Delegowanie w pracy lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Współczesny lider to człowiek orkiestra. Potrafi sprawnie zarządzać, rozumie ludzi, reaguje w sytuacjach trudnych, wspiera, motywuje, jest mentorem, coachem. Trochę dużo jak na jedną osobę?

Rzeczywiście liderzy stoją przed ogromnym dylematem na jakie działania szefowskie starczy im czasu, czego chcą się nauczyć, a co zostawiają na dalszym planie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli czas na przećwiczenie najważniejszych umiejętności z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi, analizę przypadków i działania na realnych sytuacjach zawodowych.

Delegowanie w pracy lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Współczesny lider to człowiek orkiestra. Potrafi sprawnie zarządzać, rozumie ludzi, reaguje w sytuacjach trudnych, wspiera, motywuje, jest mentorem, coachem. Trochę dużo jak na jedną osobę?

Rzeczywiście liderzy stoją przed ogromnym dylematem na jakie działania szefowskie starczy im czasu, czego chcą się nauczyć, a co zostawiają na dalszym planie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli czas na przećwiczenie najważniejszych umiejętności z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi, analizę przypadków i działania na realnych sytuacjach zawodowych.

Cele i Korzyści

Dzięki temu szkoleniu nabędziesz wiedzę o:

 • Sposobach określania priorytetów
 • Narzędziach potrzebnych do planowania i określania celów
 • Cyklu rozmów realizujących zadania
 • Sposobach prowadzenia rozmów z pracownikami

Dzięki temu szkoleniu nabędziesz umiejętności:

 • Analizy zadań pod kątem delegowania
 • Doboru sposobu komunikacji podczas rozmów z pracownikami
 • Prowadzenia rozmów: delegującej, monitorującej i odbierającej zadanie na bazie scenariuszy

Dzięki temu szkoleniu rozwiniesz kompetencje:

 • Wykorzystania zasobów w swoim zespole
 • Planowania i organizowania zadań
 • Komunikacji interpersonalnej z pracownikami
 • Zorientowanie na cele firmy/zespołu/jednostki
 • Prowadzenia rozmów z pracownikami

Program Szkolenia

Program szkolenia oraz zawartość merytoryczna zostanie dopasowana finalnie do potrzeb Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników.

Moduł I. Delegowanie w pracy lidera – cele i zadania.

 • Ile potrzeba czasu by dobrze zdelegować zadanie – doświadczenie obalające mit „nie mam czasu by delegować zadania”.
 • Jak  wybrać priorytetowe zadania dla poszczególnych pracowników.
 • Jak określać cele.

Moduł II. Delegowanie w pracy lidera – przygotowanie do rozmowy delegującej.

 • Pierwszy krok – dobre przygotowanie – analiza.
 • Co zrobić w sytuacji  delegowania zadania R1 – koło instruktażu.
 • Jak delegować zadanie R2?
 • Jak reagować na brak zaangażowania ze strony pracownika?
 • Struktura GROW jako narzędzie pomocne w pracy z R3, szczególnie w kryzysie motywacyjnym.

Moduł III. Delegowanie zadań.

 • Jak przeprowadzić rozmowę delegującą – struktura rozmowy.
 • Ćwiczenie delegowania zadania.
 • Dobre praktyki podczas delegowania zadań.

Moduł IV. Informacja zwrotna – najważniejszy komunikat zarządczy

 • Zasady udzielania informacji zwrotnej – ćwiczenie indywidualne i omówienie na forum.
 • Modele informacji zwrotnej FUKO, „Z”.
 • Ćwiczenie dopasowanej informacji zwrotnej.

Moduł V. Monitorowanie zadań – dbałość o wynik.

 • Efekty kontroli i monitorowania – dyskusja.
 • Cztery warianty rozmów monitorujących – zależne od rezultatu i podjętych działań.
 • Informacja zwrotna podczas rozmów monitorujących.
 • Wsparcie a nie wyręczanie – działania menedżerskie.
 • Ćwiczenie rozmów monitorujących uwzględniające warianty.

Moduł VI. Rozmowa podsumowująca i odbiór zadań.

 • Funkcje rozmowy podsumowującej: korekcyjna, rozwojowa, motywacyjna.
 • Samoocena pracownika – sposób na zaangażowanie pracownika w procesie podsumowania.
 • Informacja zwrotna podsumowująca (doceniająca i korygująca).

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.