Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji zgodnie z modelem DISC

Typologia Kolorów Osobowości E.Hartmana oraz DISC. Poznaj swój kolor osobowości, styl postrzegania, styl działania by zwiększyć swoją efektywność zawodową. Buduj świadomie relacje interpersonalne.

Komunikacja znacząco wpływa na wiele obszarów naszego codziennego życia – relacje międzyludzkie, motywację i satysfakcję pracowników, atmosferę pracy, sukcesy firmy czy zadowolenie klientów. To właśnie umiejętność efektywnej komunikacji zapewnia skuteczność życiowych dążeń, dlatego warto ją rozwijać, usprawniając techniki porozumiewania się z innymi. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdemu przychodzi z łatwością komunikacja interpersonalna i budowanie relacji biznesowych. Wiemy jednak, że w każdym z nas tkwi ogromny potencjał, a nasze szkolenia pozwolą go wydobyć.

Niemal każdego dnia komunikujemy się z innymi ludźmi – pracodawcą, pracownikami, klientami, kontrahentami, a także z przyjaciółmi i członkami rodziny. Warto przyjrzeć się tej komunikacji na wszystkich płaszczyznach, by poznać przyczynę braku porozumienia. Najczęstszą przyczyną nieefektywnej komunikacji jest niedopasowanie jej stylu do typu osobowości rozmówcy.

Z badań dr. Taylora Hartmana (autora książki “Kod kolorów – typy osobowości zaszyfrowane w kolorach”) związanych z typologią osobowości (każdy typ osobowości to odrębny kolor), wynika, że 25 % badanych to czerwoni, 35 % niebiescy, a zieloni i żółci stanowią 20%. Na szkoleniu dowiesz się, jak rozpoznawać określone kolory. Dzięki temu nauczysz się definiować zarówno siebie, jak i swoje otoczenie. A to już połowa sukcesu w drodze do efektywnej komunikacji interpersonalnej.

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez trenerów Human Skills. Uczestnik warsztatów pozna swój typ osobowości oraz będzie miał okazję przećwiczyć pod okiem trenera techniki doboru słów odpowiednio pod preferencje odbiorcy komunikatu. Zrozumie też, jak dopasować mowę ciała i ton głosu do przekazywanych treści. Otrzyma również wiele cennych wskazówek, by komunikacja stała się fundamentem sukcesu. Na koniec szkolenia odbędą się krótkie warsztaty z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.
Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem narzędzia DISC to dobra inwestycja w rozwój kompetencji zarówno swoich, jak i pracowników.

Szkolenie na zamówienie

Przykładowy program szkolenia 

09:30 – 10:30 Rozpoczęcie, ustalenie kontaktu, omówienie celów szkolenia z zakresu kolorów osobowości oraz potrzeb uczestników.

10:30 – 12:00 I Moduł KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA a kolory– wprowadzenie

 • Psychologia w praktyce – wprowadzenie do tematyki osobowości. Wykład, dyskusja z grupą.
 • Test zachowań zgodnie z koncepcją T.Hartmana. Test z podziałem na odpowiedzi dla świata prywatnego i zawodowego uczestników.
 • Wstępne omówienie wyników na forum na życzenie uczestników.
 • Mapa uczestników – zastosowanie w praktyce. Sporządzanie mapy kolorystycznej i omówienie możliwości wykorzystania takiej koncepcji w praktyce.
 • Różnice i podobieństwa w kolorach osobowości. Filmy szkoleniowe, analiza przypadków, dyskusja nad przykładami uczestników, omówienie ich z grupą.

12:00 – 12:15 – Przerwa kawowa

12:15 – 13:30 II Moduł  KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – różnice w komunikacji

 • Osobowość naturalna a osobowość adoptowana – wpływ otoczenia na kształtowania się zachowań i preferencji człowieka. Wykład, dyskusja z grupą, omówienie przykładów.
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia czyli jak być uważnym na błędne szufladkowanie. Wykład, praca na przykładach, ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia w grupie/na forum.
 • Postawy określonych kolorów a komunikacja w praktyce. Kto ma tendencje do bycia ekstrawertykiem a kto introwertykiem? Kto jest zorientowany na działanie a kto na relacje? Film szkoleniowy, omówienie z grupą i osobiste refleksje.
 • System wartości określonych kolorów. Ćwiczenie indywidualne oraz grupowe.

13:30 – 14:10 Przerwa obiadowa

14:10 – 15: 45 Moduł III KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – wywieranie wpływu w komunikacji 

 • Kody dostępu do określonych kolorów, czyli właściwy dobór komunikacji niewerbalnej i werbalnej, Wykład, prezentacja przykładów, praca indywidualna i omówienie na forum.
 • Gra w kolory. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Ich zadaniem będzie przekonać określoną grupę kolorystyczną do narzuconego zadania. Ćwiczenie w podgrupach, wystąpienie na forum. Na życzenie wystąpienia mogą być nagrywane w celu późniejszej analizy (za zgodą całej grupy).

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 16:30  Moduł IV KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA– plan wdrożenia usprawnień w komunikacji 

 • Omówienie gry.
 • Omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
 • Spisanie osobistego planu wdrożenia.
 • Zadanie do wykonania między dniami szkoleniowymi.

II DZIEŃ SZKOLENIA

09:00 – 11:30 Moduł I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – weryfikacja otoczenia czyli jak się z kim komunikować

 • Rozpoczęcie szkolenia.
 • Omówienie zadania domowego i wniosków z pierwszego dnia zajęć.
 • Zabawa w publiczne kolory. Definiowanie kolorów osobowości wybranych osób. Ćwiczenie w grupach, ćwiczenie na forum wraz z omówieniem.

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15 Moduł II KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – zarządzanie potencjałem 

 • Kolory w stresie. Jak zarządzać stresem i emocjami określonych kolorów? Omówienie przykładów.
 • Jasne i ciemne strony określonych kolorów. Różnice w umiejętnościach i kompetencjach. Narzędzie przydatne do określania własnego potencjału zawodowego oraz osobistego, rekrutacji dopasowanych do stanowiska kandydatów oraz efektywnego zarządzania zespołem. Ćwiczenie indywidualne kompetencyjne oraz grupowe.
 • Zastosowanie kolorów osobowości w praktyce, czyli jak motywować, jak delegować, jak rozwijać, jak korygować osoby o określonej kolorystyce. Ćwiczenie grupowe, omówienie na forum.

13:15 – 14: 00 Przerwa obiadowa

14:15 – 14: 45 Moduł III KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – strategia działania w komunikacji i współpracy

 • Właściwe określanie typu osobowości. Definiowanie w praktyce wybranej przez uczestnika osoby z jego otoczenia np. klient, podwładny, szef, bliska osoba. Ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w podgrupach lub na forum, omówienie wybranego przykładu.
 • Zasady budowania wizerunku, efektywności zawodowej przez określone kolory.
  • Jak mówić by inni nas słuchali?
  • Jak mówić by być przekonującym?
  • Jak być postrzeganym zgodnie z tym jak chcemy a nie jak wydaje się innym, że powinnyśmy?
  • Jak przygotować się na spotkanie, wystąpienie czy też rozmowę telefoniczną?
  • Jak zmienić nadaną nam etykietkę?

14:45 – 15:00 Przerwa kawowa

15:00 – 15:45 Moduł IV KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – radzenie sobie w trudnych sytuacjach

 • Bank trudnych sytuacji. Praca na przykładach.
 • Kiedy trzeba i jak można rozdzielić punkt widzenia zawodowy od prywatnego?
 • Jak wzbudzać szacunek u określonych kolorów?
 • Jak zadbać o to, by inna osoba szanowała nasz punkt widzenia?
 • Jak zachować zdrowy dystans w rozmowie?
 • Jak nie zostać zagadanym przez rozmówcę?
 • Jak opanować stres podczas trudnych rozmów?
 • Jak radzić sobie z silnymi emocjami w komunikacji?
 • Jak radzić sobie z oporem naszych rozmówców?
 • Jak radzić sobie z potrzebą harmonii u zielonych w trakcie zmian?
 • Jak otworzyć zamkniętego na nas rozmówcę?

15:45 – 16:00  Podsumowanie, sporządzenie planu działania i wdrożenia pozyskanej wiedzy. Omówienie na forum. Ewaluacja i rozdanie dyplomów.

Wpisy na blogu:

Cena szkolenia:

TRENERZY

KLIENCI

Powyższe szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania relacji biznesowych w oparciu o typologię kolorów osobowości firma Human Skills miała przyjemność realizować dla pracowników firm i instytucji tj.: Procter & Gamble,Mondi Corrugated Świecie, Gedeon Richter, Immofinanz Service, Polpharma, Polpharma Biologics,  iView Recruitment, Windhunter _serwis, MAHLE, ING Services, Kapsch Telematic Services, British American Tabacco, ICT, PZU Pomoc, ING Bank Śląski, Nexio, Roland International, Telemond Holding, Carrier Chłodnictwo.

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji zgodnie z modelem DISC