5 kroków do lepszej organizacji

Przeprowadzenie ocen okresowych dla menedżerów – Szkolenie zamknięte

Proponowany program szkolenia odzwierciedla świeże i bardzo skuteczne podejście, w którym menedżer ma szansę zamienić się „z sędziego w coacha”. W trakcie warsztatów szkoleniowo-konsultacyjnych uczestnicy dowiedzą się jak sprawić, aby treść rozmowy oceniającej była nie tylko akceptowalna dla pracownika, ale także stała się impulsem do działań rozwojowych.

Cele i Korzyści

Cele szkolenia:

 • uświadomienie uczestnikom psychologicznych uwarunkowań procesu oceniania,
 • zdefiniowanie i omówienie wyzwań w procesie oceniania,
 • krytyczna analiza modeli udzielania informacji zwrotnych,
 • zapoznanie menedżerów z modelem udzielania informacji zwrotnych poprzez zadawanie pytań,
 • rozwój kompetencji w zakresie oceniania pracowników (projektowanie scenariusza rozmowy, doskonalenie umiejętności zadawania pytań, omawianie ewentualnych trudności),
 • zainspirowanie i przygotowanie menedżerów do wykorzystania potencjału rozmów oceniających.

Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy i pracownicy działów personalnych.
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie programów ocen pracowniczych w organizacjach.
 • Właściciele firm, Kierownicy, Specjaliści.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką oraz rozwojem kompetencji specjalistycznych z zakresu tworzenia procesów ocen pracowniczych.

Program Szkolenia

Przeprowadzenie ocen okresowych dla menedżerów

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Ocena pracownika – kontekst

 • Wyzwania w procesie oceniania.
 • Metodologia Motivation Factor a proces oceniania.
 • Cele rozmowy oceniającej – formalne i nieformalne.

Ocena pracy – właściwe podejście

 • Kluczowe aspekty procesu oceniania – intencje i wiarygodność.
 • Najczęściej stosowane modele udzielania informacji zwrotnych – atuty i mankamenty.
 • Nowe podejście do oceny pracownika – zamień krytykę na pytanie.

Ocena pracy – aspekty praktyczne

 • Projektowanie scenariusza rozmowy oceniającej.
 • Rodzaje pytań i ich potencjalne oddziaływanie.
 • Co może pójść nie tak i jak temu zaradzić?.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: ING Business Shared Services B.V., igus Sp. z o.o., Vestas Poland Sp. z o.o., Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Electrum Sp. z o.o., Yokogawa Polska Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas