Techniki wywierania wpływu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inna pod słońcem.”  John D. Rockefeller

Umiejętność stosowania technik wywierania wpływu i perswazji to duże źródło sukcesu, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Każdy z nas zna ludzi, którzy są niezwykle przekonujący podczas stosowania różnych technik wywierania wpływu i perswazji. Nie ważne w jakiej sytuacji się znajdą, umieją sprawić, by inni zgadzali się z nimi, popierali ich pomysły i postępowali tak jak tego chcą.  Często wygląda to tak jakby osiągali to bez żadnego wysiłku. Prawdopodobnie jest to wynikiem tego, że rozwinęli zręczność w stosowaniu różnych technik wywierania wpływu i perswazji. To oznacza, ze można tę sztukę poznać i przyswoić.

Techniki wywierania wpływu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inna pod słońcem.”  John D. Rockefeller

Umiejętność stosowania technik wywierania wpływu i perswazji to duże źródło sukcesu, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Każdy z nas zna ludzi, którzy są niezwykle przekonujący podczas stosowania różnych technik wywierania wpływu i perswazji. Nie ważne w jakiej sytuacji się znajdą, umieją sprawić, by inni zgadzali się z nimi, popierali ich pomysły i postępowali tak jak tego chcą.  Często wygląda to tak jakby osiągali to bez żadnego wysiłku. Prawdopodobnie jest to wynikiem tego, że rozwinęli zręczność w stosowaniu różnych technik wywierania wpływu i perswazji. To oznacza, ze można tę sztukę poznać i przyswoić.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Zasadach etycznego wywierania wpływu i perswazji.
 • Sposobach budowania zaufania i sympatii (m.in. za pomocą technik odzwierciedlania i prowadzenia).
 • Własnych zasobach wspierających i ograniczających w odniesieniu do perswazji.
 • Prawach i technikach wywierania wpływu (m.in. prawo niedostępności, dowodu społecznego).
 • Komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie perswazji.
 • Zasadach kodowania wiadomości perswazyjnych (m.in. predyktaty, hipnotyczne wzory językowe, typy komunikacyjne wg DISC).
 • Metodach przeciwdziałania manipulacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Doboru odpowiednich technik perswazyjnych – najbardziej efektywnych w kontekście sytuacji, osoby.
 • Używania odpowiednich struktur językowych.
 • Obrony przed manipulacją ze strony otoczenia.
 • Efektywnej sztuki argumentacji.
 • Budowania atmosfery zaufania.
 • Wyznaczania celów i priorytetów.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Perswazją, wywieraniem wpływu w komunikacji ustnej i pisemnej.
 • Zorientowaniem na cele.
 • Negocjacjami.
 • Sprzedażą, obsługą klienta, reklamacjami.
 • Program szkolenia

 

Program Szkolenia

Techniki wywierania wpływu

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia, kontrakt, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników z zakresu technik wywierania wpływu i perswazji.

Moduł I. Wprowadzenie do zagadnienia perswazji.

 • Etyka w perswazji.
 • Wpływanie a własne interesy.
 • Zachowania, które się nie opłacają.

Moduł II.  Powody wywierania wpływu.

 • Co się dzieje gdy nie mamy wpływu.
 • Po co chcemy wywierać wpływ.
 • Strefy wpływu.

 Moduł  III. Założenia technik wywierania wpływu i perswazji.

 • Nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne.
 • Za każdym zachowaniem jest pozytywna intencja.
 • Mapa to nie terytorium.
 • Za właściwy odbiór komunikatu odpowiada nadawca.
 • Zawsze manipulujesz i jesteś manipulowany.
 • WIN-WIN.

Moduł IV. Perswazja a pewność siebie.

 • Zwierzęce instynkty.
 • Audyt asertywności.

Moduł V.  Planowanie perswazji.

 • Określanie swoich celów w perswazji.
 • Wykorzystanie modelu OBT – myślenie ukierunkowane na cel.

Moduł VI. Prawa perswazji.

 • Prawo kontrastu.
 • Prawo sympatii.
 • Prawo wzajemności.
 • Prawo autorytetu.
 • Prawo niedostępności.
 • Prawo dowodu społecznego.
 • Prawo konsekwencji.
 • Prawo aureoli.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

Dzień II

Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia.

Moduł I. Komunikacja werbalna.

 • Potęga pytań.
 • Magiczne słowa.
 • Presja czasu.
 • Techniki podnoszące wiarygodność.
 • Pomost w przyszłość.
 • Hipnotyczne wzory językowe.

Moduł II. Komunikacja niewerbalna.

 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej.
 • Przestrzeń międzyludzka.
 • (Ukryte) emocje.

Moduł III. Budowanie zaufania i sympatii.

 • Pacing czyli odzwierciedlanie.
 • Leading czyli prowadzenie.

Moduł IV. Kodowanie wartości.

 • Typy komunikacyjne wg DiSC.
 • Systemy reprezentacji – predyktaty.

Moduł V. Pokonywanie obiekcji.

 • Rekomendacje efektywnych działań.

Podsumowanie szkolenia, sporządzenie indywidualnych planów rozwoju.

Czas szkolenia: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.