NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA DOSTAWCÓW

Czego potrzebuje kupiec, żeby wybrać Twoją ofertę?
NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA DOSTAWCÓW

Wprowadzenie

Negocjacje zakupowe dla dostawców to szkolenie o warsztacie pracy kupca korporacyjnego: jego celach, metodach, technikach i zależnościach wpływających na jego decyzje i zachowania. W czasie szkolenia obrazujemy kulisy pracy działów zakupów i podpowiadamy, co robić, aby współpraca z tym działem firmy klienta układała się lepiej.  Szkolenie dla dostawców z zakresu negocjacji zakupowych to porcja wiedzy o KPI kupca, kupieckich technikach negocjacyjnych, metodach analizy rynku i ścieżce decyzyjnej klienta korporacyjnego oraz okazja do podjęcia negocjacji z zawodowym kupcem w warunkach szkoleniowych.

 

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Procesie zakupowym klientów B2B.
 • Potrzebach, oczekiwaniach, KPI kupca.
 • Metodyce pracy kupca i technikach kupieckich.
 • Technikach, którymi pracownicy zakupów posługują się w prowadzeniu analiz i negocjacji.
 • Zasadach realizowania zakupów B2B.
 • Przebiegu procesu decyzyjnego klientów B2B.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Konstruowania oferty w sposób najbardziej przydatny dla kupca.
 • Komunikacji z kupcem w sposób zwiększający szansę pozyskania biznesu.
 • Pozwalających na zwiększenie pewności siebie i zmniejszenie stresu w kontakcie z działem zakupów.
 • Bardziej swobodnego „radzenia” sobie z działami zakupów.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Budowaniem relacji z kupcami.
 • Negocjacjami z kupcami.
 • Uzyskiwaniem lepszych rezultatów sprzedażowych w kontakcie z działami zakupów.
 • Rozumieniem potrzeb i oczekiwań działów zakupów.
 • Rozumieniem mechanizmów i czynników kierujących kupcem.

 

 

Program szkolenia 

Rozpoczęcie szkolenia:

 • Ustalenie celów i potrzeb uczestników
 • Gra na rozpoczęcie.

Moduł I. Rola kupca i działu zakupów w organizacji

 • Rola działu zakupów w organizacji.
 • Zależności między działem zakupów, a innymi działami.
 • Cele kupca, jego działu i jego firmy.
 • Sylwetka kupca: rola, potrzeby, cele, KPI, metody, strategie – analiza.
 • Proces podejmowania decyzji zakupowych.
 • Interesariusze w procesie zakupowym B2B.

Moduł II.  Warsztat pracy kupca

 • Symulacja pracy kupca.
 • Co zawiera i czego nie zawiera zapytanie ofertowe.
 • Co trzeba zawrzeć i jak sporządzić ofertę, aby była atrakcyjna dla kupca.
 • Analiza rynku i konkurencji prowadzona przez kupca.
 • Przygotowanie strategii negocjacyjnych po stronie kupca.
 • Aktywności po stronie handlowca mogące prowadzić do wybrania jego oferty przez klienta.

Moduł III.  Negocjacje z kupcem

 • Negocjacje z profesjonalnym kupcem i komisją zakupową.
 • Percepcja strategii i argumentacji handlowca.
 • Pożądane i niedopuszczalne zachowania handlowca podczas rozmów z kupcem.
 • Kupieckie techniki negocjacji.
 • Kontrowersyjne techniki i zachowania pracowników zakupów.
 • Case study.
 • Feedback negocjatorów.

Podsumowanie szkolenia i oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Czas szkolenia: 1 dzień

 

 

TRENERZY 

 
  

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA DOSTAWCÓW