Przywództwo angażujące zespół – Szkolenie zamknięte

Autentyczne przywództwo lidera i czy koordynatora zespołu, powoduje wzrost zaangażowania pracowników w wykonywanie zleconych zdań.

Kluczowa jest świadomość jak ważny jest to proces aby móc polegać na wiedzy, umiejętnościach pracowników, mając również możliwość dbania o ich postawę w stosunku do współpracy.

Cele i Korzyści

Adresaci szkolenia:

  • Menedżerowie, Liderzy, osoby zarządzające zespołem.

Program Szkolenia

Program szkolenia oraz zawartość merytoryczna zostanie dopasowana finalnie do potrzeb Klienta.

Ramowy program szkolenia:

  • Model SCARF – neurobiologiczne podstawy zarządzania ludźmi.
  • Autentyczny lider – wprowadzenie do koncepcji autentycznego przywództwa, samoocena (kwestionariusz), planowanie działań rozwojowych.
  • Zarządzanie przez angażowanie  – zaangażowanie wg Instytutu Gallupa, i fundamentalne zasady budowania zaangażowania pracowników.
  • Motywacyjna rola menedżera – metodologia Motivation Factor w teorii i praktyce.

 

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Bez wiedzy czym jest autentyczne przywództwo oraz jak o nie dbać, nie da się efektywnie i skutecznie zarządzać zespołem. Warto pamiętać o magicznej motywacji do pracy – zarządzania postawą pracownika.

Klienci

Szkolenie na zamówienie.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas