Automotywacja Motywacja szkolenie

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja w pracy i życiu prywatnym pełni niezwykle istotną rolę, a odpowiednio stosowane techniki automotywacji mogą zmienić każdą osobę w tytana pracy. Automotywacja to w istocie nawyk, nawyk motywowania do działania samego siebie. Ze względu na kierunek wpływu samomotywacja jest sztuką dużo trudniejszą niż motywowanie kogoś innego lub bycie motywowanym przez inną osobę. Samomotywacja wymaga od nas nie tylko wytrwałości, ale przede wszystkim skupienia się na pozytywnych wartościach. Jak rozwijać automotywację? Jak rozpalać w sobie iskrę, która pozwoli nam działać i tworzyć z zapałem, wiodąc nas do sukcesu? Jak motywować siebie, aby rozbudzić motywację i pobudzić się do działania? – te i wiele innych zagadnień związanych z automotywacją wyjaśniamy podczas szkolenia „Motywacja i automotywacja”.

Kurs „Motywacja i automotywacja” to nowoczesny projekt szkoleniowy stworzony przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, których specjalnością jest motywacja, zarządzanie emocjami, zarządzanie czasem, komunikacja, metodologia DISC. Warsztat koncentruje się na rozwijaniu umiejętności i kompetencji, które decydują o skuteczności działań automotywacyjnych i gwarantują ich wysoką skuteczność. W czasie kursu prezentujemy różne techniki automotywacji i pokazujemy, jak w praktyce można je wykorzystać, by wzbudzić w samym sobie chęć do tworzenia, zaangażowania się, podjęcia trudu i wysiłku. Szkolenie „Motywacja i automotywacja” to kurs, który w sposób atrakcyjny, a przy tym kompleksowy uczy, jak kontrolować emocje i wykorzystać wiedzę o samym sobie do działań automotywacyjnych, w jaki sposób zarządzać sobą w czasie, planować działania, ustalać cele i priorytetyzować zadania. Poszczególne umiejętności i kompetencje pozwala następnie wykorzystać jako narzędzia skutecznego motywowania siebie i innych.

Szkolenie zamknięte „Motywacja i automotywacja” realizujemy na zamówienie, a jego zawartość merytoryczna i metodyczna jest zawsze przez nas optymalizowana i dostosowywana do potrzeb zgłaszających się do nas Klientów. Dzięki wypracowanej przez nas metodzie działania, nasze szkolenia rozwijają dokładanie te umiejętności, których Kursanci najbardziej potrzebują. Nasze kursy są też przesycone ćwiczeniami oraz przykładami odnoszącymi się do realiów pracy i życia Kursantów, dzięki czemu trening podczas kursu „Motywacja i automotywacja” może od razu przełożyć się na codzienne nawyki Uczestników zajęć i zmaksymalizować ich poziom motywacji i zaangażowania.

Poniższe szkolenie zamknięte realizujemy jako kurs stacjonarny lub wygodny w organizacji warsztat online, a także w formie szkolenia otwartego: Automotywacja szkolenie otwarte online lub stacjonarne

Zapraszamy!

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja Motywacja szkolenie

Automotywacja w pracy i życiu prywatnym pełni niezwykle istotną rolę, a odpowiednio stosowane techniki automotywacji mogą zmienić każdą osobę w tytana pracy. Automotywacja to w istocie nawyk, nawyk motywowania do działania samego siebie. Ze względu na kierunek wpływu samomotywacja jest sztuką dużo trudniejszą niż motywowanie kogoś innego lub bycie motywowanym przez inną osobę. Samomotywacja wymaga od nas nie tylko wytrwałości, ale przede wszystkim skupienia się na pozytywnych wartościach. Jak rozwijać automotywację? Jak rozpalać w sobie iskrę, która pozwoli nam działać i tworzyć z zapałem, wiodąc nas do sukcesu? Jak motywować siebie, aby rozbudzić motywację i pobudzić się do działania? – te i wiele innych zagadnień związanych z automotywacją wyjaśniamy podczas szkolenia „Motywacja i automotywacja”.

Kurs „Motywacja i automotywacja” to nowoczesny projekt szkoleniowy stworzony przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, których specjalnością jest motywacja, zarządzanie emocjami, zarządzanie czasem, komunikacja, metodologia DISC. Warsztat koncentruje się na rozwijaniu umiejętności i kompetencji, które decydują o skuteczności działań automotywacyjnych i gwarantują ich wysoką skuteczność. W czasie kursu prezentujemy różne techniki automotywacji i pokazujemy, jak w praktyce można je wykorzystać, by wzbudzić w samym sobie chęć do tworzenia, zaangażowania się, podjęcia trudu i wysiłku. Szkolenie „Motywacja i automotywacja” to kurs, który w sposób atrakcyjny, a przy tym kompleksowy uczy, jak kontrolować emocje i wykorzystać wiedzę o samym sobie do działań automotywacyjnych, w jaki sposób zarządzać sobą w czasie, planować działania, ustalać cele i priorytetyzować zadania. Poszczególne umiejętności i kompetencje pozwala następnie wykorzystać jako narzędzia skutecznego motywowania siebie i innych.

Szkolenie zamknięte „Motywacja i automotywacja” realizujemy na zamówienie, a jego zawartość merytoryczna i metodyczna jest zawsze przez nas optymalizowana i dostosowywana do potrzeb zgłaszających się do nas Klientów. Dzięki wypracowanej przez nas metodzie działania, nasze szkolenia rozwijają dokładanie te umiejętności, których Kursanci najbardziej potrzebują. Nasze kursy są też przesycone ćwiczeniami oraz przykładami odnoszącymi się do realiów pracy i życia Kursantów, dzięki czemu trening podczas kursu „Motywacja i automotywacja” może od razu przełożyć się na codzienne nawyki Uczestników zajęć i zmaksymalizować ich poziom motywacji i zaangażowania.

Poniższe szkolenie zamknięte realizujemy jako kurs stacjonarny lub wygodny w organizacji warsztat online, a także w formie szkolenia otwartego: Automotywacja szkolenie otwarte online lub stacjonarne

Zapraszamy!

Cele i Korzyści

Szkolenia z dziedziny motywacji i automotywacji wyposażają Kursantów w sprawdzoną i usystematyzowaną wiedzę na temat metod i technik automotywacji oraz narzędzi przydatnych w procesie modelowania własnego zaangażowania w realizację celów zawodowych i prywatnych. Opracowane przez współpracujących z nami specjalistów zamknięte kursy „Motywacja i automotywacja” pozwalają Uczestnikom nie tylko zrozumieć istotę automotywacji i czynniki decydujące o jej skuteczności, ale też pokazują, jak w praktyce korzystać z instrumentów samomotywowania siebie oraz motywowania innych. Kurs „Motywacja i automotywacja” dostarcza wielu praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy własnej czy zarządzania emocjami, które nie mają charakteru abstrakcyjnych reguł, ale prezentowane są na przykładach i odnoszą się do życiowych doświadczeń Kursantów i są odpowiedzią na trudności, z jakimi faktycznie borykają się oni każdego dnia. Szkolenie „Motywacja i automotywacja” realizujemy jako ceniony za klasyczną formę interakcji stacjonarny kurs oraz nowoczesne szkolenia online, co pozwala Kursantom dopasować wszelkie okoliczności treningu do osobistych preferencji, a ich pracodawcy daje szansę znacznego zmniejszenia kosztów związanych ze szkoleniem personelu. Zaprojektowany przez nas warsztat z technik motywacji i automotywacji to program rozwojowy nastawiony na praktyczne doskonalenie umiejętności i kompetencji – szkolenie unika jałowego teoretyzowania, a skupia się na zagadnieniach praktycznych i treningu konkretnych umiejętności. Zamknięte szkolenie z obszaru motywacji i automotywacji ma przy tym maksymalnie zindywidualizowany charakter, dzięki czemu możemy precyzyjnie wspierać Kursantów i zatrudniających ich firmy w realizacji konkretnych celów szkoleniowych ujawnionych na drodze rzetelnej i wnikliwej diagnozy. Jako lider w branży usług szkoleniowych, certyfikowana i wielokrotnie wyróżniana firma możemy też zaoferować naszym Klientom najwyższe standardy usług i wysoką efektywność projektów szkoleniowych. Każdy realizowany w Human Skills kurs może zostać dofinansowany z funduszy KFS lub BUR, a na naszych Klientów czekają atrakcyjne rabaty oraz przywileje programów lojalnościowych.

 

Jakie korzyści oferują szkolenia „Motywacja i automotywacja”?

Zaprojektowane przez nas kursy koncentrują się na sprawdzonej wiedzy i uczą zastosowania nowoczesnych narzędzi motywowania i samomotywowania w praktyce. Szkolenie „Motywacja i automotywacja” opiera się na wykorzystaniu zweryfikowanych i skutecznych metod szkolenia, które gwarantują Kursantom efektywny i angażujący trening umiejętności praktycznych w sprzyjających nauce okolicznościach. Oferowane przez nas szkolenia z automotywacji i motywacji podlegają ponadto wnikliwej ewaluacji, a dodatkowo objęte są specjalną nieodpłatną opieką poszkoleniową – Uczestnicy zajęć mogą skorzystać w ramach tej opieki z e-konsultacji trenerskich aż przez miesiąc od momentu ukończenia szkolenia. Warsztat „Motywacja i automotywacja” to kurs charakteryzujący się kompleksowym podejściem do rozwoju Kursantów oraz zwiększania ich potencjału – wychodzimy od motywacji i automotywacji, ale kształtujemy w istocie zdolności, kompetencje i nawyki z różnych obszarów, a wszystko po to, by Uczestnicy warsztatu nauczyli się w sposób świadomy zarządzać sobą, swoim czasem i efektywnością.

 

Szkolenie „Motywacja i automotywacja” pozwala Kursantom zdobyć pogłębioną wiedzę o:

 • sprawdzonych metodach samomotywacji;
 • sztuce motywowania innych;
 • radzeniu sobie z emocjami;
 • metodach zwiększających efektywność w kontaktach interpersonalnych;
 • zasadach dostosowywania komunikacji niewerbalnej i werbalnej w kontekście motywowania;
 • sprawdzonych metodach zarządzania sobą w czasie w celu zwiększenia osobistej efektywności.

 

Kurs zamknięty z technik motywowania i automotywacji doskonali praktyczne umiejętności:

 • doboru i zastosowania różnych technik motywacji i automotywacji;
 • doboru motywatorów;
 • komunikacji nastawionej na pobudzenie do działania i zaangażowanie odbiorcy;
 • skutecznego zarządzania emocjami;
 • wykorzystania narzędzi przydatnych do planowania pracy;
 • stosowania metod zarządzania sobą w czasie;
 • planowania zadań i formułowania celów.

 

Szkolenie zamknięte „Motywacja i automotywacja” wprowadza Uczestników warsztatu w tajniki wiedzy o motywacji i automotywacji oraz pokazuje, jak sztuka motywowania może być wykorzystana do zwiększenia wydajności i efektywności samego siebie, a także osób z otoczenia. Kurs polecamy wszystkim zainteresowanym tematyką szkolenia, a także osobom, które na co dzień zobligowane są do aktywizowania otoczenia: szefom zespołów, liderom, nauczycielom, trenerom itd.

Program Szkolenia

Stacjonarne szkolenie „Motywacja i automotywacja” możemy poprowadzić dla Państwa w dowolnie wybranym miejscu bądź w naszym świetnie skomunikowanym z otoczeniem warszawskim centrum szkoleniowym. Stacjonarny kurs z technik motywacyjnych i automotywacyjnych to jednodniowy intensywny warsztat teoretyczno-praktyczny, który składa się z 3 obszernych modułów tematycznych: sztuka motywacji, emocje i style komunikacji (z wykorzystaniem metody DISC) oraz strategia planowania. Ponieważ każdy kurs zamknięty jest w 100% projektowany przez naszych ekspertów z uwzględnieniem specyfiki firmy zamawiającej szkolenie oraz wyników diagnozy potrzeb konkretnej grupy Kursantów, program konkretnego warsztatu realizowanego na zamówienie może różnić się od prezentowanego poniżej, zawierać alternatywne zagadnienia czy ćwiczenia. Kurs „Motywacja i automotywacja” rozpoczynamy od diagnozy potrzeb szkoleniowych, a kończymy podsumowaniem, ewaluacją i panelem rekomendacji trenerskich, które pomogą Uczestnikom zajęć wyznaczyć kolejne cele szkoleniowe. Każdy kurs zamknięty z motywacji i automotywacji dopełniamy opieką poszkoleniową ze strony trenera, która realizowana jest w formie e-konsultacji. Kursanci uczestniczący w szkoleniu z automotywacji i motywacji mogą korzystać ze wsparcia trenera nieodpłatnie przez 30 dni od momentu ukończenia warsztatu. Kursanci realizujący prezentowane szkolenie otrzymują od nas również bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę na temat technik motywacyjnych i metod skutecznej automotywacji. W cenie kursu Uczestnicy warsztatu realizowanego w naszej placówce mogą dodatkowo skorzystać z poczęstunku dostępnego podczas przerwy śniadaniowej oraz zaproszenia na lunch, który zostanie zaserwowany dla naszych gości w restauracji zlokalizowanej w pobliżu naszego centrum szkoleniowego.

 

Szczegółowy program stacjonarnego kursu „Motywacja i automotywacja”

Czym się różni motywacja wewnętrzna od zewnętrznej?

 • Motywacja wewnętrzna – występuje, gdy rzeczywiście mamy chęć podjęcia jakiegoś działania, wizję nagród i korzyści, jakie otrzymamy podczas wykonywania czynności prowadzących do danego celu i po jego osiągnięciu; samomotywacja.
 • Motywacja zewnętrzna – występuje, gdy mamy wizję konsekwencji, którym chcemy zapobiec poprzez nasze działanie.

Dziś już wiemy, że trudniej jest motywować siebie niż innych a umiejętność motywacji i samomotywacji to wielka sztuka, która ułatwia realizację celów nam, naszym uczniom, podwładnym i pracownikom.

 

Szkolenie „Motywacja i automotywacja” rozpoczynamy standardowo około godziny 9 rano, jednak godziny realizacji kursu, rozkład przerw oraz pozostałe szczegóły agendy ustalamy każdorazowo z Klientem zamawiającym warsztat. Kurs trwa co najmniej 7 godzin zegarowych. Również program – jego zawartość merytoryczna i metodyczna – są ustalane indywidualnie i dostosowywane do potrzeb i celów szkoleniowych zgłaszających się do nas osób i firm. Stacjonarne szkolenie „Motywacja i automotywacja” korzysta z nowoczesnych aktywizujących technik i metod nauczania, a także realizuje założenia cyklu Kolba oraz wytyczne modelu Activity Based Learning. W związku z powyższym zadania praktyczne i różnego typu ćwiczenia mają dominujący udział w czasie szkolenia, a zdecydowana większość z nich nastawiona jest na rozwijanie konkretnych umiejętności przynależnych sztuce motywowania.

Start szkolenia: weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu, identyfikacja celów szkolenia, sprawy organizacyjne.

Moduł I. MOTYWACJA I AUTOMOTYWACJA – sztuka motywacji

 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – kiedy je stosować?
 • Techniki samomotywacji.
 • Jak motywować ucznia/pracownika/podwładnych?

Moduł II. MOTYWACJA I AUTOMOTYWACJA – emocje i style komunikacji

 • Emocje – co z nami robią?
 • Jak zrozumieć i odczarować emocje?
 • Indywidualne style zachowań w modelu DISC.
 • Obawy i motywatory poszczególnych kolorów.

Moduł III. MOTYWACJA I AUTOMOTYWACJA – strategia planowania

 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Zasady planowania pracy własnej – dobre i złe praktyki – omówienie, sugestie zmian.
 • Ustalanie celów i zadań – różnice i wytyczne – omówienie.

Podsumowanie kursu: powtórzenie najważniejszych treści, usystematyzowanie wiedzy i opracowanie indywidualnych planów działania w kontekście umiejętności nabytych w toku szkolenia. Ewaluacja kursu. Rekomendacje trenerskie dla Uczestników warsztatu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Warsztat „Motywacja i automotywacja” w trybie online prowadzimy w czasie rzeczywistym, korzystając z przystępnych w obsłudze platform zaprojektowanych jako narzędzia do organizacji spotkań w formule zdalnej, tj. Zoom oraz Clickmeeting. Formuła szkolenia online pozwala trenować techniki motywacyjne i automotywacyjne niezależnie od miejsca pobytu Uczestnika, jego biegłości technicznej czy możliwości podróżowania. Zdalny warsztat z motywacji i automotywacji jest przy tym jedną z najatrakcyjniejszych i najmniej wymagających form szkolenia pracowników, która ogranicza do minimum uciążliwą logistykę i ogranicza koszty realizowanych programów rozwojowych. Na oferowane przez nas kursy z motywacji można ponadto pozyskać dofinansowanie od BUR lub KFS, by dodatkowo zminimalizować koszt szkolenia personelu. Kurs „Motywacja i automotywacja” organizowany jako zamknięte szkolenie online został zaprojektowany jako jednodniowy warsztat, który trwa przez minimum 7 godzin zegarowych z przerwami (w tym jedną dłuższą przerwą na lunch). Wszyscy Uczestnicy prezentowanego warsztatu otrzymają od nas w ramach opłaty za kurs dedykowany pakiet materiałów szkoleniowych – kompendium na temat technik motywowania i ich doboru oraz metod skutecznej automotywacji. W cenie szkolenia Uczestnikom kursu oferujemy również możliwość skorzystania z nieodpłatnych konsultacji online z trenerem prowadzącym warsztat. Bezpłatny e-mentoring będzie dostępny dla Kursantów przez miesiąc od chwili ukończenia szkolenia. Kurs „Motywacja i automotywacja” każdorazowo rozpoczynamy od diagnozy potrzeb szkoleniowych Uczestników, a ta pozwala nam zoptymalizować program szkolenia i dostosować jego elementy do rzeczywistych potrzeb Kursantów. Każdy warsztat z powyższego tematu dopełniamy także ewaluacją przeprowadzonego programu szkoleniowego oraz rekomendacjami dla Uczestników zajęć, które pozwolą im lepiej zaplanować ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Ramowy program zdalnego kursu zamkniętego „Motywacja i automotywacja”

Prezentowany warsztat każdorazowo dostosowujemy pod względem programu, treści szkolenia, metod nauczania i agendy kursu do wymagań poszczególnych Klientów oraz potrzeb szkoleniowych Uczestników. W związku z powyższym program danego szkolenia może nieco różnić się od zaprezentowanego poniżej i zawierać dodatkowe zagadnienia czy ćwiczenia. Kurs online z automotywacji i motywacji w swoim standardowym kształcie zbudowany jest z 3 głównych segmentów tematycznych, które obejmują sztukę motywowania, emocje i komunikację z wykorzystaniem koncepcji DISC oraz elementy strategii planowania. Szkolenie „Motywacja i automotywacja” ma charakter warsztatowy, co oznacza, iż zajęcia są zdominowane przez ćwiczenia oraz metody nauczania oparte na działaniu i doświadczaniu. Prezentowany warsztat prowadzimy przy tym w zgodzie z założeniami cyklu Kolba i modelem Activity Based Learning. Warsztat rozpoczyna się zwykle o godzinie 9:00, a kończy w okolicy godziny 17:00.

Czym się różni motywacja wewnętrzna od zewnętrznej?

 • Motywacja wewnętrzna – występuje, gdy rzeczywiście mamy chęć podjęcia jakiegoś działania, wizję nagród i korzyści, jakie otrzymamy podczas wykonywania czynności prowadzących do danego celu i po jego osiągnięciu; samomotywacja.
 • Motywacja zewnętrzna – występuje, gdy mamy wizję konsekwencji, którym chcemy zapobiec poprzez nasze działanie.

Dziś już wiemy, że trudniej jest motywować siebie niż innych a umiejętność motywacji i samomotywacji to wielka sztuka, która ułatwia realizację celów nam, naszym uczniom, podwładnym i pracownikom.

Rozpoczęcie warsztatu: omówienie spraw organizacyjnych, diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów z rozpoznaniem i omówieniem celów szkolenia.

Moduł I. MOTYWACJA I AUTOMOTYWACJA – sztuka motywacji

 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – kiedy z nich korzystać?
 • Techniki automotywacji.
 • Jak motywować pracownika/ucznia/osoby z otoczenia?

Moduł II. MOTYWACJA I AUTOMOTYWACJA – style komunikacji i emocje

 • Emocje – co z nami robią?
 • Jak zrozumieć i odczarować emocje?
 • Indywidualne style zachowań na podstawie modelu DISC, a motywacja.
 • Motywatory i obawy poszczególnych kolorów w koncepcji DISC.

Moduł III. MOTYWACJA I AUTOMOTYWACJA – strategia planowania

 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Reguły planowania własnej pracy – dobre i złe praktyki – omówienie, sugestie zmian.
 • Ustalanie celów i zadań – różnice i wytyczne – omówienie.

Zakończenie warsztatu: podsumowanie kluczowych zagadnień i wypracowanie osobistych planów działania w kontekście umiejętności nabytych w toku zajęć. Ewaluacja szkolenia. Rekomendacje dla Kursantów w zakresie dalszych działań szkoleniowych i rozwojowych.

Czas trwania kursu: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów szkolenie

Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów – szkolenie na zamówienie – stacjonarne

organizacja czasu pracy

Zarządzanie szkoleniami w organizacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z motywowania pracowników

Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

feedback szkolenie

Feedback z elementami feedforward – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Firma Human Skills wykazała pełen profesjonalizm w zakresie realizowanych usług. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i doświadczeniu Trenera Pani Iwona Firmanty szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z naszymi potrzebami i oczekiwaniami.
Firmę Human Skills cechuje wysoki poziom jakości wykonywanych usług, zarówno pod względem merytorycznym jak również organizacyjnym.
Z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę Human Skills, jako rzetelnego, profesjonalnego i godnego zaufania partnera biznesowego.”

Radosław Balcewicz,

Den Hartogh Polska Sp. z o.o.

 

Opinie uczestników szkolenia:

„Dość trudny temat przedstawiony w bardzo prosty sposób. Płynne, energiczne i fajne prowadzenie.”

„Bardzo bardzo dziękuję za dzisiejszy ładunek wiedzy. Czuję się na nowo zmotywowana.”

„Bardzo dziękuję, cenne wskazówki by wznieść się do lotu :)”

„Wszystko na bardzo wysokim poziomie, a sposób prowadzenia zajęć przez trenera profesjonalny.”

„Szczególnie cenne było otwartość trenera oraz omawianie przykładów :)”

„Bardzo przydatne treści, na pewno będę z nich korzystać 🙂 super prowadząca! ; Bardzo pomocne i motywujące do działania; Przypomnienie swoich celów i zrealizowanie; Bardzo pozytywne spotkanie dziekuje! ; P, Renata to mistrz przekazu!; Metody automotywacji;  Bardzo pozytywne szkolenie; Informacja o motywowaniu siebie do działania, sprecyzowania celu i dążenia do niego małymi kroczkami; Asertywność, Budowanie pewności siebie, samoakceptacja; Rady dotyczące motywowania, zwłaszcza małe kroki do celu, – coć, co niedawno odkryłam i teraz wdrażam, mi pomogła mind map, żeby rozpisac sobie te kroki do celu; Brak motywacji = brak działania = brak zmian; Bardzo pozytywnie, motywująco; Kroki, sposoby automotywacji, wizualizacja, maksymalizacja celów; Tematyka super, cieszę się że skorzystałam.; Afirmacje; Rzeczowe; Pozytywne nastawienie do drugiego człowieka; Cieszenie się z małych rzeczy; 11 wskazówek na automotywację; Umiejętność znalezienia balansu między pracą i życiem zawodowym; Wszystko było bardzo interesujące; Popieranie przykładem założeń; Jestem bardzo zadowolona; Było bardzo przyjemnym wziąć udział w tym szkoleniu; Bardzo merytorycznie i na temat;

„Przydatne treści szkolenia: Etapy motywacji w zespole, komunikacja; Motywacja DNA; Szkolenie w sposób interesujący omówiono sposoby motywowania w zależności od indywidualnych potrzeb; Każde zagadnienie było interesujące”

 

Klienci

Szkolenie Motywacja i automotywacja zostało zrealizowane dla m.in.: PWC, Zdrojowa Hotels Central Pomerania Sp. z o.o., Den Hartogh Polska Sp. z o.o., FINELF.COM SP. Z O.O., PAULA Ingredients Sp. z o. o., InEativena Sp. z o.o., Meat Team Poland Sp. z o.o, Instytut badawczy dróg i mostów, Ministerstwo Infrastruktury.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas