Szkolenia antymobbingowe dla pracowników – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia antymobbingowe dla pracowników – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Obowiązujących regulacjach prawnych w zakresie mobbingu.
 • Obowiązkach pracodawcy związanych z działaniem antymobbingowym.
 • Zapobieganiu mobbingowi w miejscu pracy.
 • Rozpoznawania zachowań będących przejawem mobbingu.
 • Tworzenie prawidłowych zasad i procedur antymobbingowych.
 • Zasad stosowania procedur antymobbingowych.
 • Informowania pracowników o wdrożonych procedurach.
 • Przykładowych sytuacjach mobbingowych (case study).

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Samodzielnego rozpoznawania zachowań wskazujących na mobbing.
 • Tworzenia procedury antymobbingowej.
 • Skutecznego informowania w miejscu pracy o zastosowanych środkach antymobbingowych.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Rzetelną wiedzą na temat mobbingu i  dyskryminacji.
 • Tworzeniem procedur antymobbingowych.
 • Wdrażaniem procedur antymobbingowych.
 • Egzekwowaniem przestrzegania wypracowanych procedur antymobbingowych.

Program Szkolenia

Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników.

Moduł I. Przedstawienie przepisów prawnych z obszaru mobbingu.

 • Obecne regulacje prawne w zakresie mobbingu.
 • Obecne regulacje prawne dotyczące dyskryminacji.
 • Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie mobbingu i dyskryminacji.

Moduł II. Jak rozpoznać mobbing?

 • Omówienie/wskazanie przykładów zachowań uznawanych za mobbing.
 • Rola pracodawcy w określaniu zachowań mobbingowych.

Moduł III. Mobbing a inne negatywne zachowania w miejscu pracy.

 • Mobbing a dyskryminacja.
 • Mobbing a bullying.
 • Mobbing a stalking.
 • Mobbing a molestowanie seksualne.

Moduł IV. Zapobieganie mobbingowi – tworzenie procedur antymobbingowych oraz wzorów oświadczeń.

 • Procedura antymobbingowa.
 • Zasady skutecznego informowania pracowników o utworzeniu i stosowaniu procedury antymobbingowej.
 • Procedura zgłoszenia przypadków mobbingu/podejrzenia mobbingu.
 • Komisja antymobbingowa i jej funkcjonowanie.

Moduł V.  Sytuacje mobbingowe oraz sytuacje z podejrzeniem stosowania mobbingu.

 • Kwestia odpowiedzialności za szkody poniesione przez pracowników niesłusznie oskarżonych o mobbing.
 • Procedura wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika poddanemu mobbingowi.
 • Odpowiedzialność karna za stosowanie mobbingu.
 • Cywilnoprawna odpowiedzialność w związku ze stosowaniem mobbingu.

Moduł VI. Sądowe oraz pozasądowe metody rozwiązania sporu.

 • Mediacja –  poufność, dobrowolność, dostępność.
 • Mobbing w praktyce sądowej  – pozew, odpowiedź na pozew, dowody.
 • Omówienie najnowszego orzecznictwa – przykłady wyroków sądowych w poszczególnych instancjach.
 • Metoda szkoleniowa w danym module: wykład, dyskusja z uczestnikami.

Podsumowanie szkolenia  wraz omówieniem najważniejszych wątków.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Ważne znaczenie dla mnie miała postawa trenera podczas szkolenia, dobór słów podczas udzielania odpowiedzi uczestnikom, panowanie nad grupą. Szkolenie interesujące, ciekawie prowadzone, dobra komunikacja między uczestnikami a grupą. Otrzymałam nie tylko twardą wiedzę, ale nauczyłam się zachowywać w różnych sytuacjach. Trafne wskazówki, życiowe przykłady.

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla: Pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Delphi Poland S.A., Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ, Itelligence  Sp. z o.o., Kancelaria Sejmu.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas