Strategic-thinking

Finanse dla nie finansistów. Jak dużo powinienem o tym wiedzieć, żeby skutecznie zarządzać? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Finanse dla nie finansistów. Jak dużo powinienem o tym wiedzieć, żeby skutecznie zarządzać? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Strategic-thinking

Cele i Korzyści

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności na płaszczyźnie finansowej u jego uczestników niebędących finansistami z położeniem nacisku na praktyczne podejście do zarządzania biznesem uwzględniającego kwestie finansowe. Równorzędnym celem szkolenia jest poprawienie wzajemnego zrozumienia i komunikacji na linii kadra zarządzająca – dział finansowy w celu usprawnienia współpracy, zniwelowania sytuacji konfliktowych i przyspieszenia procesów decyzyjnych. Treść szkolenia pozwoli jego uczestnikom prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe elementy sprawozdania finansowego, a także lepiej zrozumieć procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

Przygotowane przez specjalistów w tematyce bankowości i ubezpieczeń szkolenia koncentrują się na prezentacji użytecznej dla uczestników wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, prawa i zarządzania. Poznawanie tajników operowania potencjałami i zasobami finansowymi i niefinansowymi odbywa się na naszych kursach poprzez praktyczne szkolenie – umiejętności ćwiczymy w życiowych sytuacjach, analizujemy case studies zaczerpnięte z doświadczeń Kursantów oraz pomagamy im rozwiązać faktycznie istniejące problemy, z którymi borykają się w codziennym życiu zawodowym. Szkolenie „Finanse dla nie finansistów. Jak dużo powinienem o tym wiedzieć, żeby skutecznie zarządzać?” wzbogacamy także długą listą tzw. dobrych praktyk i doświadczeń prowadzącego szkolenie trenera, które są przydatne każdemu bez względu na skalę i rodzaj prowadzonej działalności w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Szkolenie pozwala Uczestnikom zdobyć ekspercką wiedzę o:

 • Dostępnych w Polsce rodzajach rachunkowości i opodatkowania.
 • Rodzajach przychodów i kosztów występujących w przedsiębiorstwie.
 • Strukturze i danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, jako elemencie pozyskiwania danych pozwalających zarządzać przedsiębiorstwem.
 • Możliwych rodzajach zatrudniania pracowników i kooperantów, a także nawiązywania współpracy biznesowej z przedsiębiorcami.
 • Rodzajach produktów bankowych i ubezpieczeniowych.

Prezentowane szkolenie zamknięte rozwija i doskonali wyspecjalizowane umiejętności:

 • Analizowania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa dla potrzeb zarządzczych.
 • Świadomego planowania przychodów, wydatków i dochód przedsiębiorstwa.
 • Właściwej komunikacji wyników finansowych wobec podległej kadry kierowniczej
  i pracowniczej oraz jednostek zewnętrznych.
 • Prowadzenia rzeczowych rozmów z instytucjami finansowymi, takimi jak banki, agencje rozwojowe i pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, brokerzy.
 • Wyznaczania i realizacji celów finansowych sprzyjających rozwojowi w niesprzyjającym otoczeniu gospodarczym i społecznym.

Warsztat finansowy dla niefinansistów pogłębia kompetencje związane z:

 • Osobistą skutecznością w obszarze zarządzania zasobami finansowymi
  i niefinansowymi przedsiębiorstwa w celu polepszenia jego wyników finansowych.
 • Planowaniem, realizacją i kontrolowaniem sfery finansowej działań związanych
  z rozwojem prowadzonego biznesu.
 • Budowaniem i utrzymywaniem rzetelnych i przyjaznych relacji z działami finansowymi przedsiębiorstwa i współpracującymi zewnętrznymi jednostkami finansowymi i ubezpieczeniowymi.

Program Szkolenia

I dzień 09:00 – 16:00

09:00 – 12:00 I moduł – Rodzaje rachunkowości i opodatkowania. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie – operacyjne, finansowe i pozostałe. Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans jako elementy sprawozdania finansowego – struktura i zawierane dane. Sprawozdania dla zarządzania i dla podatków.

13:00 – 16:00 II moduł – Formy zatrudnienia pracowników i kooperantów – konsekwencje finansowe. Planowanie finansowe. Analiza wskaźnikowa – płynność, rentowność, zadłużenie, rotacja.

II dzień 09:00 – 16:00

09:00 – 12:00 III moduł – Współpraca z instytucjami finansowymi. Rodzaje produktów bankowych – depozytowe i kredytowe. Rodzaje produktów leasingowych i faktoringowych. Odpowiednie zastosowanie finansowania zewnętrznego w przedsiębiorstwie – szanse i ryzyka.

13:00 – 16:00 IV moduł – Zarządzanie i dywersyfikacja ryzyka. Współpraca z instytucjami ubezpieczeniowymi – towarzystwa, agenci i brokerzy.

I dzień 09:00 – 16:00

09:00 – 12:00 I moduł – Rodzaje rachunkowości i opodatkowania. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie – operacyjne, finansowe i pozostałe. Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans jako elementy sprawozdania finansowego – struktura i zawierane dane. Sprawozdania dla zarządzania i dla podatków.

13:00 – 16:00 II moduł – Formy zatrudnienia pracowników i kooperantów – konsekwencje finansowe. Planowanie finansowe. Analiza wskaźnikowa – płynność, rentowność, zadłużenie, rotacja.

II dzień 09:00 – 16:00

09:00 – 12:00 III moduł – Współpraca z instytucjami finansowymi. Rodzaje produktów bankowych – depozytowe i kredytowe. Rodzaje produktów leasingowych i faktoringowych. Odpowiednie zastosowanie finansowania zewnętrznego w przedsiębiorstwie – szanse i ryzyka.

13:00 – 16:00 IV moduł – Zarządzanie i dywersyfikacja ryzyka. Współpraca z instytucjami ubezpieczeniowymi – towarzystwa, agenci i brokerzy.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu finansów firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: 

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas