Szkolenie-z-udzielania-feedbacku

Feedback z elementami feedforward – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia „Feedback z elementami feedforward” to pionierskie kursy dostępne na zamówienie. Szkolenia zamknięte, których tematem jest szeroko pojęty konstruktywny feedback, polecamy firmom i organizacjom zainteresowanym zwiększeniem zaangażowania pracowników w realizację powierzonych im celów i konsekwencji spotęgowaniem efektywności personelu zatrudnionego w organizacji. Szkolenie „Feedback z elementami feedforward” ma na celu profesjonalne przygotowanie kierowników i liderów do umiejętnego wpływania na motywację i zaangażowanie pracowników poprzez sprawne wykorzystanie odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, a zwłaszcza feedbacku, czyli informacji zwrotnej. Opracowane przez naszych ekspertów zamknięte szkolenia oraz kursy stacjonarne poświęcone powyższej tematyce pokazują również, jak można skutecznie wykorzystać feedback oraz feedforward w procesie rozwijania potencjału kadrowego firmy.

Istotą udzielania feedbacku jest przekazanie drugiej stronie w sposób konstruktywny i zrozumiały tego, na czym nam najbardziej zależy. Warto przy tym wiedzieć, kiedy feedback może zostać odebrany jako negatywny komunikat, pamiętając, jak ważny jest czas, atmosfera, przygotowanie i odniesienie się do konkretnych sytuacji, których feedback bezpośrednio dotyczy. Największym wyzwaniem przy udzielaniu feedbacku jest obiektywizm, czyli przekazanie naszej perspektywy, postrzegania pewnych zachowań drugiej osoby, unikając generalizacji i oceny. Ważne jest też to, że informacja zwrotna służy zwróceniu uwagi na pewne zachowania z przeszłości, jednakże jej celem jest ukierunkowanie działań w przyszłości.

Szkolenie „Feedback z elementami feedforward” ma charakter warsztatowy, a jego nadrzędnym celem jest praktyczne doskonalenie umiejętności przywódczych. Szkolenie koncentruje się przy tym na umiejętnościach i kompetencjach najbardziej przydatnych managerom uczestniczącym w szkoleniu – przygotowane przez nas zamknięte szkolenia dla kadry zarządzającej każdorazowo projektujemy we współpracy z Klientem zamawiającym kurs, a diagnoza potrzeb szkoleniowych, którą traktujemy jako nieodłączny element przygotowania szkolenia, pozwala nam idealnie dopasować program kursu i jego agendę do potrzeb i wymogów konkretnych grup Kursantów. Zamknięte szkolenie z kompetencji przywódczych związanych z komunikacją wspierającą efektywne zarządzanie pracownikami każdorazowo przesycamy też specjalnie dobranymi przykładami, analizami case studies i ćwiczeniami, które nawiązują do doświadczeń zawodowych Kursantów oraz specyfiki ich pracy.

Zamknięte szkolenie „Feedback z elementami feedforward” możemy zaoferować Państwu w dwóch wariantach – jako atrakcyjny i ekonomiczny kurs organizowany w formule online bądź konwencjonalne szkolenie stacjonarne. Zachęcamy do kontaktu z nami, który pozwoli nam dostosować prezentowany projekt szkoleniowy do wszystkich Państwa wymogów, potrzeb i preferencji.

Feedback z elementami feedforward – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia „Feedback z elementami feedforward” to pionierskie kursy dostępne na zamówienie. Szkolenia zamknięte, których tematem jest szeroko pojęty konstruktywny feedback, polecamy firmom i organizacjom zainteresowanym zwiększeniem zaangażowania pracowników w realizację powierzonych im celów i konsekwencji spotęgowaniem efektywności personelu zatrudnionego w organizacji. Szkolenie „Feedback z elementami feedforward” ma na celu profesjonalne przygotowanie kierowników i liderów do umiejętnego wpływania na motywację i zaangażowanie pracowników poprzez sprawne wykorzystanie odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, a zwłaszcza feedbacku, czyli informacji zwrotnej. Opracowane przez naszych ekspertów zamknięte szkolenia oraz kursy stacjonarne poświęcone powyższej tematyce pokazują również, jak można skutecznie wykorzystać feedback oraz feedforward w procesie rozwijania potencjału kadrowego firmy.

Istotą udzielania feedbacku jest przekazanie drugiej stronie w sposób konstruktywny i zrozumiały tego, na czym nam najbardziej zależy. Warto przy tym wiedzieć, kiedy feedback może zostać odebrany jako negatywny komunikat, pamiętając, jak ważny jest czas, atmosfera, przygotowanie i odniesienie się do konkretnych sytuacji, których feedback bezpośrednio dotyczy. Największym wyzwaniem przy udzielaniu feedbacku jest obiektywizm, czyli przekazanie naszej perspektywy, postrzegania pewnych zachowań drugiej osoby, unikając generalizacji i oceny. Ważne jest też to, że informacja zwrotna służy zwróceniu uwagi na pewne zachowania z przeszłości, jednakże jej celem jest ukierunkowanie działań w przyszłości.

Szkolenie „Feedback z elementami feedforward” ma charakter warsztatowy, a jego nadrzędnym celem jest praktyczne doskonalenie umiejętności przywódczych. Szkolenie koncentruje się przy tym na umiejętnościach i kompetencjach najbardziej przydatnych managerom uczestniczącym w szkoleniu – przygotowane przez nas zamknięte szkolenia dla kadry zarządzającej każdorazowo projektujemy we współpracy z Klientem zamawiającym kurs, a diagnoza potrzeb szkoleniowych, którą traktujemy jako nieodłączny element przygotowania szkolenia, pozwala nam idealnie dopasować program kursu i jego agendę do potrzeb i wymogów konkretnych grup Kursantów. Zamknięte szkolenie z kompetencji przywódczych związanych z komunikacją wspierającą efektywne zarządzanie pracownikami każdorazowo przesycamy też specjalnie dobranymi przykładami, analizami case studies i ćwiczeniami, które nawiązują do doświadczeń zawodowych Kursantów oraz specyfiki ich pracy.

Zamknięte szkolenie „Feedback z elementami feedforward” możemy zaoferować Państwu w dwóch wariantach – jako atrakcyjny i ekonomiczny kurs organizowany w formule online bądź konwencjonalne szkolenie stacjonarne. Zachęcamy do kontaktu z nami, który pozwoli nam dostosować prezentowany projekt szkoleniowy do wszystkich Państwa wymogów, potrzeb i preferencji.

Cele i Korzyści

Realizowane na zamówienie szkolenia „Feedback z elementami feedforward” projektujemy porozumieniu z Klientem zamawiającym dedykowane kursy w naszej firmie. Dzięki temu przygotowane przez nas projekty szkoleniowe to szyte na miarę szkolenia dla managerów, które w pełni odpowiadają na potrzeby szkoleniowe kadry zarządzającej firmy realizującej kurs w Human Skills. Każde przygotowane przez nas szkolenie jest inne, ponieważ każda firma jest inna, ma odmienne cele i wartości, a jej pracownicy mają inne potrzeby. Zamknięte szkolenie z konstruktywnego feedbacku uwzględnia również preferencje i rzeczywiste potrzeby szkoleniowe kadry kierowniczej danej organizacji – w programie szkolenia „Feedback z elementami feedforward” pojawiają się zagadnienia dostosowane do realiów funkcjonowania i specyfiki danej organizacji, przykłady wywiedzione z doświadczeń Kursantów oraz przygotowane specjalnie na okoliczność danego kursu ćwiczenia. Trening pod okiem ekspertów z Human Skills jest efektywny i komfortowy – możecie Państwo zdecydować się na sprzyjające oszczędnościom wygodne szkolenia online lub klasyczne stacjonarne zajęcia w gościnnych murach naszego centrum szkoleniowego. Kurs „Feedback z elementami feedforward” to projekt w najwyższym stopniu nastawiony na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie ma charakter warsztatowy, a rozważania teoretyczne są jedynie punktem wyjścia do tego, co najistotniejsze, czyli praktycznego wykorzystania konkretnych instrumentów związanych z informacją zwrotną i efektywną komunikacją. Zaprojektowane przez nas zamknięte szkolenia dla kadry zarządzającej to nowoczesne kursy o najwyższym standardzie i wielokrotnie potwierdzonej jakości. Szkolenie z kompetencji kierowniczych w obszarze feedback i feedforward poprowadzą dla Państwa doświadczeni i uznani eksperci, którzy mogą pochwalić się nie tylko wysokimi kwalifikacjami, ale również wieloletnim doświadczeniem trenerskim. Jako wiodąca na rynku polskim firma szkoleniowa mamy świadomość, że rozwój pracowników wymaga kompleksowego działania. Zawsze zaczynamy współpracę od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Kursantów. Na koniec zawsze przeprowadzamy ewaluację kursu i sporządzamy dla Klienta wykaz rekomendacji na przyszłość.

Jakie korzyści oferują szkolenia „Feedback z elementami feedforward”?

Kursy z obszaru feedback i feedforward wyposażają personel zarządzający w wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu komunikacji i kształtującej informacji zwrotnej, która ma decydujący wpływ na efektywność zarządzanych pracowników. Zamknięte szkolenia z powyższego tematu pozwalają Kursantom zgłębić zasady konstruktywnego feedbacku oraz reguły doboru właściwych metod motywowania pracowników. Szkolenie „Feedback z elementami feedforward” to nowoczesny kurs zaprojektowany i prowadzony przez specjalistów z dziedziny zarządzania o ogromnym doświadczeniu trenerskim. Zarówno stacjonarne kursy, jak i szkolenia online z powyższej tematyki są zorientowane przede wszystkim na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie wolne jest od niepotrzebnego teoretyzowania i skupia się na ćwiczeniach, nauce poprzez działanie i treningu konkretnych zdolności i umiejętności.

Szkolenia dla kadry zarządzającej  z feedbacku wyposażają Kursantów w wyspecjalizowaną wiedzę o:

 • modelu feedforward – informacji ukierunkowanej na przyszłość, angażującej pracownika;
 • roli feedbacku w procesie rozwojowym pracownika, w tym również pracownika będącego po sesji Assessment/Development Center, czy ocenie 360 stopni;
 • udzielania feedbacku po testach Extended DISC;
 • sposobach motywowania pracowników;
 • metodach udzielania konstruktywnej krytyki zachęcającej do rozwoju.

Zamknięty kurs „Feedback z elementami feedforward” prezentuje rzetelną i kompleksową wiedzę niezbędną liderom do prawidłowego korzystania z kształtującej informacji zwrotnej odpowiedzialnej za postawę pracownika, jego motywację do pracy i chęć do rozwoju.

Prezentowane szkolenie doskonali kluczowe dla liderów umiejętności:

 • motywowania pracowników;
 • przekazywania trudnych informacji, decyzji, zmian w organizacji itp.;
 • prowadzenia efektywnych rozmów oceniających;
 • udzielania precyzyjnego feedbacku z feedforward (informacji zwrotnej z informacją ukierunkowaną na przyszłość);
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, np. podczas rozmów oceniających.

Szkolenie skupia się na treningu umiejętności, bez których opanowania kadra kierownicza nie może skutecznie wpływać na postawy pracowników i w sposób ukierunkowany zarządzać ich efektywnością. Warsztat pozwala managerom w praktyce opanować reguły efektywnej komunikacji i kształtującej informacji zwrotnej.

Kurs „Feedback z elementami feedforward” pogłębia kompetencje kierownicze związane z:

 • zarządzaniem zespołem;
 • motywowaniem innych;
 • komunikacją interpersonalną.

Zamknięte szkolenie doskonali kompetencje wymagane na każdym stanowisku kierowniczym. Ukończenie kursu pozwala managerom lepiej dobierać taktykę komunikacyjną do sytuacji i celu informacji zwrotnej oraz typu osobowości pracownika.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA FEEDBACK Z ELEMENTAMI FEEDFORWARD – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenia „Feedback z elementami feedforward” standardowo odbywają się w naszej siedzibie – w centrum szkoleniowym Human Skills w samym sercu Warszawy. Zamknięte szkolenia z powyższej dziedziny możemy również zrealizować na życzenie Klienta w innym wskazanym przez niego miejscu, np. w siedzibie firmy zamawiającej. Zarówno szkolenia online z feedbacku, jak i kursy stacjonarne z tej tematyki dostosowujemy pod względem programu i agendy kursu do potrzeb i oczekiwań konkretnej grupy szkoleniowej. Skrupulatna diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, która każdorazowo rozpoczyna warsztat „Feedback z elementami feedforward”, pozwala naszym trenerom dobrać optymalne ćwiczenia i przykłady oraz metody nauczania, które umożliwią maksymalnie efektywne doskonalenie umiejętności. Szkolenie z zasad wykorzystywania modelu feedback i feedforward w komunikacji z pracownikami to jednodniowy kurs zbudowany z 4 modułów tematycznych. Program szkolenia „Feedback z elementami feedforward” zakłada 7 godzin zegarowych nauki z przerwami (w tym dłuższą pauzą obiadową). Cena za prezentowane szkolenie obejmuje dodatkowo: poczęstunek serwowany podczas przerwy śniadaniowej na kawę, dwudaniowy obiad podawany w pobliskiej restauracji oraz pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych. Na stacjonarne szkolenie „Feedback z elementami feedforward” możecie Państwo pozyskać dofinansowanie z BUR lub KFS.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Feedback z elementami feedforward”

Kurs z powyższego tematu rozpoczynamy diagnozą potrzeb Kursantów, a jej wyniki decydują o ostatecznym kształcie programu konkretnego zamkniętego szkolenia. „Feedback z elementami feedforward” to intensywny praktyczny warsztat, w którym dominują: nauka poprzez działanie, wymiana dobrych praktyk oraz trening konkretnych umiejętności. W związku z tym program, według którego odbywają się zamawiane w naszej firmie szkolenia oraz kursy stacjonarne poświęcone informacji zwrotnej i efektywnej komunikacji z zespołem, obfituje w aktywizujące nowoczesne metody nauczania i nastawiony jest na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie „Feedback z elementami feedforward” realizujemy w pełnej zgodzie z wytycznymi Activity Based Learning oraz założeniami cyklu Kolba. Zamknięte szkolenia „Feedback z elementami feedforward” domykamy ewaluacją przeprowadzonego projektu szkoleniowego oraz uzupełniamy specjalną nieodpłatną sesją e-konsultacji z trenerem prowadzącym kurs. Uczestnicy szkolenia mogą skorzystać ze wsparcia trenera nawet przez 30 dni od chwili zakończenia warsztatu.

Rozpoczęcie szkolenia. Sprawy organizacyjne, weryfikacja potrzeb i omówienie celów, które ma zrealizować dane szkolenie.

Moduł I. Istota feedbacku w kontekście realizacji celów służbowych

 • Omówienie dotychczasowej praktyki udzielania informacji zwrotnej w firmie Uczestników szkolenia – dyskusja grupowa.
 • Omówienie znaczenia feedbacku w procesie rozwojowym pracowników zgodnie z typologią rozwoju Blancharda – jak oceniać, aby zmotywować? – dyskusja grupowa, case study, praca w grupie.
 • Przygotowanie do sesji feedback – gromadzenie informacji, analiza faktów, określenie celów, struktura rozmowy, scenariusz spotkania, miejsce spotkania – ćwiczenie indywidualne.

Moduł II. Komunikacja feedback’owa – o czym zawsze warto pamiętać w relacjach z podwładnymi?

 • Style myślenia i zachowań w dynamice kontaktów międzyludzkich – profile osobowości – ćwiczenie grupowe.
 • Temperamenty i reakcje w sytuacjach stresowych.
 • Anatomia wypowiedzi – aktywne słuchanie oraz podświadome procesy kodowania – mini wykład i dyskusja.

Moduł III. Konstruktywna informacja zwrotna – skrzynka narzędziowa

 • Feedback motywacyjny – pochwała jako motywator. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – zaspokajanie potrzeb wewnętrznych – ćwiczenia praktyczne grupowe, omówienie potrzeb wewnętrznych, mini wykład.
 • Feedback korygujący – modele STAR, FUKO, KOMUNIKAT JA – przemyślana informacja zwrotna – ćwiczenia praktyczne, omówienie case studies, mini wykład.
 • Feedback coachingowy – model GOLD – omówienie i ćwiczenia praktyczne.
 • Feedforward – informacja ukierunkowana na przyszłość – jak uzyskać od pracownika informację i wzbudzić jego zaangażowanie na przyszłość – wykład, ćwiczenie.

Moduł IV. Trudne sytuacje

 • Różnice pokoleniowe – Pokolenie X, Y, Z – mini wykład, dyskusja.
 • Bank trudnych sytuacji – jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny? – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony?

Zakończenie warsztatu. Podsumowanie kluczowych zagadnień. Plan działania na przyszłość z uwzględnieniem informacji i narzędzi dostarczonych przez szkolenie umiejętności z feedbacku i feedforward.

PROGRAM SZKOLENIA– FEEDBACK Z ELEMENTAMI FEEDFORWARD ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zdalne kursy organizowane dla grup zamkniętych mają formę spotkań online realizowanych w czasie rzeczywistym. Szkolenia w tej wygodnej formule organizujemy, korzystając ze znanych i łatwych w obsłudze platform internetowych, m.in. Zoom i Clickmeeting. Zdalny tryb nauki i treningu czyni szkolenie online niezwykle dogodną, ekonomiczną i komfortową formą kształcenia pracowników i pomnażania ich potencjału. Szkolenia online nie wymagają też specjalnego przygotowania ani wygórowanych warunków technicznych. Aby wziąć udział w kursie, wystarczy dowolne urządzenie zdolne połączyć się z internetem i umożliwiające dołączenie do spotkania organizowanego online w wirtualnym pokoju. Kurs „Feedback z elementami feedforward” ma charakter warsztatowy i nastawiony jest na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie opiera się na wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania oraz zakłada intensywny trening wybranych umiejętności poprzez specjalnie zaprojektowane przez naszych ekspertów ćwiczenia. Program zdalnego szkolenia „Feedback z elementami feedforward” budują 4. segmenty tematyczne. Standardowo po realizacji każdego modułu następuje krótka przerwa, a w porze obiadowej program przewiduje dłuższą pauzę na lunch. Wszystkim Kursantom zapisanym na zamknięte szkolenie „Feedback z elementami feedforward” zapewniamy nieodpłatnie komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych. Prezentowane zdalne szkolenie może zostać dofinansowane z funduszy udostępnianych przez KFS lub BUR.

Ramowy program zdalnego szkolenia „Feedback z elementami feedforward”

Kursy online z powyższego tematu zaplanowane zostały jako jednodniowe sesje szkoleniowe. Zdalne szkolenia prowadzone według standardowego programu trwają około 7 godzin zegarowych. Prezentowane szkolenie „Feedback z elementami feedforward” realizujemy w zgodzie z założeniami cyklu Kolba oraz modelu Activity Based Learning, dlatego w programie warsztatu dominują: wymiana dobrych praktyk, nauka poprzez działanie oraz trening konkretnych praktycznych umiejętności. Wszystkie szkolenia online z powyższego tematu rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Kursantów. Efekty tej diagnozy zdecydują o doborze przykładów, ćwiczeń i metod nauczania umożliwiających możliwie jak najefektywniejsze dla danej grupy doskonalenie umiejętności. Szkolenie zamknięte „Feedback z elementami feedforward” może też zostać wzbogacone o dodatkowe treści i ćwiczenia dostosowane do specyfiki firmy zamawiającej nasze szkolenia oraz indywidualnych preferencji managerów biorących udział w warsztacie.

 

Rozpoczęcie kursu. Powitanie i omówienie spraw organizacyjnych. Diagnoza potrzeb Kursantów z omówieniem celów, którym służyć ma nasze szkolenie.

Moduł I. Istota feedbacku w kontekście realizacji celów służbowych

 • Dyskusja na forum grupy – omówienie obowiązującej w firmie Kursantów praktyki udzielania informacji zwrotnej.
 • Znaczenie feedbacku w procesie rozwojowym pracowników z uwzględnieniem typologii rozwoju Blancharda – jak oceniać, aby zmotywować? – panel dyskusyjny na forum grupy, analiza case study, praca grupowa.
 • Jak przygotować się do sesji feedback? – (omówienie kolejnych kroków prawidłowego przygotowania się do rozmowy: gromadzenie informacji, analizowanie faktów, określenie celów spotkania, struktura i scenariusz rozmowy, wybór miejsca spotkania – ćwiczenie indywidualne).

Moduł II. Komunikacja feedback’owa – o czym należy pamiętać w relacjach z podwładnymi?

 • Style myślenia i zachowań w dynamice kontaktów międzyludzkich – profile osobowości – ćwiczenie w grupie.
 • Temperamenty i różne sposoby reagowania na sytuacje stresowe.
 • Anatomia wypowiedzi – podświadome procesy kodowania i aktywne słuchanie – mini wykład z elementami dyskusji.

Moduł III. Konstruktywna informacja zwrotna – skrzynka narzędziowa

 • Feedback motywacyjny – pochwała jako skuteczny motywator. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – ćwiczenia grupowe, omówienie potrzeb wewnętrznych, wykład.
 • Feedback korygujący – modele STAR, FUKO, KOMUNIKAT JA – dobrze przemyślana i dopasowana do sytuacji informacja zwrotna – ćwiczenie praktyczne, analizy case studies, wykład.
 • Feedback coachingowy – model GOLD – omówienie zagadnienia i ćwiczenia praktyczne.
 • Informacja ukierunkowana na przyszłość – feedforward – jak pozyskać informację od pracownika i wzmocnić jego zaangażowanie – mini wykład, ćwiczenia.

Moduł IV. Sytuacje trudne

 • Różnice pokoleniowe i związane z nimi sytuacje trudne – Pokolenie X, Y, Z – wykład, panel dyskusyjny.
 • Bank sytuacji trudnych – jak prawidłowo reagować na emocje, stres, opór psychiczny? – jak manager powinien radzić sobie z własnymi emocjami?

Zakończenie kursu. Powtórzenie najważniejszych treści z ich podsumowaniem. Plan działania na przyszłość z uwzględnieniem wiedzy dostarczonej przez szkolenie z feedbacku i feedforward.

Szkolenia i usługi uzupełniające

Szkolenie Zarządzanie zespołem zróżnicowanym kulturowo

Menedżer w różnorodnym zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie oparte na wartościach szkolenie

Zarządzanie oparte na wartościach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

 

„Istotne dla mnie było poznanie sposobów motywowania ludzi w kontekście ich charakterów. Mój wniosek ze szkolenia: w organizacji nie ma ludzi złych, należy tylko akceptować innych. Dużo się dowiedziałem o emocjach towarzyszących – zarówno mi jak i osobie, która otrzymuje ode mnie feedback. Bardzo pouczające szkolenie, polecam. Ważna była informacja o tym, jak udzielać feedback i informację zwrotną.  Modele feedback, feedword, komunikacja z poszczególnymi kolorami osobowości„

„Trener jest otwarty na pytania, dopytuje czy wszystko jest jasne. Pracuje na konkretnych przykładach.”

„Przydatne treści szkolenia: „Płaszczyzny komunikacji; skala pozycji życiowej.”

„Praktyczne wskazówki — struktury do pracy, pytania, które należy zadać. Dyskusje grupowe po przedstawieniu jakiegoś tematu.”

„Przydatne treści szkolenia: modele – usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy.”

„Przydatne treści szkolenia: Żyrafa i szakal – więcej feedbacku, doceniania rozmówcy; Ćwiczenia praktyczne – bo były praktyczne i się utrwalały; Jak prowadzić konwersacje, na co zwrócić uwagę; Ćwiczenia i praca zespołowa.”

„Przygotowanie trenera do szkolenia: Treściwie, kreatywnie, fajnie komunikuje się; Bardzo dobre przygotowanie do zajęć, nie marnowanie czasu; Świetne szkolenie.”

„Świetnie podejście do grupy, wysłuchanie opinii każdego; Fajne gry i zadania; Materiał obejmuje całą treść szkolenia – co umożliwia odświeżenie i powrócenie do omawianych tematów.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu udzielania feedbacku z elementami feedforward firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: HTC Poland Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o., Jadexim Sp. z o.o., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Vetrex. Sp. z o.o., Roche Polska Sp. z o.o.; LUX MED. Sp. z o.o.; Lions Estate Sp. z o.o.; Mercdes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o., Sollers Consulting Sp. z o.o.,Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Servier Polska sp. z o.o., Kaeser Kompressoren Sp. z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., CRIDO, SOMFY, British-Ameican Tabacco Polska S.A., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, RACONTROLS Sp. z o.o., WEBINTERPRET POLAND sp. z o.o., ARCELORMITTAL WARSZAWA Sp. z o.o., Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Cardif Polska S.A., SIEĆ BADAWCZA Łukasiewicz- instytut lotnictwa, DEININGER CONSULTING Sp. z o.o., Orsted, Sky&Sand Advertising Agency, Pełnia Zdrowia Anna Kowalczyk, Efinity Sp z o.o.,

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas