PEWNOŚĆ SIEBIE I SKUTECZNOŚĆ W REALIZACJI ZADAŃ

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Pewności siebie i o tym, jak wpływa ona na skuteczność w realizacji zadań.
 • Tym, jak na co dzień wspierać budowanie pewności siebie.
 • Radzeniu sobie z trudnościami, by nie wpływały na obniżenie pewności siebie.
 • Budowaniu pewności siebie poprzez realizację zadań i osiąganie postawionych sobie celów.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Budowania na co dzień pewności siebie.
 • Skutecznej realizacji zadań.
 • Stawiania realistycznych celów.
 • Radzenia sobie z napotkanymi trudnościami.
 • Myślenia nakierowanego na zasoby swoje i innych.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Zwiększeniem efektywności osobistej.
 • Skuteczną realizacją zadań i zaplanowanych celów.
 • Radzeniem sobie z napotkanymi trudnościami.

Program szkolenia 

DZIEŃ I

Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

MODUŁ I. Czym jest pewność siebie.

 • Pewność siebie, a poczucie własnej wartości.
 • Wpływ pewności siebie na skuteczność w realizacji zadań.
 • 6 filarów pewności siebie wg Nathaniela Brandena.

MODUŁ II. Budowanie pewności siebie.

 • Praca na zasobach – mocne strony, talenty, umiejętności.
 • Historie sukcesu – nauka czerpana z dokonań osobistych.
 • Praca z ograniczającymi schematami i przekonaniami.
 • Rola wspierającego autodialogu.
 • Pozawerbalne triki na szybkie dodanie sobie pewności siebie.

Metody: Ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach, symulacje, dyskusje.

MODUŁ III. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi.

 • Mapa trudnych sytuacji zawodowych.
 • Typowe źródła stresu w środowisku pracy.
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, by budować pewność siebie.
 • Rola wsparcia społecznego w radzeniu sobie z trudnościami i budowaniu pewności siebie.
 • Jak pomaga nam rozróżnienie czynników, na które mamy i nie mamy wpływu.

MODUŁ IV. Rozwijanie odporności psychicznej.

 • Czy odporność psychiczną można rozwijać?
 • Odporność psychiczna a pewność siebie.
 • Model 4 C:
  • zaangażowanie
  • poczucie wpływu
  • pewność siebie
  • otwartość na wyzwania

DZIEŃ II

Przywitanie. Wstęp do tematu drugiego dnia. Budowanie pewności siebie poprzez osiąganie celów i skuteczną realizację zadań.

 • Etapy osiągania celów: wyznaczanie, planowanie, realizacja, podsumowanie.

MODUŁ V. Etap wyznaczania celów a pewność siebie.

 • Cele organizacji a cele indywidualne.
 • Sztuka wyznaczania celów metodą SMART.
 • Błędy popełniane na etapie wyznaczania celów, z powodu braku pewności siebie.
 • Jak można wykorzystać ten etap do budowania pewności siebie?

MODUŁ VI. Etap planowania realizacji zadań i celów a pewność siebie.

 • „Jak zjeść słonia”, czyli rzecz o planowaniu.
 • Najskuteczniejsze metody planowania zadań i priorytetyzacji.
 • Dobranie odpowiedniej metody planowania do swoich preferencji.
 • Błędy popełniane na etapie planowania z powodu braku pewności siebie.
 • Jak można wykorzystać ten etap do budowania pewności siebie?

MODUŁ VII. Etap realizacji celów a pewność siebie.

 • “Od planowania do działania”.
 • Rola motywacji i budowania zaangażowania na tym etapie.
 • Asertywność w realizacji zadań.
 • “Metody” autosabotażu.
  • Wycofanie się z realizacji.
  • Prokrastynacja.
  • Ograniczający perfekcjonizm.
  • Oddanie głosu wewnętrznemu krytykowi.
  • “Brak czasu” jako wymówka.
 • Jak można wykorzystać ten etap do budowania pewności siebie?

MODUŁ VIII. Etap podsumowania.

 • Wpływ podsumowania na późniejsze cele i pewność siebie, czyli dobre zakończenie.
 • Co można zrobić, by budować pewność siebie na tym etapie?
  • Scenariusz na sukces.
  • Scenariusz na porażkę.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia. 

Czas trwania: 2 dni

TRENERZY

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

PEWNOŚĆ SIEBIE I SKUTECZNOŚĆ W REALIZACJI ZADAŃ