AUTENTYCZNE PRZYWÓDZTWO I BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

Adresaci szkolenia: Menedżerowie, Liderzy.

Ramowy program szkolenia:

  • Model SCARF – neurobiologiczne podstawy zarządzania ludźmi
  • Autentyczny lider – wprowadzenie do koncepcji autentycznego przywództwa, samoocena (kwestionariusz), planowanie działań rozwojowych
  • Zarządzanie przez angażowanie  – zaangażowanie wg Instytutu Gallupa, i fundamentalne zasady budowania zaangażowania pracowników
  • Motywacyjna rola menedżera – metodologia Motivation Factor w teorii i praktyce

Czas trwania: 2 dni

Na zamówienie.

Możliwość realizacji szkolenia w formule on-line.

TRENERZY

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

AUTENTYCZNE PRZYWÓDZTWO I BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW