Szkolenie z technik sprzedaży

Elementy sprzedaży i perswazji – szkolenie zamknięte – online oraz stacjonarne

Sprzedaż jest skrajnie logiczna. Składa się z prostych czynności. Da się ją rozpisać na powtarzalne kroki. Warsztat „Elementy sprzedaży i perswazji” jest esencją tych 3 zdań. Udział w tym warsztacie wzbogaci twoją wiedzę w praktyczne sposoby podniesienia efektywności handlowej na wyższy poziom.

Nauczysz się oceniać i projektować własne sposoby pozyskiwania klientów, opisywać klientów docelowych i kroki budowania zaufania. Prowadzenia pierwszych rozmów telefonicznych i spotkań osobistych. Poznasz wzorce analizy potrzeb i radzenia sobie z obiekcjami oraz obrony ceny. Dowiesz się jak przygotowywać argumenty sprzedażowe logiczne i emocjonalne, jakie są dobre praktyki prowadzące do powtarzalności sprzedaży. Na końcu przygotujesz Plan Działań Wdrożeniowych dzięki któremu doświadczenia ze szkolenia przeniesiesz do codzienności zasadowej.

Elementy sprzedaży i perswazji – szkolenie zamknięte – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik sprzedaży

Sprzedaż jest skrajnie logiczna. Składa się z prostych czynności. Da się ją rozpisać na powtarzalne kroki. Warsztat „Elementy sprzedaży i perswazji” jest esencją tych 3 zdań. Udział w tym warsztacie wzbogaci twoją wiedzę w praktyczne sposoby podniesienia efektywności handlowej na wyższy poziom.

Nauczysz się oceniać i projektować własne sposoby pozyskiwania klientów, opisywać klientów docelowych i kroki budowania zaufania. Prowadzenia pierwszych rozmów telefonicznych i spotkań osobistych. Poznasz wzorce analizy potrzeb i radzenia sobie z obiekcjami oraz obrony ceny. Dowiesz się jak przygotowywać argumenty sprzedażowe logiczne i emocjonalne, jakie są dobre praktyki prowadzące do powtarzalności sprzedaży. Na końcu przygotujesz Plan Działań Wdrożeniowych dzięki któremu doświadczenia ze szkolenia przeniesiesz do codzienności zasadowej.

Cele i Korzyści

CELE:

 • Głównym celem szkolenia „Elementy sprzedaży i perswazji” jest podwyższenie umiejętności efektywnego prowadzenia rozmów z przyszłymi klientami firmy.
 • Poprawa tej umiejętności ma bezpośredni wpływ na wzrost efektywności własnej uczestników szkolenia i biznesowej firmy, w której pracują.
 • Wzrost sprzedaży jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności (wzrost wskaźników biznesowych).
 • Szkolenie „Elementy sprzedaży i perswazji” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności (skuteczne wykorzystanie telefonu, maila, profilowania klienta, co ma na celu dotarcie z ofertą do właściwego klienta, a w konsekwencji wzrost sprzedaży i poprawę rentowności działań).
 • Zamiana zachowań zawodowych, na bardziej pożądane, czyli takie, które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Elementy sprzedaży i perswazji”, dzięki Planowi Działań Wdrożeniowych.

 

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Definiowaniu profilu idealnego klienta.
 • Argumentach sprzedażowych.
 • Wzorcach pierwszych rozmów telefonicznych (wstępny kontakt), z potencjalnymi klientami.
 • Dobrych praktykach w kontaktach telefonicznych, e-mailowych, spotkań online.
 • Sposobach radzenia sobie z obiekcjami, jakie mogą się pojawić w trakcie rozmów z przyszłymi klientami firmy.
 • O właściwych zachowaniach po wysłaniu oferty (follow-up sprzedażowy).
 • Elementach psychologii, które mogą wpłynąć na poprawę efektywności sprzedaży.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zaprojektować logiczny proces rozmowy telefonicznej (wstępny kontakt).
 • Wdrożenia pozyskanej wiedzy w trakcie szkolenia.
 • Mówić i pisać o ofercie w sposób zachęcający do nawiązania współpracy.
 • Dobrać argumenty zależne od sytuacji sprzedażowej.
 • Wykorzystania w praktyce follow – up (kontynuację działań po wysłaniu oferty/spotkaniu).

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Profilowaniem klientów.
 • Tworzeniem logicznego procesu pozyskiwania klientów.
 • Psychologią sprzedaży.
 • Przekonywaniem klientów.
 • Wykorzystaniem telefonu, e-maila, spotkania on-line w pracy przedstawiciela firmy.

Program Szkolenia

Szkolenie: Elementy sprzedaży i perswazji

 1. Ocena własnego sposobu pozyskiwania klientów.
 2. Definiowanie klienta docelowego.
 3. Projektowanie logiczne procesu pozyskiwania klientów.
 4. Wstępny kontakt telefoniczny.
 5. Obiekcje i sposoby radzenia sobie z nimi.
 6. Elementy komunikacji.
 7. Elementy psychologii sprzedaży.
 8. Dobre praktyki handlowca firmy.
 9. Plan Działań Wdrożeniowych.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Bardzo dużo cennych informacji.

Trener w ciekawy sposób przedstawił techniki sprzedaży. Powoływał się na przykłady ze swojego doświadczenia oraz pracował na naszych przykładach.

 

Klienci

Z powyższego tematu Firma Human Skills miała przyjemność szkolić m.in.: Wento Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas