TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zapewnij bezpieczeństwo poufnych informacji Twojej firmy

 

Wprowadzenie

Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa pojawia się w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w Dyrektywie UE. Najogólniej mówiąc, są to istotne dla firmy informacje – zarówno utrwalone na nośniku danych, jak i zapamiętane. Należy do nich wiedza na temat stosowanych rozwiązań technologicznych, systemów zarządzania oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą. Ich ujawnienie traktowane jest jako działanie na szkodę firmy, za co grożą poważne konsekwencje finansowe bądź prawne. Podpisując umowę o pracę, często nie analizujemy, czego dokładnie dotyczą poszczególne zapisy i zobowiązania. Warto dokładnie zapoznać się z zagadnieniem poufności informacji, by uniknąć sankcji przewidzianych nie tylko w umowie, ale i ustawie. Zdarzają się bowiem przypadki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa wynikające z niewiedzy, a nie celowego działania na korzyść konkurencji. Szkolenie kierowane głównie do osób zarządzających przedsiębiorstwami ma na celu rozwianie wątpliwości, przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych, a także przekazanie praktycznych wskazówek, jak zwiększyć bezpieczeństwo poufnych informacji.

 

TERMINY SZKOLEŃ

15 Października
Cena Promocyjna 690 zł netto
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 890 zł netto
10 Grudnia
Cena Promocyjna 690 zł netto
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 890 zł netto
 
 

 
 
 
 

 

Program szkolenia 

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa o:

 • Sposobach na zapobieganie ujawnianiu tajemnic przedsiębiorstwa.
 • Aspektach prawnych, m.in. działaniach, które może podjąć przedsiębiorca, gdy dojdzie do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Rozwiązaniach dotyczących zarządzania poufnymi informacjami.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa:

 • Zapobiegania naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez odpowiednie zabezpieczanie informacji poufnych.
 • Naprawienia szkody wynikającej z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Uczestnicy pogłębią kompetencje  z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa związane z:

 • Rozwiązywaniem problemów związanych z ochroną tajemnic przedsiębiorstwa.
 • Zarządzaniem poufnymi informacjami.

Adresaci szkolenia  z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa:

 • Menedżerowie.
 • Członkowie zarządu.
 • Właściciele firm.
 • Pracownicy jednostek samorządowych.
 • Pracownicy administracji publicznej.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

Program szkolenia:

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

10:00 –  13:00 Moduły I – IV

Moduł I. Tajemnica przedsiębiorstwa. Obowiązujące przepisy prawa. Zasady uczciwej konkurencji.

Moduł II. Tajemnica przedsiębiorstwa. Prawa przedsiębiorcy w ochronie informacji.

Moduł III. Tajemnica przedsiębiorstwa. Tajemnice prawnie chronione.

 • Tajemnica przedsiębiorstwa.
 • Dane osobowe.
 • Tajemnica służbowa.

Moduł IV. Tajemnica przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 16:10 Moduły V – VII 

Moduł V. Tajemnica przedsiębiorstwa. „Lojalność” pracownika wobec pracodawcy.

 • Zapisy w umowach o pracę.
 • Odpowiedzialność pracownika.

Moduł VI. Tajemnica przedsiębiorstwa.Odpowiedzialność prawna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Moduł VII. Tajemnica przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa a prawo  zamówień publicznych.

 • Co i kiedy można wyłączyć z jawności ofert?

16:10 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

Cena szkolenia i dofinansowanie

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

TRENERZY

 

 
 

 

KLIENCI

Powyższe szkolenie z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z firm i instytucji takich jak m.in. Volkswagen Poznań Sp.z.o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, TAMEH POLSKA sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miejska Energetyka Cieplna Spółka z .o.o. w Koszalinie, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Giełda Papierów Wartościowych S.A.Powyższe szkolenie z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z firm i instytucji takich jak m.in. Volkswagen Poznań Sp.z.o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, TAMEH POLSKA sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miejska Energetyka Cieplna Spółka z .o.o. w Koszalinie, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

OPINIE

“Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie wiedza trenera. Wszystkie informacje były dla mnie bardzo przydatne. Zagadnienia prawne zostały przedstawiona w sposób zrozumiały. Profesjonalizm Pana Marcina zasługuje na najwyższe uznanie. Podobała mi się atmosfera na szkoleniu – było sympatycznie, wesoło i bardzo profesjonalnie. Praktyczne omówienie dokumentacji związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Przykładowa polityka tajemnicy.”

 

TERMINY SZKOLEŃ

15 Października
Cena Promocyjna 690 zł netto
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 890 zł netto
10 Grudnia
Cena Promocyjna 690 zł netto
Promocja obowiązuje do 2020-09-30
 • Standardowa Cena: 890 zł netto
 
 
 
 
 
 

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA