tajemnica przedsiębiorstwa

Prawne aspekty procesu rekrutacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia HR z zakresu prawa stają się obowiązkowym elementem prawidłowego przygotowania działu kadr do powierzonych mu zadań. Błędy i niedopatrzenia w procesie rekrutacji mogą być źródłem poważnych problemów dla organizacji oraz skutkować dotkliwymi stratami finansowymi i wizerunkowymi. Szkolenie HR dotyczące prawnych aspektów procesu rekrutacji pozwala wyposażyć rekruterów zatrudnionych w firmie w kompletną, rzetelną i aktualną wiedzę na temat przepisów, które regulują postępowanie rekrutacyjne oraz muszą być bezwzględnie przestrzegane w czasie spotkań z aplikantami. Kursy HR tego rodzaju pozwalają uczulić personel na takie kwestie jak ochrona danych osobowych, obowiązek informacyjny w rekrutacji czy ochrona przed dyskryminacją. Szkolenia dla HR z przepisów prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego stanowią niezbędnik każdego profesjonalisty zaangażowanego w pozyskiwanie pracowników dla organizacji.

Kurs Human Resources z prawnych aspektów procesu rekrutacji szczególnie polecamy pracownikom działów personalnych, selekcjonerom i rekruterom, administratorom danych oraz kandydatom na powyższe stanowiska. Szkolenia Human Resources z wiedzy prawniczej pozwolą Kursantom zdobyć, pogłębić i usystematyzować wiedzę o aktualnie obowiązujących przepisach krajowych i unijnych oraz przygotują Ich do prawidłowego interpretowania i stosowania tych regulacji. Znajomość prawa w tym zakresie jest podstawowym warunkiem do przeprowadzenia zgodnej z prawem i bezpiecznej dla firmy rekrutacji pracowników.

Organizowane przez Human Skills zamknięte kursy HR – szkolenia działu personalnego i osób zaangażowanych w procesy rekrutacyjne są projektowane i prowadzone przez ekspertów z dziedziny prawa, którzy mają wysokie kwalifikacje trenerskie, właściwe wykształcenie prawnicze oraz imponujące doświadczenie w tych dziedzinach. Szkolenie Human Resources z prawnych aspektów procesu rekrutacji to szkolenia prawne o wysokim poziomie merytorycznym, wzbogacone licznymi przykładami realnych problemów, z jakimi spotykają się pracownicy nowoczesnych organizacji.

Szkolenia HR rozwijające temat prawnych aspektów procesu rekrutacji w modelu kursów zamkniętych staramy się maksymalnie dostosować do konkretnych potrzeb szkoleniowych naszych Klientów w zakresie programu kursu, jego terminu i agendy godzinowej. Zapraszamy!