First Time Manager – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

First Time Manager szkolenie zamknięte to kompleksowa pigułka wiedzy na temat zarządzania zespołem. Uczestnik otrzyma kluczowe wskazówki w jaki sposób przejść w role szefa, jak budować własny autorytet, dopasowywać styl zarządzania do etapu rozwoju pracownika, dopasowywać komunikację w uwzględnieniem modelu DISC oraz zarządzać celami/zadaniami podległego zespołu (delegując, motywując oraz monitorując).

First Time Manager – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

First Time Manager szkolenie zamknięte to kompleksowa pigułka wiedzy na temat zarządzania zespołem. Uczestnik otrzyma kluczowe wskazówki w jaki sposób przejść w role szefa, jak budować własny autorytet, dopasowywać styl zarządzania do etapu rozwoju pracownika, dopasowywać komunikację w uwzględnieniem modelu DISC oraz zarządzać celami/zadaniami podległego zespołu (delegując, motywując oraz monitorując).

Cele i Korzyści

Dzięki First Time Manager szkolenie zamknięte, nabędziesz wiedzę o:

 • Kluczowych aspektach roli szefa.
 • Zasadach przygotowania się do roli przełożonego.
 • Zasadach exposé szefa.
 • Zasadach przejścia z roli współpracownika na rolę kierownika.
 • Zasadach komunikacji z zespołem.
 • Zasadach zarządzania zespołem.
 • Delegowania, usprawniania i monitorowania zadań.

Dzięki First Time Manager szkolenie zamknięte, nabędziesz umiejętności:

 • Przyjmowania zakresu odpowiedzialności związanym z zakresem obowiązków.
 • Przygotowywania expose szefa.
 • Komunikowania się z zespołem biorąc pod uwagę model DISC oraz etap rozwoju pracownika.
 • Delegowania zadań z umiejętnością piorytetyzacji zadań.
 • Prowadzenia rozmów z pracownikami.
 • Prowadzenia spotkań z pracownikami.
 • Reagowania na sygnały dysfunkcji w zespole.
 • Budowania osobistej strategii szefa zespołu.
 • Prowadzenia cotygodniowego przeglądu.

Dzięki First Time Manager szkolenie zamknięte, rozwiniesz kompetencje:

 • Przywództwo.
 • Zarządzanie zespołem.
 • Tworzenie potencjału kadrowego.
 • Efektywne wykorzystania zasobów.
 • Współpracy zespołowej.

Program Szkolenia

Program szkolenia oraz zawartość merytoryczna zostanie dopasowana finalnie do potrzeb Klienta.

First Time Manager – odpowiedzialność lidera 

 • Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia oraz weryfikacja potrzeb uczestników.

Rola lidera czyli z czym się wiąże awans na stanowisko kierownicze: 

 • Moje “why” – czyli dlaczego chcę/jestem szefem – Simon Sinek. Zasady budowania autentyczności.
 • Rola szefa – cienie i blaski czyli na co warto być przygotowanym.
 • Budowanie autorytetu lidera – zestaw dobrych i złych praktyk.
 • Moja odpowiedzialność – punkt widzenia zawodowy a osobisty a oczekiwania pracodawcy.
 • Moje zadania – profil stanowiskowy, kompetencje obligatoryjne i uzupełniające – arkusz kompetencji,
  analiza wskaźników i mar, arkusz STAR/PAR.
 • Asertywność lidera oraz analiza transakcyjna czyli jak nie być “rodzicem” dla pracowników –  matryca lidera.

Zarządzanie zespołem czyli od czego zacząć:

 • Exposé szefa – dlaczego warto i jak je wykonać. Zestaw sugestii dla osób nowych w firmie oraz dla osób awansujących z zespołu (wczoraj kolega, dzisiaj szef). Dwuetapowe exposé. Arkusz lidera.
 • Moja rola, a role członków zespołu. Oczekiwania pracodawcy i komunikowanie celów stanowiskowych zespołowi.
 • Zadania zespołu – profil stanowiskowy, kompetencje obligatoryjne i uzupełniające – arkusz kompetencji,
  analiza wskaźników, arkusz STAR/PAR.
 • Przywództwo sytuacyjne Ken Blancharda czyli dopasuj styl zarządzania do etapów rozwoju pracownika– arkusz lidera.
 • Wstęp do zasad piorytetyzacji zadań własnych oraz wspierania zespołu – matryca Dwight’a  Eisenhowera/Stephen”a Covey ‘a.
 • Jednominutowy menedżer spotyka małpę czyli jak nie zabierać pracy swojemu zespołowi- omówienie zasad, analiza uczestnika.
 • Cykl Kolba w praktyce lidera – czyli sama teoria nie wystarczy.
 • Pięć dysfunkcji pracy zespołowej Patrick’a  Lencioniego – czyli na co trzeba uważać.

Komunikacja z zespołem

 • Model DISC w praktyce czyli jak dobierać komunikację do członków zespołu – omówienie dobrych
  praktyk.
 • Zasady jednominutowego menedżera – omówienie dobrych praktyk oraz elementów na które należy
  być uważnym.
 • Udzielanie informacji zwrotnej – feedback czy feedforward – dobór metod do sytuacji – arkusze lidera
  informacji zwrotnej.
 • Rozmowa motywująca – GROW arkusz lidera.
 • Rozmowa coachingowa – C5 arkusz lidera.
 • Rozmowa delegująca – arkusz lidera.
 • Rozmowa o problemie – arkusz lidera.

Osobista strategia lidera

 • Cotygodniowy przegląd lidera
 • IPD – osobista strategia lidera czyli o czym lider musi pamiętać, co planować i co weryfikować.
 • Spotkania z pracownikami – jak, gdzie i kiedy.
 • Skutki zaniechań menedżerskich a efekty działań profilaktycznych.

Podsumowanie szkolenia – STP – start/stop/kontynuuj. 

Metoda pracy:

 • Trener przedstawi wiedzę teoretyczną, następnie zaprosi uczestników do dyskusji, treść wesprze materiałem filmowym, omówi case study dopasowany do zagadnienia po czym zaprosi uczestników do wykonania zadań indywidualnych oraz grupowych.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.