siła zespołu szkolenie

Nasza siła tkwi w grupie. Role zespołowe i Team Building – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie Team Building „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” to kurs realizowany przez naszych ekspertów na zamówienie. Szkolenia z budowania zespołu oraz szkolenia z budowania relacji w zespole są aktualnie najbardziej poszukiwanymi kursami nastawionymi na pomnażanie potencjału pracowników i zwiększania ich wkładu w realizację celów biznesowych firmy. Przygotowany przez naszą doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską kurs Team Building to w pełni zindywidualizowany i atrakcyjny w formie warsztat integrujący i spajający grupę. Uczestnicy szkolenia „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” poprzez aktywne ćwiczenia i warsztaty będą mogli pod okiem fachowców zrozumieć, czym jest grupa, jakie role w niej przyjmują, czy dobrze czują się w grupie, co im przeszkadza, a wszystko po to, by razem tworzyć zgrany team. Podczas szkolenia z budowania zespołu Kursanci dowiedzą się również, jak zbudować ów zgrany team, kim są w grupie i czy faktycznie są pełnoprawnymi jej członkami.

Organizowane przez nas szkolenia z Team Building i warsztaty integrujące zespół to wyspecjalizowane kursy, które projektujemy na zamówienie naszych Klientów. Dzięki temu, iż każdy kurs budowania zespołu i jego siły poprzedzamy wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu, podczas zajęć koncentrujemy się na rozwiązywaniu realnych problemów i umożliwiamy Kursantom pracę nad rozwojem umiejętności, które w rzeczywisty sposób pomogą danej grupie osiągnąć wyższy stopień współpracy i synergii. Dla Klientów zamawiających warsztat Team Building „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” jest prostą i szybką drogą do wzmocnienia wśród pracowników umiejętności współdziałania w grupie, pobudzenia jej do aktywności i efektywnego działania, co zawsze pozytywnie wpływa na poziom realizacji stawianych przed grupą celów biznesowych. Przygotowane przez nas zamknięte kursy z budowania relacji w zespole usprawniają komunikację w zespołach pracowniczych, zmniejszają ilość konfliktów wśród pracowników, pozytywnie wpływają na ich motywację do pracy, integrują, wzmacniają lojalność wobec grupy i pracodawcy, zwiększają wydajność zespołu.

Dla Państwa wygody zamknięty kurs „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” możemy poprowadzić zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zorganizować w umówionym terminie specjalne szkolenie online, dzięki któremu rozwój pracowników może odbywać się z dowolnego miejsca i dostosowanym do Państwa oczekiwań czasie. Serdecznie zachęcamy do kontaktu – wspólnie ustalimy szczegóły dotyczące organizacji szkolenia z budowania relacji w zespole dla Państwa firmy.

Nasza siła tkwi w grupie. Role zespołowe i Team Building – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

siła zespołu szkolenie

Szkolenie Team Building „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” to kurs realizowany przez naszych ekspertów na zamówienie. Szkolenia z budowania zespołu oraz szkolenia z budowania relacji w zespole są aktualnie najbardziej poszukiwanymi kursami nastawionymi na pomnażanie potencjału pracowników i zwiększania ich wkładu w realizację celów biznesowych firmy. Przygotowany przez naszą doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską kurs Team Building to w pełni zindywidualizowany i atrakcyjny w formie warsztat integrujący i spajający grupę. Uczestnicy szkolenia „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” poprzez aktywne ćwiczenia i warsztaty będą mogli pod okiem fachowców zrozumieć, czym jest grupa, jakie role w niej przyjmują, czy dobrze czują się w grupie, co im przeszkadza, a wszystko po to, by razem tworzyć zgrany team. Podczas szkolenia z budowania zespołu Kursanci dowiedzą się również, jak zbudować ów zgrany team, kim są w grupie i czy faktycznie są pełnoprawnymi jej członkami.

Organizowane przez nas szkolenia z Team Building i warsztaty integrujące zespół to wyspecjalizowane kursy, które projektujemy na zamówienie naszych Klientów. Dzięki temu, iż każdy kurs budowania zespołu i jego siły poprzedzamy wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu, podczas zajęć koncentrujemy się na rozwiązywaniu realnych problemów i umożliwiamy Kursantom pracę nad rozwojem umiejętności, które w rzeczywisty sposób pomogą danej grupie osiągnąć wyższy stopień współpracy i synergii. Dla Klientów zamawiających warsztat Team Building „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” jest prostą i szybką drogą do wzmocnienia wśród pracowników umiejętności współdziałania w grupie, pobudzenia jej do aktywności i efektywnego działania, co zawsze pozytywnie wpływa na poziom realizacji stawianych przed grupą celów biznesowych. Przygotowane przez nas zamknięte kursy z budowania relacji w zespole usprawniają komunikację w zespołach pracowniczych, zmniejszają ilość konfliktów wśród pracowników, pozytywnie wpływają na ich motywację do pracy, integrują, wzmacniają lojalność wobec grupy i pracodawcy, zwiększają wydajność zespołu.

Dla Państwa wygody zamknięty kurs „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” możemy poprowadzić zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zorganizować w umówionym terminie specjalne szkolenie online, dzięki któremu rozwój pracowników może odbywać się z dowolnego miejsca i dostosowanym do Państwa oczekiwań czasie. Serdecznie zachęcamy do kontaktu – wspólnie ustalimy szczegóły dotyczące organizacji szkolenia z budowania relacji w zespole dla Państwa firmy.

Cele i Korzyści

Stacjonarne szkolenia oraz kursy online z budowania zespołu to warsztaty o maksymalnym poziomie indywidualizacji. Koncentrujemy się podczas organizowanych przez nas zajęć na specyficznych dla danej grupy aspektach związanych z komunikacją w grupie, współpracą i budowaniem wzajemnego zrozumienia i empatii. Program zamkniętego szkolenia „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” dostosowujemy do faktycznych potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu i bierzemy pod uwagę cele, jakie przyświecają zatrudniającej ich organizacji. Kursy z budowania zespołu prowadzimy, uwzględniając najnowsze koncepcje naukowe i przewodnie trendy w świecie biznesu, a trening staramy się zawsze uatrakcyjnić i udoskonalić, korzystając z nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, innowacyjnych metod i technik szkolenia oraz instrumentów konstruktywnej ewaluacji. Jednocześnie sięgamy zawsze jedynie po sprawdzone narzędzia, a jako profesjonalna firma szkoleniowa sami poddajemy się rzetelnej ocenie i certyfikacji. Dzięki temu korzystający z naszych szkoleń Klienci zyskują gwarancję wysokiego standardu oferowanych przez nas usług szkoleniowych i wysokiego poziomu ich efektywności. Kurs „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” został zaprojektowany przez praktyków biznesu i doświadczonych w pracy trenerskiej ekspertów o potwierdzonym dorobku i wysokich kwalifikacjach, a to dla Kursantów pewność, że za ich rozwój odpowiadają profesjonaliści. Od wielu lat firma Human Skills utrzymuje pozycję lidera wśród profesjonalnych firm szkoleniowych – jesteśmy laureatami wielu nagród i wyróżnień, a jakość naszych usług potwierdzają zdobywane przez nas certyfikacje (m.in. DEKRA) i wyróżnienia. Realizowany na zamówienie kurs Team Building ma ponadto maksymalnie praktyczny charakter, a 90% czasu szkolenia zajmują ćwiczenia i zadania odwołujące się do rzeczywistości zawodowej Kursantów. Przekłada się to na większą skuteczność szkolenia i silniejsze zaangażowanie Uczestników w doskonalenie własnych kompetencji i umiejętności. Warsztat z budowania relacji w zespole możemy poprowadzić dla Państwa w klasycznej i lubianej formule stacjonarnego szkolenia. Możecie Państwo również zdecydować się na łatwy w organizacji kurs online, by zminimalizować koszt szkolenia pracowników i ograniczyć do minimum wyzwania logistyczne. Jako jedyna certyfikowana firma szkoleniowa gwarantujemy Kursantom wsparcie trenerskie również po zakończeniu kursu z Team Building. Mentoring w ramach opieki poszkoleniowej jest bezpłatny i obejmuje okres 30 dni od daty realizacji warsztatu. Szkolenie zamknięte z budowania zespołu podlega przy tym indywidualnej wycenie, a wybierającym ten kurs Klientom jesteśmy w stanie zaoferować atrakcyjne rabaty i zniżki lojalnościowe. Prezentowany warsztat możecie Państwo także dofinansować, korzystając ze wsparcia Krajowego Funduszu Szkoleń lub BUR.

Jakie korzyści zapewniają zamknięte szkolenia z Team Building?

Szkolenie „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” ma na celu integrację zespołu i wzmocnienie więzi między jego członkami. Poprzez ciekawe ćwiczenia i zadania dopasowane do realiów pracy grupy, trenujemy podczas warsztatu umiejętności komunikacyjne, uczymy się odczytywać intencje rozmówcy i trenujemy skuteczność komunikacyjną w różnych sytuacjach. Zamknięty kurs Team Building pozwala Uczestnikom nabyć wiedzę o tym, jak unikać błędów w komunikacji, jak budować wzajemne porozumienie i harmonijnie współdziałać w grupie bez konieczności wyrzekania się własnych potrzeb. Dzięki zaprojektowanym specjalnie na potrzeby warsztatu zadaniom Kursanci będą mogli również lepiej rozpoznać swoją rolę w zespole i skuteczniej wykorzystywać swój potencjał w realizacji założonych celów indywidualnych i grupowych. Szkolenie z budowania relacji w zespole koncentruje się również na treningu skuteczności zespołu, wzmacnianiu jego siły i potencjału poprzez identyfikację dróg do lepszego wykorzystania możliwości i zdolności poszczególnych członków grupy. Ponieważ warsztat skupia się na działaniu i nauce poprzez doświadczanie, Uczestnicy zajęć mogą w realnych sytuacjach wyćwiczyć umiejętności najbardziej im przydatne w pracy w kontekście współdziałania, komunikacji interpersonalnej i wydajności.

Szkolenie „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” pogłębia fachową wiedzę o:

 • procesach komunikacji interpersonalnej;
 • skutecznych Sposobach komunikowania się w grupie;
 • regułach efektywnej współpracy;
 • zasadach podziału zadań w zespole i znaczeniu poszczególnych ról w grupie;
 • metodach zwiększania efektywności własnej i zespołowej.

Kurs poświęcony Team Building pozwala Kursantom zdobyć kluczowe w pracy umiejętności:

 • współdziałania w grupie;
 • interpersonalnych;
 • komunikacyjnych;
 • unikania najczęstszych błędów w komunikowaniu;
 • trafnego odczytywanie intencji swojego rozmówcy;
 • wzmacniania swojego „ja” w kontaktach międzyludzkich;
 • zwiększania wydajność pracy.

Zamknięty warsztat z Team Building rozwija uniwersalne kompetencje związane z:

 • budowaniem relacji interpersonalnych;
 • komunikacją społeczną;
 • efektywnością zawodową;
 • zarządzaniem potencjałem osobistym.

Zamknięte szkolenia z Team Building rekomendujemy wszystkim, którzy chcą zwiększyć swój wkład w efektywność zespołu oraz wytrenować najważniejsze umiejętności interpersonalne odpowiedzialne za synergię i współpracę, a także bezkonfliktowe działanie w ramach grupy. Kurs „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” to warsztat o bardzo wysokiej wartości dla organizacji zainteresowanych wzmacnianiem efektywności pracowników poprzez integrację zespołów i wzmacnianie identyfikacji pracowników z firmą, jej misją, wartościami i celami.

Program Szkolenia

Prowadzone na zamówienie szkolenie „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” dostępne w trybie stacjonarnym organizujemy w siedzibie Human Skills przy ul. Widok, w centrum Warszawy. Warsztat możemy także zorganizować w innym wskazanym przez Klienta miejscu. Kurs został zaplanowany jako jednodniowe szkolenie trwające co najmniej przez 7 godzin zegarowych z przerwami. Ponieważ program kursu każdorazowo jest dostosowywany do potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej, widoczny poniżej plan szkolenia może zostać zmodyfikowany. W swoim standardowym wariancie warsztat obejmuje 4 moduły. Podczas wprowadzenia do zajęć zajmiemy się m.in. diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów oraz identyfikacją celów szkolenia. To pozwoli nam zoptymalizować treści prezentowane w czasie szkolenia, dobrać najskuteczniejsze metody i techniki nauczania oraz zindywidualizować ćwiczenia i przykłady ilustrujące omawiane zagadnienia. Zamknięty kurs „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” kończy się ewaluacją warsztatu oraz sesją rekomendacji i sugestii trenera dla zespołu i jego poszczególnych członków. Każdy Uczestnik prezentowanego szkolenia zyska również możliwość skorzystania z darmowego wsparcia poszkoleniowego ze strony trenera – konsultacje dla osób, które ukończyły kurs Team Building, organizowane są w trybie online i są dostępne przez 30 dni od chwili realizacji warsztatu. Każdy Uczestnik stacjonarnego kursu prowadzonego w naszej siedzibie będzie również mógł nieodpłatnie skorzystać z poczęstunku dostępnego podczas przerwy śniadaniowej, a także zostanie przez nas zaproszony na dwudaniowy lunch do jednej z działających w pobliżu restauracji. Wyposażamy ponadto Kursantów we wszystkie pomoce i narzędzia potrzebne do realizacji szkolenia oraz specjalnie przygotowany na potrzeby warsztatu zestaw materiałów szkoleniowych.

 

Przykładowy program stacjonarnego szkolenia „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building

Warsztat Team Building to jednodniowy intensywny kurs teoretyczno-praktyczny. Szkolenie najczęściej odbywa się w godzinach 9:00-17:00. Istnieje jednak możliwość dostosowania agendy warsztatu do preferencji Klienta zamawiającego szkolenie. W planie zajęć zostały przewidziane przerwy, a ich rozkład zostanie ustalony z grupą w czasie wprowadzenia do zajęć. Kurs poświęcony budowaniu zespołu realizujemy w pełnej zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning. W programie kursu „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” w związku z powyższym dominującą rolę odgrywają zadania praktyczne i ćwiczenia, a także stymulujące do działania techniki i metody nauczania, które zwiększają zaangażowanie w trening i czynią go maksymalnie przydatnym w kontekście pracy w zespole i integracji. Program prezentowanego szkolenia jest każdorazowo optymalizowany i dostosowywany do specyficznych potrzeb grupy – w toku zajęć mogą więc pojawić się inne ćwiczenia i zadania niż zamieszczone w zarysie programowym widocznym poniżej. W czasie podsumowania szkolenia Kursanci będą również mogli we współpracy z trenerem wypracować plan działania w obszarze wzmacniania współpracy zespołowej oraz kanon reguł skutecznej komunikacji w zespole.

Moduł 1.: Wstęp

 • Przywitanie Uczestników.
 • Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów.
 • Ustalenie celów warsztatu.
 • Ustalenie kontraktu na czas trwania szkolenia.
 • Runda rozpoczynająca warsztat.

Moduł 2.: Integracja (ćwiczenia wykorzystujące gry psychologiczne)

 • 5-minutowy odkurzacz – powiedz mi, kim jesteś?
 • Gdyby ta osoba była… (metafory dotyczące członków grupy).
 • „Psychorysunek” – jak duże są moje bariery?
 • Ktoś musi umrzeć, by ktoś mógł żyć – role zespołowe.
 • Blisko – daleko – bezpieczeństwo relacji w grupie.
 • Magiczne zapałki – zaproszenie do budowania głębszych relacji.

Moduł 3.: Zasady i standardy w naszym Teamie

 • Cechy efektywnego zespołu.
 • Zasady obowiązujące w naszej grupie: praca własna zespołu.
 • Wypracowanie nowych standardów komunikacji zespołowej oraz savoir-vivre.
 • Ustalenie kontraktu zespołowego.

Moduł 4.: Podsumowanie kursu

 • Mój prezent dla grupy – wzmacniamy skuteczność grupy.
 • Ostatnie podarunki dla siebie – co chcę dać pozostałym uczestnikom zespołu?
 • Runda końcowa – feedback grupy i podsumowanie trenera.
 • Pożegnanie.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Zamknięte szkolenie online „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” ma charakter warsztatu organizowanego w przestrzeni wirtualnej wykreowanej za pośrednictwem platform internetowych typu Clickmeeting, Zoom itp. Realizacja kursu nie wymaga od Uczestników instalacji żadnego płatnego oprogramowania i specjalnych aplikacji ani wysokich umiejętności technicznych. Wygodna i niewymagająca formuła zdalnego kursu pozwala Uczestnikom integrować się i rozwijać w sposób komfortowy i z dowolnego miejsca. Dla firm zamawiających warsztat zdalny tryb szkolenia oznacza zaś ograniczenie kosztów szkolenia pracowników oraz eliminację trudności organizacyjnych i logistycznych. Warsztat został zaprojektowany jako jednodniowe szkolenie trwające minimum 7 godzin zegarowych z przerwami, w tym jedną dłuższą pauzą na lunch. Ponieważ program zamkniętego szkolenia „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” jest każdorazowo dostosowywany do faktycznych potrzeb szkoleniowych danego zespołu, udostępniony poniżej plan kursu ma charakter orientacyjny i może zostać wzbogacony o dodatkowe zadania, ćwiczenia i zagadnienia. Wszystkim osobom zapisanym na zdalny kurs z budowania relacji w zespole zapewniamy bezpłatnie niezbędne do realizacji szkolenia pomoce oraz pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych. Prezentowany warsztat dopełniliśmy również specjalną usługą nieodpłatnej opieki poszkoleniowej w postaci konsultacji online z trenerem prowadzącym kurs. E-mentoring jest dostępny dla wszystkich Uczestników szkolenia przez miesiąc po dacie realizacji warsztatu. Szkolenie w wersji podstawowej budują 4 moduły. Podczas wprowadzenia do zajęć zaplanowana jest m.in. diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, która umożliwi trenerowi optymalizację treści prezentowanych w czasie szkolenia i ułatwi dobór najskuteczniejszych metod i technik nauczania. Szkolenie kończy ewaluacją warsztatu oraz sesją rekomendacji eksperta dla szkolącego się zespołu.

 

 

Ramowy program zamkniętego szkolenia online „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building

Realizowany na zamówienie kurs budowania relacji w zespole każdorazowo dostosowujemy pod względem programu, treści szkolenia, metod nauczania oraz agendy do potrzeb Klienta zamawiającego usługę, a także specyfiki zespołu uczestniczącego w kursie. Szczegółowy program prezentowanego warsztatu może więc w niektórych przypadkach różnić się od programu udostępnionego poniżej. Kurs „Siła tkwi w grupie – role zespołowe i Team Building” ma charakter warsztatowy i realizuje wytyczne cyklu Kolba oraz założenia modelu Activity Based Learning. Oznacza to, że program szkolenia jest zdominowany przez zadania praktyczne, aktywizujące techniki treningowe oraz metody nauczania zorientowane na działanie i doświadczanie. Warsztat prowadzimy, korzystając jedynie ze sprawdzonych narzędzi, a nad skutecznością treningu czuwają doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy. Szkolenie odbywa się najczęściej w godzinach 9:00 – 17:00. Istnieje jednak możliwość dopasowania agendy szkolenia do potrzeb grupy realizującej dany kurs.

Moduł 1.: Wprowadzenie

 • Powitanie Kursantów.
 • Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć.
 • Identyfikacja celów szkolenia i ich omówienie.
 • Ustalenie kontraktu na czas trwania warsztatu.
 • Runda inicjująca warsztat.

Moduł 2.: Integracja (zadania i ćwiczenia wykorzystujące gry psychologiczne)

 • Powiedz mi, kim jesteś? – 5-minutowy odkurzacz.
 • Gdyby ta osoba była… (metafory dotyczące członków grupy).
 • Jak duże są moje bariery? – „psychorysunek”.
 • Role zespołowe – ktoś musi umrzeć, by ktoś mógł żyć.
 • Bezpieczeństwo relacji w grupie – ćwiczenie: blisko – daleko.
 • Magiczne zapałki – zaproszenie do budowania głębszych relacji w zespole.

Moduł 3.: Zasady i standardy w naszym Zespole

 • Cechy efektywnego zespołu.
 • Reguły obowiązujące w naszym teamie: praca własna zespołu.
 • Wypracowanie nowych standardów komunikacji zespołowej oraz savoir-vivre.
 • Ustalenie kontraktu zespołowego.

Moduł 4.: Podsumowanie szkolenia

 • Mój prezent dla zespołu – wzmacniamy skuteczność grupy.
 • Ostatnie podarunki dla siebie – co chcę zaoferować pozostałym członkom zespołu?
 • Runda końcowa – podsumowanie ze strony trenera i feedback
 • Pożegnanie.

Czas trwania kursu: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

Komunikacja w zespole projektowym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

teambuilding role wg belbina

Teambuilding dla Teamleaderów Role wg Belbina – czego potrzeba do zbudowania efektywnego zespołu? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

otwarta komunikacja w zespole

Otwarta komunikacja w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie, w sposób profesjonalny i uwzględniający specyfikę naszej firmy. W trakcie szkolenia nasi pracownicy zdobyli wiedzę z zakresu współpracy zespołowej, skutecznej komunikacji oraz typów osobowości.
Trener Pani Iwona Firmanty została wysoko oceniona poprzez uczestników zarówno pod kątem merytorycznym jak i sposobu prowdzenia szkolenia.
Z przyjemnością rekomenduję Firmę Human Skills jako wartego polecenia partnera w realizacji projektów rozwojowych.”

Andrzej Wolski, Dyrektor

KONTEKST

„Firma Human Skills wykazała pełen profesjonalizm w zakresie realizowanych uslug. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i doświadczeniu Trenera Pani Iwona Firmanty szkolenia zostały przeprowadzone zgodznie z naszymi potrzebami i oczekiwaniami.
Firmę Human Skills cechuje wysoki poziom jakości wykonywanych usług, zarówno pod względem merytorycznym jak również organizacyjnym.
Z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę Human Skills, jako rzetelnego, profesjonalnego i godnego zaufania partnera biznesowego.”

Radosław Balcewicz

Den Hartogh Polska Sp. z o.o.

„Sympatyczna atmosfera; współpraca; jasne zadania; sympatyczny prowadzący.”

Przydatne treści szkolenia: „Dużo zadań praktycznych; zaangażowanie; praca w grupie; praktyczne podejście oparte na doświadczeniu
trenera.”

„Wszystkie treści były przydatne.”

„Cenne: łatwość przekazywania wiedzy.”

„Szkolenie warte poświęconemu czasowi. Dużo przydatnych informacji.”

„Pomocne: dopytywanie osób siedzących w tylnym rzędzie. Różnorodność grupy i jej akceptacja.”

„Przydatna wiedza na temat ról, które pełnimy w zespole.”

„Pomocne: różnorodność osób i sposób pracy z nimi. Szanowanie przestrzeni innych.”

„Profesjonalne przygotowanie trenerów. Przyjazny sposób prowadzenia”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu asertywności firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: PSA Finance Sp. z o.o., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Scanfil Poland Sp. z o.o., Bank Millennium SA, Netto Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas