Szkolenie-z-udzielania-feedbacku

Feedback z elementami feedforward – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Istotą udzielania feedbacku jest przekazanie drugiej stronie w sposób konstruktywny i zrozumiały tego, na czym nam najbardziej zależy. Warto przy tym wiedzieć, kiedy feedback może zostać odebrany jako negatywny komunikat, pamiętając, jak ważny jest czas, atmosfera, przygotowanie i odniesienie się do konkretnych sytuacji, których feedback bezpośrednio dotyczy.

Największym wyzwaniem przy udzielaniu feedbacku jest nasz obiektywizm, czyli przekazanie naszej perspektywy, postrzegania pewnych zachowań drugiej osoby, unikając generalizacji i oceny oraz odpowiednio zarządzając własnymi emocjami. Ważne jest też to, że informacja zwrotna służy zwróceniu uwagi na pewne zachowania z przeszłości, jednakże jej celem jest ukierunkowanie działań w przyszłości.

Feedback z elementami feedforward – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie-z-udzielania-feedbacku

Istotą udzielania feedbacku jest przekazanie drugiej stronie w sposób konstruktywny i zrozumiały tego, na czym nam najbardziej zależy. Warto przy tym wiedzieć, kiedy feedback może zostać odebrany jako negatywny komunikat, pamiętając, jak ważny jest czas, atmosfera, przygotowanie i odniesienie się do konkretnych sytuacji, których feedback bezpośrednio dotyczy.

Największym wyzwaniem przy udzielaniu feedbacku jest nasz obiektywizm, czyli przekazanie naszej perspektywy, postrzegania pewnych zachowań drugiej osoby, unikając generalizacji i oceny oraz odpowiednio zarządzając własnymi emocjami. Ważne jest też to, że informacja zwrotna służy zwróceniu uwagi na pewne zachowania z przeszłości, jednakże jej celem jest ukierunkowanie działań w przyszłości.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Modelu feedforward – informacji ukierunkowanej na przyszłość, angażującej pracownika.
 • Roli feedbacku w procesie rozwojowym pracownika, w tym również pracownika będącego po sesji Assessment /Development Center, czy ocenie 360 stopni.
 • Udzielania feedacku po testach Extended DISC.
 • Sposobach motywowania pracowników.
 • Metodach udzielania konstruktywnej krytyki zachęcającej do rozwoju.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Motywowania pracowników.
 • Przekazywania trudnych informacji, decyzji, zmian w organizacji itp.
 • Prowadzenia efektywnych rozmów oceniających.
 • Udzielania precyzyjnego feedbacku z feedforward (informacji zwrotnej z informacją ukierunkowaną na przyszłość .
 • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych np. podczas rozmów oceniających.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zarządzaniem zespołem.
 • Motywowaniem innych.
 • Komunikacją interpersonalną.

Program Szkolenia

Program szkolenia oraz zawartość merytoryczna zostanie dopasowana finalnie do potrzeb Klienta.

Moduł I.  Istota feedbacku w kontekście realizacji celów służbowych

 • Omówienie dotychczasowej praktyki udzielania informacji zwrotnej w firmie uczestników szkolenia – dyskusja grupowa.
 • Omówienie znaczenia feedbacku w procesie rozwojowym pracowników zgodnie z typologią rozwoju wg typologii Blancharda – jak oceniać, aby  zmotywować – dyskusja grupowa, casy, praca w grupie.
 • Przygotowanie do sesji feedbacku – gromadzenie informacji, analiza faktów, określenie celów, struktura rozmowy, scenariusz spotkania, miejsce spotkania – ćwiczenie indywidualne.

Moduł II.  Komunikacja feedback’owa – o czym zawsze warto pamiętać w relacjach z podwładnymi.

 • Style myślenia i zachowań w dynamice kontaktów międzyludzkich – profile osobowości – ćwiczenie grupowe.
 • Temperamenty i reakcje w sytuacjach stresowych.
 • Anatomia wypowiedzi – aktywne słuchanie oraz podświadome procesy kodowania – mini wykład  i dyskusja.

Moduł III.  Jako konstruktywna informacja zwrotna – skrzynka narzędziowa.

 • Feedback motywacyjny– pochwała jako motywator. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – zaspokajanie potrzeb wewnętrznych – ćwiczenia praktyczne grupowe, omówienie potrzeb wewnętrznych, miniwykład.
 • Feedback korygujący – modele STAR, FUKO, KOMUNIKAT JA –  przemyślana informacja zwrotna – ćwiczenia praktyczne, omówienie casów, miniwykład.
 • Feedback coachingowy– model GOLD – omówienie i ćwiczenia praktyczne.
 • Feedforward – informacja ukierunkowana na przyszłość – jak uzyskać od pracownika informację i wzbudzić jego zaangażowanie na przyszłość – miniwykład, ćwiczenie.

Moduł IV. Trudne sytuacje.

 • Różnice pokoleniowe – Pokolenie X,Y,Z – mini wykład, dyskusja.
 • Bank trudnych sytuacji– jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

 

„Istotne dla mnie było poznanie sposobów motywowania ludzi w kontekście ich charakterów. Mój wniosek ze szkolenia: w organizacji nie ma ludzi złych, należy tylko akceptować innych. Dużo się dowiedziałem o emocjach towarzyszących – zarówno mi jak i osobie, która otrzymuje ode mnie feedback. Bardzo pouczające szkolenie, polecam. Ważna była informacja o tym, jak udzielać feedback i informację zwrotną.  Modele feedback, feedword, komunikacja z poszczególnymi kolorami osobowości„

Trener jest otwarty na pytania, dopytuje czy wszystko jest jasne. Pracuje na konkretnych przykładach.

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu udzielania feedbacku z elementami feedforward firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: HTC Poland Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o., Jadexim Sp. z o.o., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Vetrex. Sp. z o.o., Roche Polska Sp. z o.o.; LUX MED. Sp. z o.o.; Lions Estate Sp. z o.o.; Mercdes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o., Sollers Consulting Sp. z o.o.,Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Servier Polska sp. z o.o., Kaeser Kompressoren Sp. z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., CRIDO, SOMFY, British-Ameican Tabacco Polska S.A..

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas