DOSKONAŁA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA

Adresaci szkolenia: Menedżerowie, Liderzy.

Ramowy program szkolenia:

  • Role komunikacyjne menedżera – model MIKE
  • Spotkania są ważne – czyli o tym jak projektować i realizować wartościowe spotkania zespołowe
  • W poszukiwaniu transparentności – tworzenie wiarygodnych komunikatów
  • Autorefleksja oraz planowanie działań rozwojowych w obszarze komunikacji menedżerskiej

Czas trwania: 2 dni

Na zamówienie.

Możliwość realizacji szkolenia w formule on-line.

TRENERZY

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

DOSKONAŁA KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA