Design thinking – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Design thinking, czyli myślenie projektowe to metoda twórczego rozwiązywania problemów różnego rodzaju. Jej głównymi założeniami są: koncentracja na użytkowniku i jego potrzebach, spojrzenie na problem z wielu perspektyw, tworzenie jak największej liczby rozwiązań zdefiniowanego wcześniej problemu, wstępna wizualizacja pomysłów, testowanie prototypów w realnym środowisku.

 

Design thinking – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Design thinking, czyli myślenie projektowe to metoda twórczego rozwiązywania problemów różnego rodzaju. Jej głównymi założeniami są: koncentracja na użytkowniku i jego potrzebach, spojrzenie na problem z wielu perspektyw, tworzenie jak największej liczby rozwiązań zdefiniowanego wcześniej problemu, wstępna wizualizacja pomysłów, testowanie prototypów w realnym środowisku.

 

Cele i Korzyści

 • Prace nad przygotowaniem nowej strategii czy też stworzeniem nowego produktu/usługi sprawiają Ci trudność?
 • Siedzisz godzinami nad projektem i wciąż nie masz koncepcji na nowe logo czy też hasło reklamowe?

Wbrew pozorom, wcale nie oznacza to, że brakuje Ci kreatywności. Po prostu potrzebujesz wsparcia w pobudzeniu swojej kreatywności.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • technikach twórczego myślenia,
 • polskich i zagranicznych przykładach rozwiązań powstałych dzięki Design Thinking,
 • strukturze procesu oraz narzędziach i metodach twórczego myślenia i prototypowania.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu:

 • diagnozowania potrzeby/problemu,
 • konstruowania i doprecyzowywania celu,
 • tworzenia person (odbiorcy rozwiązania),
 • przygotowywania prostych prototypów i testowania ich skuteczności.
 • Uczestnicy pogłębią kompetencje z zakresu design thinking związane z:
  • współpracą i komunikacją w zespole,
  • kreatywnym i nieszablonowym myśleniem,
  • identyfikacją i realizacją celu.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby nastawione na rozwój osobisty.
 • Osoby zainteresowane rozwojem kreatywności.
 • Osoby, których obowiązki zawodowe wymagają kreatywnego myślenia.
 • Osoby pracujące w zespołach.
 • Osoby pracujące na kierowniczych stanowiskach, odpowiedzialne za efektywność zespołu.
 • Osoby pracujące na stanowiskach związanych z marketingiem i sprzedażą.

Program Szkolenia

Design thinking

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników. Ćwiczenie wprowadzające do zagadnienia.

 • Moduł I. Design Thinking. Wprowadzenie do Design Thinking – omawiamy założenia procesu, charakterystykę, przyglądamy się przykładom z Polski i zza granicy (prezentacja, film, mini wykład, dyskusja).
 • Moduł II. Design Thinking. Odkrywanie + definiowanie problemu[1] – za pomocą analizy dostępnych informacji docieramy do istoty problemu, poznajemy szerszy kontekst i definiujemy wyzwanie, na które będziemy szukać rozwiązań (ćwiczenie, prezentacja, dyskusja).
 • Moduł III. Design Thinking. Empatyzacja – etap, podczas którego wchodzimy w buty odbiorcy końcowego, zagłębiamy się w jego sytuację i potrzeby, patrzymy jego perspektywą potrzeb (ćwiczenie, praca w grupach, dyskusja).
 • Moduł IV. Design Thinking. Wymyślanie – faza, podczas której generujemy pomysły, a następnie wybieramy najlepsze (praca w grupach, prezentacja na forum, dyskusja).
 • Moduł V. Design Thinking. Wizualizacja i prototypowanie – faza, podczas której zapoznajemy się z różnymi sposobami wizualizacji pomysłów i prezentujemy pomysł wybraną metodą. Tworzenie konkretnego projektu z dostępnych materiałów, proces, model, produkt, storyboard, lista doświadczeń użytkowania, interfejsy aplikacji, rysunki (prezentacja, mini wykład, praca w grupach, prezentacja na forum, dyskusja).
 • Podsumowanie procesu Design Thinking i jego efektów. Feedback.

Celem szkolenia z zakresu design thinking nie jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia procesów Desing Thinking.

[1] Te dwa etapy (odkrywanie i empatyzacja) mogą byś stosowane wymiennie – gdy na początku mamy już określony problem (np. zbudowanie sklepu rozwojowego), zaczynamy od odkrywania, natomiast, gdy nie wiemy, co ma być naszym produktem końcowym (bo np. otwieramy start-up i jesteśmy gotowi wymyśleć cokolwiek) w pierwszej kolejności chcemy poznać głęboko potrzeby odbiorców i do nich dostosowujemy wyzwanie. (Np. pierwsze procesy realizowane przez prof. Kelly’ego na Standofrdzie: studenci szli do kawiarni i obserwowali ludzi po to aby odkryć ich zwyczaje i potrzeby – w efekcie wymyślili aplikację do czytania gazety).

Opanowanie sztuki design thinking to nieodzowny element sukcesu nie tylko w branżach wymagających kreatywnego myślenia – nieszablonowe, twórcze myślenie to również klucz do sukcesu w zarządzaniu zespołem! Dlatego szkolenie skierowane jest nie tylko do przedstawicieli branży reklamowej, ale też do firm i organizacji, które poszukują innowacyjnych rozwiązań oraz którym zależy na zwiększeniu efektywności pracy zespołu.

Proces Desing Thinking ma następujące etapy:

 • Odkrywanie
 • Empatyzowanie
 • Wymyślanie
 • Testowanie

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.