style myślenia FRIS

Style myślenia FRIS®

FRIS® Style Myślenia to system rozwojowy oparty na narzędziu psychometrycznym o wysokim wskaźniku rzetelności (ponad 8 w skali Alfa Cronbacha). Na podstawie badania online diagnozuje jeden z czterech stylów myślenia badanego, oraz jeden z czternastu stylów działania (które są sumą naturalnego i nabytego stylu myślenia). Pozwala zrozumieć mechanizm ludzkich reakcji w nowych sytuacjach (gdy doświadczenie nie podpowiada gotowych rozwiązań) i lepiej wykorzystać swój naturalny potencjał. Efektem badania i szkolenia jest wzrost samoświadomości, zrozumienie różnic w myśleniu i działaniu ludzi oraz nabycie podstawowych umiejętności w dostosowywaniu komunikacji z osobami o innej perspektywie poznawczej.

Model FRIS oparty jest na teoriach z obszaru psychologii poznawczej (m.in. Roberta Sternberga).

Przed szkoleniem z zakresu stylów myślenia FRIS każdy uczestnik wypełnia badanie online i pracuje na własnym raporcie.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Stylach myślenia
 • Stylach działania.
 • Swoim własnym stylu myślenia i stylu działania.
 • Stylach komunikacji dostosowanej do preferencji poznawczych.
 • Postrzeganiu ich zachowania przez innych.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozpoznawania stylu myślenia innych osób z otoczenia.
 • Identyfikowania swoich mocnych stron.
 • Nadawania adekwatnych ról członkom zespołów.
 • Efektywnej komunikacji z ludźmi o odmiennych stylach myślenia.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Samoświadomością , samoakceptacją, zrozumieniem swoich „supermocy” i „długich ogonów”.
 • Komunikacją z osobą myślącą w innym stylu.
 • Własnym potencjałem i możliwościami jego efektywnego wykorzystania.
 • Naturalnymi obszarami rozwoju zawodowego i osobistego.

10 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby oraz oczekiwania szkoleniowe i dopasujemy do nich propozycję programu szkolenia.

2. Finalna propozycja programu szkolenia zostanie stworzona na bazie naszej ścisłej współpracy.

3. Przebieg projektu zostanie możliwie elastycznie dostosowany do realiów i możliwości Twojej organizacji.

4. Do przeprowadzenia Twojego projektu zarekomendujemy odpowiedniego Trenera, bazując na jego doświadczeniu zawodowym, praktyce tematyki szkolenia, wykształceniu i stylu trenerskim.

5. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

6. Na każdym etapie projektu, masz możliwość konsultacji z trenerem.

7. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

8. Szkolenie zostanie przeprowadzone w wysoce interaktywnej formie warsztatowej.

9. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

10. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Program Szkolenia

Style myślenia FRIS®

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia z zakresu Stylów Myślenia FRIS® (perspektyw poznawczych) oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Style Myślenia, a Style Działania. Co nas łączy, co nas różni.

 • Perspektywy poznawcze – jak i dlaczego się różnie odbieramy i interpretujemy rzeczywistość.
 • Wprowadzenie do stylów myślenia – czym są, czym nie są. Zadanie zespołowe i dyskusja.
 • Wprowadzenie do modelu FRIS®. Omówienie 4 stylów myślenia. Zadanie indywidualne i omówienie na forum.
 • „Supermoce” i „długie ogony” 4 stylów myślenia. Zadanie w parach, prezentacja na forum i omówienie.
 • Co nas inspiruje, co nas frustruje. Omówienie sytuacji charakterystycznych dla poszczególnych Stylów, w których osiągają stan flow, wychodzą poza strefę komfortu, odczuwają stres i jak jemu przeciwdziałać.
 • Jak porozumieć się z osobami myślącymi inaczej? Komunikacja pomiędzy różnymi Stylami Myślenia. Omówienie i dyskusja.

Moduł II. Strategie poznawcze. Jak informacja wpływa na reakcję.

 • Jak myślimy, a jak działamy. Omówienie 14-u stylów działania – jak odebrana informacja kształtuje reakcję.
 • Style myślenia w praktyce – jakie strategie są w zasięgu poszczególnych stylów myślenia.
 • 6 skal analizy indywidualnej – jak ustalam cele, jak interpretuję informacje, jak podejmuję decyzje, jak angażuję w swoje działania innych, jak wyrażam swoje stanowisko, jak reaguję w obliczu problemów.

Moduł III. Style Potencjał osobistego stylu myślenia.  Jak go zidentyfikować i efektywnie wykorzystać.

 • QUIZ – identyfikacja Style Myślenia na przykładach. Omówienie charakterystycznych zachowań.
 • Case study – jak wykorzystać Style Myślenia FRIS® w życiu zawodowym i w biznesie. Omówienie na przykładach indywidualnych i zespołowych.
 • Moje miejsce w procesie. Omówienie przyjaznych i nieprzyjaznych dla poszczególnych stylów obszarów na mapie procesu FRIS® na etapach 1) inicjowania, 2) przygotowania i 3) działania.
 • Superbohaterowie FRIS® i Supermoce. Doświadczenie symbolicznej parafrazy Stylów Myślenia w kontekście własnej gotowości na nierealistyczne doświadczenia. Ćwiczenie z wykorzystaniem nowatorskiego narzędzia rozwojowego „Style myślenia Superbohatera”™ https://fris.pl/super

Moduł IV. Ćwiczenie podsumowujące i feedback.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Czas trwania: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowanie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

Szkolenie - Style myślenia FRIS®

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Podobne szkolenia

Zyskaj atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów i wybierz najlepsze rozwiązanie.

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas