Automotywacja Motywacja szkolenie

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Samomotywacja czyli nawyk motywowania do działania samego siebie. Jest to sztuka dużo trudniejsza niż motywowanie kogoś innego lub bycie motywowanym przez inną osobę. Samomotywacja wymaga od nas samozaparcia i wytrwałości oraz przede wszystkim skupienia się na pozytywnych wartościach.

Jak ją rozwijać? Jak rozpalać w sobie iskrę, która pozwoli nam działać i tworzyć z zapałem wiodąc nas do sukcesu? Jak motywować, aby rozbudzić motywację? – o tym wszystkim można się dowiedzieć podczas szkolenia.

Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia otwartego: Automotywacja szkolenie otwarte online lub stacjonarne 

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja Motywacja szkolenie

Samomotywacja czyli nawyk motywowania do działania samego siebie. Jest to sztuka dużo trudniejsza niż motywowanie kogoś innego lub bycie motywowanym przez inną osobę. Samomotywacja wymaga od nas samozaparcia i wytrwałości oraz przede wszystkim skupienia się na pozytywnych wartościach.

Jak ją rozwijać? Jak rozpalać w sobie iskrę, która pozwoli nam działać i tworzyć z zapałem wiodąc nas do sukcesu? Jak motywować, aby rozbudzić motywację? – o tym wszystkim można się dowiedzieć podczas szkolenia.

Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia otwartego: Automotywacja szkolenie otwarte online lub stacjonarne 

Cele i Korzyści

Nabędziesz wiedzę o:

 • Sprawdzonych metodach samomotywacji.
 • Sztuce motywowania innych.
 • Radzeniu sobie z emocjami.
 • Metodach zwiększających efektywność w kontaktach interpersonalnych.
 • Zasadach doboru komunikacji niewerbalnej i werbalnej, aby wzbudzić motywację.
 • Sprawdzonych metodach zarządzania sobą w czasie w celu zwiększenia efektywności.

Program Szkolenia

Przy zamówieniu szkolenia, program zostanie dopasowany do potrzeb Klienta.

Czym się różni motywacja wewnętrzna od zewnętrznej?

 • Motywacja wewnętrzna – występuje, gdy rzeczywiście mamy chęć podjęcia jakiegoś działania, wizję nagród i korzyści, jakie otrzymamy podczas wykonywania czynności prowadzących do danego celu i po osiągnięciu go; samomotywacja.
 • Motywacja zewnętrzna – występuje, gdy mamy wizję konsekwencji, którym chcemy zapobiec poprzez nasze działanie.

Dziś już wiemy, że trudniej jest motywować siebie niż innych a umiejętność motywacji i samomotywacji to wielka sztuka, która ułatwia realizację celów nam i naszym uczniom.

I Moduł – MOTYWACJA I AUTOMOTYWACJA – sztuka motywacji

 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – kiedy którą stosować?
 • Techniki samomotywacji.
 • Jak motywować ucznia.

II Moduł – MOTYWACJA I AUTOMOTYWACJA  – emocje i style komunikacji

 • Emocje – co z nami robią?
 • Jak zrozumieć i odczarować emocje?
 • Indywidualne style zachowań w modelu DISC.
 • Obawy i motywatory poszczególnych kolorów.

III Moduł – MOTYWACJA I AUTOMOTYWACJA – strategia planowania

 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Zasady planowania pracy własnej – dobre i złe praktyki – omówienie, sugestie zmian.
 • Ustalanie celów i zadań – różnice i wytyczne – omówienie.

Podsumowanie i przygotowanie planu działania.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.