Szkolenie z motywowania pracowników

Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia dotyczące motywowania członków zespołu to niezwykle chętnie wybierane kursy .W biznesie zmiana jest paradoksalnie pewną stałą, a zarządzanie zespołem w zmianie jednym z najtrudniejszych zadań jego lidera. Opracowane przez nas zamknięte szkolenia „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” to szyte na miarę warsztaty, które kompleksowo wspierają kadrę zarządzającą mierzącą się z sytuacją zmiany i różnymi reakcjami podwładnych na to, co nowe i zwykle niewyczekiwane. Prezentowane szkolenie to projekt, który dodatkowo ma na celu trening zastosowania odpowiednich narzędzi motywowania i angażowania pracowników w czasie zmiany.

Często przypisujemy motywacji zbyt duże zasługi. Wydaje nam się, że jeśli tylko będziemy znali odpowiednie magiczne techniki, wtedy zawsze będzie chciało nam się chcieć. Nic bardziej mylnego. Motywacja to przede wszystkim znajomość siebie i zespołu oraz adekwatne korzystanie ze sprawdzonych narzędzi. Trzeba też wiedzieć, że kiedy motywacja zupełnie nie zadziała, warto sięgnąć do umiejętności budowania nawyków. Zaprojektowane przez nas szkolenia online i kursy stacjonarne „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” porządkują wiedzę na temat motywacji, obalając popularne mity. W czasie szkolenia prezentujemy nowe koncepcje i narzędzia, dzięki którym każdy menedżer będzie wiedział, jak działać, by pracownicy otrzymywali pozytywne wzmocnienia. Druga część zamkniętego szkolenia skupia się na wsparciu menedżera w procesie zmiany i przeprowadzaniu zespołu przez zmianę. Oba człony kursu zorientowane są na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie ma charakter warsztatowy i dominują w nim ćwiczenia praktyczne oraz aktywizujące metody i techniki nauczania.

Zamknięte szkolenia dla kadry „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” to zindywidualizowane programy szkoleniowe, co oznacza, że każde szkolenie podejmujące temat zmiany i motywacji jest inne. Współpracujący z Human Skills eksperci projektujący prezentowane szkolenie dostosowują program szkolenia, jego zawartość merytoryczną i metodyczną do potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy Kursantów oraz specyfiki zatrudniającej ich organizacji.

Skontaktuj się z nami, a my zaprojektujemy idealnie dostosowane do potrzeb Twoich managerów szkolenie. Możemy zorganizować je jako stacjonarny kurs lub wygodny warsztat online!

Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z motywowania pracowników

Szkolenia dotyczące motywowania członków zespołu to niezwykle chętnie wybierane kursy .W biznesie zmiana jest paradoksalnie pewną stałą, a zarządzanie zespołem w zmianie jednym z najtrudniejszych zadań jego lidera. Opracowane przez nas zamknięte szkolenia „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” to szyte na miarę warsztaty, które kompleksowo wspierają kadrę zarządzającą mierzącą się z sytuacją zmiany i różnymi reakcjami podwładnych na to, co nowe i zwykle niewyczekiwane. Prezentowane szkolenie to projekt, który dodatkowo ma na celu trening zastosowania odpowiednich narzędzi motywowania i angażowania pracowników w czasie zmiany.

Często przypisujemy motywacji zbyt duże zasługi. Wydaje nam się, że jeśli tylko będziemy znali odpowiednie magiczne techniki, wtedy zawsze będzie chciało nam się chcieć. Nic bardziej mylnego. Motywacja to przede wszystkim znajomość siebie i zespołu oraz adekwatne korzystanie ze sprawdzonych narzędzi. Trzeba też wiedzieć, że kiedy motywacja zupełnie nie zadziała, warto sięgnąć do umiejętności budowania nawyków. Zaprojektowane przez nas szkolenia online i kursy stacjonarne „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” porządkują wiedzę na temat motywacji, obalając popularne mity. W czasie szkolenia prezentujemy nowe koncepcje i narzędzia, dzięki którym każdy menedżer będzie wiedział, jak działać, by pracownicy otrzymywali pozytywne wzmocnienia. Druga część zamkniętego szkolenia skupia się na wsparciu menedżera w procesie zmiany i przeprowadzaniu zespołu przez zmianę. Oba człony kursu zorientowane są na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie ma charakter warsztatowy i dominują w nim ćwiczenia praktyczne oraz aktywizujące metody i techniki nauczania.

Zamknięte szkolenia dla kadry „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” to zindywidualizowane programy szkoleniowe, co oznacza, że każde szkolenie podejmujące temat zmiany i motywacji jest inne. Współpracujący z Human Skills eksperci projektujący prezentowane szkolenie dostosowują program szkolenia, jego zawartość merytoryczną i metodyczną do potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy Kursantów oraz specyfiki zatrudniającej ich organizacji.

Skontaktuj się z nami, a my zaprojektujemy idealnie dostosowane do potrzeb Twoich managerów szkolenie. Możemy zorganizować je jako stacjonarny kurs lub wygodny warsztat online!

Cele i Korzyści

Szkolenia „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” organizowane jako zamknięte warsztaty realizujemy w klasycznej formie stacjonarnych kursów lub jako nowoczesne szkolenia online. Dzięki temu nasi Klienci mogą swobodnie decydować o warunkach, w jakich odbędą się zamówione przez nich kursy. Szkolenia poświęcone motywowaniu pracowników oraz prowadzenia zespołu przez zmianę to projekty szkoleniowe o wysokim stopniu indywidualizacji programu. Każde zamknięte szkolenie „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” tworzymy w porozumieniu z Klientem, aby jego cele dokładnie pokrywały się z oczekiwaniami kierowników uczestniczących w szkoleniu oraz wymogami zatrudniającej ich firmy. Zarówno stacjonarne warsztaty, jak i szkolenia online z powyższej tematyki zawsze poprzedzamy wnikliwą weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów i na jej podstawie ustalamy, jak w szczegółach wyglądać ma doskonalenie umiejętności. Szkolenie ma przy tym maksymalnie praktyczny charakter – uczymy tego, co użyteczne, sięgamy do doświadczeń Kursantów, rozwiązujemy ich realne problemy i unikamy zbędnego teoretyzowania. Przygotowane przez nas szkolenia realizowane na zamówienie to profesjonalne kursy o najwyższym standardzie i potwierdzonej certyfikatami jakości. Szkolenie „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” poprowadzą dla Państwa wysoko wykwalifikowani trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania. Każde zrealizowane przez nas na zamówienie szkolenie umiejętności dopełniamy ewaluacją, a Uczestnicy zajęć otrzymują od trenera rekomendację działań na przyszłość oraz darmową opiekę poszkoleniową nawet przez miesiąc od ukończenia kursu.

Jakie korzyści oferują zamknięte szkolenia „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie”?

Oferowane przez nas kursy „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” to unikatowe programy szkoleniowe oparte o sprawdzoną wiedzę i nowe koncepcje zarządzania. Zamknięte szkolenia z naszego najnowszego katalogu szkoleń koncentrują się na treningu umiejętności szczególnie przydatnych liderom nowocześnie zarządzanych organizacji. Szkolenie „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” to intensywny kurs zespalający w sobie dwa kluczowe zagadnienia w dzisiejszych realiach biznesowych – narzędzia efektywnego motywowania zespołu oraz dobre praktyki przeprowadzania zespołu przez zmianę. Zarówno stacjonarne warsztaty, jak i szkolenia online z powyższego tematu mają na celu praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie koncentruje się na dopasowanych do realiów pracy Kursantów ćwiczeniach i wywiedzionych z ich doświadczeń przykładach oraz faworyzuje naukę poprzez działanie.

Prezentowane szkolenia dla kadry wyposażają Kursantów w pogłębioną wiedzę o:

 • roli i zasadach kształtowania motywacji pracowników;
 • nowoczesnych narzędziach motywowania i angażowania pracowników;
 • motywującej komunikacji w zgodzie z wytycznymi modelu DISC i regułami konstruktywnego feedbacku;
 • procesie zmiany w zarządzaniu zespołem;
 • skutecznych metodach komunikowania i wdrażania zmian.

Kurs zamknięty „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” rozwija praktyczne umiejętności:

 • doboru i wykorzystywania efektywnych narzędzi motywowania pracowników;
 • świadomego i zgodnego z założonym celem korzystania z instrumentów komunikacji w zespole;
 • dostosowywania komunikacji do pracowników oraz etapów ich rozwoju;
 • udzielania kształtującej informacji zwrotnej;
 • komunikowania pracownikom zmiany i reagowania na problemy z tym związane;
 • planowania procesu zmiany;
 • wdrażania zmiany i podtrzymywania jej efektów bez uszczerbku w motywacji pracowników.

Szkolenie z obszaru motywowania doskonali kompetencje związane z:

 • zarządzaniem zespołem;
 • rozwiązywaniem problemów i reagowaniem w trudnych sytuacjach;
 • efektywną komunikacją w zespole
 • budowaniem zaufania do autorytetu lidera.

Zamknięte szkolenie „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” kompleksowo przygotowuje liderów do skutecznego zarządzania zespołami w okresie zmiany. Kurs pozwala managerom wytrenować umiejętności i kompetencje niezbędne do efektywnego działania w czasie zmiany – motywowania pracowników, adekwatnego reagowania na opór i negatywne emocje członków zespołu, umiejętnego mobilizowania podwładnych do aktywnego włączenia się w proces zmiany.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA MOTYWOWANIE I WSPIERANIE ZESPOŁU W ZMIANIE – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Kursy „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” realizowane jako warsztaty stacjonarne odbywają się w naszej warszawskiej siedzibie w samym sercu stolicy. Zamknięte szkolenia o tej tematyce na życzenia Klienta organizujemy również w innych lokalizacjach, np. w siedzibie firmy Klienta zgłaszającego zapotrzebowanie na dane szkolenie. Zarówno warsztaty prowadzone w formule stacjonarnej, jak i szkolenia online „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” każdorazowo optymalizujemy pod względem treści, programu i agendy szkolenia, dostosowując projekt szkoleniowy do faktycznych potrzeb szkoleniowych danej grupy managerów uczestniczących w kursie. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Kursantów poprzedzające warsztat z zakresu zarządzania zespołem w zmianie pozwala naszym trenerom dobrać metody nauczania oraz zaprojektować ćwiczenia, które gwarantują maksymalnie efektywne doskonalenie umiejętności. Szkolenie „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” prowadzone w trybie stacjonarnym to dwudniowy warsztat złożony z 9. modułów tematycznych. Zamknięte szkolenia z powyższej dziedziny rozpoczynają się w godzinach porannych, a pojedyncza sesja dzienna trwa zwykle około 7. godzin. Kursanci zgłaszający się na stacjonarne szkolenie „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” w cenie kursu mają zagwarantowany poczęstunek dostępny w czasie przerwy na kawę oraz dwudaniowy lunch podawany przez jedną z lokalnych restauracji. Wszystkim Uczestnikom warsztatu zapewniamy również pakiet materiałów szkoleniowych – kompendium systematyzujące i uzupełniające wiedzę na temat narzędzi zarządzania postawą pracowników w czasie zmiany. Zamknięte szkolenie „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” może zostać dofinansowane z funduszy udostępnianych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) lub rządową Bazę Usług Rozwojowych (BUR).

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie”

Zamknięte kursy realizowane w trybie stacjonarnym, których tematem jest zarządzanie zespołem w zmianie, poprzedza weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów. Wyniki diagnozy trenerskiej mają decydujący wpływ na zawartość merytoryczną i metodyczną danego szkolenia. Zamknięte szkolenie „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” ma charakter teoretyczno-praktycznego warsztatu, którego fundament stanowi nauka poprzez działanie i ćwiczenia praktyczne. Program, według którego realizujemy zamknięte kursy stacjonarne oraz szkolenia online poświęcone motywowaniu pracowników w newralgicznym okresie zmiany, opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych aktywizujących metod nauczania, które najskuteczniej wspierają doskonalenie umiejętności. Szkolenie „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” projektujemy ponadto, uwzględniając sprawdzone reguły modelu Activity Based Learning i założenia cyklu Kolba. Stacjonarne szkolenia z motywowania zespołu i narzędzi wsparcia pracowników w procesie zmiany kończą się wnikliwą ewaluacją zrealizowanego projektu szkoleniowego. Uczestnicy warsztatu mają również możliwość skorzystania z bezpłatnej opieki poszkoleniowej ze strony trenera prowadzącego dane szkolenie. Zapotrzebowanie na e-konsultacje Kursanci mogą zgłosić w ciągu 30 dni od momentu ukończenia szkolenia.

Rozpoczęcie kursu. Wstęp i sprawy organizacyjne. Ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia i potrzeb Uczestników.

Moduł I. Klasyczne versus nowoczesne podejście do motywacji i motywowania

 • Analiza sytuacji motywujących i demotywujących.
 • Klasyczne koncepcje motywacji.
 • Motywacja 3.0. wg Pinka.
 • Co robić, gdy motywacja nie działa? – czyli kiedy budować nawyki?
 • 7 nawyków skutecznego działania (S.R. Covey).
 • 12 pytań Gallupa, czyli jak skupiać wokół siebie najlepszych pracowników?

Moduł II. Indywidualny klucz do motywacji

 • Kotwice motywacyjne Scheina.
 • Diagnoza swoich kotwic.
 • Jak diagnozować swój zespół?
 • Bank działań motywacyjnych – co akcentować podczas rozmów z poszczególnymi osobami?
 • Lista zwrotów korzystnych i zakazanych.

Moduł III. Komunikacja motywująca

 • Znaki rozpoznania warunkowe/bezwarunkowe, pozytywne/negatywne.
 • Siła komunikatów (motywujące i demotywujące).
 • Pochwała i docenienie pracownika.

Moduł IV. Stawianie granic z feedbackiem

 • Czy kara może być skuteczna? Sens kary.
 • Istota sankcji i reguły ich stosowania – bank sankcji.
 • Cykl rozmów dyscyplinujących.
 • Dyscyplinowanie w praktyce zawodowej Kursantów.

Moduł V. Jak motywować osoby reprezentujące różne style zachowań DISC?

 • Docenianie – ścieżka uznania według dwóch wymiarów DISC (myślenie, uczucia).
 • Mapa motywacji czterech stylów DISC – fragmenty filmowe.

Moduł VI. Jak wprowadzić zmianę, by zaangażować zespół?

 • Wprowadzenie do tematyki zmiany poprzez doświadczenie.
 • Czym jest zmiana i co w nas powoduje?
 • Zaplanowanie procesu wdrażania zmiany – case study.
 • Rozmrożenie – zmiana – zamrożenie.

Moduł VII. Przed zmianą – rozmrożenie

 • Zadania menedżera w procesie zmian.
 • Wystąpienie do zespołu – cel zmiany.
 • Model Komfort – Ryzyko – Panika.
 • Jak poradzić sobie z pierwszymi oznakami oporu?

Moduł VIII. Zmiana

 • Co się dzieje z efektywnością w zmianie – film z przymrużeniem oka.
 • Wzór na zmianę – czyli kiedy zmiana się uda?
 • Exposé w zmianie – struktura, ćwiczenie i analiza.

Moduł IX. Wdrażanie i podtrzymywanie efektów zmiany

 • Postawy w zmianie – mapa zaangażowania – case study.
 • Co się może zdarzyć po wystąpieniu szefa? – diagnoza postaw w zespole.
 • Praca z postawami – jak pracować z poszczególnymi postawami w zmianie?
 • Trening rozmów indywidualnych.
 • Jak wzmacniać efekty zmiany?

Zakończenie warsztatu. Podsumowanie najważniejszych informacji. Rekomendacje na przyszłość dla Kursantów kończących szkolenie „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie”.

Czas szkolenia: 2 dni

Program autorski: Marta Orzeł

PROGRAM SZKOLENIA MOTYWOWANIE I WSPIERANIE ZESPOŁU W ZMIANIE – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Kursy „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” organizowane w wariancie zdalnym realizujemy w formie spotkań w pokojach wirtualnych w czasie rzeczywistym. Zamknięte szkolenia w tej wygodnej i nowoczesnej formule prowadzimy, korzystając ze znanych i łatwych w obsłudze platform internetowych typu Zoom i Clickmeeting. Sprzyjający oszczędności czasu teletrening czyni oferowane przez nas zdalne szkolenie wyjątkowo atrakcyjną, komfortową i ekonomiczną formą dokształcania managerów i liderów zespołu. Zamknięte szkolenia online nie wymagają ponadto żadnego specjalnego przygotowania. Nie stawiają też wygórowanych warunków technicznych – do uczestnictwa w warsztacie wystarczy urządzenie z dostępem do internetu umożliwiające dołączenie do spotkania organizowanego w trybie online. Zdalny kurs „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” ma charakter warsztatu, co oznacza, że jego program zorientowany jest głównie na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie wykorzystuje aktywizujące techniki nauczania i specjalnie zaprojektowane przez naszych trenerów ćwiczenia indywidualne i grupowe. Program zdalnego szkolenia buduje w jego standardowym wariancie 10. segmentów tematycznych. Po każdym z modułów przewidziana jest krótka pauza, a w porze obiadowej program przewiduje dłuższą przerwę na lunch. Kursanci zapisani na zamknięte szkolenie „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” otrzymują w cenie kursu pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych podsumowujących kluczowe zagadnienia omawiane w toku warsztatu. Prezentowane szkolenie zostać dofinansowane ze środków BUR lub KFS.

Ramowy program zdalnego szkolenia „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie”

Kursy online „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” to dwudniowe sesje szkoleniowe. Zdalne szkolenia z tego tematu realizowane według standardowego programu trwają około 7 godzin zegarowych z przerwami. Szkolenie z motywowania zespołu w zmianie realizujemy zgodnie z założeniami cyklu Kolba oraz wytycznymi modelu Activity Based Learning, stąd dominująca rolę w programie warsztatu odgrywają: ćwiczenia, aktywizujące metody nauczania, analizy przypadków, dyskusje na forum grupy połączone z wymianą dobrych praktyk. Szkolenia online z zarządzania zespołem w zmianie rozpoczynają się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu. Wyniki diagnozy przeprowadzonej przez trenera decydują następnie o doborze odpowiednich dla grupy przykładów, ćwiczeń i technik nauczania gwarantujących możliwie jak najefektywniejsze doskonalenie umiejętności. Szkolenie zdalne „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” realizowane w wariancie zamkniętym może zostać dodatkowo wzbogacone o alternatywne zagadnienia i zadania dopasowane do specyfiki firmy zamawiającej szkolenia dla kadry, profilu jej działalności i oczekiwań jej managerów.

Rozpoczęcie kursu. Powitanie. Omówienie potrzeb Kursantów i celów, które realizować ma szkolenie. Kontrakt.

Moduł I. Klasyczne kontra nowoczesne podejście do motywacji i motywowania pracowników

 • Sytuacje motywujące i demotywujące – analiza.
 • Klasyczne rozumienie motywacji.
 • Koncepcja Pinka i motywacja 3.0.
 • Co robić, kiedy motywacja nie działa? – czyli kiedy budować nawyki?
 • R. Covey i 7 nawyków skutecznego działania.
 • 12 pytań Gallupa – jak skupiać wokół siebie najlepszych pracowników?

Moduł II. Indywidualny klucz do motywacji

 • Czym są kotwice motywacyjne Scheina i jak je wykorzystywać?
 • Diagnoza własnych kotwic.
 • Jak prawidłowo diagnozować zespół?
 • Bank działań motywacyjnych – co i jak akcentować podczas rozmów z poszczególnymi pracownikami?
 • Lista korzystnych zwrotów i formuł zakazanych.

Moduł III. Komunikacja motywująca

 • Znaki rozpoznania warunkowe/bezwarunkowe, pozytywne/negatywne.
 • Rodzaje i siła komunikatów (demotywujące i motywujące).
 • Pochwały i docenienie podwładnych.

Moduł IV. Stawianie granic z feedbackiem

 • Sens kary – czy może być skuteczna?
 • Bank sankcji. Istota sankcji i sposób ich stosowania.
 • Cykl rozmów dyscyplinujących.
 • Dyscyplinowanie w rzeczywistości zawodowej Uczestników warsztatu.

Moduł V. Jak motywować osoby reprezentujące różne style zachowań DISC?

 • Docenianie – ścieżka uznania z uwzględnieniem 2. wymiarów DISC (uczucia, myślenie).
 • Mapa motywacji 4. stylów DISC – ćwiczenie z wykorzystaniem fragmentów filmowych.

Moduł VI. Jak wprowadzać zmianę, aby zaangażować zespół?

 • Wstęp do tematu zmiany.
 • Czym jest zmiana i co w nas powoduje?
 • Planowanie procesu wdrażania zmiany – case study.
 • Rozmrożenie – zmiana – zamrożenie.

Moduł VII. Przed zmianą – rozmrożenie

 • Rola i zadania managera w procesie zmiany.
 • Wystąpienie do zespołu – komunikat dotyczący celu zmiany.
 • Model Komfort – Ryzyko – Panika.
 • Pierwsze oznaki oporu – jak sobie z nimi poradzić?

Moduł VIII. Zmiana

 • Co dzieje się z efektywnością w zmianie – materiał filmowy z przymrużeniem oka.
 • Kiedy zmiana się uda? – wzór na zmianę.
 • Exposé w zmianie – struktura, ćwiczenie praktyczne i analiza jego wyników.

Moduł IX. Wdrażanie i podtrzymywanie efektów zmiany

 • Postawy w zmianie – mapa zaangażowania – studium przypadku
 • Diagnoza postaw w zespole po wystąpieniu kierownika – co może się zdarzyć?
 • Praca nad postawami pracowników – jak pracować z postawami podwładnych w zmianie?
 • Rozmowy indywidualne – trening.
 • W jaki sposób wzmacniać efekty zmiany?

Zakończenie kursu. Powtórzenie najistotniejszych zagadnień i ich podsumowanie. Rekomendacje na przyszłość dla liderów kończących szkolenie umiejętności z motywowania i wspierania zespołu w procesie zmiany.

Czas szkolenia: 2 dni

Program autorski: Marta Orzeł

Szkolenia i usługi uzupełniające

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

zarzadzanie zespołem w procesie zmiany - szkolenie

Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Delegowanie i monitorowanie

Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Skuteczne angażowanie i motywacja pracowników przez menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja Motywacja szkolenie

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie oparte na wartościach szkolenie

Zarządzanie oparte na wartościach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Koniecznie i warto. Szczególnie jak motywować pracowników bojących się zmiany.”

„Zarządzanie nie jest łatwe, a w czasach VUCA tym bardziej. Dziękuję za narzędzia do pracy.”

„Pani Trener bardzo kompetentna. Miałam poczucie, że posiada dużą wiedzę i wie jak ją przekazać. Polecam wzięcie udziału w szkoleniu, gdyż dzięki temu jest się zupełnie inaczej nastawionym do zmian. U mnie strach zastąpiła gotowość i ciekawość. 🙂

„Przydatne treści szkolenia: kotwice, stan zadowolenia, niezadowolenia; stawianie granic – wykorzystam w praktyce.”

„Przydatne treści szkolenia: sposoby komunikacji – pozytywna/negatywna; aspekt asertywności; ustrukturyzowanie wiedzy.”

„Przydatne treści szkolenia: Etapy motywacji w zespole, komunikacja; Motywacja DNA; Szkolenie w sposób interesujący omówiono sposoby motywowania w zależności od indywidualnych potrzeb; Każde zagadnienie było interesujące”

Klienci

Szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji menedżerskich firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o., AMINEX Sp. z o.o., Akademia Języków Obcych Chelsea, XBS Group Sp. z o.o., Partner Temps Sp. z o.o, GTV Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa, Info Veriti Polska Sp. z o.o., Elokon Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o, Balteam Crewing Agency Sp. z o.o., Urząd Statystyczny w Warszawie, Politechnika Opolska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego; BIO SFERA Sp. z o.o.; Sp z o. o.; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, PKO, PZU, Zdrojowa Hotels Central Pomerania sp. z o.o., CBRE Business Services Organisation Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ministerstwo Infrastruktury.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas