Akademia lidera zespołu szkolenie

Akademia Lidera Zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

„Akademia lidera zespołu” to kompleksowy program rozwojowy skierowany do kadry menedżerskiej i liderów zespołów. Szkolenie koncentruje się na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w gronie kierowników i ekspertów z obszaru zarządzania oraz nastawione jest na doskonalenie umiejętności kluczowych na stanowiskach związanych z zarządzaniem personelem, przydzielaniem zadań, rozliczaniem zadań i motywowaniem pracowników. „Akademia lidera zespołu” to niezbędnik dla każdego managera, bez względu na jego doświadczenie zawodowe i staż pracy – kurs systematyzuje i pogłębia wiedzę na temat najefektywniejszych narzędzi zarządzania, a także pozwala Kursantom uzyskać biegłość w ich stosowaniu.

W czasie szkolenia „Akademia lidera zespołu” analizujemy najważniejsze aspekty roli lidera i jego zadania w różnych sytuacjach, w tym m.in. zasady i instrumenty budowania autorytetu szefa, styl przywództwa i jego dostosowanie, zarządzanie sytuacyjne Blancharda, wyznaczanie celów (SMART), delegowanie i monitorowanie zadań. Zaprojektowany przez ekspertów z dziedziny zarządzania personelem zamknięty kurs dla kierowników „Akademia lidera zespołu” wprowadza również Uczestników warsztatów w arkana wyspecjalizowanej wiedzy związanej z wykorzystaniem w pracy menedżera modelu DISC, uczy konstruktywnego wykorzystania feedbacku jako narzędzia motywowania pracowników, zwiększania ich potencjału i kształtowania odpowiednich postaw. Kurs pozwala liderom zgłębić różne koncepcje z obszaru motywowania i pokazuje, jak poprzez indywidualizację działań motywujących osiągać założone cele. Ostatni moduł warsztatu „Akademia lidera zespołu” to vademecum wiedzy na temat zarządzania zespołem w zmianie oraz samą zmianą.

Szkolenie udostępniamy dla Państwa jako kurs realizowany na zamówienie, co oznacza, że zamówiony warsztat w 100% będzie realizował najważniejsze dla Państwa organizacji cele i uwzględniał faktyczne potrzeby szkoleniowe skierowanych na kurs pracowników. Zamknięte szkolenie „Akademia lidera zespołu” każdorazowo dostosowujemy pod względem programu i agendy do oczekiwań i preferencji naszych Klientów, a trening opieramy na ćwiczeniach nawiązujących do doświadczeń Kursantów oraz przykładach i analizach adekwatnych do specyfiki ich pracy czy charakteru działalności firmy. Kurs możemy poprowadzić dla Państwa jako klasyczne szkolenie stacjonarne bądź nowoczesny i łatwy w organizacji kurs online.

Zapraszamy do kontaktu – nasi konsultanci pomogą Państwu w konfiguracji szkolenia i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania związane z kursem.

Akademia Lidera Zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Akademia lidera zespołu szkolenie

„Akademia lidera zespołu” to kompleksowy program rozwojowy skierowany do kadry menedżerskiej i liderów zespołów. Szkolenie koncentruje się na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w gronie kierowników i ekspertów z obszaru zarządzania oraz nastawione jest na doskonalenie umiejętności kluczowych na stanowiskach związanych z zarządzaniem personelem, przydzielaniem zadań, rozliczaniem zadań i motywowaniem pracowników. „Akademia lidera zespołu” to niezbędnik dla każdego managera, bez względu na jego doświadczenie zawodowe i staż pracy – kurs systematyzuje i pogłębia wiedzę na temat najefektywniejszych narzędzi zarządzania, a także pozwala Kursantom uzyskać biegłość w ich stosowaniu.

W czasie szkolenia „Akademia lidera zespołu” analizujemy najważniejsze aspekty roli lidera i jego zadania w różnych sytuacjach, w tym m.in. zasady i instrumenty budowania autorytetu szefa, styl przywództwa i jego dostosowanie, zarządzanie sytuacyjne Blancharda, wyznaczanie celów (SMART), delegowanie i monitorowanie zadań. Zaprojektowany przez ekspertów z dziedziny zarządzania personelem zamknięty kurs dla kierowników „Akademia lidera zespołu” wprowadza również Uczestników warsztatów w arkana wyspecjalizowanej wiedzy związanej z wykorzystaniem w pracy menedżera modelu DISC, uczy konstruktywnego wykorzystania feedbacku jako narzędzia motywowania pracowników, zwiększania ich potencjału i kształtowania odpowiednich postaw. Kurs pozwala liderom zgłębić różne koncepcje z obszaru motywowania i pokazuje, jak poprzez indywidualizację działań motywujących osiągać założone cele. Ostatni moduł warsztatu „Akademia lidera zespołu” to vademecum wiedzy na temat zarządzania zespołem w zmianie oraz samą zmianą.

Szkolenie udostępniamy dla Państwa jako kurs realizowany na zamówienie, co oznacza, że zamówiony warsztat w 100% będzie realizował najważniejsze dla Państwa organizacji cele i uwzględniał faktyczne potrzeby szkoleniowe skierowanych na kurs pracowników. Zamknięte szkolenie „Akademia lidera zespołu” każdorazowo dostosowujemy pod względem programu i agendy do oczekiwań i preferencji naszych Klientów, a trening opieramy na ćwiczeniach nawiązujących do doświadczeń Kursantów oraz przykładach i analizach adekwatnych do specyfiki ich pracy czy charakteru działalności firmy. Kurs możemy poprowadzić dla Państwa jako klasyczne szkolenie stacjonarne bądź nowoczesny i łatwy w organizacji kurs online.

Zapraszamy do kontaktu – nasi konsultanci pomogą Państwu w konfiguracji szkolenia i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania związane z kursem.

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie zamknięte „Akademia lidera zespołu” to projekt skierowany do osób piastujących stanowiska kierownicze i liderskie. Kurs realizowany jest w formule warsztatów, co oznacza, iż jedynie 20% czasu szkoleniowego zarezerwowane jest dla rozważań teoretycznych. Dominującą rolę w czasie kursu odgrywają zadania praktyczne, a naszym priorytetowym celem jest trening umiejętności najbardziej przydatnych w pracy lidera. Szkolenie dla managerów „Akademia lidera zespołu” zostało zaprojektowane przez uznanych w dziedzinie zarządzania ekspertów, trenerów z dużym doświadczeniem i kwalifikacjami, co zapewnia Uczestnikom możliwość doskonalenia kompetencji pod okiem najlepszych fachowców. Jako lider w dziedzinie usług szkoleniowych, zdobywca licznych nagród i wyróżnień oraz certyfikacji (m.in. DEKRA Certification) możemy zagwarantować Państwu najwyższe standardy naszych usług oraz maksymalną efektywność realizowanych przez nas programów szkoleniowych, którą osiągamy m.in. poprzez wysoką indywidualizację zawartości programowej kursów oraz staranny dobór nowoczesnych metod i technik nauczania. Projekt „Akademia lidera zespołu” to w 100% szyty na miarę kurs zamknięty, który dostosujemy pod każdym względem do potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej. Dążymy do tego, by termin, forma szkolenia oraz jego cele w maksymalny sposób wspierały liderów wybierających nasz kurs w ich codziennej pracy. Kurs możecie Państwo zrealizować w klasycznej wersji, korzystając ze stacjonarnego trybu nauczania lub zdecydować się na wygodniejszy pod kątem logistycznym i bardziej ekonomiczny wariant kursu online. Projekt opiera się na czterech modułach tematycznych, z których każdy może być przeprowadzony w postaci 2-dniowego warsztatu lub dwóch jednodniowych spotkań (jeśli taka formuła rozwoju kompetencji byłaby wskazana ze względu na możliwości czasowe Uczestników i zamawiającej szkolenie organizacji).

Narzędzia/metody stosowane przez trenera w czasie realizacji programu „Akademii lidera zespołu”

 • prezentacja sprawdzonych modeli i narzędzi;
 • dialog i dyskusja grupowa oraz analiza osobistych doświadczeń i zachowań w celu ich poprawy (action learning);
 • kwestionariusze, testy, gry i ćwiczenia – stymulowanie autorefleksji;
 • sesje praktyki – scenki i symulacje połączone ze stop-klatkami i feedbackiem rozwojowym;
 • analiza materiału wideo;
 • program wdrożeniowy: cykl zadań przedszkoleniowych i poszkoleniowych (wdrożeniowych).

Jakie główne cele realizuje kurs „Akademia lidera zespołu” i jakie są jego założenia?

 • uwspólnianie wśród Uczestników wiedzy oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych do pracy w roli lidera zespołu – stworzenie wspólnej „mapy umiejętności kierowniczych”;
 • wyposażenie kadry kierowniczej w bazę narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem i jednostką – w tym przećwiczenie tych narzędzi w sposób umożliwiający ich zastosowania od razu po zakończeniu szkolenia;
 • poszerzenie świadomości roli i wagi swojej roli jako osoby zarządzającej wynikami poprzez zarządzanie m.in. motywacją i efektywnością pracy podległych osób;
 • rozwój samoświadomości liderskiej pozwalający uchwycić korelację pomiędzy działaniami, zachowaniami i postawami szefa a działaniami, zachowaniami i postawami pracowników;
 • wymiana wiedzy i doświadczeń – uczenie się poprzez analizę doświadczeń i wyciąganie z nich wniosków.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA AKADEMIA LIDERA ZESPOŁU – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarny warsztat „Akademia lidera zespołu” to kurs zamknięty, który prowadzimy na terenie naszego warszawskiego ośrodka – centrum szkoleniowego Human Skills zlokalizowanego w śródmieściu stolicy – lub na życzenie Klienta w innej, wskazanej przez niego lokalizacji. Kursanci realizujący powyższy projekt szkoleniowy w naszej placówce będą mieli możliwość skorzystania z poczęstunku podanego w czasie przerwy śniadaniowej. Wszystkich Uczestników szkolenia zaprosimy również na dwudaniowy obiad serwowany w lokalnej restauracji. W cenie szkolenia każdy Kursant otrzyma także specjalnie przygotowany na tę okoliczność pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych. Osoby zapisane na zamknięty kurs „Akademia lidera zespołu” będą mogły również skorzystać nieodpłatnie z e-konsultacji z ekspertem prowadzącym warsztat już po ukończeniu projektu. Darmowy e-mentoring dostępny będzie dla Kursantów w okresie 30 dni od chwili realizacji programu szkoleniowego. Prezentowane szkolenie zostało zaprojektowane jako kilkudniowy kurs – każdy z budujących je modułów może być zrealizowany jako dwudniowy warsztat prowadzony dzień po dniu lub jako dwie osobne sesje szkoleniowe, które odbędą się w odstępie maksymalnie 3. tygodni. Każdy moduł warsztatu zakłada realizację odrębnego zadania przedszkoleniowego oraz zadania wdrożeniowego. Szczegółową agendę kursu, jego cele, a także zawartość merytoryczną i metodyczną projektu każdorazowo ustalamy z Klientem zamawiającym warsztat.

„Akademia Lidera Zespołu” – kompleksowy program rozwojowy dla kadry menedżerskiej

MODUŁ I AKADEMII LIDERA ZESPOŁU – budowanie autorytetu szefa, style przywództwa i kluczowe zasady zarządzania 

 • Czas trwania: 2 dni szkolenia (w formie ciągłej lub podzielonej na dwa osobne dni szkolenia realizowane w odstępie max. 3. tygodni).
 • Zadanie przedszkoleniowe: celem zadania przedszkoleniowego jest wprowadzenie w tematykę szkoleniową i zaangażowanie Uczestników. Zadanie ma skłaniać do analizy zachowań we własnej pracy. Odniesienia do tego, jak działam obecnie, refleksji i samooceny dążącej do wzmocnienia potrzeby doskonalenia się.
 • Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie założeń Akademii Lidera Zespołu, ustalenie celów i aktualizacja potrzeb szkoleniowych.

Budowanie autorytetu lidera

 • Rola i odpowiedzialność kierownika/lidera – analiza.
 • Czym jest autorytet lidera? – mini case study.
 • Jak nie zdominować zespołu i nie osłabiać swojego autorytetu liderskiego?

Style przywództwa

 • Kompetencje przywódcze – ćwiczenie.
 • Przywództwo wszechstronne – siła lidera.
 • Adekwatne stosowanie stylów przywództwa.

Wystąpienie kontaktujące

 • Kiedy menedżer powinien zabrać głos?
 • Struktura wystąpienia kontraktującego – exposé lidera.
 • Przygotowanie exposé skierowanego do własnego zespołu – ćwiczenie indywidualne, praca w podgrupach.
 • O co należy zadbać podczas wystąpienia?

Zarządzanie sytuacyjne Blancharda R1-R4

 • Diagnoza rozwoju pracownika od debiutanta do eksperta.
 • Sygnały rozpoznawcze na poszczególnych poziomach dojrzałości pracownika.
 • Analiza swojego zespołu.
 • Style przywództwa dopasowane do poziomu dojrzałości pracownika.
 • Co się dzieje, kiedy nie dopasujemy stylu przywództwa do konkretnego zadania i pracownika?
 • Scenki sytuacyjne.

Cele i zadania

 • Ile potrzeba czasu, by dobrze zdelegować zadanie? – doświadczenie obalające mit: „nie mam czasu, by delegować zadania”.
 • Jak wybrać priorytetowe zadania dla poszczególnych pracowników?
 • Jak poprawnie określać cele – SMART-ny cel – ćwiczenie indywidualne.
 • Jak delegować złożone zadania?

Podsumowanie najważniejszych wniosków ze szkolenia, przedstawienie i omówienie zadania wdrożeniowego.

 • Zadanie wdrożeniowe: zadanie wdrożeniowe jest powiązane z zakresem modułu szkoleniowego. Jego celem jest zastosowanie konkretnych umiejętności doskonalonych w czasie warsztatu w praktyce zawodowej Uczestników w celu utrwalenia nowych nawyków sprzyjających ich efektywnemu działaniu.

Moduł może zostać wzmocniony przez badania dla każdego z uczestników:

Powyższy moduł może zostać uzupełniony przez elementy szkolenia:

MODUŁ II AKADEMII LIDERA ZESPOŁU – model DISC, delegowanie, monitorowanie i feedbackowanie

 • Czas trwania: 2 dni szkolenia (w formie ciągłej lub podzielonej na dwa osobne dni szkolenia realizowane w odstępie max. 3. tygodni).
 • Zadanie przedszkoleniowe: celem zadania przedszkoleniowego jest wprowadzenie w tematykę szkoleniową i zaangażowanie Kursantów w trening. Omówienie realizacji zadania przedszkoleniowego jest integralnym elementem szkolenia, służy wprowadzeniu do tematyki szkolenia lub/i autorefleksji na temat podejścia Uczestników do realizacji zadania i wynikających z tego wniosków na przyszłość.
 • Rozpoczęcie szkolenia (moduł II): ustalenie celów i aktualizacja potrzeb szkoleniowych.

Omówienie zadania wdrożeniowego z modułu I

 • Wymiana doświadczeń, wskazanie obszarów trudności, autorefleksja.
 • Pomost pomiędzy zadaniem wdrożeniowym a dalszą częścią szkolenia.

Delegowanie zadań

 • Pierwszy krok – dobre przygotowanie – analiza.
 • Jak przeprowadzić rozmowę delegującą? – struktura rozmowy.
 • Jak reagować na brak zaangażowania ze strony pracownika? – bank pytań.
 • Deleguj – ćwiczenie w podgrupach.
 • Dobre praktyki podczas delegowania zadań – podsumowanie.

Monitorowanie zadań

 • Efekty kontroli i monitorowania – analiza case study.
 • Warianty rozmów monitorujących.
 • Informacja zwrotna podczas rozmów monitorujących.
 • Wsparcie, a nie wyręczanie – działania liderskie.
 • Ćwiczenie rozmów monitorujących w podgrupach.

Rozmowa podsumowująca i odbiór zadań

 • Samoocena pracownika – sposób na zaangażowanie pracownika w procesie podsumowania.
 • Zasady informacji zwrotnej – ćwiczenie indywidualne.
 • Informacja zwrotna podsumowująca (doceniająca i korygująca).

Analiza Extended DISC lub Insights Discovery jako narzędzie do planowania rozwoju

 • Przedstawienie modelu DISC i omówienie.
 • Omówienie wyników i nauka ich interpretacji.
 • Analiza własnego, naturalnego stylu zachowania – mocne strony i zagrożenia.
 • Ścieżki dostępu w grupach typologicznych (zwroty i sformułowania korzystne oraz niekorzystne, motywatory i osłabiacze) – ćwiczenie.
 • Argumentacja dopasowana do typu – scenki.

Feedback – fundamenty

 • Doświadczenia z feedbackiem, czyli dlaczego „kanapka” nie działa?
 • Jak poprawnie odbierać feedback?
 • Wybór kanału rozmowy – face to face, telefonicznie, online.
 • Dłuższa rozmowa feedbackowa, szybka informacja zwrotna – różnice i sposoby przygotowania (cel rozmowy i scenariusz rozmowy).

Feedback a feedforward – zasady i modele

 • Zasady formułowania informacji zwrotnej opartej na psychologii pozytywnej.
 • Główne zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Przygotowanie osobiste do rozmów – oddzielenie subiektywnego podejścia od faktów.
 • Dobre praktyki dawania/odbierania informacji zwrotnej.
 • Informacja zwrotna sytuacyjna korygująca, wzmacniająca – model FUKO.
 • Informacja zwrotna wzmacniająca.
 • Informacja zwrotna rozwojowa, podsumowująca.
 • Rozmowa feedbackowa.

Podsumowanie najważniejszych wniosków z aktualnego modułu szkolenia, prezentacja i omówienie zadania wdrożeniowego.

Zadanie wdrożeniowe: zadanie wdrożeniowe jest powiązane z zakresem modułu szkoleniowego. Jego celem jest zastosowanie konkretnych umiejętności doskonalonych w czasie warsztatu w praktyce zawodowej Uczestników w celu utrwalenia nowych nawyków sprzyjających ich efektywnemu działaniu.

Moduł może zostać wzmocniony przez badanie modelu DISC  dla każdego z uczestników z opcją do wyboru:

oraz

Powyższy moduł szkolenia może zostać wzmocniony o elementy szkolenia:

MODUŁ III AKADEMII LIDERA ZESPOŁU – motywowanie oraz dyscyplinowanie

 • Czas trwania: 2 dni szkolenia (w formie ciągłej lub podzielonej na dwa osobne dni szkolenia realizowane w odstępie max. 3. tygodni).
 • Zadanie przedszkoleniowe: celem zadania przedszkoleniowego jest wprowadzenie w tematykę szkoleniową i zaangażowanie Kursantów w trening. Omówienie realizacji zadania przedszkoleniowego jest integralnym elementem szkolenia, służy wprowadzeniu do tematyki szkolenia lub/i autorefleksji na temat podejścia Uczestników do realizacji zadania i wynikających z tego wniosków na przyszłość.
 • Rozpoczęcie szkolenia (moduł III): ustalenie celów i aktualizacja potrzeb szkoleniowych.

Omówienie zadania wdrożeniowego z modułu II

 • Wymiana doświadczeń, wskazanie obszarów trudności, autorefleksja.
 • Pomost pomiędzy zadaniem wdrożeniowym a dalszą częścią szkolenia.

Klasyczne kontra nowoczesne podejście do motywacji i motywowania

 • Analiza sytuacji motywujących i demotywujących.
 • Klasyczne koncepcje motywacji.
 • Co robić, gdy motywacja nie działa? – czyli kiedy budować nawyki?
 • 7 nawyków skutecznego działania S.R. Covey.

Indywidualny klucz do motywacji i zaangażowania pracowników

 • Jak skupiać wokół siebie najlepszych pracowników?
 • Kotwice motywacyjne Scheina – analiza motywatorów.
 • Diagnoza własnych kotwic.
 • Bank działań motywacyjnych (co akcentować podczas rozmów z poszczególnymi osobami?).

Komunikacja motywująca

 • Siła komunikatów (motywujące i demotywujące komunikaty).
 • Wspierający model informacji zwrotnej.
 • Pochwała.
 • Feedforward.

Stawianie granic (dyscyplinowanie)

 • Sens kary i jej skuteczność – dlaczego metoda kija i marchewki nie działa?
 • Istota sankcji – jak je stosować? – bank sankcji.
 • Cykl rozmów dyscyplinujących – wykład.
 • Dyscyplinowanie – ćwiczenie uwzględniające realne sytuacje.

Podsumowanie najważniejszych treści i wniosków ze szkolenia, przedstawienie zadania wdrożeniowego.

 • Zadanie wdrożeniowe: zadanie wdrożeniowe jest powiązane z zakresem modułu szkoleniowego. Jego celem jest zastosowanie konkretnych umiejętności doskonalonych w czasie warsztatu w praktyce zawodowej Uczestników w celu utrwalenia nowych nawyków sprzyjających ich efektywnemu działaniu.

Moduł może zostać wzmocniony przez naukową metodę badawczą weryfikująca wewnętrzną motywację człowieka dla każdego z uczestników –  Reiss Motivation Profile (sprawdź szczegóły – link).

Powyższy moduł może zostać wzbogacony przez elementy szkolenia:

 

MODUŁ IV AKADEMII LIDERA ZESPOŁU  – Zarządzanie zespołem a zarządzanie zmianą 

 • Czas trwania: 2 dni szkolenia (w formie ciągłej lub podzielonej na dwa osobne dni szkolenia realizowane w odstępie max. 3. tygodni).
 • Zadanie przedszkoleniowe: celem zadania przedszkoleniowego jest wprowadzenie w tematykę szkoleniową i zaangażowanie Kursantów w trening. Omówienie realizacji zadania przedszkoleniowego jest integralnym elementem szkolenia, służy wprowadzeniu do tematyki szkolenia lub/i autorefleksji na temat podejścia Uczestników do realizacji zadania i wynikających z tego wniosków na przyszłość.
 • Rozpoczęcie szkolenia (moduł IV): ustalenie celów i aktualizacja potrzeb szkoleniowych.

Omówienie zadania wdrożeniowego z modułu III

 • Wymiana doświadczeń, wskazanie obszarów trudności, autorefleksja.
 • Pomost pomiędzy zadaniem wdrożeniowym a dalszą częścią szkolenia.

Vademecum zarządzania zmianą – laboratorium umiejętności

Zawartość merytoryczna tego szkolenia zostanie wypracowana na podstawie:

 • przebiegu wcześniejszych modułów szkoleń i najważniejszych wniosków wynikających z realizacji poprzednich modułów szkoleniowych;
 • aktualnych wyzwań dotyczących pracy lidera zmiany/zespołu (w tym bieżących potrzeb i planów organizacji);
 • prowadzona będzie w formule treningu umiejętności liderskich/kierowniczych.

Struktura Modułu IV szkolenia podzielona zostanie inaczej niż pozostałe i będzie związana ze schematem przebiegu zmiany:

 • Przygotowanie do zmiany
 • Prowadzenie zmiany
 • Zakończenie/przekazanie zmiany

W IV module będziemy pracować nad meta-umiejętnościami związanymi z pracą lidera/kierownika takimi jak m.in. współpraca i komunikacja pomiędzy kierownictwem zmian, współodpowiedzialność za realizację celów zespołów oraz innymi umiejętnościami i kompetencjami uzgodnionymi na etapie badania potrzeb szkoleniowych i wynikającymi z dotychczasowego przebiegu projektu.

Podsumowanie najważniejszych treści i wniosków ze szkolenia, przedstawienie zadania wdrożeniowego, opcjonalnie: rekomendacje dotyczące planu rozwoju zawodowego Uczestników warsztatu. Ewaluacja szkolenia.

Zadanie wdrożeniowe: zadanie wdrożeniowe jest powiązane z zakresem modułu szkoleniowego i/lub dotyczy praktycznego zastosowania narzędzi poznanych przez Kursantów w czasie szkolenia. Jego celem jest utrwalenie nowych nawyków sprzyjających wyższej efektywności działań liderów uczestniczących w warsztacie.

Powyższy moduł może zostać uzupełniony elementami szkoleń:

PROGRAM SZKOLENIA AKADEMIA LIDERA ZESPOŁU – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Kurs online „Akademia lidera zespołu” budują 4 obszerne moduły tematyczne. Każdy z poszczególnych modułów może zostać zrealizowany jako dwudniowy warsztat prowadzony dzień po dniu lub jako dwie odrębne sesje szkoleniowe, które odbędą się w odstępie maksymalnie 3. tygodni. Każdy z modułów tworzących warsztat zakłada realizację specjalnego zadania przedszkoleniowego oraz zadania wdrożeniowego, które stanowią integralną część szkolenia. Kurs w trybie zdalnym organizowany jest w formie spotkań w czasie rzeczywistym w wirtualnych pokojach utworzonych na przyjaznych w obsłudze platformach typu Zoom i Clickmeeting. Zdalny tryb nauczania pozwala Kursantom swobodnie decydować zarówno o miejscu, w którym będą oni realizować szkolenie, jak i wszelkich okolicznościach towarzyszących treningowi. Warsztat online sprzyja ponadto oszczędności czasu i środków, a dla firm zamawiających szkolenie w formule online oznacza ograniczenie do minimum uciążliwej logistyki i większą swobodę organizacyjną. Uczestnictwo w zdalnym kursie „Akademia lidera zespołu” nie wymaga ponadto od Kursantów żadnych wyspecjalizowanych umiejętności technicznych. By przejść szkolenie, nie trzeba też instalować żadnego płatnego oprogramowania. Kursanci muszą jedynie dysponować dostępem do internetu i urządzeniem zdolnym nawiązać połączenie video online. Szkolenie jest każdorazowo optymalizowane w taki sposób, aby jego forma, zawartość merytoryczna i metodyczna oraz agenda maksymalnie odpowiadała potrzebom firmy zamawiającej kurs. Każdą część kursu rozpoczynamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a finałem treningu jest panel podsumowujący warsztat, podczas którego Uczestnicy zajęć będą mogli usystematyzować i powtórzyć zdobytą wiedzę, zaplanować wdrożenie poznanych metod zarządzania i narzędzi. Wszyscy Kursanci realizujący prezentowane szkolenie online otrzymają od nas komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych, a także zostaną objęci bezpłatną opieką poszkoleniową w formie e-konsultacji dostępnych przez miesiąc po zakończeniu projektu.

 • „Akademia Lidera Zespołu” – kompleksowy program rozwojowy dla kadry menedżerskiejMODUŁ I AKADEMII LIDERA ZESPOŁU – budowanie autorytetu szefa, style przywództwa i kluczowe zasady zarządzania 
  • Czas trwania: 2 dni szkolenia (w formie ciągłej lub podzielonej na dwa osobne dni szkolenia realizowane w odstępie max. 3. tygodni).
  • Zadanie przedszkoleniowe: celem zadania przedszkoleniowego jest wprowadzenie w tematykę szkoleniową i zaangażowanie Uczestników. Zadanie ma skłaniać do analizy zachowań we własnej pracy. Odniesienia do tego, jak działam obecnie, refleksji i samooceny dążącej do wzmocnienia potrzeby doskonalenia się.
  • Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie założeń Akademii Lidera Zespołu, ustalenie celów i aktualizacja potrzeb szkoleniowych.

  Budowanie autorytetu lidera

  • Rola i odpowiedzialność kierownika/lidera – analiza.
  • Czym jest autorytet lidera? – mini case study.
  • Jak nie zdominować zespołu i nie osłabiać swojego autorytetu liderskiego?

  Style przywództwa

  • Kompetencje przywódcze – ćwiczenie.
  • Przywództwo wszechstronne – siła lidera.
  • Adekwatne stosowanie stylów przywództwa.

  Wystąpienie kontaktujące

  • Kiedy menedżer powinien zabrać głos?
  • Struktura wystąpienia kontraktującego – exposé lidera.
  • Przygotowanie exposé skierowanego do własnego zespołu – ćwiczenie indywidualne, praca w podgrupach.
  • O co należy zadbać podczas wystąpienia?

  Zarządzanie sytuacyjne Blancharda R1-R4

  • Diagnoza rozwoju pracownika od debiutanta do eksperta.
  • Sygnały rozpoznawcze na poszczególnych poziomach dojrzałości pracownika.
  • Analiza swojego zespołu.
  • Style przywództwa dopasowane do poziomu dojrzałości pracownika.
  • Co się dzieje, kiedy nie dopasujemy stylu przywództwa do konkretnego zadania i pracownika?
  • Scenki sytuacyjne.

  Cele i zadania

  • Ile potrzeba czasu, by dobrze zdelegować zadanie? – doświadczenie obalające mit: „nie mam czasu, by delegować zadania”.
  • Jak wybrać priorytetowe zadania dla poszczególnych pracowników?
  • Jak poprawnie określać cele – SMART-ny cel – ćwiczenie indywidualne.
  • Jak delegować złożone zadania?

  Podsumowanie najważniejszych wniosków ze szkolenia, przedstawienie i omówienie zadania wdrożeniowego.

  • Zadanie wdrożeniowe: zadanie wdrożeniowe jest powiązane z zakresem modułu szkoleniowego. Jego celem jest zastosowanie konkretnych umiejętności doskonalonych w czasie warsztatu w praktyce zawodowej Uczestników w celu utrwalenia nowych nawyków sprzyjających ich efektywnemu działaniu.

  Moduł może zostać wzmocniony przez badania dla każdego z uczestników:

  Powyższy moduł może zostać uzupełniony przez elementy szkolenia:

  MODUŁ II AKADEMII LIDERA ZESPOŁU – model DISC, delegowanie, monitorowanie i feedbackowanie

  • Czas trwania: 2 dni szkolenia (w formie ciągłej lub podzielonej na dwa osobne dni szkolenia realizowane w odstępie max. 3. tygodni).
  • Zadanie przedszkoleniowe: celem zadania przedszkoleniowego jest wprowadzenie w tematykę szkoleniową i zaangażowanie Kursantów w trening. Omówienie realizacji zadania przedszkoleniowego jest integralnym elementem szkolenia, służy wprowadzeniu do tematyki szkolenia lub/i autorefleksji na temat podejścia Uczestników do realizacji zadania i wynikających z tego wniosków na przyszłość.
  • Rozpoczęcie szkolenia (moduł II): ustalenie celów i aktualizacja potrzeb szkoleniowych.

  Omówienie zadania wdrożeniowego z modułu I

  • Wymiana doświadczeń, wskazanie obszarów trudności, autorefleksja.
  • Pomost pomiędzy zadaniem wdrożeniowym a dalszą częścią szkolenia.

  Delegowanie zadań

  • Pierwszy krok – dobre przygotowanie – analiza.
  • Jak przeprowadzić rozmowę delegującą? – struktura rozmowy.
  • Jak reagować na brak zaangażowania ze strony pracownika? – bank pytań.
  • Deleguj – ćwiczenie w podgrupach.
  • Dobre praktyki podczas delegowania zadań – podsumowanie.

  Monitorowanie zadań

  • Efekty kontroli i monitorowania – analiza case study.
  • Warianty rozmów monitorujących.
  • Informacja zwrotna podczas rozmów monitorujących.
  • Wsparcie, a nie wyręczanie – działania liderskie.
  • Ćwiczenie rozmów monitorujących w podgrupach.

  Rozmowa podsumowująca i odbiór zadań

  • Samoocena pracownika – sposób na zaangażowanie pracownika w procesie podsumowania.
  • Zasady informacji zwrotnej – ćwiczenie indywidualne.
  • Informacja zwrotna podsumowująca (doceniająca i korygująca).

  Analiza Extended DISC lub Insights Discovery jako narzędzie do planowania rozwoju

  • Przedstawienie modelu DISC i omówienie.
  • Omówienie wyników i nauka ich interpretacji.
  • Analiza własnego, naturalnego stylu zachowania – mocne strony i zagrożenia.
  • Ścieżki dostępu w grupach typologicznych (zwroty i sformułowania korzystne oraz niekorzystne, motywatory i osłabiacze) – ćwiczenie.
  • Argumentacja dopasowana do typu – scenki.

  Feedback – fundamenty

  • Doświadczenia z feedbackiem, czyli dlaczego „kanapka” nie działa?
  • Jak poprawnie odbierać feedback?
  • Wybór kanału rozmowy – face to face, telefonicznie, online.
  • Dłuższa rozmowa feedbackowa, szybka informacja zwrotna – różnice i sposoby przygotowania (cel rozmowy i scenariusz rozmowy).

  Feedback a feedforward – zasady i modele

  • Zasady formułowania informacji zwrotnej opartej na psychologii pozytywnej.
  • Główne zasady udzielania informacji zwrotnej.
  • Przygotowanie osobiste do rozmów – oddzielenie subiektywnego podejścia od faktów.
  • Dobre praktyki dawania/odbierania informacji zwrotnej.
  • Informacja zwrotna sytuacyjna korygująca, wzmacniająca – model FUKO.
  • Informacja zwrotna wzmacniająca.
  • Informacja zwrotna rozwojowa, podsumowująca.
  • Rozmowa feedbackowa.

  Podsumowanie najważniejszych wniosków z aktualnego modułu szkolenia, prezentacja i omówienie zadania wdrożeniowego.

  Zadanie wdrożeniowe: zadanie wdrożeniowe jest powiązane z zakresem modułu szkoleniowego. Jego celem jest zastosowanie konkretnych umiejętności doskonalonych w czasie warsztatu w praktyce zawodowej Uczestników w celu utrwalenia nowych nawyków sprzyjających ich efektywnemu działaniu.

  Moduł może zostać wzmocniony przez badanie modelu DISC  dla każdego z uczestników z opcją do wyboru:

  oraz

  Powyższy moduł szkolenia może zostać wzmocniony o elementy szkolenia:

  MODUŁ III AKADEMII LIDERA ZESPOŁU – motywowanie oraz dyscyplinowanie

  • Czas trwania: 2 dni szkolenia (w formie ciągłej lub podzielonej na dwa osobne dni szkolenia realizowane w odstępie max. 3. tygodni).
  • Zadanie przedszkoleniowe: celem zadania przedszkoleniowego jest wprowadzenie w tematykę szkoleniową i zaangażowanie Kursantów w trening. Omówienie realizacji zadania przedszkoleniowego jest integralnym elementem szkolenia, służy wprowadzeniu do tematyki szkolenia lub/i autorefleksji na temat podejścia Uczestników do realizacji zadania i wynikających z tego wniosków na przyszłość.
  • Rozpoczęcie szkolenia (moduł III): ustalenie celów i aktualizacja potrzeb szkoleniowych.

  Omówienie zadania wdrożeniowego z modułu II

  • Wymiana doświadczeń, wskazanie obszarów trudności, autorefleksja.
  • Pomost pomiędzy zadaniem wdrożeniowym a dalszą częścią szkolenia.

  Klasyczne kontra nowoczesne podejście do motywacji i motywowania

  • Analiza sytuacji motywujących i demotywujących.
  • Klasyczne koncepcje motywacji.
  • Co robić, gdy motywacja nie działa? – czyli kiedy budować nawyki?
  • 7 nawyków skutecznego działania S.R. Covey.

  Indywidualny klucz do motywacji i zaangażowania pracowników

  • Jak skupiać wokół siebie najlepszych pracowników?
  • Kotwice motywacyjne Scheina – analiza motywatorów.
  • Diagnoza własnych kotwic.
  • Bank działań motywacyjnych (co akcentować podczas rozmów z poszczególnymi osobami?).

  Komunikacja motywująca

  • Siła komunikatów (motywujące i demotywujące komunikaty).
  • Wspierający model informacji zwrotnej.
  • Pochwała.
  • Feedforward.

  Stawianie granic (dyscyplinowanie)

  • Sens kary i jej skuteczność – dlaczego metoda kija i marchewki nie działa?
  • Istota sankcji – jak je stosować? – bank sankcji.
  • Cykl rozmów dyscyplinujących – wykład.
  • Dyscyplinowanie – ćwiczenie uwzględniające realne sytuacje.

  Podsumowanie najważniejszych treści i wniosków ze szkolenia, przedstawienie zadania wdrożeniowego.

  • Zadanie wdrożeniowe: zadanie wdrożeniowe jest powiązane z zakresem modułu szkoleniowego. Jego celem jest zastosowanie konkretnych umiejętności doskonalonych w czasie warsztatu w praktyce zawodowej Uczestników w celu utrwalenia nowych nawyków sprzyjających ich efektywnemu działaniu.

  Moduł może zostać wzmocniony przez naukową metodę badawczą weryfikująca wewnętrzną motywację człowieka dla każdego z uczestników –  Reiss Motivation Profile (sprawdź szczegóły – link).

  Powyższy moduł może zostać wzbogacony przez elementy szkolenia:

   

  MODUŁ IV AKADEMII LIDERA ZESPOŁU  – Zarządzanie zespołem a zarządzanie zmianą 

  • Czas trwania: 2 dni szkolenia (w formie ciągłej lub podzielonej na dwa osobne dni szkolenia realizowane w odstępie max. 3. tygodni).
  • Zadanie przedszkoleniowe: celem zadania przedszkoleniowego jest wprowadzenie w tematykę szkoleniową i zaangażowanie Kursantów w trening. Omówienie realizacji zadania przedszkoleniowego jest integralnym elementem szkolenia, służy wprowadzeniu do tematyki szkolenia lub/i autorefleksji na temat podejścia Uczestników do realizacji zadania i wynikających z tego wniosków na przyszłość.
  • Rozpoczęcie szkolenia (moduł IV): ustalenie celów i aktualizacja potrzeb szkoleniowych.

  Omówienie zadania wdrożeniowego z modułu III

  • Wymiana doświadczeń, wskazanie obszarów trudności, autorefleksja.
  • Pomost pomiędzy zadaniem wdrożeniowym a dalszą częścią szkolenia.

  Vademecum zarządzania zmianą – laboratorium umiejętności

  Zawartość merytoryczna tego szkolenia zostanie wypracowana na podstawie:

  • przebiegu wcześniejszych modułów szkoleń i najważniejszych wniosków wynikających z realizacji poprzednich modułów szkoleniowych;
  • aktualnych wyzwań dotyczących pracy lidera zmiany/zespołu (w tym bieżących potrzeb i planów organizacji);
  • prowadzona będzie w formule treningu umiejętności liderskich/kierowniczych.

  Struktura Modułu IV szkolenia podzielona zostanie inaczej niż pozostałe i będzie związana ze schematem przebiegu zmiany:

  • Przygotowanie do zmiany
  • Prowadzenie zmiany
  • Zakończenie/przekazanie zmiany

  W IV module będziemy pracować nad meta-umiejętnościami związanymi z pracą lidera/kierownika takimi jak m.in. współpraca i komunikacja pomiędzy kierownictwem zmian, współodpowiedzialność za realizację celów zespołów oraz innymi umiejętnościami i kompetencjami uzgodnionymi na etapie badania potrzeb szkoleniowych i wynikającymi z dotychczasowego przebiegu projektu.

  Podsumowanie najważniejszych treści i wniosków ze szkolenia, przedstawienie zadania wdrożeniowego, opcjonalnie: rekomendacje dotyczące planu rozwoju zawodowego Uczestników warsztatu. Ewaluacja szkolenia.

  Zadanie wdrożeniowe: zadanie wdrożeniowe jest powiązane z zakresem modułu szkoleniowego i/lub dotyczy praktycznego zastosowania narzędzi poznanych przez Kursantów w czasie szkolenia. Jego celem jest utrwalenie nowych nawyków sprzyjających wyższej efektywności działań liderów uczestniczących w warsztacie.

  Powyższy moduł może zostać uzupełniony elementami szkoleń:

Szkolenia i usługi uzupełniające

Szkolenia otwarte dla firm oraz administracji

Zarządzanie zespołem wirtualnym – rozproszonym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

zarzadzanie zespołem w procesie zmiany - szkolenie

Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem z badaniem Insights Discovery– szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

talenty Gallupa

Zarządzanie zespołem z Talentami wg Gallupa – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

odporność psychiczna lidera oraz zespołu

Odporność psychiczna lidera oraz zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie zespołem produkcyjnym – dla brygadzistów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Projekt zawiera kompleksowe informacje. Przebiegł w atmosferze zaufania i wsparcia. To był dobry i rozwijający czas. :)”

„Super projekt! Dzięki temu, że było kilka szkoleń, które następowały po sobie w niedługiej odstępności czasowej, można było utrwalać treści i przypominać sobie o ważnych kwestiach, które były poruszane podczas szkolenia. Był to długotrwały proces, ale na pewno bardzo skuteczny.”

„Przydatne treści szkolenia: Cenne doświadczenie, interesujący sposób prowadzenia zajęć, czytelne materiały oraz wartościowa wiedza przekazywana w przystępny sposób.”

„Szkolenie było prowadzone dynamicznie, ciekawie, w formule czytelnej i prowadzonej bezpośrednio.”

„Ze szkolenia wynoszę nowe umiejętności i chęć wprowadzenia nowych rozwiązań w życie zawodowe.”

„Trener skupił się na oczekiwaniach uczestników; ukierunkował się na zgłaszane potrzeby; super!”

„Wyróżniam: praktyczne ćwiczenia, wysoki poziom wiedzy trenera, wiele praktycznych porad, ciekawa forma szkolenia.”

„Forma prowadzenia warsztatów – rewelacja!”

„Doświadczenie, autentyczność, wiedza!”

„Praktyka poparta teorią – dużo zostaje w głowie.”

„Duże doświadczenie. Prezentacja treści podparta przykładami z życia.”

„Trener dobrze przygotowany, buduje poczucie dobrego eksperta, sympatyczny.”

„Przydatne treści szkolenia: Gra Strategiczna – Fabryka Piwa – nauka poprzez zabawę; Narzędzia do myślenia systemowego. Góra lodowa.; Kwestie mentalne i ich analiza; Ćwiczenia praktyczne. Możliwość wejścia w interakcję z grupą.”

„Rewelacja – dobry duet trenerski!”

Klienci

Szkolenia i projekty z tego zakresu nasza firma miała przyjemność z sukcesem realizować dla pracowników firm takich jak m.in.: Vestas Sp. z o.o.; Wojewódzki Urząd Mazowiecki, Stock Polska, Windhunter_Service Sp. Z o. o., Digital Care Sp. z o.o., Trefl S.A., Zdrojowa Hotels Central Pomerania Sp. z o.o., Amlux Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, M4Wind Nowicki Petters Sp. k., Clariant Poland Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas