first time manager

First Time Manager – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia dla osób stawiających pierwsze kroki w obszarze zarządzania to przepełnione rzetelną i użyteczną wiedzą profesjonalne kursy projektowane na zamówienie. Zamknięte szkolenia „First Time Manager” wyposaża Uczestników warsztatu w kluczowe informacje i wskazówki na temat tego, w jaki sposób przejść w rolę szefa, jak budować własny autorytet, dostosować styl zarządzania do etapu rozwoju pracownika, dopasować komunikację  z uwzględnieniem modelu DISC oraz zarządzać celami/zadaniami podległego zespołu (delegując, motywując oraz skutecznie monitorując). Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenie „First Time Manager” polecamy przede wszystkim debiutantom w roli lidera, ale również kadrze kierowniczej, która chciałaby udoskonalić swój warsztat sprawnego szefa i przywódcy.

Zamknięty kurs „First Time Manager” oferujemy Państwu w dwóch atrakcyjnych wariantach – jako konwencjonalne kursy stacjonarne oraz nowoczesne i bardzo wygodne dla Uczestników szkolenia online. Niezależnie od wybranego trybu szkolenia, priorytetowym celem prezentowanego warsztatu jest praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie sięga po aktywizujące metody nauczania i różnorodne ćwiczenia, które pozwolą liderom w sposób profesjonalny realizować powierzone im zadania i w praktyce wykorzystywać zdobytą w toku kursu wiedzę. Oferowane przez nas zamknięte szkolenia wyróżnia wysoki poziom indywidualizacji programu – dostosowujemy treści metody nauczania do indywidualnych potrzeb szkoleniowych kierowników realizujących w naszej firmie szkolenia, a także uwzględniamy w programie kursu specyfikę zatrudniającej ich firmy czy organizacji.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Rozmowa pozwoli nam zaprojektować dla Państwa perfekcyjnie dopasowane do Państwa oczekiwań i potrzeb szkolenie, a także przygotować jego indywidualną wycenę.

First Time Manager – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

first time manager

Szkolenia dla osób stawiających pierwsze kroki w obszarze zarządzania to przepełnione rzetelną i użyteczną wiedzą profesjonalne kursy projektowane na zamówienie. Zamknięte szkolenia „First Time Manager” wyposaża Uczestników warsztatu w kluczowe informacje i wskazówki na temat tego, w jaki sposób przejść w rolę szefa, jak budować własny autorytet, dostosować styl zarządzania do etapu rozwoju pracownika, dopasować komunikację  z uwzględnieniem modelu DISC oraz zarządzać celami/zadaniami podległego zespołu (delegując, motywując oraz skutecznie monitorując). Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenie „First Time Manager” polecamy przede wszystkim debiutantom w roli lidera, ale również kadrze kierowniczej, która chciałaby udoskonalić swój warsztat sprawnego szefa i przywódcy.

Zamknięty kurs „First Time Manager” oferujemy Państwu w dwóch atrakcyjnych wariantach – jako konwencjonalne kursy stacjonarne oraz nowoczesne i bardzo wygodne dla Uczestników szkolenia online. Niezależnie od wybranego trybu szkolenia, priorytetowym celem prezentowanego warsztatu jest praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie sięga po aktywizujące metody nauczania i różnorodne ćwiczenia, które pozwolą liderom w sposób profesjonalny realizować powierzone im zadania i w praktyce wykorzystywać zdobytą w toku kursu wiedzę. Oferowane przez nas zamknięte szkolenia wyróżnia wysoki poziom indywidualizacji programu – dostosowujemy treści metody nauczania do indywidualnych potrzeb szkoleniowych kierowników realizujących w naszej firmie szkolenia, a także uwzględniamy w programie kursu specyfikę zatrudniającej ich firmy czy organizacji.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Rozmowa pozwoli nam zaprojektować dla Państwa perfekcyjnie dopasowane do Państwa oczekiwań i potrzeb szkolenie, a także przygotować jego indywidualną wycenę.

Cele i Korzyści

Zamknięte szkolenia „First Time Manager” to projekty szkoleniowe tworzone w porozumieniu z Klientem zamawiającym dedykowane kursy w naszej firmie szkoleniowej. Przygotowane w ten sposób szyte na miarę szkolenia precyzyjnie dostosowujemy do specyfiki firmy oraz konkretnych potrzeb kadry zarządzającej w niej zatrudnionej. Każdy przygotowany przez naszych ekspertów warsztat jest inny, ponieważ każda firma ma odmienne cele i wartości, a jej pracownicy potrzebują wsparcia w innych obszarach lub treningu skupionego na wyspecjalizowanych umiejętnościach. Zamknięte szkolenie „First Time Manager” uczy dzięki naszej metodzie postępowania dokładnie tego, co danej grupie liderów najbardziej potrzebne i co faktycznie przyda im się w realizacji powierzonych im zadań i celów. Oferowane przez nas kursy charakteryzuje również duża elastyczność w zakresie agendy i trybu nauczania – Kursanci mogą trenować pod czujnym okiem naszych ekspertów, wybierając klasyczne kursy stacjonarne lub oferujące dużą swobodę nowoczesne szkolenia online. Kurs zamknięty „First Time Manager” to projekt szkoleniowy maksymalnie nastawiony na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie dla debiutujących liderów ma charakter warsztatowy, a jego fundamentem są ćwiczenia, nauka poprzez działanie i aktywizujące metody nauczania. Oferowane przez nas szkolenia realizowane na zamówienie to profesjonalne kursy o najwyższym standardzie i potwierdzonej certyfikatami jakości. Szkolenie „First Time Manager” projektują i prowadzą dla Państwa trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy są doskonale wykwalifikowanymi specjalistami w dziedzinie zarządzania personelem. Jako lider wśród profesjonalnych firm szkoleniowych dobrze wiemy, że rozwój pracowników wymaga precyzyjnego i kompleksowego działania. Zawsze więc zaczynamy pracę nad organizacją szkolenia od wnikliwego rozpoznania potrzeb szkoleniowych Kursantów i dopiero gdy, znamy wyniki tej diagnozy, projektujemy szkolenie na zamówienie. Każdy prowadzony przez nas kurs podlega ewaluacji, a Uczestnicy zajęć otrzymują od trenera rekomendację działań na przyszłość oraz darmową opiekę poszkoleniową.

Jakie korzyści oferują zamknięte szkolenia „First Time Manager”?

Kursy „First Time Manager” to doskonale wyważone pigułki sprawdzonej wiedzy z obszaru zarządzania, które początkującym liderom pomogą odnosić pierwsze sukcesy w roli liderów. Zamknięte szkolenia prezentują rzetelną wiedzę o efektywnych metodach skutecznego zarządzania zespołem, delegowania i rozdzielania zadań, skutecznego monitorowania pracy podwładnych i budowania dobrych relacji w zarządzanych zespołach. Szkolenie „First Time Manager” to intensywny kurs najważniejszych w pracy lidera umiejętności zaprojektowany i prowadzony przez uznanych ekspertów w dziedzinie zarządzania, którzy mogą poszczycić się wieloletnią praktyką trenerską. Zarówno stacjonarne warsztaty, jak i szkolenia online dla debiutujących kierowników mają na celu przede wszystkim praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie koncentruje się na atrakcyjnych w formie ćwiczeniach, faworyzuje naukę przez działanie i trenuje wyspecjalizowane zdolności i umiejętności o największej użyteczności dla budującego swój autorytet managera.

Prezentowane szkolenia wyposażają Kursantów w praktyczną wiedzę o:

 • kluczowych aspektach roli szefa;
 • zasadach przygotowania się do roli przełożonego;
 • zasadach exposé szefa;
 • zasadach przejścia z roli współpracownika w rolę kierownika;
 • zasadach komunikacji z zespołem;
 • zasadach zarządzania zespołem;
 • delegowania, usprawniania i monitorowania zadań.

Zamknięte szkolenie „First Time Manager” pozwala wschodzącym liderom nabyć wiedzę niezbędną do skutecznej pracy nad efektywnością zespołu i sprawną komunikacją między jego członkami. Kurs w łatwy i zrozumiały sposób wyjaśnia podstawowe zasady dobrego zarządzania i wprowadza Uczestników w tajniki wiedzy na temat sprawnego przywództwa.

Szkolenie umiejętności dla debiutujących liderów rozwija profesjonalne umiejętności:

 • przyjmowania odpowiedzialności związanej z przejętym zakresem obowiązków;
 • tworzenia i wygłaszania exposé szefa;
 • skutecznego komunikowania się z zespołem z uwzględnieniem założeń modelu DISC oraz etapu rozwoju podwładnego;
 • delegowania i priorytetyzacji zadań;
 • prowadzenia rozmów i spotkań z pracownikami;
 • reagowania na sygnały świadczące o dysfunkcji w zespole;
 • kreowania osobistej strategii lidera zespołu;
 • prowadzenia cotygodniowego przeglądu.

Kurs „First Time Manager” wyposaża debiutujących managerów w kluczowe dla ich roli umiejętności i kompleksowo przygotowuje do najważniejszych zadań realizowanych przez szefa zespołu.

Szkolenie zamknięte „First Time Manager” pogłębia niezbędne liderom kompetencje związane z:

 • przywództwem;
 • zarządzaniem zespołem;
 • tworzeniem potencjału kadrowego;
 • efektywnym wykorzystaniem zasobów firmy;
 • tworzenia warunków do współpracy zespołowej.

Szkolenia dla osób stawiających pierwsze kroki w roli przywódcy i lidera pozwala Kursantom rozwinąć i pogłębić kompetencje nieodzowne na stanowiskach kierowniczych w każdej firmie i organizacji, niezależnie od jej struktury, sfery działania czy wypracowanej pozycji na rynku.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA FIRST TIME MANAGER – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne zamknięte kursy „First Time Manager” odbywają się w naszym centrum szkoleniowym zlokalizowanym w śródmieściu Warszawy. Dedykowane szkolenia możemy zorganizować również w innej lokalizacji, np. w siedzibie Klienta składającego zamówienie na dane zamknięte szkolenie. Zarówno kursy stacjonarne „First Time Manager”, jak i szkolenia online z powyższej tematyki dostosowujemy pod względem treści, programu i agendy kursu do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Wnikliwa diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatów, która każdorazowo poprzedza kurs z podstaw zarządzania dla debiutujących managerów, umożliwia naszym ekspertom optymalizację programu kursu oraz dobór najskuteczniejszych metod i technik nauczania nastawionych na efektywne doskonalenie umiejętności. Szkolenie zamknięte „First Time Manager” trwa standardowo 1. dzień i składa się z 4 głównych modułów tematycznych. Szkolenia z tego tematu rozpoczynają się w godzinach porannych i kończą po około 7. godzinach zegarowych. Kursanci zapisani na stacjonarne szkolenie „First Time Manager” otrzymują od nas dodatkowo w cenie kursu poczęstunek w przerwie śniadaniowej, dwudaniowy lunch serwowany w lokalnej restauracji oraz pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych. Prezentowane zamknięte szkolenie może zostać dofinansowane z funduszy udostępnianych przez KFS lub BUR.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „First Time Manager”

Zamknięte kursy „First Time Manager” realizowane w trybie stacjonarnym rozpoczynamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a wyniki przeprowadzonej przez trenerów diagnozy decydują o finalnej zawartości programu danego szkolenia. Stacjonarne szkolenie skierowane do kierowników rozpoczynających pracę w roli liderów to teoretyczno-praktyczny warsztat zdominowany przez różnorodne ćwiczenia praktyczne umożliwiające naukę przez działanie oraz trening umiejętności kluczowych na stanowisku kierowniczym. Program, według którego odbywają się zamknięte kursy stacjonarne „First Time Manager” i szkolenia online z tej dziedziny, opiera się na wykorzystaniu nowatorskich i atrakcyjnych dla Kursantów metod i technik nauczania, które najskuteczniej wspierają doskonalenie umiejętności. Szkolenie „First Time Manager” realizujemy zgodnie z filozofią Activity Based Learning oraz założeniami cyklu Kolba. Szkolenia dla kadry z ABC zarządzania każdorazowo kończą się ewaluacją zrealizowanego projektu szkoleniowego. Kursanci zapisani na szkolenie „First Time Manager” mają również możliwość skorzystania z darmowej opieki poszkoleniowej ze strony eksperta prowadzącego szkolenia – specjalna sesja e-konsultacji z trenerem dostępna jest dla Uczestników zajęć przez miesiąc po odbytym kursie.

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp i sprawy organizacyjne. Diagnoza potrzeb szkoleniowych z omówieniem celów szkolenia. Ustalenie kontraktu.

Moduł I. Rola lidera, czyli z czym wiąże się awans na stanowisko kierownicze?

 • Moje „why” – dlaczego chcę być/jestem szefem? – Simon Sinek. Zasady budowania autentyczności.
 • Rola szefa – cienie i blaski, czyli na co warto być przygotowanym?
 • Budowanie autorytetu lidera – zestaw dobrych i złych praktyk.
 • Moja odpowiedzialność – punkt widzenia zawodowy a osobisty. Odpowiedzialność a oczekiwania pracodawcy.
 • Moje zadania – profil stanowiskowy, kompetencje obligatoryjne i uzupełniające – arkusz kompetencji, analiza wskaźników, arkusz STAR/PAR.
 • Asertywność lidera oraz analiza transakcyjna, czyli jak nie być „rodzicem” dla pracowników – matryca lidera.

Moduł II. Zarządzanie zespołem – od czego zacząć?

 • Exposé szefa – dlaczego warto je wykonać i jak to zrobić? Zestaw sugestii dla osób nowych w firmie i dla osób awansujących z zespołu. Dwuetapowe exposé. Arkusz lidera.
 • Moja rola, a role członków zespołu. Oczekiwania pracodawcy i komunikowanie celów stanowiskowych zespołowi.
 • Zadania zespołu – profil stanowiskowy, kompetencje obligatoryjne i uzupełniające – arkusz kompetencji, analiza wskaźników, arkusz STAR/PAR.
 • Przywództwo sytuacyjne K. Blancharda, czyli dopasuj styl zarządzania do etapów rozwoju pracownika – arkusz lidera.
 • Wstęp do zasad priorytetyzacji zadań własnych oraz metod wspierania zespołu – matryca D. Eisenhowera/S. Covey ‘a.
 • Jednominutowy menedżer spotyka małpę, czyli jak nie zabierać pracy swojemu zespołowi?
 • Cykl Kolba w praktyce lidera (sama teoria nie wystarczy).
 • Pięć dysfunkcji pracy zespołowej P. Lencioniego (na co należy szczególnie uważać?).

Moduł III. Komunikacja z zespołem

 • Zasady jednominutowego menedżera – omówienie dobrych praktyk.
 • Model DISC w praktyce – jak dostosowywać komunikacje do członków zespołu – omówienie dobrych praktyk.
 • Udzielanie informacji zwrotnej – feedback czy feedforward? – dobór metod do sytuacji.
 • Rozmowa motywująca – GROW (arkusz lidera).
 • Rozmowa coachingowa – C5 (arkusz lidera).
 • Rozmowa delegująca z podwładnym (arkusz lidera).
 • Rozmowa z pracownikiem o problemie (arkusz lidera).

Moduł IV. Osobista strategia lidera

 • Cotygodniowy przegląd lidera.
 • IPD (osobista strategia lidera) – o czym lider musi pamiętać, co planować i weryfikować?
 • Spotkania z pracownikami – jak, gdzie i kiedy?
 • Profilaktyka i skutki zaniechań menedżerskich.

Zakończenie kursu. Powtórzenie kluczowych zagadnień. Szkolenie kończy się specjalnym zadaniem STP – start/stop/kontynuuj.

PROGRAM SZKOLENIA FIRST TIME MANAGER – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięte kursy online mają formę spotkań realizowanych w czasie rzeczywistym w pokojach wirtualnych. Zdalne szkolenia w tej nowoczesnej i komfortowej formule organizujemy, korzystając z popularnych i nieskomplikowanych w obsłudze platform typu Clickmeeting i Zoom. Zdalny tryb treningu czyni przygotowane przez nas zamknięte szkolenie niezwykle atrakcyjną, komfortową i ekonomiczną formą kształcenia i rozwoju pracowników. Zamknięte szkolenia  online można ponadto realizować bez specjalnego przygotowania. Nie trzeba też spełniać wygórowanych warunków technicznych – do uczestnictwa w szkoleniu wystarczy urządzenie umożliwiające dołączenie do spotkania organizowanego online i dostęp do internetu. Zdalny kurs „First Time Manager” ma charakter warsztatowy, co oznacza, że jego program zorientowany jest na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie dla debiutujących kierowników opiera się ponadto na wykorzystaniu nowoczesnych i zachęcających do aktywności technik nauczania oraz specjalnie zaprojektowanych przez naszych ekspertów ćwiczeń. Program szkolenia dla kadry w jego standardowej wersji budują 4. moduły tematyczne. Po realizacji każdego z modułów przewidziana jest krótka przerwa, a w porze lunchu program przewiduje dłuższą przerwę na obiad. Wszyscy Kursanci zapisani na zdalne szkolenie „First Time Manager” otrzymają od nas w cenie warsztatu pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych. Zdalne szkolenie poświęcone elementarnym regułom zarządzania zespołem może zostać dofinansowane ze środków udostępnianych przez BUR lub KFS.

Ramowy program zdalnego szkolenia „First Time Manager”

Kursy z ABC kierowania zespołem to jednodniowe sesje szkoleniowe. Zdalne szkolenia „First Time Manager” realizowane według standardowego programu trwają około 7 godzin. Prezentowane szkolenie realizujemy w zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning, dlatego w programie kursu dominują: ćwiczenia, aktywizujące techniki nauczania, analizy case studies, dyskusje z wymianą dobrych praktyk. Zamknięte szkolenia online „First Time Manager” rozpoczynamy każdorazowo od rozpoznania potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu. Wyniki tej diagnozy decydują następnie o doborze przykładów, ćwiczeń i metod nauczania gwarantujących możliwie jak najefektywniejsze doskonalenie umiejętności. Szkolenie „First Time Manager” realizowane w wariancie zamkniętych spotkań może też zostać wzbogacone o alternatywne treści i ćwiczenia dopasowane do specyfiki firmy zamawiającej nasze szkolenia dla kadry oraz indywidualnych oczekiwań kierowników biorących udział w warsztacie.

Rozpoczęcie kursu. Powitanie i omówienie spraw organizacyjnych. Diagnoza potrzeb i wyznaczenie celów, które zrealizować ma szkolenie. Kontrakt.

Moduł I. Rola lidera – z czym wiąże się awans na stanowisko kierownika?

 • Moje „why” – dlaczego jestem/chce być szefem? – Simon Sinek. Reguły budowania autentyczności.
 • Cienie i blaski roli lidera i szefa – na co warto się przygotować?
 • Budowanie autorytetu kierownika i lidera – wykaz złych i dobrych praktyk.
 • Moja odpowiedzialność – punkt widzenia osobisty kontra zawodowy. Oczekiwania pracodawcy.
 • Moje zadania – profil stanowiskowy, obligatoryjne i uzupełniające kompetencje – arkusz kompetencji, analiza wskaźników, arkusz STAR/PAR.
 • Analiza transakcyjna i asertywność kierownika zespołu – jak nie być „rodzicem” dla zarządzanych pracowników – matryca lidera.

Moduł II. Zarządzanie zespołem – jak i od czego zacząć?

 • Exposé kierownika – jak je wykonać i dlaczego warto je przygotować? Zestaw wskazówek dla osób awansujących z zespołu oraz osób nowych w firmie. Dwuetapowe exposé. Arkusz lidera.
 • Role członków zespołu a moja rola. Oczekiwania pracodawcy i komunikowanie celów stanowiskowych członkom zespołu.
 • Zadania zespołu – profil stanowiskowy, obligatoryjne i uzupełniające kompetencje – arkusz kompetencji, analizy wskaźników, arkusz STAR/PAR.
 • Blanchard i przywództwo sytuacyjne – jak dopasować styl zarządzania do etapów rozwoju pracownika – arkusz lidera.
 • Wprowadzenie do reguł priorytetyzacji zadań własnych oraz metod wspierania członków zespołu – matryca S. Covey ‘a/ D. Eisenhowera.
 • Jednominutowy menedżer spotyka małpę – jak nie zabierać swojemu zespołowi pracy?
 • Założenia cyklu Kolba w praktyce szefa (sama teoria nie wystarczy).
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej zdefiniowanych przez P. Lencioniego (na co szczególnie trzeba uważać?).

Moduł III. Komunikacja z zespołem

 • Jednominutowy menedżer i jego zasady – zestawienie dobrych praktyk.
 • Model DISC w praktyce – jak dostosowywać komunikacje do członków zespołu – zestawienie dobrych praktyk.
 • Informacja zwrotna w zarządzaniu zespołem – feedback czy feedforward? – dobór adekwatnych do sytuacji metod.
 • Rozmowa coachingowa – C5 (arkusz lidera).
 • Rozmowa motywująca – GROW (arkusz lidera).
 • Rozmowa delegująca (arkusz lidera).
 • Rozmowa o problemie (arkusz lidera).

Moduł IV. Osobista strategia lidera zespołu

 • Cotygodniowy przegląd lidera.
 • Osobista strategia lidera (IPD) – o czym szef musi pamiętać, co powinien planować i weryfikować?
 • Spotkania z pracownikami – jak, gdzie i kiedy?
 • Skutki zaniechań kierowniczych i profilaktyczne działania.

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie najistotniejszych treści. Zamknięte szkolenie kończy specjalne zadanie podsumowujące kurs: STP – start/stop/kontynuuj.

Szkolenia i usługi uzupełniające

budowanie autorytetu lidera

Budowanie autorytetu lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

skuteczne wystąpienia dla menedżerów

Skuteczne wystąpienia dla menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie Zarządzanie zespołem zróżnicowanym kulturowo

Menedżer w różnorodnym zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Skuteczne angażowanie i motywacja pracowników przez menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie przeprowadzone było profesjonalnie oraz w interesujący sposób, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach uczestników. Program szkolenia pod względem merytorycznym został bardzo dobrze dostosowany do naszych oczekiwań. A Pani Agnieszka, jako trenerka zachęcała naszych pracowników do aktywnego uczestnictwa poprzez zorganizowanie pracy w grupach w formie warsztatów, co pozwoliło im na świetną integrację oraz możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem. Na uznanie również zasługuje świetna organizacja, przygotowanie profesjonanych materiałów szkoleniowych oraz stały kontakt z firmą, przed i po szkoleniu. Z przyjemnością polecamy firmę Human Skills oraz bardzo dziękujemy za organizację szkolenia.

Tomasz Sikora, Dyrektor

Corten Medic

„Szkolenie upłynęło mi bardzo szybko. Trener wywarł wrażenie osoby kompetentnej i doświadczonej. Mam poczucie, że dużo z wyniesionych informacji będę mogła zastosować w swojej pracy.”

„Gratulacje dla trenerki – niesamowita energia i zapał do pracy. Dzięki Pani nabrałam pewności swoich umiejętności mam motywację do działania! Serdecznie pozdrawiam.”

„Szkolenie było konkretne i nastawione na rzeczywistą naukę. Dodatkowo wszystko przebiegło w miłej atmosferze.”

„Na wyróżnienie zasługuje motywacja i zaangażowanie osoby prowadzącej. Jej wiedza oraz pozytywna energia bardzo wzbogaciło to szkolenie.”

„Trenerka wciągała do rozmowy, ogromna wiedza, fantastyczne gry i zabawy, przykłady z życia.”

„Przydatne treści szkolenia: Jak przeprowadzać rozmowy z pracownikami w zależności od etapu ich rozwoju”

„Treści do praktycznego wykorzystania w pracy”

„Energia, jasność przekazywania informacji”

Przydatne treści szkolenia: „Autorefleksja indywidualna; wymiana doświadczeń; nazwanie swoich mocy, ograniczeń i określenie kroków jakie chcę w związku z tym zrobić; budowanie zespołu i zaufania, kontrakt podczas budowania zespołu.”

„Szkolenie pozwoliło spojrzeć na oczywistości z innej perspektywy.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu First Time Manager firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Vestas Sp. z o.o.; Wojewódzki Urząd Mazowiecki, Stock Polska, Windhunter_Service Sp. Z o. o., Digital Care Sp. Z o.o., Olivit Sp. z o.o., Lux med Sp. Z.o.o., REBORN PLASTICS POLAND Sp. Z.o.o., MET-EUROSYSTEM Sp. z o.o., Warsaw Concierge Group Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ARS Altmann Polska Sp. z o. o. , KONTEKST A. Wolski sp. k., IDEAL Automotive Swidnica Sp. z o.o., IDEAL AUTOMOTIVE ZIELONA GORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o., Pandora Jewelry, TIME S.A., Wodociągi Siemianowickie AQUA-SPRINT Sp. z o.o., Centrum Medyczne Corten Medic, „LIDL POLSKA” Sp. z o.o., Groupauto CEE Sp. z o.o., Smyk, Santander Factoring Sp.z o.o., VIA Projekt, TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE „CARDIF POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA, General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., Vestas Service Delivery Center , z.p.u.h. KETIW s.c., ETMUS Sp. z o.o., PSI Polska Sp. z o.o., NEVEON Poland Sp. z o.o., PPF HASCO-LEK S.A., Codilime, AYP Sp. z o.o., Auchan Polska Sp. z o.o., ESPEO SOFTWARE Sp. z o.o., Poczta Polska S.A., Silverback Polska Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas