tajemnica przedsiębiorstwa

Prawne aspekty procesu rekrutacji – Szkolenie zamknięte

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Ochronie danych osobowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów krajowych i wspólnotowych,
 • Zasadach przetwarzania danych osobowych podczas procesu rekrutacji,
 • Sposobach wypełniania obowiązków Administratora Danych Osobowych względem potencjalnych pracowników podczas procesu rekrutacji,
 • Sposobach prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej, aby nie zostać posądzonym o dyskryminację,
 • Zasadach zbierania danych osobowych podczas rozmowy kwalifikacyjnej i podczas procesu poprzedzającego samą rozmowę.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie rekrutacji.
 • Prowadzenia rozmowy  kwalifikacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Zbierania danych osobowych od potencjalnych pracowników.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Praktycznymi  aspektami przetwarzania danych osobowych podczas procesu rekrutacji pracowników.
 • Zdobędą wiedzę specjalistyczną.

Program Szkolenia

Prawne aspekty procesu rekrutacji

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

Moduł I. Prawne aspekty procesu rekrutacji – podstawowe pojęcia i zasady.

 • Pojęcia związane z ochroną danych osobowych:
  • Administrator Danych;
  • Współadministrator danych;
  • Podmiot przetwarzający (Procesor).
 • Zasady właściwego zbierania danych osobowych od uczestników rekrutacji.
 • Rekrutacja ukryta, a obowiązek informacyjny – zasady.
 • Zewnętrzna rekrutacja.
 • Kiedy potencjalny pracownik musi uzyskać informacje o Administratorze Danych Osobowych?
 • Prawne możliwości pozyskiwania danych osobowych od kandydata na poszczególnych etapach rekrutacji.

Moduł II. Prawne aspekty procesu rekrutacji – kategoria danych osobowych.

 • Zasada minimalizacji danych osobowych. Zdjęcie kandydata na pracownika.
 • Obowiązek informacyjny w rekrutacji.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Przetwarzanie danych biometrycznych.
 • Czy wizerunek jest daną biometryczną?
 • Czy można zbierać dane biometryczne podczas procesu rekrutacji?
 • Możliwości dokonywać profilowania kandydata na pracownika.

Moduł III. Prawne aspekty procesu rekrutacji – zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz dobrowolnych informacji od pracownika.

 • Prawnie bezpieczne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dobre praktyki pracodawcy – wewnętrzne procedury.
 • Dobrowolne informacje od potencjalnego pracownika.
 • Dane osobowe szczególnych kategorii – zasady zbierania i przetwarzania.
 • Odrzucenie kandydata na pracownika, a zarzut dyskryminacji.
 • Zakres danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji zgodny z prawem, a dobrowolne informacje od pracownika.
 • Anonimizacja danych osobowych.

Moduł IV. Prawne aspekty procesu rekrutacji – dobre praktyki.

 • Dobre praktyki w procesie rekrutacji.
 • Kodeksy postępowania jako dobre praktyki „branżowe”.
 • Organ nadzorczy (PUDO) – rola w ochronie danych osobowych.
 • Prawa kandydata do pracy w zakresie ochrony danych osobowych, a prawa i obowiązki potencjalnego pracodawcy.
 • Zabezpieczenie danych osobowych potencjalnych pracowników – praktyczne aspekty.

Podsumowanie szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas