Szkolenie z motywowania pracowników

Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Często przypisujemy motywacji zbyt duże zasługi. Wydaje nam się , że jak tylko będziemy znali odpowiednie magiczne techniki, wtedy zawsze będzie chciało nam się chcieć. Nic bardziej mylnego. Motywacja to przede wszystkim znajomość siebie i zespołu, oraz adekwatne korzystanie z narzędzi. Trzeba też wiedzieć, kiedy motywacja zupełnie nie zadziała, wtedy warto sięgnąć do umiejętności budowania nawyków. To szkolenie porządkuje wiedzę na temat motywacji obalając mity. Pokazuje nowe koncepcje i narzędzia, dzięki którym każdy menedżer będzie wiedział jak  działać, by pracownicy otrzymywali pozytywne wzmocnienia. Druga część szkolenia to wsparcie menedżera w procesie zmiany i przeprowadzenie zespołu przez zmianę.

Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z motywowania pracowników

Często przypisujemy motywacji zbyt duże zasługi. Wydaje nam się , że jak tylko będziemy znali odpowiednie magiczne techniki, wtedy zawsze będzie chciało nam się chcieć. Nic bardziej mylnego. Motywacja to przede wszystkim znajomość siebie i zespołu, oraz adekwatne korzystanie z narzędzi. Trzeba też wiedzieć, kiedy motywacja zupełnie nie zadziała, wtedy warto sięgnąć do umiejętności budowania nawyków. To szkolenie porządkuje wiedzę na temat motywacji obalając mity. Pokazuje nowe koncepcje i narzędzia, dzięki którym każdy menedżer będzie wiedział jak  działać, by pracownicy otrzymywali pozytywne wzmocnienia. Druga część szkolenia to wsparcie menedżera w procesie zmiany i przeprowadzenie zespołu przez zmianę.

Cele i Korzyści

Program Szkolenia

Motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników.

Moduł I. Klasyczne vs nowoczesne podejście do motywacji i motywowania

 • Analiza sytuacji motywujących i demotywujących.
 • Klasyczne koncepcje motywacji.
 • Motywacja 3.0. wg Pinka.
 • Co robić gdy motywacja nie działa – czyli kiedy budować nawyki.
 • 7 nawyków skutecznego działania S.R. Covey.
 • 12 pytań Gallupa – czyli jak skupiać wokół siebie najlepszych pracowników.

Moduł II. Indywidualny klucz do motywacji

 • Kotwice motywacyjne Scheina.
 • Diagnoza swoich kotwic.
 • Jak diagnozować swój zespół?
 • Bank działań́ motywacyjnych (co akcentować́ podczas rozmów z poszczególnymi osobami).
 • Lista zwrotów korzystnych i zakazanych.

Moduł III. Komunikacja motywująca

 • Znaki rozpoznania warunkowe/bezwarunkowe, pozytywne/negatywne.
 • Siła komunikatów (motywujące i demotywujące).
 • Pochwała i docenienie pracownika.

Moduł IV. Stawianie granic z feedbackiem

 • Czy kara może być skuteczna? Sens kary.
 • Istota sankcji jak je stosować – bank sankcji.
 • Cykl rozmów dyscyplinujących.
 • Dyscyplinowanie  w realności zawodowej uczestników.

Moduł V. Jak motywować osoby reprezentujące różne style zachowań DISC

 • Docenianie– ścieżka uznania  według dwóch wymiarów DISC (myślenie, uczucia).
 • Mapa motywacji czterech stylów DISC – fragmenty filmowe.

Moduł VI. Jak wprowadzić zmianę by zaangażować zespół

 • Wprowadzenie do tematyki zmiany poprzez doświadczenie.
 • Czym jest zmiana i co w nas powoduje?
 • Zaplanowanie procesu wdrażania zmiany – case study.
 • Rozmrożenie – zmiana – zamrożenie.

Moduł VII. Przed zmianą – rozmrożenie

 • Zadania menedżera  w procesie zmian.
 • Wystąpienie do zespołu – cel zmiany.
 • Model Komfort – Ryzyko – Panika.
 • Jak poradzić sobie z pierwszymi oznakami oporu.

Moduł VIII. Zmiana

 • Co się dzieje z efektywnością w zmianie – film z przymrużeniem oka.
 • Wzór na zmianę – czyli kiedy zmiana się uda.
 • Expose w zmianie – struktura, ćwiczenie i analiza.

Moduł IX. Wdrażanie i podtrzymywanie efektów zmiany

 • Postawy w zmianie – mapa zaangażowania – case study.
 • Co się może zdarzyć po wystąpieniu szefa – diagnoza postaw w zespole.
 • Praca z postawami – jak pracować z poszczególnymi postawami w zmianie.
 • Trening rozmów indywidualnych.
 • Jak wzmacniać efekty zmiany?

Podsumowanie szkolenia 

Czas szkolenia: 2 dni

Program autorski: Marta Orzeł

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.