SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI

Jak zaplanować profesjonalną rekrutację i zatrudnić odpowiednich pracowników?

Wprowadzenie

Szkolenie obejmuje obszar oceny kompetencji i potencjału kandydatów oraz metody przeprowadzania rekrutacji. Bezskuteczne poszukiwanie danego pracownika może zająć ponad trzy miesiące. W przypadku dobrego zdefiniowania projektu rekrutacyjnego ten czas może się skrócić do dwóch tygodni. Z kolei średni koszt rekrutacji to prawie 3000 zł. W przypadku firm produkcyjnych wzrasta nawet do 4300 zł. Wydatki związane z pozyskaniem nowego pracownika w roku 2016 wzrosły o 40 proc. Proces ten pochłania o 43 proc. więcej czasu niż przed czterema laty – wynika z raportu PwC „Saratoga Human Capital Benchmarking 2015″.

Umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwolą zapobiec złemu przygotowaniu projektu rekrutacyjnego, a tym samym zoptymalizować pracę i zminimalizować koszty związane z procesem rekrutacji.

Korzyści ze szkolenia

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • prawidłowym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych,
 • różnorodnych metodach i technikach skutecznej rekrutacji,
 • eliminacji błędów selekcyjnych,
 • założeniach programów adaptacji nowych osób w firmie.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • efektywnej rekrutacji i selekcji kandydatów,
 • trafnego przeprowadzania kompleksowych projektów rekrutacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi,
 • kreowania lepszego wizerunku firmy na rynku,
 • oszczędności czasu i kosztów dzięki prawidłowemu przygotowaniu procesu rekrutacyjnego,
 • prowadzenia rozmów z kandydatami.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • tworzeniem potencjału kadrowego,
 • motywacją i efektywnością zawodową,
 • kreowaniem wizerunku firmy.

Program szkolenia 

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

MODUŁ I. PROJEKT REKRUTACYJNY.

 • Rekrutacja od „A” do „Z” – omówienie projektu rekrutacyjnego na przykładzie. Prezentacja przykładów.
 • Polityka rekrutacyjna w firmie – korzyści ze standaryzacji rekrutacji. Omówienie.
 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna. Omówienie zalet i wad.
 • Potrzeby pracodawcy vs kandydata – aktualna sytuacja na rynku pracy. Omówienie.
 • Emisja ogłoszenia rekrutacyjnego – ocena rynku pracy, weryfikacja ofert pośredników /portale.
 • Aspekty prawne i etyczne w prowadzeniu rekrutacji. Błędy rekrutera – jakich unikać?
 • Koszty rekrutacji.
 • Analiza SWOT procesu rekrutacji w firmie uczestnika. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • METODY REKRUTACJI – definicje kompetencji.
 • Misja, wizja, wartości firmy a proces rekrutacji – budowanie wizerunku firmy podczas rekrutacji. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • Definicje kompetencji. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • Metoda STAR/PAR. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.
 • Zasady obiektywnej analizy kompetencji kandydatów.

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE PROFILU KANDYDATA.

 • Definiowanie kompetencji głównych i pobocznych, wskazanie wskaźników do kompetencji oraz skali ocen. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.
 • Wywiad CBI – wywiad oparty na kompetencjach.
 • Formułowanie pytań zgodnie z definicjami kompetencji i przygotowanie scenariusza pytań.
 • Profil wymagań a składniki opisu stanowiska pracy. Prezentacja przykładów.
 • Tworzenie profilu oczekiwań wobec kandydata. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • Typ osobowości kandydata a rekomendowane stanowisko pracy. Omówienie.
 • Zasady używania testów psychologicznych/osobowościowych podczas rekrutacji. Omówienie dostępnych narzędzi.

16:15 – 16:30 Podsumowanie I dnia szkolenia.

Dzień II

Rozpoczęcie drugiego dnia szkolenia.

MODUŁ I. KLUCZOWE KWESTIE METOD REKRUTACJI.

 • Zasady selekcji aplikacji – CV, list motywacyjny. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.
 • Efekt pierwszego wrażenia a efekt świeżości– mowa ciała, ton głosu i wyrazów.
 • Zasady weryfikacji referencji oraz profilów społecznościowych.
 • Dziwne zachowania ze strony kandydata – jak reagować? Omówienie.

MODUŁ II. WYWIAD REKRUTACYJNY.

 • Zasady zadawania pytań – lejek pytań. Omówienie.
 • Telefoniczny wywiad selekcyjny – przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie. Omówienie. Mini scenka.
 • Nowoczesne techniki rekrutacji.
 • Przegląd aktualnych trendów.
 • Zaawansowane techniki rekrutacji.
 • Metody testowe w rekrutacji. Omówienie.
 • Zadania mini Assesment Centre – toolbox zadaniowy (techniki symulacyjne – próbka pracy, metoda in – basket, symulacja o niskiej wierności, dyskusje bez lidera, prezentacje, gry decyzyjne).

MODUŁ III. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU REKRUTACJI.

 • Zaplanowanie scenariusza rekrutacji uczestnika szkolenia. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • Zasady budowania zadań rekrutacyjnych, w oparciu o trudne sytuacje na danym stanowisku. Omówienie.
 • Przygotowanie zaawansowanego zadania rekrutacyjnego. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.

MODUŁ IV. ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI.

 • Wybór odpowiedniego kandydata zgodnie z profilem stanowiska i oczekiwaniami. Kwestionariusz wyboru. Omówienie.
 • Podziękowanie za udział w procesie rekrutacji niewybranym kandydatom – zasady.
 • Program Orientation/ On Boarding – planowanie i wprowadzenie do pracy nowego pracownika.

Podsumowanie szkolenia i wypracowanie osobistej check – listy.

Czas trwania: 2 dni

TRENERZYRegina May

HR Business Partner, trener, doradca zawodowy, Ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
Profil TreneraZainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI