Strategic-thinking

Finanse dla nie finansistów. Jak dużo powinienem o tym wiedzieć, żeby skutecznie zarządzać? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia finansowe dla nie finansistów to kursy, które cieszą się aktualnie ogromną popularnością. Jak zarządzać finansami? Jak kontrolować budżet czy pomnażać kapitał? – to pytania, nad którymi głowi się wielu z nas. Kurs „Finanse dla nie finansistów” to autorski projekt szkoleniowy, dzięki któremu pomnożysz swoją wiedzę, a to pozwoli Ci lepiej zadbać o zasobność swojego portfela, zwiększyć zyski w firmie i zabezpieczyć finansowo swoich bliskich. Prezentowany kurs zawiera m.in. elementy szkolenia inwestowania, warsztatu z zarządzania finansami firmy i budowania korzystnych relacji biznesowych. Jednak nie tylko – warsztat „Finanse dla nie finansistów” to szkolenie o maksymalnie wysokim poziomie indywidualizacji, a to oznacza, że w praktyce podczas kursu podejmujemy tematy najbardziej interesujące Uczestników oraz szlifujemy te umiejętności związane z zarządzaniem finansami, które są najbardziej im w danym momencie przydatne.

Przygotowane przez nas zamknięte szkolenia z zarządzania finansami dla osób, które na co dzień nie zajmują się rachunkami i inwestycjami, mają na celu podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności na płaszczyźnie finansowej u jego Uczestników z położeniem nacisku na praktyczne podejście do zarządzania firmą i budżetem domowym w kontekście finansów. Kursy „Finanse dla nie finansistów” uczą więc m.in. prowadzenia rozmów z instytucjami finansowymi, takimi jak banki, agencje pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe czy brokerzy, tworzenia planów finansowych, rozliczania budżetu, analizowania i porównywania produktów bankowych i ubezpieczeniowych oraz wielu innych rzeczy, dzięki którym lepiej zadbasz o własne finanse oraz budżet swojej firmy.

Finanse od podstaw w praktyce możesz zgłębiać z naszymi ekspertami w najdogodniejszy dla Ciebie sposób – szkolenie z podstaw zarządzania finansami realizujemy jako komfortowy i łatwy w organizacji warsztat online, a także jako lubiany i ceniony za bezpośrednią wymianę doświadczeń kurs stacjonarny. Zamknięty warsztat z zarządzania finansami prowadzimy w terminach ustalanych z Klientem. Możemy również dostosować do preferencji Klienta miejsce jego realizacji.

Chcesz lepiej rozumieć finanse i rachunkowość? Kurs z postaw ekonomii to coś, czego Ci potrzeba najbardziej? A może potrzebne Ci profesjonalne szkolenie z podatków i księgowości dla początkujących? Zapisz się na nasze szkolenia „Finanse dla nie finansistów” i zyskaj swobodę i pewność w swoich decyzjach finansowych!

Finanse dla nie finansistów. Jak dużo powinienem o tym wiedzieć, żeby skutecznie zarządzać? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Strategic-thinking

Szkolenia finansowe dla nie finansistów to kursy, które cieszą się aktualnie ogromną popularnością. Jak zarządzać finansami? Jak kontrolować budżet czy pomnażać kapitał? – to pytania, nad którymi głowi się wielu z nas. Kurs „Finanse dla nie finansistów” to autorski projekt szkoleniowy, dzięki któremu pomnożysz swoją wiedzę, a to pozwoli Ci lepiej zadbać o zasobność swojego portfela, zwiększyć zyski w firmie i zabezpieczyć finansowo swoich bliskich. Prezentowany kurs zawiera m.in. elementy szkolenia inwestowania, warsztatu z zarządzania finansami firmy i budowania korzystnych relacji biznesowych. Jednak nie tylko – warsztat „Finanse dla nie finansistów” to szkolenie o maksymalnie wysokim poziomie indywidualizacji, a to oznacza, że w praktyce podczas kursu podejmujemy tematy najbardziej interesujące Uczestników oraz szlifujemy te umiejętności związane z zarządzaniem finansami, które są najbardziej im w danym momencie przydatne.

Przygotowane przez nas zamknięte szkolenia z zarządzania finansami dla osób, które na co dzień nie zajmują się rachunkami i inwestycjami, mają na celu podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności na płaszczyźnie finansowej u jego Uczestników z położeniem nacisku na praktyczne podejście do zarządzania firmą i budżetem domowym w kontekście finansów. Kursy „Finanse dla nie finansistów” uczą więc m.in. prowadzenia rozmów z instytucjami finansowymi, takimi jak banki, agencje pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe czy brokerzy, tworzenia planów finansowych, rozliczania budżetu, analizowania i porównywania produktów bankowych i ubezpieczeniowych oraz wielu innych rzeczy, dzięki którym lepiej zadbasz o własne finanse oraz budżet swojej firmy.

Finanse od podstaw w praktyce możesz zgłębiać z naszymi ekspertami w najdogodniejszy dla Ciebie sposób – szkolenie z podstaw zarządzania finansami realizujemy jako komfortowy i łatwy w organizacji warsztat online, a także jako lubiany i ceniony za bezpośrednią wymianę doświadczeń kurs stacjonarny. Zamknięty warsztat z zarządzania finansami prowadzimy w terminach ustalanych z Klientem. Możemy również dostosować do preferencji Klienta miejsce jego realizacji.

Chcesz lepiej rozumieć finanse i rachunkowość? Kurs z postaw ekonomii to coś, czego Ci potrzeba najbardziej? A może potrzebne Ci profesjonalne szkolenie z podatków i księgowości dla początkujących? Zapisz się na nasze szkolenia „Finanse dla nie finansistów” i zyskaj swobodę i pewność w swoich decyzjach finansowych!

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Celem prezentowanego kursu z ABC finansów jest podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności na płaszczyźnie finansowej u jego Uczestników niebędących finansistami. Warsztat kładzie przy tym nacisk na praktyczne podejście do zarządzania biznesem oraz kwestie finansowe. Poprzez zindywidualizowane treści nauczania i metody szkolenia oraz specjalnie zaprojektowane dla celów szkolenia zadania praktyczne wspólnie poznajemy w czasie kursu tajniki mechanizmów podatkowych, zgłębiamy wiedzę z obszaru księgowości i rachunków, a także rozpoznajemy możliwości i zastosowanie różnych instrumentów finansowych. Równorzędnym celem szkolenia „Finanse dla nie finansistów” jest poprawienie wzajemnego zrozumienia i komunikacji na linii kadra zarządzająca – dział finansowy w celu usprawnienia współpracy, zniwelowania sytuacji konfliktowych i przyspieszenia procesów decyzyjnych. Udział w warsztacie pozwoli Kursantom prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe elementy sprawozdania finansowego, a także lepiej zrozumieć procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Zamknięty warsztat poświęcony podstawom zarządzania finansami to nowoczesny, atrakcyjny w formie i wyjątkowo praktyczny kurs o potwierdzonym standardzie, czego dowodem są liczne pozyskane przez Human Skills nagrody i certyfikaty. Pochodzący z naszego najnowszego katalogu szkoleń realizowany na zamówienie warsztat „Finanse dla nie finansistów” wzbogaciliśmy w trosce o jego efektywność specjalnym programem bezpłatnej opieki poszkoleniowej – wszyscy Uczestnicy prezentowanego kursu mogą liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony trenera prowadzącego warsztat nawet przez miesiąc od dnia ukończenia treningu. Mentoring jest realizowany w formie konsultacji online. Oferowane przez naszą firmę kursy zamknięte są indywidualnie wyceniane, mogą być dofinansowywane z funduszy KFS bądź BUR, a także realizowane z uwzględnieniem rabatów lojalnościowych i zniżek przyznanych w różnych akcjach promocyjnych.

Jakie zyski zapewniają szkolenia „Finanse dla nie finansistów”?

Przygotowane przez specjalistów w dziedzinie bankowości i ubezpieczeń szkolenia „Finanse dla nie finansistów” koncentrują się na prezentacji użytecznej dla Uczestników wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, prawa i zarządzania. Poznawanie tajników operowania potencjałami oraz zasobami finansowymi i niefinansowymi odbywa się podczas przygotowanego przez nas warsztatu poprzez praktyczne szkolenie – umiejętności ćwiczymy w warunkach symulujących realia pracy Kursantów, prowadzimy analizy przypadków nawiązujące do ich doświadczeń, a ćwiczenia służą wypracowaniu rozwiązań dla faktycznie istniejących problemów. Szkolenie „Finanse dla nie finansistów” wzbogacamy ponadto obszernym kompendium tzw. dobrych praktyk i doświadczeń prowadzącego kurs eksperta.

Szkolenie z finansów pozwala Uczestnikom kursu zdobyć rzetelną wiedzę o:

 • obowiązujących w Polsce rodzajach rachunkowości i opodatkowania;
 • rodzajach przychodów i kosztów występujących w przedsiębiorstwie;
 • strukturze i danych zawartych w sprawozdaniu finansowym jako elemencie pozyskiwania danych pozwalających zarządzać przedsiębiorstwem;
 • możliwych formach zatrudniania pracowników i kooperantów, a także nawiązywania współpracy biznesowej z przedsiębiorcami;
 • rodzajach produktów bankowych i ubezpieczeniowych.

Kurs „Finanse dla nie finansistów” rozwija i doskonali wyspecjalizowane umiejętności:

 • analizowania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządczych;
 • świadomego planowania przychodów, wydatków i dochodów przedsiębiorstwa;
 • właściwej komunikacji wyników finansowych kadrze kierowniczej i pracowniczej oraz jednostkom zewnętrznym;
 • prowadzenia rzeczowych rozmów z instytucjami finansowymi, takimi jak banki, agencje rozwojowe i pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, brokerzy;
 • wyznaczania i realizacji celów finansowych sprzyjających rozwojowi w niesprzyjającym otoczeniu gospodarczym i społecznym.

Warsztat finansowy dla nie finansistów pogłębia cenne kompetencje związane z:

 • osobistą skutecznością w zarządzaniu zasobami finansowymi i niefinansowymi przedsiębiorstwa w celu poprawy jego wyników finansowych;
 • planowaniem, realizacją i kontrolowaniem sfery finansowej działań ukierunkowanych na rozwój prowadzonego biznesu;
 • budowaniem i utrzymywaniem rzetelnych i przyjaznych relacji z działami finansowymi przedsiębiorstwa i współpracującymi zewnętrznymi jednostkami finansowymi i ubezpieczeniowymi.

Przygotowany przez nas warsztat z podstawowej wiedzy o finansach pozwala zdobyć i uporządkować wiedzę niezbędną do prawidłowego rozumienia zasad kształtowania budżetu firmy oraz czynników decydujących o sytuacji finansowej organizacji. Szkolenie pozwala poprzez atrakcyjną formę warsztatów zgłębić zasady funkcjonowania biznesu w jego finansowej odsłonie i nauczyć się identyfikować korzystne dla firmy i jej budżetu rozwiązania, w tym m.in. formę opodatkowania, preferowane formy zatrudnienia, stosowane instrumenty rozwoju i inwestycji, narzędzia kredytowe i inne. Szkolenie „Finanse dla nie finansistów” to ABC finansów obowiązkowe dla każdego, kto chce swobodnie poruszać się w tematach finansów firmy mimo braku kierunkowego wykształcenia.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE DLA NIE FINANSISTÓW. JAK DUŻO POWINIENEM O TYM WIEDZIEĆ, ŻEBY SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ? – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Szkolenie poświęcone podstawom finansów ma zindywidualizowany charakter, dzięki czemu każda grupa Kursantów otrzymuje od nas dokładnie takie wsparcie, jakiego w danym momencie potrzebuje. Skupiamy się na rozwijaniu umiejętności i kompetencji o największej wartości dla Uczestników, a o kształcie programu oraz jego zawartości merytorycznej i metodycznej każdorazowo decydują wyniki diagnozy potrzeb szkoleniowych. W związku z tym prezentowany poniżej program warsztatu „Finanse dla nie finansistów” ma charakter orientacyjny i może zostać zmodyfikowany o alternatywne treści i dodatkowe ćwiczenia. Stacjonarny kurs z wiedzy o finansach to intensywny dwudniowy warsztat teoretyczno-praktyczny zbudowany z 4 głównych modułów oraz podsumowania, w czasie którego Kursanci będą mogli opracować plan wdrożenia zdobytej wiedzy. Realizowane na zamówienie stacjonarne szkolenie „Finanse dla nie finansistów” prowadzimy w przyjaznej przestrzeni naszego centrum szkoleniowego zlokalizowanego w Warszawie lub dowolnym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Każdy warsztat stacjonarny z prezentowanej tematyki kończymy sesją rekomendacji eksperckich oraz ewaluacją zrealizowanego programu. Wszyscy Kursanci zostaną też objęci miesięcznym okresem bezpłatnej opieki poszkoleniowej. Uczestnikom oferujemy ponadto w cenie kursu komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych i wszelkie potrzebne do realizacji szkolenia pomoce. Dodatkowo osoby goszczące w naszej siedzibie w związku z realizacją kursu z finansów mogą liczyć na nieodpłatny poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy obiad, który zostanie podany w jednej z restauracji sąsiadujących z centrum Human Skills.

Przykładowy program stacjonarnego szkolenia „Finanse dla nie finansistów”

Kurs wprowadzający do wiedzy o finansach zaplanowaliśmy na 2 dni, a każda dzienna sesja przewiduje naukę w wymiarze 7 godzin zegarowych z przerwami. Warsztat „Finanse dla nie finansistów” rozpoczynamy najczęściej o godzinie 9:00 rano, a kończymy w okolicy godziny 16:00. Możemy jednak na życzenie Klienta dostosować szczegóły agendy warsztatu do jego preferencji i potrzeb. Kursy zamknięte z powyższej tematyki prowadzimy, korzystając z wytycznych cyklu Kolba oraz postulatów wpisanych w model Activity Based Learning, co oznacza, że prowadzone przez naszych ekspertów zajęcia są zdominowane przez praktyczny trening, aktywizujące metody nauczania i bazują na nauce poprzez działanie i doświadczanie. Finałem prezentowanego warsztatu jest jego szczegółowa ewaluacja, a w ramach podsumowania zajęć Uczestnicy kursu mogą skorzystać z rekomendacji trenera dotyczących dalszych kroków szkoleniowych.

Program, formę szkolenia oraz godziny, w których odbywa się kurs z finansów, dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Dzień 1.

09:00-09:30

Rozpoczęcie szkolenia. Sprawy organizacyjne. Omówienie celów kursu, diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu, wstęp do tematyki szkolenia.

09:30-12:00

Moduł I.

 • Rodzaje rachunkowości i opodatkowania.
 • Przychody i koszty w przedsiębiorstwie – operacyjne, finansowe i pozostałe.
 • Rachunek zysków i strat oraz bilans jako elementy sprawozdania finansowego – struktura i wymagane dane.
 • Sprawozdania dla zarządzania i dla podatków.

12:00-13:00

Przerwa na lunch

13:00-16:00

Moduł II.

 • Formy zatrudnienia pracowników i kooperantów – konsekwencje finansowe.
 • Planowanie finansowe.
 • Analiza wskaźnikowa – płynność, rentowność, zadłużenie, rotacja.

Dzień 2.

09:00-09:30

Wprowadzenie do 2. dnia szkolenia: powtórzenie materiału, omówienie ewentualnego zadania domowego, wprowadzenie do tematyki zajęć w drugim dniu warsztatu.

09:30-12:00

Moduł III.

 • Współpraca z instytucjami finansowymi.
 • Rodzaje produktów bankowych – depozytowe i kredytowe.
 • Rodzaje produktów leasingowych i faktoringowych.
 • Odpowiednie zastosowanie finansowania zewnętrznego w przedsiębiorstwie – szanse i ryzyka.

12:00-13:00

Przerwa na lunch

13:00-15:30

Moduł IV.

 • Zarządzanie i dywersyfikacja ryzyka.
 • Współpraca z instytucjami ubezpieczeniowymi – towarzystwa, agenci i brokerzy.

Zakończenie warsztatu. Powtórzenie najważniejszych informacji z podsumowaniem wiedzy. Wnioski płynące ze szkolenia. Sesja pytań do eksperta. Rekomendacje trenerskie i ewaluacja kursu.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE DLA NIE FINANSISTÓW. JAK DUŻO POWINIENEM O TYM WIEDZIEĆ, ŻEBY SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ? – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Program zamkniętego szkolenia online z ABC finansów optymalizujemy, uwzględniając wyniki diagnozy potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Oznacza to, że widoczny poniżej plan zajęć ma jedynie charakter orientacyjny, a realizowany na zamówienie danej grupy kurs może zostać zmodyfikowany w taki sposób, by gwarantował maksymalnie wysoką skuteczność treningu i rozwijał najbardziej przydatne Kursantom kompetencje i umiejętności. Zamknięte kursy „Finanse dla nie finansistów” to teoretyczno-praktyczne warsztaty, które prezentują podstawy wiedzy o finansach w ramach 4 obszernych bloków tematycznych. Szkolenie realizujemy przy wykorzystaniu popularnych i łatwych w obsłudze serwisów internetowych umożliwiających prowadzenie spotkań online w czasie rzeczywistym (Clickmeeting, Zoom). Formuła zdalnego trybu nauczania pozwala Uczestnikom uczyć się w sposób efektywny i komfortowy, a przy tym nie wymaga od nich żadnych zaawansowanych umiejętności technicznych. Aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba też instalować żadnego dedykowanego oprogramowania czy aplikacji. Kurs online to jednocześnie najmniej kłopotliwa pod względem organizacyjnym forma profesjonalnego kształcenia. Zdalne szkolenie „Finanse dla nie finansistów” trwa 2 dni. Każda sesja dzienna przewiduje przy tym co najmniej 7 godzin zegarowych treningu. Warsztat wzbogaciliśmy dodatkowo specjalnym programem opieki poszkoleniowej – każdy osoba zapisana na prezentowane szkolenie online może konsultować się z ekspertem prowadzącym zajęcia jeszcze przez miesiąc od chwili ukończenia warsztatów. Mentoring ma formę konsultacji online i jest bezpłatny.

Ramowy program zamkniętego warsztatu online „Finanse dla nie finansistów”

Program, formę szkolenia oraz agendę kursu dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Warsztat w swoim standardowym wariancie trwa 2 dni, a każda dzienna sesja rozpoczyna się zwykle o godzinie 9:00 rano. Istnieje jednak możliwość dostosowania agendy godzinowej do preferencji Klienta zamawiającego dane szkolenie z finansów. Szkolenie online „Finanse dla nie finansistów” ma charakter warsztatowy i realizowane jest w pełnej zgodzie z założeniami cyklu Kolba oraz wytycznymi modelu Activity Based Learning. Oznacza to, m.in., że trening w toku zajęć zdominowany jest przez zadania praktyczne, naukę przez działanie i doświadczanie oraz stymulujące do aktywności metody pracy. W ramach podsumowania szkolenia pojawi się sesja pytań do eksperta. Zainteresowani Kursanci będą mogli również skorzystać z rekomendacji trenera w zakresie doboru kolejnych szkoleń i kursów.

1 dzień

09:00-09:30

Wprowadzenie do warsztatu. Omówienie spraw porządkowych i organizacyjnych. Identyfikacja celów szkolenia z diagnozą potrzeb Kursantów w zakresie wiedzy o finansach, wprowadzenie do tematu zajęć.

09:30-12:00

Moduł I.

 • Rodzaje rachunkowości i formy opodatkowania.
 • Przychody i koszty w przedsiębiorstwie – finansowe, operacyjne itp.
 • Rachunek zysków i strat oraz bilans jako elementy sprawozdania finansowego – struktura i dane.
 • Sprawozdania dla podatków oraz dla zarządzania.

12:00-13:00

Przerwa obiadowa

13:00-16:00

Moduł II.

 • Formy zatrudniania kooperantów i pracowników oraz związane z nimi konsekwencje finansowe.
 • Planowanie finansowe.
 • Analiza wskaźnikowa – płynność, rotacja, rentowność, zadłużenie.

2 dzień

09:00-09:30

Wprowadzenie do tematyki 2. dnia kursu: powtórzenie wiedzy, omówienie ewentualnego ćwiczenia domowego, wprowadzenie do tematyki drugiego dnia kursu.

09:30-12:00

Moduł III.

 • Współpraca z instytucjami finansowymi.
 • Rodzaje produktów bankowych – kredytowe i depozytowe.
 • Rodzaje produktów faktoringowych i leasingowych.
 • Odpowiednie zastosowanie finansowania zewnętrznego w przedsiębiorstwie – szanse i ryzyka.

12:00-13:00

Przerwa obiadowa

13:00-15:30

Moduł IV.

 • Zarządzanie ryzykiem i dywersyfikacja ryzyka.
 • Współpraca z instytucjami ubezpieczeniowymi – agenci, brokerzy, towarzystwa.

Podsumowanie szkolenia. Powtórzenie najważniejszych wiadomości i podsumowanie wiedzy. Wnioski. Sesja pytań i odpowiedzi. Rekomendacje eksperta, feedback i ewaluacja warsztatu.

Czas trwania kursu: 2 dni

Szkolenia i usługi uzupełniające

Collaborative-communication

Przedsiębiorczość – w domu, pracy i biznesie. Sprawa osobista czy zawodowa? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia z zakresu umów cywilnoprawnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

first time manager

First Time Manager – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Praktyk sprzedaży dla specjalistów

Praktyk sprzedaży dla specjalistów – szkolenie zamknięte – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik sprzedaży

Elementy sprzedaży i perswazji – szkolenie zamknięte – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu finansów firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: 

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas