OCENY OKRESOWE

Zmień krytykę na pytania rozwojowe czyli jak wykorzystać potencjał rozmów oceniających.
ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI

Proponowany program szkolenia odzwierciedla świeże i bardzo skuteczne podejście, w którym menedżer ma szansę zamienić się „z sędziego w coacha”. W trakcie warsztatów szkoleniowo-konsultacyjnych uczestnicy dowiedzą się jak sprawić, aby treść rozmowy oceniającej była nie tylko akceptowalna dla pracownika, ale także stała się impulsem do działań rozwojowych.

• Realizacja szkolenia uwzględnia zasady bezpiecznej obsługi klienta w czasie Covid.
• Szkolenie realizujemy również w formule szkolenia online.

Szkolenie na zamówienie

Czas trwania: 1 dzień szkolenia.

    Program szkolenia 

    CELE SZKOLENIA:

    • uświadomienie uczestnikom psychologicznych uwarunkowań procesu oceniania,
    • zdefiniowanie i omówienie wyzwań w procesie oceniania,
    • krytyczna analiza modeli udzielania informacji zwrotnych,
    • zapoznanie menedżerów z modelem udzielania informacji zwrotnych poprzez zadawanie pytań,
    • rozwój kompetencji w zakresie oceniania pracowników (projektowanie scenariusza rozmowy, doskonalenie umiejętności zadawania pytań, omawianie ewentualnych trudności),
    • zainspirowanie i przygotowanie menedżerów do wykorzystania potencjału rozmów oceniających.

    ADRESACI SZKOLENIA:

    • Kierownicy i pracownicy działów personalnych.
    • Osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie programów ocen pracowniczych w organizacjach.
    • Właściciele firm, Kierownicy, Specjaliści.
    • Osoby zainteresowane powyższą tematyką oraz rozwojem kompetencji specjalistycznych z zakresu tworzenia procesów ocen pracowniczych.

    Przykładowy program szkolenia:

    Ocena pracownika – kontekst

    • Wyzwania w procesie oceniania.
    • Metodologia Motivation Factor a proces oceniania.
    • Cele rozmowy oceniającej – formalne i nieformalne.

    Ocena pracy – właściwe podejście

    • Kluczowe aspekty procesu oceniania – intencje i wiarygodność.
    • Najczęściej stosowane modele udzielania informacji zwrotnych – atuty i mankamenty.
    • Nowe podejście do oceny pracownika – zamień krytykę na pytanie.

    Ocena pracy – aspekty praktyczne

    • Projektowanie scenariusza rozmowy oceniającej.
    • Rodzaje pytań i ich potencjalne oddziaływanie.
    • Co może pójść nie tak i jak temu zaradzić?.

    TRENER

    KLIENCI

    Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: ING Business Shared Services B.V., igus Sp. z o.o., Vestas Poland Sp. z o.o., Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Electrum Sp. z o.o., Yokogawa Polska Sp. z o.o.

       METODY SZKOLENIA

       Activity Based Learning

       Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

       Ćwiczenia

       Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

       Feedback

       Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

       Pełna Aktywizacja

       Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

       Dyskusja

       Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

       Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

       OCENY OKRESOWE