KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJI

komunikacja wewnetrzna w organizacji


Szkolenie pozwala na nabycie umiejętności tworzenia efektywnej komunikacji wewnętrznej wspierającej osiąganie celów organizacji. Rozwija kompetencje planowania strategicznego aktywności komunikacyjnych, w szczególności definiowania celów komunikacji, doboru narzędzi oraz mierzenia efektów w odniesieniu do kluczowych wyzwań organizacyjnych.

 • Realizacja szkolenia uwzględnia zasady bezpiecznej obsługi klienta w czasie Covid.
 • Szkolenie realizujemy również w formule szkolenia online.

Szkolenie dostępne na zamówienie

Czas trwania: 2 dni szkolenia. Jest możliwość skrócenia zgodnie z wytycznymi klienta.

    Przykładowy program szkolenia 

    CELE SZKOLENIA:

    • Rozwój umiejętności strategicznego planowania i organizowania skutecznych działań komunikacyjnych.
    • Rozwinięcie kompetencji w zakresie tworzenia komunikatów wewnętrznych.
    • Nabycie umiejętności dostosowywania sposobów komunikacji do wymagań sytuacyjnych i założonych celów.
    • Umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w zwiększaniu skuteczności własnych działań komunikacyjnych.

    KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

    • Nabycie wiedzy na temat wyzwań oraz wiodących trendów w komunikacji wewnętrznej.
    • Rozwinięcie kompetencji planowania strategicznego i definiowania celów komunikacji w odniesieniu do wyzwań organizacyjnych.
    • Doskonalenie umiejętności doboru narzędzi komunikacji w określonym kontekście sytuacyjnym.
    • Rozwijanie kompetencji tworzenia skutecznych komunikatów firmowych.
    • Poznanie założeń i metod badania efektywności komunikacji.
    • Poszerzenie wiedzy w zakresie właściwych sposobów komunikowania zmian organizacyjnych.
    • Zapoznanie się z licznymi praktycznymi przykładami rozwiązań komunikacyjnych.

    ADRESACI SZKOLENIA:

    • Właściciele firm, Kierownicy, Specjaliści.
    • Kierownicy i pracownicy działów personalnych.
    • Osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej w organizacji.
    • Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

    Przykładowy program szkolenia:

    DZIEŃ I

    Komunikacja wewnętrzna – fundamenty

    • Komunikacja wewnętrzna – najnowsze trendy
    • Komunikacja wewnętrzna – podejście tradycyjne i współczesne
    • Standardy i dobre praktyki w służbie komunikacji wewnętrznej – przykłady z praktyki

    Zastosowanie obrazu w komunikacji wewnętrznej

    • Materiały filmowe w komunikacji wewnętrznej
    • Ikonografia – przykłady zastosowań
    • Pomysły na wykorzystanie obrazu w komunikacji wewnętrznej

    Komunikacja wewnętrzna a zaangażowanie

    • Czym jest zaangażowanie?
    • Jakie są kluczowe czynniki wpływające na wizerunek pracodawcy i zaangażowanie pracowników?
    • Jak wspierać zaangażowanie poprzez działania komunikacji wewnętrznej

    Strategiczne podejście do komunikacji

    • Powiązanie działań komunikacyjnych z priorytetami biznesowymi
    • Elementy planowania strategicznego aktywności komunikacyjnych
    • Tajemnica skuteczności – właściwe określenie celu komunikacji

    DZIEŃ II

    Narzędzia komunikacji wewnętrznej

    • Najczęściej stosowane narzędzia komunikacji wewnętrznej
    • Atuty i mankamenty poszczególnych grup narzędzi
    • Optymalny dobór narzędzi – przykłady z praktyki

    Planowanie strategii komunikacji – case study (praca na przykładach uczestników)

    Skuteczne komunikaty

    • Atrybuty skutecznego komunikatu
    • Sposoby zwiększania sugestywności komunikatów
    • „Co w tym wszystkim jest dla mnie?” czyli oczekiwania pracowników odnoście treści

    Badanie efektywności komunikacji

    • Po co badamy i co można uznać za sukces w realizacji audytu?
    • Wyzwanie – właściwe określenie celu i zakresu badania
    • „Mechanika” audytu – najczęściej stosowane narzędzia badawcze

    Komunikacja w zmianach organizacyjnych

    • Czym jest zmiana i jakie naturalne konsekwencje wywołuje?
    • Jakie komunikacyjne wyzwania pojawiają się w procesie zmian?
    • Dopasowanie sposobów komunikacji do fazy zmian – wskazówki

    Podsumowanie (planowanie działań) i ewaluacja

    TRENER

    KLIENCI

    Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: ING Business Shared Services B.V., igus Sp. z o.o., Vestas Poland Sp. z o.o., Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Electrum Sp. z o.o., Yokogawa Polska Sp. z o.o.

       METODY SZKOLENIA

       Activity Based Learning

       Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

       Ćwiczenia

       Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

       Feedback

       Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

       Pełna Aktywizacja

       Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

       Dyskusja

       Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

       Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

       KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJI