Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
AGNIESZKA JARZĘBOWSKA
AGNIESZKA NADSTAWNA
AGNIESZKA OLEJNIK
AGNIESZKA SCHMIDT
ANDRZEJ MIKA
ANETA DREKSLER
ANNA GUCWA
BEATA WIERNICKA-BEŁZ
DANIEL BINDA
DOMINIKA MACIEJAK
DOROTA SZCZEŚNIAK-KOSIOREK
EDYTA MADEJ
ELŻBIETA UŁASIEWICZ
EWA GLAJZER
EWA HARTMAN
EWA STRZYŻEWSKA
IWONA FIRMANTY
IWONA GOLONKO
IWONA KUNACH
JOANNA FRĄCZEK-BRODA
JOANNA ZIĘTARA
KAMILA JAKUBOWSKA
KATARZYNA BĄKOWICZ
KATARZYNA BŁAŻEJEWSKA – STUHR
KATARZYNA LEWANDOWSKA
KOMPETENCJE INTERPERSONALNE
MACIEJ ŚCIBOR
MAGDALENA HONORY
MAŁGORZATA KARCZEWSKA
MAŁGORZATA SYPNIEWSKA
MARCIN WŁADYSŁAW SOBOTA
MAREK JURKIEWICZ
MAREK NAUMIUK
MARTA ORZEŁ
MIROSŁAWA TKACZUK
MONIKA FIRMANTY NAUWELARES
MONIKA KANTOWICZ-GDAŃSKA
MONIKA KLIBER
PIOTR WIŚNIEWSKI
REGINA MAY
RENATA WRONA
SPRZEDAŻ / NEGOCJACJE / OBSŁUGA KLIENTA
SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, OBSŁUGA KLIENTA
SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW
SZKOLENIA HUMAN RESOURCES/ DZIAŁ HR
SZKOLENIA PRAWNE
SZKOLENIA STANOWISKOWE
TATIANA MINDEWICZ-PUACZ
TOMASZ BIERNACKI
TOMASZ ZEGARSKI
Trenerzy
Uncategorized
URSZULA FIRMANTY
WOJCIECH ZEZULA
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, KREOWANIE WIZERUNKU
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE/ KREOWANIE WIZERUNKU
ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE ZAKUPOWE I KUPIECKIE
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Young businesswoman sitting with business partners. Human resources concept

Komunikacja wewnętrzna

W życiu zawodowym często dochodzi do wielu niedomówień, chaosu, pomyłek czy słabego przepływu informacji lub wręcz dezinformacji zarówno w komunikacji poziomej (ze współpracownikami) oraz w komunikacji pionowej przełożony – pracownik, pracownik – przełożony). Często słuchamy, ale nie słyszymy. Uzupełniamy brakujące fragmenty informacji o nasze interpretacje, przez co sens wypowiedzi naszego rozmówcy zostaje zniekształcony. Taka postawa i działanie, generuje wiele problemów na płaszczyźnie komunikacji interpersonalnej a tym samym komunikacji wewnętrznej firmy.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Technikach i metodach komunikacji.
 • Narzędziach radzenia sobie z presją i manipulacją.
 • Sposobach zapobiegania trudnym sytuacjom podczas rozmów i prowadzenia czynności zawodowych.
 • Sposobach na zwiększenie efektywności i wydajności pracy.
 • Praktycznych narzędziach usprawniających zarządzanie czasem i dotrzymywanie celów.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Z zakresu komunikacji, która pozwoli na lepszą i bardziej świadomą współpracę w miejscu pracy.
 • Stosowania narzędzi oraz rozwiązań w zakresie zwiększenia jakości oraz efektywności komunikacji wewnętrznej.
 • Komunikowania swoich potrzeb, oczekiwań oraz poleceń.
 • Radzenia sobie z trudnymi rozmówcami podczas spotkań firmowych.
 • Skutecznego planowania celów i ich realizacji poprzez wykorzystanie metody SMART.
 • Umiejętność mówienia, w taki sposób, aby być usłyszanym i zrozumianym.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Komunikacją oraz budowaniem relacji.
 • Stosowaniem technik i metod komunikacji adekwatnie do sytuacji.
 • Współpracą zespołową.
 • Efektywnością osobistą, efektywnym wykorzystanie zasobów.
 • Odpowiedzialnością za przygotowanie celów oraz monitorowaniem stopnia ich realizacji.           

Program Szkolenia

Komunikacja wewnętrzna

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Wstęp do szkolenia, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Efektywne komunikowanie się jako źródło sukcesów w budowaniu komunikacji wewnętrznej

 • Czy można się nie komunikować?
 • Znaczenie komunikowania się w budowaniu relacji
 • Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi.
 • Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne.

Moduł II. Siła komunikacji werbalnej niewerbalnej

 • Anatomia wypowiedzi.
 • Słuchać i słyszeć – Znaczenie słuchania.
 • Zadawanie dobrych pytań – pytania coachingowe.
 • Technika parafrazy.
 • Odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie.
 • Zniekształcenia w komunikacji werbalnej.
 • Wykorzystanie języka wpływu i perswazji.
 • Elementy komunikacji niewerbalnej.
 • Ton głosu postawa ciała i gesty, mimika.
 • Kontakt wzrokowy, uścisk dłoni.
 • Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego.

 Moduł III. Zasady netykiety w komunikacji wewnętrznej

 • Najczęściej popełniane błędy w służbowej komunikacji e-mail.
 • Do kogo, jak i kiedy wysyłamy e-mail?
 • Zasady pisania efektywnych e-maili.

Moduł IV. Rola asertywnej komunikacji w kontaktach interpersonalnych

 • Czym jest asertywność?
 • Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat „JA” .
 • Pojęcie transakcji i stanów „ego” – jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi.

Moduł V. Rola informacji zwrotnej w komunikacji wewnętrznej

 • Co to jest informacja zwrotna?
 • Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej?
 • Krytykowanie z szacunkiem, czy to możliwe?
 • Pochwały – jak to działa na innych?

Moduł VI. Wzmocnienie odpowiedzialności za cel

 • Zasady formułowania celów. Metoda SMART.
 • Reaktywny i proaktywny model Coveya, czyli na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam.
 • Jak wpłynąć na własna motywację i przekierować swoją energię na konstruktywne rozwiązywanie problemów i efektywne wykonywanie zadań.
 • Radzenie sobie z presją czasu.
 • Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie (Matryca Eisenhowera, Metoda ALPEN, Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem, Zasada 60/40, Nadawanie priorytetów zadaniom)
 • Kontrola realizacji planu.
 • Określanie ram czasowych dla realizacji zadań.

Podsumowanie szkolenia, przygotowanie przez uczestników planu działania wdrożenia nabytej wiedzy w praktykę.

Czas szkolenia: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Sprawnie, rzetelnie i na temat – niezbędna wiedza dla każdego pracownika zajmującego się komunikacja wewnętrzną.

Klienci

Tchibo Manufacturing Poland i inne.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowanie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Szkolenie - Komunikacja wewnętrzna

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

ZADZWOŃ:

+48 (22) 224 21 95

+48 (22) 224 21 96

603 906 655

LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ:

X