ZARZĄDZANIE TALENTAMI, KARIERAMI I PLANOWANIE ŚCIEŻEK KARIERY W FIRMIE.

Jak formułować strategię, model kompetencji, pozyskać talenty i planować programy rozwoju kariery

Wprowadzenie

Zarządzanie talentami to liczne działania koncentrujące się na poszukiwaniu, rekrutowaniu, rozwoju, docenianiu oraz umacnianiu pozycji osób wyżej niż przeciętnym poziomie kompetencji i potencjału intelektualnego oraz na efektywnym wykorzystywaniu ich zdolności w celu rozwoju firmyZałożeniem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy niezbędnej do realizacji procesów zarządzania talentami w organizacji, a także – poprzez odpowiednio skonstruowane ćwiczenia – rozpoczęcie pracy z tymi procesami. Szkolenie będzie koncentrować się na rozwijaniu kompetencji tworzenia i wdrażania strategii zarządzania talentami w organizacjach. Omawiane będą wzorcowe rozwiązania w zakresie tworzenia strategii zarządzania utalentowanymi pracownikami oraz praktyki organizacyjne z tego obszaru. Ma to rozwinąć w uczestnikach umiejętność projektowania i doskonalenia własnych aktywności w zakresie zarządzania talentami. Celem szkolenia jest również dostarczenie inspiracji do stworzenia unikalnego, dostosowanego do potrzeb organizacji planu długofalowych działań w zakresie zarządzania utalentowanymi pracownikami. Warsztat koncentrować się będzie na kluczowych kwestiach, takich jak: pozyskiwanie, rozwój i motywowanie talentów oraz pomiar efektywności programów Talent Management.

TERMINY SZKOLEŃ

Planowany termin szkolenia: wrzesień 2020 (lub w terminie uzgodnionym odrębnie z osobami zainteresowanymi udziałem w szkoleniu).

Czas trwania: 2 dni szkolenia.

Cena standardowa: 2300 zł netto + 23% VAT

Cena promocyjna do 31.07.2020r.: 1900 zł netto + 23% VAT

    Program szkolenia 

    EFEKTY SZKOLENIA:

    Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą:

    • potrafili zdefiniować talent na użytek własnej organizacji, z uwzględnieniem jej specyfiki;
    • z łatwością identyfikować i analizować kluczowe wyzwania związane z zarządzaniem talentami w organizacji (analiza strategiczna, określanie szans i zagrożeń związanych z zarządzaniem talentami);
    • przygotowani do stworzenia podstaw strategii zarządzania talentami – zdobędą umiejętność definiowania celów strategicznych w zakresie zarządzania talentami i planowania działań wspierających ich realizację;
    • potrafili dobierać najskuteczniejsze metody pozyskiwania talentów;
    • posiadać umiejętność projektowania programów zarządzania talentami (planowanie i wdrażanie różnorodnych metod identyfikowania, rozwoju i oceniania utalentowanych pracowników);
    • posiadać materiał wyjściowy, w oparciu o który może być rozwijany program zarządzania talentami w firmie.

    ADRESACI SZKOLENIA:

    • Kierownicy i pracownicy działów personalnych.
    • Osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie programów talentowych dla komórek organizacyjnych.
    • Osoby zainteresowane powyższą tematyką oraz rozwojem kompetencji specjalistycznych z zakresu tworzenia potencjału kadrowego.

    Program szkolenia:

    DZIEŃ I 

    Rozpoczęcie szkolenia, omówienie potrzeb uczestników z zakresu zarządzania talentami i ścieżkami karier.

    Talent jako wyzwanie dla organizacji

    • Sposoby postrzegania talentów przez organizacje.
    • Pracownicy utalentowani a pracownicy z wysokim potencjałem.
    • Modele zarządzania talentami w organizacji.
    • Wyzwania związane z wdrażaniem procesów zarządzania talentami w organizacji.

    Formułowanie strategii zarządzania talentami

    • Strategia zarządzania talentami w kontekście strategii organizacji i strategii ZZL.
    • Najbardziej efektywne strategie zarządzania talentami i kluczowe działania w strategicznych planach zarządzania talentami.
    • Zarządzanie ryzykiem programów dla utalentowanych pracowników.

    Model kompetencji a zarządzanie talentami w organizacji

    • Czym jest kompetencja?
    • Model kompetencyjny i rodzaje kompetencji w organizacji.
    • Profile kompetencyjne.

    Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia z zakresu zarządzania talentami i ścieżkami karier w organizacji.

    DZIEŃ II

    Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.

    Sposoby pozyskiwania talentów

    • Przebieg procesu doboru pracowników utalentowanych a projekt zarządzania talentami.
    • Skuteczne sposoby pozyskiwania talentów z rynku pracy.
    • Metody identyfikacji talentów wewnątrz organizacji.

    Programy rozwoju utalentowanych pracowników

    • Proces rozwoju pracowników utalentowanych a projekt zarządzania talentami.
    • Formalny a nieformalny rozwój talentów.
    • Narzędzia i techniki rozwoju pracowników utalentowanych.
    • Indywidualne ścieżki kariery a projekt zarządzania talentami.
    • Coaching i mentoring w rozwoju talentów.

    Projektowanie programu rozwoju talentów

    • Zasady tworzenia programów rozwoju talentów.
    • Tworzenie koncepcji programu rozwoju talentów (plan działań, harmonogram i budżet, kampania komunikacyjna wspierająca program).
    • Pomiar efektów programu zarządzania talentami.

    Podsumowanie szkolenia.

    Jaki model zarządzania talentami funkcjonuje w Twojej firmie? Zapraszamy do lektury artykułu na blogu Human Skills.

    Cena szkolenia i dofinansowanie

    Cena promocyjna:

    Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.

    Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu zarządzania talentami, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

    Cena zawiera:

    • Szkolenie z zakresu zarządzania talentami realizowane w samym centrum Warszawy.
    • Materiały szkoleniowe z zakresu zarządzania talentami oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
    • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
    • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
    • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
    • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu zarządzania talentami.
    • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

    Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu z zakresu zarządzania talentami:

    • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

    Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

    • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

    Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
    Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

    TRENERZY

    KLIENCI

    Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: ING Business Shared Services B.V., igus Sp. z o.o., Vestas Poland Sp. z o.o., Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Electrum Sp. z o.o., Yokogawa Polska Sp. z o.o.

    TERMINY SZKOLEŃ

    Planowany termin szkolenia: wrzesień 2020 (lub w terminie uzgodnionym odrębnie z osobami zainteresowanymi udziałem w szkoleniu).

    Czas trwania: 2 dni szkolenia.

    Cena standardowa: 2300 zł netto + 23% VAT

    Cena promocyjna do 31.07.2020r.: 1900 zł netto + 23% VAT

       METODY SZKOLENIA

       Activity Based Learning

       Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

       Ćwiczenia

       Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

       Feedback

       Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

       Pełna Aktywizacja

       Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

       Dyskusja

       Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

       Skontaktuj się z konsultantem szkoleń on-line

       ZARZĄDZANIE TALENTAMI, KARIERAMI I PLANOWANIE ŚCIEŻEK KARIERY W FIRMIE.