czas, organizacja, zdrowie, relaks, emocje, konflikty-arkusz indywidualny, omówienie.
  • Kwestionariusz skali zmian życiowych T.Holmes/R.Rache – praca indywidualna, omówienie
  • Kwestionariusz psychosomatyka. Zatory energii w ciele, czyli do czego może doprowadzić blokowanie emocji i napięć- praca indywidualna, omówienie.

  15:10 – 15:20 Przerwa
  15:20 – 16:10 MODUŁ IV. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Efektywność osobista.

  • Zasada V.Pareto 80/20 czyli zasada jak określać swoje priorytety aby osiągnąć zakładane cele.
  • Lista spraw niedokończonych – ćwiczenie indywidulne.
  • Matryca Eisenhowera czyli jak zarządzać swoimi zadaniami w czasie aby skupić się na priorytetach i nie gasić pożarów – omówienie, ćwiczenie indywidualne.
  • Zasada 60/40 czyli jak planować zadania aby nie zwariować – omówienie, ćwiczenie indywiulane.
  • Asertywność w pracy czyli jak i kiedy odmówić aby realizować swoje cele i wykazać się współpracą zespołową – case study.

  16:10 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

  DZIEŃ II.

  09:00 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
  10:00 – 11:00 MODUŁ V. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Obniżanie stresu, czyli jak rozładowywać napięcie w pracy.

  • Stres w pracy, czyli jak postępować w trudnych sytuacjach?
  • Techniki uspokajające fizyczne reakcje na stres takich jak: pocenie się, drżenie dłoni, zaburzona emisja głosu, ucisk i suchość w gardle, ucisk w głowie, żołądku i klatce piersiowej.
  • Zdrowe odżywianie, czyli jak sobie pomóc a czego unikać w aspekcie zarządzanie stresem i emocji w pracy.
  • Zmysły. Rola zapachu, muzyki, koloru, czyli jak wykorzystywać nasze zmysły w zarządzaniu własną energią.
  • Uważność

  11:00 – 11: 10 Przerwa
  11:10 – 13:00 MODUŁ VI. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Uwalnianie negatywnych emocji czyli o tym jak zarządzić energią emocji.

  • Trudne emocje w pracy – kiedy warto je pokazywać a jak nie dać się sprowokować?
  • Określanie skali emocji, czyli jak określić natężenie ładunku energetycznego.
  • Techniki zatrzymania emocji w pracy – omówienie wybranych technik takich jak: refarming, metoda 3×5, zatrzymania emocji, odliczania, zoomowania, banki świetlnej itp – ćwiczenie.
  • Techniki fizycznego rozładowania napięcia i emocji – ćwiczenia na zdenerwowanie, smutek, nagromadzenie problemów  czy nadmierne pobudzenie.
  • Trudne sytuacje i trudni ludzie – jak nie dać się sprowokować na spotkaniu firmowym, prezentacji, podczas oceny okresowej, rozmowy o efektach pracy.

  13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 15:10 MODUŁ VI. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Relacje interpersonalne.

  • Dbanie o siebie, czyli jak mówić czego potrzebujesz zanim zaczniesz oczekiwać?
  • Zasada wzajemności w przyjemności, czyli dlaczego i jak dbać o dobrą atmosferę w pracy?
  • Złodzieje czasu i energii, czyli jak określić co/kto jest złodziejem energetycznym?
  • Wybrane zasady radzenia sobie z wampirami energetycznymi, czyli jak uchronić się przed negatywną energią wampira aktora, wampira aspołecznego hedonisty, wampira narcyza, wampira obsesyjno-kompulsywnego, wampira paranoidalnego itp.

  15:10 – 15:20 Przerwa
  15:20 – 15:40 MODUŁ VII. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy. Autotrening w budowaniu odporności psychicznej.

  • Role player a archiwum „spraw załatwionych”, czyli jak zacząć żyć jutrem a nie tym co już się zdarzyło?
  • Tworzenie synapsy szczęścia, czyli czym i jak pobudzać pozytywną energię w swoim życiu.
  • Jak pobudzić osobistą motywację do pracy i koncentrować energię na work life balance?
  • Jak oddzielać pracę od domu – czyli jak nie przenosić napięć, stresu i emocji.

  15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia z zakresu stresu i emocji w pracy.

  Zapraszamy do lektury: Jak osiągnąć relaks?

  Cena szkolenia i dofinansowanie

  Cena promocyjna:

  1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
  2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

  Cena zawiera:

  1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
  2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
  3. Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
  4. Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
  5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
  6. Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
  7. Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

  Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

  Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

  • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

  Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

  Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
  Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


  TRENERZY

  Urszula Firmanty

  Prowadzi szkolenia oraz sesje indywidualne. Specjalizuje się w tematach z zakresu technik radzenia sobie ze stresem i emocjami. Zachęca do wiary w siebie i własne umiejętności. Odnosi wiele satysfakcjonujących sukcesów w pracy…
  Profil Trenera

  Renata Wrona

  Trener biznesu / Trener rozwoju osobistego / Coach ICF/ Wykładowca akademicki/ Autorka poradników rozwojowych/ Konsultantka MaxieDISC
  Profil Trenera

  KLIENCI

  Szkolenie Zarządzanie stresem i emocjami w pracy firma Human Skills prowadziło dla pracowników takich firm jak: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, Polfa S.A. Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne, Medana Pharma S.A., Innogy Polska S.A., Bayer Sp. z o.o., Adampol S.A., Teatr Polski, Umicore Autocat Poland Sp. z o.o., Südzucker Polska S.A.

  OPINIE

  Najbardziej przyda mi się w pracy: “Kolory, jaki jestem; jak poradzić sobie z emocjami, z wampirami energetycznymi, część szkolenia związana z asertywnością, całą zdobytą wiedzę wykorzystam w pracy zawodowej. Zdobytą wiedzę zastosuję podczas rozmów z pracownikami, rozdzielania zadań, komunikować się bez zbędnych emocji. Nauczę się mówić NIE.”

  “Ciekawe szkolenie, na którym można było dowiedzieć się wielu nowych rzeczy. Najbardziej interesujące kwestie to ćwiczenia relaksacyjne, struktura stresu i wychodzenie z niego. Szkolenie godne polecenia.”

  TERMINY SZKOLEŃ

  18-19 Czerwiec
  Cena Promocyjna 990 zł netto
  1217,70 zł brutto
  Promocja obowiązuje do 2020-07-31
  • Standardowa cena: 1390 zł netto
  17-18 Wrzesień
  Cena Promocyjna 1190 zł netto
  1463,70 zł brutto
  Promocja obowiązuje do 2020-09-30
  • Standardowa cena: 1390 zł netto
  19-20 Listopad
  Cena promocyjna 1190 zł netto
  1463,70 zł brutto
  Promocja obowiązuje do 2020-09-30
  • Standardowa cena: 1390 zł netto

   METODY SZKOLENIA

   Activity Based Learning

   Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

   Ćwiczenia

   Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

   Feedback

   Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

   Pełna Aktywizacja

   Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

   Dyskusja

   Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

   Skontaktuj się z konsultantem szkoleń on-line

   ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W PRACY