Szkolenie z technik sprzedaży

Elementy sprzedaży i perswazji – szkolenie zamknięte – online oraz stacjonarne

Sprzedaż jest skrajnie logiczna. Składa się z prostych czynności. Da się ją rozpisać na powtarzalne kroki. Warsztat „Elementy sprzedaży i perswazji” jest esencją tych 3 zdań. Udział w tym warsztacie wzbogaci twoją wiedzę w praktyczne sposoby podniesienia efektywności handlowej na wyższy poziom.

Nauczysz się oceniać i projektować własne sposoby pozyskiwania klientów, opisywać klientów docelowych i kroki budowania zaufania. Prowadzenia pierwszych rozmów telefonicznych i spotkań osobistych. Poznasz wzorce analizy potrzeb i radzenia sobie z obiekcjami oraz obrony ceny. Dowiesz się jak przygotowywać argumenty sprzedażowe logiczne i emocjonalne, jakie są dobre praktyki prowadzące do powtarzalności sprzedaży. Na końcu przygotujesz Plan Działań Wdrożeniowych dzięki któremu doświadczenia ze szkolenia przeniesiesz do codzienności zasadowej.

Elementy sprzedaży i perswazji – szkolenie zamknięte – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik sprzedaży

Sprzedaż jest skrajnie logiczna. Składa się z prostych czynności. Da się ją rozpisać na powtarzalne kroki. Warsztat „Elementy sprzedaży i perswazji” jest esencją tych 3 zdań. Udział w tym warsztacie wzbogaci twoją wiedzę w praktyczne sposoby podniesienia efektywności handlowej na wyższy poziom.

Nauczysz się oceniać i projektować własne sposoby pozyskiwania klientów, opisywać klientów docelowych i kroki budowania zaufania. Prowadzenia pierwszych rozmów telefonicznych i spotkań osobistych. Poznasz wzorce analizy potrzeb i radzenia sobie z obiekcjami oraz obrony ceny. Dowiesz się jak przygotowywać argumenty sprzedażowe logiczne i emocjonalne, jakie są dobre praktyki prowadzące do powtarzalności sprzedaży. Na końcu przygotujesz Plan Działań Wdrożeniowych dzięki któremu doświadczenia ze szkolenia przeniesiesz do codzienności zasadowej.

Cele i Korzyści

CELE:

 • Głównym celem szkolenia „Elementy sprzedaży i perswazji” jest podwyższenie umiejętności efektywnego prowadzenia rozmów z przyszłymi klientami firmy.
 • Poprawa tej umiejętności ma bezpośredni wpływ na wzrost efektywności własnej uczestników szkolenia i biznesowej firmy, w której pracują.
 • Wzrost sprzedaży jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności (wzrost wskaźników biznesowych).
 • Szkolenie „Elementy sprzedaży i perswazji” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności (skuteczne wykorzystanie telefonu, maila, profilowania klienta, co ma na celu dotarcie z ofertą do właściwego klienta, a w konsekwencji wzrost sprzedaży i poprawę rentowności działań).
 • Zamiana zachowań zawodowych, na bardziej pożądane, czyli takie, które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Elementy sprzedaży i perswazji”, dzięki Planowi Działań Wdrożeniowych.

 

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Definiowaniu profilu idealnego klienta.
 • Argumentach sprzedażowych.
 • Wzorcach pierwszych rozmów telefonicznych (wstępny kontakt), z potencjalnymi klientami.
 • Dobrych praktykach w kontaktach telefonicznych, e-mailowych, spotkań online.
 • Sposobach radzenia sobie z obiekcjami, jakie mogą się pojawić w trakcie rozmów z przyszłymi klientami firmy.
 • O właściwych zachowaniach po wysłaniu oferty (follow-up sprzedażowy).
 • Elementach psychologii, które mogą wpłynąć na poprawę efektywności sprzedaży.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zaprojektować logiczny proces rozmowy telefonicznej (wstępny kontakt).
 • Wdrożenia pozyskanej wiedzy w trakcie szkolenia.
 • Mówić i pisać o ofercie w sposób zachęcający do nawiązania współpracy.
 • Dobrać argumenty zależne od sytuacji sprzedażowej.
 • Wykorzystania w praktyce follow – up (kontynuację działań po wysłaniu oferty/spotkaniu).

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Profilowaniem klientów.
 • Tworzeniem logicznego procesu pozyskiwania klientów.
 • Psychologią sprzedaży.
 • Przekonywaniem klientów.
 • Wykorzystaniem telefonu, e-maila, spotkania on-line w pracy przedstawiciela firmy.

Program Szkolenia

Szkolenie: Elementy sprzedaży i perswazji

 1. Ocena własnego sposobu pozyskiwania klientów.
 2. Definiowanie klienta docelowego.
 3. Projektowanie logiczne procesu pozyskiwania klientów.
 4. Wstępny kontakt telefoniczny.
 5. Obiekcje i sposoby radzenia sobie z nimi.
 6. Elementy komunikacji.
 7. Elementy psychologii sprzedaży.
 8. Dobre praktyki handlowca firmy.
 9. Plan Działań Wdrożeniowych.

Autor progamu: Maciej Kozubik

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Bardzo dużo cennych informacji.”

„Trener w ciekawy sposób przedstawił techniki sprzedaży. Powoływał się na przykłady ze swojego doświadczenia oraz pracował na naszych przykładach.”

„Szkolenie było ciekawe i rozwinęło moje umiejętności.”

„Wiedza, tempo, kontakt, sposób prowadzenia, aktywne angażowanie grupy, wiedza poparta przykładami – Uważam, że było to wartościowe szkolenie .”

„Trener bardzo dobrze przygotował szkolenie pod nas, duża wiedza wyciągnięta z praktyk, gotowość w odpowiedzi na pytania, przygotowanie merytoryki szkolenia do naszej branży, praktyczne podejście do tematu.”

„Indywidualne podejście, podchodzenie do każdej grupy przy zadaniach, na plus „brak wywoływania”, Trener zwracał uwagę na komfort uczestników i ich granice.”

„Cenne przykłady, duża wiedza merytoryczna i praktyczna. Szczegółowe casy dopasowane do biznesu, dużo ciekawej wiedzy.”

Klienci

Z powyższego tematu Firma Human Skills miała przyjemność szkolić m.in.: Wento Sp. z o.o., Europa Logistics Sp. z o.o., Amlux Sp. z o.o., Biuro tłumaczeń KONTEKST.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas