BUDOWANIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU

Program szkolenia 

DZIEŃ I

Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

 • Gra szkoleniowa – ustalanie zasad współpracy

MODUŁ I.  JA W ZMIANIE

 • Określenie co jest stałą a co zmienną?
 • Otwartość na zmiany – model grow
 • Konflikt
 • Wdrażanie zmian
 • Inspirowanie zespołu do zmiany

MODUŁ II. INDYWIDUALNE STYLE ZACHOWAŃ – zarządzanie potencjałem zespołu, strategia działania w komunikacji i współpracy

 • Test zachowań
 • Omówienie wyników testu.
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia, czyli jak być uważnym na błędne szufladkowanie.
 • – Wykład, praca na przykładach, ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia w grupie/na forum przykładami uczestników, omówienie ich z grupą.
 • Postawy określonych kolorów a komunikacja w praktyce. Kto ma tendencje do bycia ekstrawertykiem a kto introwertykiem? Kto jest zorientowany na działanie a kto na relacje?
 • System wartości określonych kolorów.  – Ćwiczenie indywidualne oraz grupowe.             

MODUŁ III. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 • Bariery komunikacyjne
 • Informacja zwrotna       
 • Właściwy dobór komunikacji niewerbalnej i werbalnej. – Wykład, prezentacja przykładów, praca indywidualna i omówienie na forum.
 • Gra w kolory. – Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Ich zadaniem będzie przekonać określoną grupę kolorystyczną do narzuconego zadania.
 • Właściwe określanie typu osobowości. Definiowanie w praktyce wybranej przez uczestnika osoby
  z jego otoczenia np. klient, podwładny, szef, bliska osoba. – Ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie
  w podgrupach lub na forum, omówienie wybranego przykładu.

DZIEŃ II

MODUŁ IV. MODEL LENCIONIEGO

 • Ćwiczenie diagnostyczne.
 • Co tworzy zespół?
 • 5 dysfunkcji zespołu.
 • Budowanie efektywnego zespołów według modelu Patryka Lencioniego.

MODUŁ V. BUDOWANIE WSPÓŁPRACY ZESPOŁOWEJ

 • Współpraca kontra rywalizacja.
 • Konflikty w zespole – jak im zapobiegać?
 • Moje wartości wnoszone do zespołu – praca indywidualna
 • Skuteczna współpraca i współodpowiedzialność.
 • Skuteczna komunikacja w zespole.

MODUŁ VI. GRA ZESPOŁOWA

MODUŁ VII. OSOBISTA POSZKOLENIOWA LISTY ZMIAN DO WPROWADZENIA

Podsumowanie szkolenia wraz z omówieniem najważniejszych kwestii

Czas trwania: 2 dni

TRENERZY

Renata Wrona

Trener biznesu / Trener rozwoju osobistego / Coach ICF/ Wykładowca akademicki/ Autorka poradników rozwojowych/ Konsultantka MaxieDISC
Profil Trenera

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

BUDOWANIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU