pexels-photo-959816

Tajemnica przedsiębiorstwa – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Tajemnica przedsiębiorstwa” kierowane jest głównie do osób zarządzających przedsiębiorstwami i ma na celu rozwianie wątpliwości związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa i sposobami jej ochrony, przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych, a także przekazanie praktycznych wskazówek, jak zwiększyć bezpieczeństwo poufnych informacji.

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa? Dlaczego pewne dane i informacje należy chronić? Jakie możliwości i ograniczenia wprowadza tajemnica przedsiębiorstwa? Kurs przygotowany przez współpracujących z nami ekspertów prawa pozwoli Państwu wniknąć w problematykę tajemnicy przedsiębiorstwa, zrozumieć sens jej istnienia oraz rozpoznać możliwości, jakie prawo stwarza firmom dla lepszego zabezpieczenia niejawnych danych. Warsztat poświęcony tajemnicy przedsiębiorstwa prezentuje również i wyjaśnia najważniejsze aspekty prawne związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym m.in. przekazuje wiedzę o działaniach, jakie można podjąć w sytuacji naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, sposobach zapobiegania wyciekowi informacji czy dostępnych sposobach rozwiązywania problemów związanych z ochroną tajemnic przedsiębiorstwa.

Kurs „Tajemnica przedsiębiorstwa” to szkolenie projektowane na zamówienie. Każdy warsztat poświęcony ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa jest dzięki temu precyzyjnie dostosowany do potrzeb danej grupy Kursantów i pozwala im zdobywać wiedzę i umiejętności najbardziej przydatne w ich realiach zawodowych. Analizujemy przypadki powiązane ze specyfiką przedsiębiorstwa reprezentowanego przez Uczestników kursu, omawiamy przepisy na przykładach zaczerpniętych z doświadczeń Kursantów i bierzemy pod uwagę konkretne problemy, z jakimi zmagają się oni w swojej pracy. Zamknięte szkolenia „Tajemnica przedsiębiorstwa” to kursy praktyczne – wykładom teorii zawsze towarzyszą zadania, które pozwalają spożytkować zdobytą wiedzę i podjąć odpowiednie kroki, np. w sytuacji ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub wystąpienia takiego zagrożenia.

Realizowane na zamówienie kursy „Tajemnica przedsiębiorstwa” odbywają się w formacie zamkniętym jako kursy stacjonarne lub wygodne w organizacji szkolenia online. Zapraszamy do kontaktu – wspólnie zdecydujemy, który wariant prezentowanego szkolenia będzie dla Państwa najlepszy.

Zainteresowane osoby zachęcamy również do działu w szkoleniu otwartym: Tajemnica przedsiębiorstwa. Zapewnij bezpieczeństwo poufnych informacji Twojej firmy

Tajemnica przedsiębiorstwa – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Tajemnica przedsiębiorstwa” kierowane jest głównie do osób zarządzających przedsiębiorstwami i ma na celu rozwianie wątpliwości związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa i sposobami jej ochrony, przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych, a także przekazanie praktycznych wskazówek, jak zwiększyć bezpieczeństwo poufnych informacji.

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa? Dlaczego pewne dane i informacje należy chronić? Jakie możliwości i ograniczenia wprowadza tajemnica przedsiębiorstwa? Kurs przygotowany przez współpracujących z nami ekspertów prawa pozwoli Państwu wniknąć w problematykę tajemnicy przedsiębiorstwa, zrozumieć sens jej istnienia oraz rozpoznać możliwości, jakie prawo stwarza firmom dla lepszego zabezpieczenia niejawnych danych. Warsztat poświęcony tajemnicy przedsiębiorstwa prezentuje również i wyjaśnia najważniejsze aspekty prawne związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym m.in. przekazuje wiedzę o działaniach, jakie można podjąć w sytuacji naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, sposobach zapobiegania wyciekowi informacji czy dostępnych sposobach rozwiązywania problemów związanych z ochroną tajemnic przedsiębiorstwa.

Kurs „Tajemnica przedsiębiorstwa” to szkolenie projektowane na zamówienie. Każdy warsztat poświęcony ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa jest dzięki temu precyzyjnie dostosowany do potrzeb danej grupy Kursantów i pozwala im zdobywać wiedzę i umiejętności najbardziej przydatne w ich realiach zawodowych. Analizujemy przypadki powiązane ze specyfiką przedsiębiorstwa reprezentowanego przez Uczestników kursu, omawiamy przepisy na przykładach zaczerpniętych z doświadczeń Kursantów i bierzemy pod uwagę konkretne problemy, z jakimi zmagają się oni w swojej pracy. Zamknięte szkolenia „Tajemnica przedsiębiorstwa” to kursy praktyczne – wykładom teorii zawsze towarzyszą zadania, które pozwalają spożytkować zdobytą wiedzę i podjąć odpowiednie kroki, np. w sytuacji ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub wystąpienia takiego zagrożenia.

Realizowane na zamówienie kursy „Tajemnica przedsiębiorstwa” odbywają się w formacie zamkniętym jako kursy stacjonarne lub wygodne w organizacji szkolenia online. Zapraszamy do kontaktu – wspólnie zdecydujemy, który wariant prezentowanego szkolenia będzie dla Państwa najlepszy.

Zainteresowane osoby zachęcamy również do działu w szkoleniu otwartym: Tajemnica przedsiębiorstwa. Zapewnij bezpieczeństwo poufnych informacji Twojej firmy

Cele i Korzyści

Opracowane przez współpracujących z nami specjalistów szkolenia poświęcone tajemnicy przedsiębiorstwa umożliwiają zdobycie konkretnej, sprawdzonej i aktualnej wiedzy niezbędnej do zrozumienia zapisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także podejmującej tę problematykę Dyrektywy UE. Aktualność treści prezentowanych podczas kursu oraz ich użyteczność dla osób zarządzających przedsiębiorstwami jest naszym priorytetem, dlatego kurs „Tajemnica przedsiębiorstwa” jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany, a także optymalizowany pod kątem potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Szkolenia z tajemnicy przedsiębiorstwa mają przy tym stricte praktyczny charakter – pokazujemy Uczestnikom, jak działać, by zapewnić firmie właściwą ochronę, jakie wdrożyć procedury ochrony informacji niejawnych, jak reagować, gdy tajemnica przedsiębiorstwa zostanie ujawniona. Przegotowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską kursy zamknięte „Tajemnica przedsiębiorstwa” to wyspecjalizowane profesjonalne szkolenia o potwierdzonej jakości merytorycznej i efektywności. Nasza firma od lat jest liderem w dziedzinie usług szkoleniowych i laureatem wielu konkursów i plebiscytów. Co roku przechodzimy z powodzeniem niezależny audyt i certyfikację DEKRA. Współpracujemy z setkami Klientów z sektora publicznego i prywatnego, dbając o wszechstronny rozwój pracowników i kadry menedżerskiej. Organizowane przez nas kursy z tajemnicy przedsiębiorstwa pozwalają zdobywać wiedzę w sposób wygodny i efektywny – dostosowujemy tryb, termin, program i metody szkolenia do realnych potrzeb Kursantów i ich oczekiwań. Prezentowany warsztat możemy zrealizować zarówno jako nowoczesne i przyjazne w organizacji szkolenie online „Tajemnica przedsiębiorstwa”, jak i klasyczny stacjonarny kurs prowadzony we wskazanej przez Klienta lokalizacji lub w siedzibie naszej firmy. Gwarantujemy Uczestnikom naszych szkoleń kompleksową opiekę kadry trenerskiej, która nie kończy się wraz z zakończeniem kursu – każda osoba zapisana na prezentowany warsztat może umówić się na konsultacje online z ekspertem prowadzącym szkolenie nawet po zakończeniu zajęć, a wspomniane wsparcie poszkoleniowe zapewniamy Państwu bezpłatnie. Otwarte i zamknięte kursy z tajemnicy przedsiębiorstwa mogą być dofinansowane ze środków KFS lub BUR, a także podlegają indywidualnej wycenie. Przy wycenie zapewniamy Państwu również możliwość skorzystania z atrakcyjnych rabatów oraz zniżek związanych z programem lojalnościowym.

Jakie korzyści zapewniają zamknięte szkolenia „Tajemnica przedsiębiorstwa”?

Kurs wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa oraz prezentuje skuteczne metody zapobiegania naruszeniom przepisów w tej dziedzinie. Pokazujemy w czasie warsztatu, jak powinno wyglądać przygotowanie, opracowanie i wdrożenie procedur tajemnicy przedsiębiorstwa, a także, jakie działania może podjąć przedsiębiorstwo, które zostało zagrożone ujawnieniem objętych tajemnicą danych o różnym charakterze. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa pojawia się w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w Dyrektywie UE. Najogólniej mówiąc, są to istotne dla firmy informacje – zarówno utrwalone na nośniku danych, jak i zapamiętane. Należy do nich wiedza na temat stosowanych rozwiązań technologicznych, systemów zarządzania oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą. Ich ujawnienie traktowane jest jako działanie na szkodę firmy, za co grożą poważne konsekwencje finansowe bądź prawne. Osoby podpisujące umowę o pracę nie zawsze w pełni orientują się, czego dotyczą poszczególne zapisy i zobowiązania w niej zawarte, a także, do czego zobowiązuje ich prawo w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Warto dokładnie zapoznać się z zagadnieniem poufności informacji, by uniknąć sankcji przewidzianych nie tylko w umowie, ale i ustawie. Zdarzają się bowiem przypadki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa wynikające z niewiedzy, a nie celowego działania na korzyść konkurencji. Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z praktycznymi aspektami ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz prawidłowymi metodami postępowania w przypadkach związanych z ujawnieniem poufnych danych.

Kurs „Tajemnica przedsiębiorstwa” pozwala zdobyć usystematyzowaną wiedzę o:

 • sposobach zapobiegania ujawnianiu tajemnic przedsiębiorstwa;
 • aspektach prawnych, m.in. działaniach, które może podjąć przedsiębiorca, gdy dojdzie do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • rozwiązaniach dotyczących zarządzania poufnymi informacjami.

Zamknięte szkolenie z tajemnicy przedsiębiorstwa rozwija praktyczne umiejętności:

 • interpretacji zapisów związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa (ustawy, umów, procedur);
 • zapobiegania naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez odpowiednie zabezpieczanie informacji poufnych i wdrożenie skutecznych procedur;
 • naprawienia szkody wynikającej z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Prezentowany warsztat pogłębia i doskonali wyspecjalizowane kompetencje związane z:

 • praktycznym zastosowaniem prawa;
 • rozwiązywaniem problemów związanych z ochroną tajemnic przedsiębiorstwa;
 • zarządzaniem poufnymi informacjami.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – KURS STACJONARNY

Zamknięte kursy poświęcone tajemnicy przedsiębiorstwa organizowane w trybie stacjonarnym odbywają się w siedzibie Human Skills zlokalizowanej w centrum Warszawy. W naszej placówce zapewniamy Kursantom idealne warunki do nauki, przyjazną atmosferę i profesjonalną opiekę naszej kadry na każdym etapie szkolenia. Prawo związane z ochroną tajemnic przedsiębiorstwa można dzięki temu zgłębiać z naszymi ekspertami w skuteczny i wygodny sposób. Na życzenie Klienta możemy również zorganizować prezentowane szkolenie w dowolnym innym miejscu, np. w siedzibie firmy zamawiającej kurs. Stacjonarne szkolenia z tajemnicy przedsiębiorstwa poprzedzamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a wyniki tej diagnozy pozwalają nam dostosować treści szkolenia, zadania i przykłady do realiów pracy Kursantów. Warsztaty z prawa związanego z tajemnicą przedsiębiorstwa zaplanowaliśmy jako jednodniowe szkolenia, podczas których na naukę poświęcamy przynajmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Stacjonarny warsztat „Tajemnica przedsiębiorstwa” to praktyczne szkolenie – prawo, procedury i rozwiązania dotyczące ochrony danych niejawnych prezentujemy i wyjaśniamy na przykładach, korzystamy z interaktywnych i aktywizujących metod szkolenia, rozwiązujemy konkretne problemy Uczestników kursu. Wszystkim Uczestnikom prezentowanego szkolenia zamkniętego zapewniamy pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych, których tematem jest tajemnica ochrony przedsiębiorstwa oraz związane z nią prawo. Kursanci wybierający szkolenie „Tajemnica przedsiębiorstwa” zyskują również możliwość skorzystania z bezpłatnych sesji konsultacyjnych z ekspertem prowadzącym warsztat. Kwestię zapotrzebowania na e-konsultacje należy zgłosić trenerowi prowadzącemu szkolenie. W cenie kursu zapewniamy Uczestnikom ponadto: wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia narzędzia i pomoce, poczęstunek w czasie śniadania oraz dwudaniowy lunch serwowany w lokalnej restauracji (dotyczy szkolenia realizowanego w siedzibie Human Skills).

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Tajemnica przedsiębiorstwa” (kurs zamknięty)

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Zamknięte szkolenia podejmujące tematykę tajemnicy przedsiębiorstwa to jednodniowe warsztaty, które zakładają intensywne praktyczne szkolenie. Poznajemy przepisy i metody postępowania związane z ochroną poufnych informacji poprzez analizy konkretnych przypadków, przykłady dostosowane do realiów pracy Uczestników i specjalnie zaprojektowane na potrzeby kursu ćwiczenia. Kurs odbywa się zgodnie z programem zaprezentowanym poniżej bądź jego alternatywną wersją uzgodnioną z Klientem i dopasowaną do rezultatów diagnozy potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. W związku z powyższym w czasie szkolenia mogą pojawić się dodatkowe treści i zadania. Zajęcia odbywają się w zgodzie z regułami modelu Activity Based Learning i założeniami cyklu Kolba. Podstawą programu kursu „Tajemnica przedsiębiorstwa” jest 7 modułów tematycznych, na których realizację przeznaczamy minimum 7 godzin zegarowych. Kurs rozpoczynamy najczęściej o godzinie 9:00 i kończymy w okolicy godziny 17:00. Istnieje możliwość dopasowania agendy zajęć do preferencji Klienta zamawiającego szkolenie.

„Tajemnica przedsiębiorstwa”

Rozpoczęcie szkolenia. Diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, identyfikacja i omówienie celów warsztatu, sprawy organizacyjne, kontrakt.

Moduł I. Obowiązujące przepisy prawa związane z tajemnicą przedsiębiorstwa. Zasady uczciwej konkurencji

Moduł II. Prawa przedsiębiorców w kontekście ochrony informacji

Moduł III. Tajemnice chronione prawem

 • Tajemnica przedsiębiorstwa.
 • Dane osobowe.
 • Tajemnica służbowa.

Moduł IV. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Moduł V. „Lojalność” pracownika wobec pracodawcy a ochrona danych poufnych

 • Zapisy w umowie o pracę.
 • Odpowiedzialność pracownika względem pracodawcy w sytuacji naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Moduł VI. Przewidziana w prawie odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Moduł VII. Tajemnica przedsiębiorstwa a prawo zamówień publicznych

 • Kiedy i co można wyłączyć z jawności ofert?

Zakończenie warsztatu. Podsumowanie najważniejszych treści, sesja Q&A z ekspertem prowadzącym kurs, feedback i ewaluacja przeprowadzonego projektu szkoleniowego.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – KURS ONLINE

Zdalne szkolenia z tajemnicy przedsiębiorstwa to warsztaty organizowane w wirtualnej przestrzeni serwisów Zoom lub Clickmeeting. Aby wziąć udział w warsztacie online „Tajemnica przedsiębiorstwa” nie są potrzebne żadne wyspecjalizowane umiejętności techniczne ani trudnodostępny sprzęt. Wystarczy urządzenie z kamerką umożliwiające spotkanie w formule online oraz dostęp do internetu. Nie wymagamy również od Kursantów instalowania żadnych płatnych aplikacji czy programów z nieznanego źródła. Uczestnicy prezentowanego szkolenia otrzymają przed zajęciami link do wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się kurs. Dzięki tej nowoczesnej formule zajęć można szkolić się pod okiem naszych ekspertów w ekonomiczny i komfortowy sposób, bez marnowania czasu na dojazdy do firmy szkoleniowej. Zamknięte warsztaty poświęcone ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa to praktyczne kursy, które koncentrują się na rozwiązywaniu realnych i konkretnych problemów związanych z zarządzaniem informacją niejawną oraz zabezpieczaniem tajemnic przedsiębiorstwa dostępnymi i uregulowanymi przez prawo metodami. Ogólny zakres tematyczny kursu „Tajemnica przedsiębiorstwa” odzwierciedla umieszczony poniżej szczegółowy program szkolenia. Program ten może zostać rozbudowany lub zmodyfikowany, jeśli taką konieczność ujawni przeprowadzona przez trenera weryfikacja potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. W związku z tym każdy zamknięty warsztat poświęcony tajemnicy przedsiębiorstwa rozpoczynamy od rozpoznania potrzeb szkoleniowych Kursantów i ich oczekiwań. Uczestnikom organizowanego przez nas kursu online „Tajemnica przedsiębiorstwa” zapewniamy nieodpłatnie: komplet materiałów szkoleniowych – zbiór przydatnych wiadomości, których tematem jest tajemnica przedsiębiorstwa oraz powiązane z nią prawo, wszelkie niezbędne w toku szkolenia pomoce, a także opiekę poszkoleniową w formie konsultacji online z ekspertem. Na sesję e-mentoringu należy umówić się z trenerem prowadzącym kurs. Opieka przysługuje Kursantom przez okres 30 dni od daty zakończenia warsztatu.

Ramowy program kursu online „Tajemnica przedsiębiorstwa” (szkolenie zamknięte)

Zdalny warsztat „Tajemnica przedsiębiorstwa” buduje 7 głównych modułów tematycznych, na których realizację przeznaczamy co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Zajęcia odbywają się zwykle w godzinach: 9:00 – 17:00. Istnieje możliwość dostosowania agendy godzinowej szkolenia do oczekiwań i życzeń Klienta zamawiającego dany kurs. Również program szkolenia może zostać przebudowany w taki sposób, by zapewniał Uczestnikom dostęp do najbardziej użytecznej dla nich wiedzy i gwarantował wysoką wartość praktyczną szkolenia. Szkolenie zamknięte online „Tajemnica przedsiębiorstwa” to jednodniowy warsztat skoncentrowany na praktycznych aspektach prawa dotyczącego ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. Obowiązujące w tej dziedzinie przepisy i metody postępowania poznajemy poprzez analizy konkretnych przypadków, przykłady dostosowane do realiów pracy Kursantów oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby warsztatu zadania praktyczne. Kurs prowadzimy w zgodzie z zasadami cyklu Kolba i wytycznymi wpisanymi w model Activity Based Learning.

Program, formę kursu i jego agendę godzinową dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klientów zamawiających szkolenie.

„Tajemnica przedsiębiorstwa”

Wprowadzenie do warsztatu. Omówienie spraw organizacyjnych, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Uczestników zajęć oraz ustalenie celów warsztatu.

Moduł I. Zasady uczciwej konkurencji. Aktualnie obowiązujące normy prawa dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa

Moduł II. Prawa przedsiębiorców związane z ochroną informacji

Moduł III. Tajemnice chronione przez prawo

 • Tajemnica przedsiębiorstwa.
 • Dane osobowe.
 • Tajemnica służbowa.

Moduł IV. Odpowiedzialność wynikająca z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Moduł V. „Lojalność” pracownika a ochrona poufnych danych

 • Zapisy w umowie o pracę.
 • Odpowiedzialność pracownika względem pracodawcy w kontekście tajemnicy przedsiębiorstwa.

Moduł VI. Odpowiedzialność prawna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Moduł VII. Prawo zamówień publicznych a tajemnica przedsiębiorstwa

 • Kiedy i co można wyłączyć z jawności ofert?

Podsumowanie warsztatu. Powtórzenie kluczowych wiadomości i wnioski, sesja pytań do eksperta, ewaluacja szkolenia i feedback.

Czas trwania kursu: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

tajemnica przedsiębiorstwa

Prawne aspekty procesu rekrutacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia z zakresu umów cywilnoprawnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

negocjacje szkolenie

ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

etykieta i protokół dyplomatyczny

Etykieta i protokół dyplomatyczny – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji szkolenie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – aspekty psychologiczne i prawne- szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie wiedza trenera. Wszystkie informacje były dla mnie bardzo przydatne. Zagadnienia prawne zostały przedstawiona w sposób zrozumiały. Profesjonalizm Pana Marcina zasługuje na najwyższe uznanie. Podobała mi się atmosfera na szkoleniu – było sympatycznie, wesoło i bardzo profesjonalnie. Praktyczne omówienie dokumentacji związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Przykładowa polityka tajemnicy.”

Chciałem podziękować za szkolenie i przekazać, że było bardzo wysokiej jakości i spełniło nasze oczekiwania. Ekspert był bardzo kompetentny i naprawdę wiele się dowiedzieliśmy nie tylko z teorii ale i z praktycznego wykorzystania wiedzy

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z firm i instytucji takich jak m.in. Volkswagen Poznań Sp.z.o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, TAMEH POLSKA sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miejska Energetyka Cieplna Spółka z .o.o. w Koszalinie, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Giełda Papierów Wartościowych S.A.Powyższe szkolenie z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z firm i instytucji takich jak m.in. Volkswagen Poznań Sp.z.o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, TAMEH POLSKA sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miejska Energetyka Cieplna Spółka z .o.o. w Koszalinie, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., HiProMine S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., Koleje Śląskie, Grupa Lotos S.A, Państwowa Agencja Atomistyki

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas