szkolenie dla kobiet silna w życiu zawodowym

Kobieca asertywność, czyli dlaczego to co działa u mężczyzn, nie zadziała w komunikacji kobiety?

Kobiety po drugiej wojnie światowej uzyskały szeroki dostęp nie tylko do zawodów do tej pory zastrzeżonych dla mężczyzn, ale przede wszystkim do pełnych praw zawodowych, wyborczych i obywatelskich, a w ostatnich trzech dekadach skutecznie anektują kolejne obszary hobbystycznej i zawodowej działalności do tej pory łączonej raczej z „męskim światem”. Niektóre z tych „aneksji” nie wzbudzają większych emocji, inne natomiast stają się wyznacznikiem głębokich zmian społeczno-obyczajowych i jako takie stają się zarzewiem potencjalnego konfliktu międzypłciowego. Jednocześnie kobiety wciąż pracują zdecydowanie więcej, niż mężczyźni (zarówno w płatnej pracy, jak i pracy domowej), są gorzej opłacane, a to, co jest uznawane za naturalne dla mężczyzny („Boys will be boys”), jest postrzegane jako niewłaściwe dla kobiety. Walka o awans, podejmowanie starań o pełną partycypację w życiu firmy i jej decyzjach, czy negocjacje finansowe wciąż pozostają raczej męską domeną… Zgodnie z badaniami kobiety rzadziej i mniej efektywnie starają się o wyższą pensję i dodatki, są także mniej skuteczne w asertywnej komunikacji, dzięki czemu częściej dostają dodatkowe zadania, a swoją pracę nierzadko przynoszą do domu. Wpędza je to w błędne koło – ponieważ starają się wykazać jako osoby profesjonalne, którym łączenie życia zawodowego i prywatnego przychodzi bez trudu (mimo większego obciążenia pracami domowymi), a jednocześnie są zestresowane i przemęczone pracą na więcej, niż jeden etat, nieświadomie potwierdzają opinie o nieumiejętności łączenia obu ról, ponieważ popełniają podobną ilość błędów w miejscu pracy (mimo większego obciążenia). Dodatkowo swoje potrzeby komunikują odmiennie, niż mężczyźni i ich głos bywa bagatelizowany przez w większości męski zarząd firm i korporacji. Tymczasem kobiety są dla pracodawcy cennym nabytkiem, bez którego straci on zaangażowanie, pasję, umiejętności zawodowe i społeczne, które kobiety wnoszą do miejsca pracy.

Aby nie wpaść w pułapkę pracy ponad siły, przy niższym wynagrodzeniu i mniejszym poziomie motywowania i docenienia warto zatem zainwestować w swoją asertywność. Jednocześnie warto przypomnieć badania prof. Dolińskiego, który stwierdził, że asertywność i odwaga komunikacyjna u mężczyzn i kobiet jest postrzegana zupełnie inaczej i kopiowanie męskich rozwiązań w żeńskim świecie jest najkrótszą drogą do porażki komunikacyjnej i wizerunkowej. Warto stworzyć własną przestrzeń komunikacyjną, w której asertywność i odpowiedzialność będzie skrojona na naszą własną, efektywną i kobiecą miarę.

Odpowiedzią na te nowe wyzwania i zróżnicowanie jest szkolenie „Kobieca asertywność, czyli dlaczego to co działa u mężczyzn, nie zadziała w komunikacji kobiety?”, które skupia się nie tylko na uświadomieniu faktów i mitów na temat płci i jej roli w komunikacji, ale także na pokazaniu uczestniczkom potencjału asertywnej komunikacji – jej zalet, opłacalności i w końcu – mechanizmów i technik, dzięki którym uczestniczki nauczą się szanować własne granice i stawiać je asertywnie i z poszanowaniem własnych i cudzych emocji.

Kobieca asertywność, czyli dlaczego to co działa u mężczyzn, nie zadziała w komunikacji kobiety?

szkolenie dla kobiet silna w życiu zawodowym

Kobiety po drugiej wojnie światowej uzyskały szeroki dostęp nie tylko do zawodów do tej pory zastrzeżonych dla mężczyzn, ale przede wszystkim do pełnych praw zawodowych, wyborczych i obywatelskich, a w ostatnich trzech dekadach skutecznie anektują kolejne obszary hobbystycznej i zawodowej działalności do tej pory łączonej raczej z „męskim światem”. Niektóre z tych „aneksji” nie wzbudzają większych emocji, inne natomiast stają się wyznacznikiem głębokich zmian społeczno-obyczajowych i jako takie stają się zarzewiem potencjalnego konfliktu międzypłciowego. Jednocześnie kobiety wciąż pracują zdecydowanie więcej, niż mężczyźni (zarówno w płatnej pracy, jak i pracy domowej), są gorzej opłacane, a to, co jest uznawane za naturalne dla mężczyzny („Boys will be boys”), jest postrzegane jako niewłaściwe dla kobiety. Walka o awans, podejmowanie starań o pełną partycypację w życiu firmy i jej decyzjach, czy negocjacje finansowe wciąż pozostają raczej męską domeną… Zgodnie z badaniami kobiety rzadziej i mniej efektywnie starają się o wyższą pensję i dodatki, są także mniej skuteczne w asertywnej komunikacji, dzięki czemu częściej dostają dodatkowe zadania, a swoją pracę nierzadko przynoszą do domu. Wpędza je to w błędne koło – ponieważ starają się wykazać jako osoby profesjonalne, którym łączenie życia zawodowego i prywatnego przychodzi bez trudu (mimo większego obciążenia pracami domowymi), a jednocześnie są zestresowane i przemęczone pracą na więcej, niż jeden etat, nieświadomie potwierdzają opinie o nieumiejętności łączenia obu ról, ponieważ popełniają podobną ilość błędów w miejscu pracy (mimo większego obciążenia). Dodatkowo swoje potrzeby komunikują odmiennie, niż mężczyźni i ich głos bywa bagatelizowany przez w większości męski zarząd firm i korporacji. Tymczasem kobiety są dla pracodawcy cennym nabytkiem, bez którego straci on zaangażowanie, pasję, umiejętności zawodowe i społeczne, które kobiety wnoszą do miejsca pracy.

Aby nie wpaść w pułapkę pracy ponad siły, przy niższym wynagrodzeniu i mniejszym poziomie motywowania i docenienia warto zatem zainwestować w swoją asertywność. Jednocześnie warto przypomnieć badania prof. Dolińskiego, który stwierdził, że asertywność i odwaga komunikacyjna u mężczyzn i kobiet jest postrzegana zupełnie inaczej i kopiowanie męskich rozwiązań w żeńskim świecie jest najkrótszą drogą do porażki komunikacyjnej i wizerunkowej. Warto stworzyć własną przestrzeń komunikacyjną, w której asertywność i odpowiedzialność będzie skrojona na naszą własną, efektywną i kobiecą miarę.

Odpowiedzią na te nowe wyzwania i zróżnicowanie jest szkolenie „Kobieca asertywność, czyli dlaczego to co działa u mężczyzn, nie zadziała w komunikacji kobiety?”, które skupia się nie tylko na uświadomieniu faktów i mitów na temat płci i jej roli w komunikacji, ale także na pokazaniu uczestniczkom potencjału asertywnej komunikacji – jej zalet, opłacalności i w końcu – mechanizmów i technik, dzięki którym uczestniczki nauczą się szanować własne granice i stawiać je asertywnie i z poszanowaniem własnych i cudzych emocji.

Cele i Korzyści

UCZESTNICZKI NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Zróżnicowaniu kobiet i mężczyzn z wydajności, efektywności i podatności na zaburzenia work-life balance.
 • Komunikacji zawodowej obu płci.
 • Trudnościach, z jakimi spotykają się kobiety w miejscu pracy (stereotypy, uprzedzenia, impostor syndrome, efekt Matyldy, efekt szuflady, lepkiej podłogi, szklanego sufitu, królowej pszczół, normy i problematyczne deadliny).
 • Blokadach, które ograniczają kobiety w miejscu pracy w wykorzystaniu swojego potencjału.
 • Asertywnej komunikacji.
 • Zasadach jasnej, nieobrażającej i asertywnej komunikacji z przełożonymi (także kobietami).
 • Jak nie zabierać pracy do domu?
 • Work&life balance i powiązaniu zasad WLB z asertywnością w komunikacji.
 • Zasadach rządzących asertywnymi negocjacjami.
 • Tym jak mówić, żeby nas słuchano?
 • Jak słuchać, by zdobyć przewagę komunikacyjną?
 • Jak zadbać o siebie dzięki asertywności?

W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO SZKOLENIA, UCZESTNICZKI BĘDĄ MOGŁY:

 • Zwiększyć efektywność komunikacji i współpracy.
 • Podnieść poziom swojej asertywności i pewności siebie.
 • Tom w pracy wynikającym z braku asertywności.
 • Poprawić swój work&life balance.
 • Budować własną asertywność, efektywność, otwartość i kreatywność w miejscu pracy.

UCZESTNICZKI SZKOLENIA PODNIOSĄ KOMPETENCJE W ZAKRESIE:

 • kompetencji miękkich (ogólnych),
 • kompetencji komunikacyjnych.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA: Kobieca asertywność,  czyli dlaczego to co działa u mężczyzn, nie zadziała w komunikacji kobiety?

Sukces Kobiety Biznesu

MODUŁ I.  KOBIECA ASERTYWNOŚĆ – KOBIETA-PRACOWNIK.

 • Kobiety i mężczyźni – czy my się naprawdę różnimy w pracy?
  • Efektywność i wydajność.
  • Stres, depresja i wypalenie zawodowe.
  • Skłonność do podejmowania ryzyka.
 • Nasze trudności w miejscu pracy.
  • Efekt Matyldy, efekt szuflady, lepkiej podłogi, szklanego sufitu, normy i problematyczne deadliny.
 • Męski i żeński styl pracy.
 • Buduję własną moc – co mi jest potrzebne?

MODUŁ II. KOBIECA ASERTYWNOŚĆ-  MÓJ POTENCJAŁ ROZWOJU W KOMUNIKACJI.

 • Czy muszę naśladować kogokolwiek?
  • Style komunikacji.
  • Style komunikacji w zarządzaniu kontaktem i informacją.
 • Wypracowanie własnego modelu komunikacji i zarządzania.
  • Warsztat: diagnoza stylu komunikacji.
  • Warsztat: diagnoza stylu radzenia sobie z konfliktem.
  • Który typ komunikacji jest dla mnie odpowiedni?
  • Jak informować?
  • Jak słuchać?
  • Jak podawać informacje, żeby jest zapamiętano?
  • Jak mówić, żeby nas słuchano?
  • Warsztat: Efektywność w komunikacji.

MODUŁ III.  KOBIECA ASERTYWNOŚĆ – BUDOWANIE OTWARTEJ I ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI.

 • Pewność siebie i asertywność.
 • Budujemy własny wizerunek.
  • Autoprezencja i autopromocja.
  • Autoprezencja w obsłudze współpracowników i kontakcie osobistym.
  • Autoprezencja online (maile, komunikatory, platformy coworkingowe).
  • Autoprezencja w sieci (LinkedIn i in.)
 • Otwartość na zmiany i nowe doświadczenia.
 • Kreatywność – jak ją zbudować.
  • Warunki zaistnienia kreatywności.
  • Środowisko otwarte na kreatywność.
  • Warsztat: Budowanie wewnętrznej otwartości na kreatywność.

PODSUMOWANIE i osobisty plan zmiany.

PROGRAM SZKOLENIA: Kobieca asertywność,  czyli dlaczego to co działa u mężczyzn, nie zadziała w komunikacji kobiety?

Sukces Kobiety Biznesu

MODUŁ I.  KOBIECA ASERTYWNOŚĆ – KOBIETA-PRACOWNIK.

 • Kobiety i mężczyźni – czy my się naprawdę różnimy w pracy?
  • Efektywność i wydajność.
  • Stres, depresja i wypalenie zawodowe.
  • Skłonność do podejmowania ryzyka.
 • Nasze trudności w miejscu pracy.
  • Efekt Matyldy, efekt szuflady, lepkiej podłogi, szklanego sufitu, normy i problematyczne deadliny.
 • Męski i żeński styl pracy.
 • Buduję własną moc – co mi jest potrzebne?

MODUŁ II. KOBIECA ASERTYWNOŚĆ-  MÓJ POTENCJAŁ ROZWOJU W KOMUNIKACJI.

 • Czy muszę naśladować kogokolwiek?
  • Style komunikacji.
  • Style komunikacji w zarządzaniu kontaktem i informacją.
 • Wypracowanie własnego modelu komunikacji i zarządzania.
  • Warsztat: diagnoza stylu komunikacji.
  • Warsztat: diagnoza stylu radzenia sobie z konfliktem.
  • Który typ komunikacji jest dla mnie odpowiedni?
  • Jak informować?
  • Jak słuchać?
  • Jak podawać informacje, żeby jest zapamiętano?
  • Jak mówić, żeby nas słuchano?
  • Warsztat: Efektywność w komunikacji.

MODUŁ III.  KOBIECA ASERTYWNOŚĆ – BUDOWANIE OTWARTEJ I ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI.

 • Pewność siebie i asertywność.
 • Budujemy własny wizerunek.
  • Autoprezencja i autopromocja.
  • Autoprezencja w obsłudze współpracowników i kontakcie osobistym.
  • Autoprezencja online (maile, komunikatory, platformy coworkingowe).
  • Autoprezencja w sieci (LinkedIn i in.)
 • Otwartość na zmiany i nowe doświadczenia.
 • Kreatywność – jak ją zbudować.
  • Warunki zaistnienia kreatywności.
  • Środowisko otwarte na kreatywność.
  • Warsztat: Budowanie wewnętrznej otwartości na kreatywność.

PODSUMOWANIE i osobisty plan zmiany.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Bardzo przydatne informacje i ćwiczenia; metody komunikacji, feedback.”

„Całość była bardzo ciekawa i spójna.”

Przydatne treści szkolenia „Feedback: jak asertywnie odpowiadać?; Ćwiczenia na głos i kręgosłup’; Różnice między kobietami a mężczyznami – fakty psychologiczne”

Klienci

Ten temat szkoleniowy mieliśmy niedawno przyjemność realizować dla firmy: Silverback Polska Sp. Z O.o.

Szkolenia dla kobiet prowadzimy w w ramach projektu Sukces Kobiety Biznesu

W ramach tego projektu prowadziliśmy szkolenia dla kobiet dla takich firm jak: Budimex; British American Tobacco Polska Sp. z o.o.; Nest Bank S.A.; EDF Polska S.A.; Open Finance S.A.; Procter&Gamble; JTI Poland Sp. z o.o.; BNP Paribas Bank Polska S.A.; BorgWarner Poland Sp. z o.o.; Robert Bosch Sp. z o.o.; PGNiG; Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; Primavera Jastrzębia Zdrój; MAN Trucks Sp. z o.o.; PKO BP S.A.; Otis Sp. z o.o.; UTC Manufacturing Polska Sp. z o.o.; Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o.; Carierr Polska Sp. z o.o.; Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; NBS Communications Sp. z o.o.; Volkswagen Poznań; Atem Polska Sp. z o.o.; Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny; T.U. Euler Hermes S.A.; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Silverback Polska Sp. z o.o.; Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie „Cardif Polska” Spółka Akcyjna”

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas