Szkolenie z motywowania pracowników

Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia dotyczące motywowania członków zespołu to niezwykle chętnie wybierane kursy .W biznesie zmiana jest paradoksalnie pewną stałą, a zarządzanie zespołem w zmianie jednym z najtrudniejszych zadań jego lidera. Opracowane przez nas zamknięte szkolenia „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” to szyte na miarę warsztaty, które kompleksowo wspierają kadrę zarządzającą mierzącą się z sytuacją zmiany i różnymi reakcjami podwładnych na to, co nowe i zwykle niewyczekiwane. Prezentowane szkolenie to projekt, który dodatkowo ma na celu trening zastosowania odpowiednich narzędzi motywowania i angażowania pracowników w czasie zmiany.

Często przypisujemy motywacji zbyt duże zasługi. Wydaje nam się, że jeśli tylko będziemy znali odpowiednie magiczne techniki, wtedy zawsze będzie chciało nam się chcieć. Nic bardziej mylnego. Motywacja to przede wszystkim znajomość siebie i zespołu oraz adekwatne korzystanie ze sprawdzonych narzędzi. Trzeba też wiedzieć, że kiedy motywacja zupełnie nie zadziała, warto sięgnąć do umiejętności budowania nawyków. Zaprojektowane przez nas szkolenia online i kursy stacjonarne „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” porządkują wiedzę na temat motywacji, obalając popularne mity. W czasie szkolenia prezentujemy nowe koncepcje i narzędzia, dzięki którym każdy menedżer będzie wiedział, jak działać, by pracownicy otrzymywali pozytywne wzmocnienia. Druga część zamkniętego szkolenia skupia się na wsparciu menedżera w procesie zmiany i przeprowadzaniu zespołu przez zmianę. Oba człony kursu zorientowane są na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie ma charakter warsztatowy i dominują w nim ćwiczenia praktyczne oraz aktywizujące metody i techniki nauczania.

Zamknięte szkolenia dla kadry „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” to zindywidualizowane programy szkoleniowe, co oznacza, że każde szkolenie podejmujące temat zmiany i motywacji jest inne. Współpracujący z Human Skills eksperci projektujący prezentowane szkolenie dostosowują program szkolenia, jego zawartość merytoryczną i metodyczną do potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy Kursantów oraz specyfiki zatrudniającej ich organizacji.

Skontaktuj się z nami, a my zaprojektujemy idealnie dostosowane do potrzeb Twoich managerów szkolenie. Możemy zorganizować je jako stacjonarny kurs lub wygodny warsztat online!

Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z motywowania pracowników

Szkolenia dotyczące motywowania członków zespołu to niezwykle chętnie wybierane kursy .W biznesie zmiana jest paradoksalnie pewną stałą, a zarządzanie zespołem w zmianie jednym z najtrudniejszych zadań jego lidera. Opracowane przez nas zamknięte szkolenia „Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie” to szyte na miarę warsztaty, które kompleksowo wspierają kadrę zarządzającą mierzącą się z sytuacją zmiany i różnymi reakcjami podwładnych na to, co nowe i zwykle niewyczekiwane. Prezentowane szkolenie to projekt, który dodatkowo ma na celu trening zastosowania odpowiednich narzędzi motywowania i angażowania pracowników w czasie zmiany.

Często przypisujemy motywacji zbyt duże zasługi. Wydaje nam się, że jeśli tylko będziemy znali odpowiednie magiczne techniki, wtedy zawsze będzie chciało nam się chcieć. Nic bardziej mylnego. Motywacja to przede wszystkim znajomość siebie i zespołu oraz adekwatne korzystan