szkolenie z zakresu wideokonferencji

Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia przygotowujące do zarządzania zespołami wirtualnymi to profesjonalne kursy, które stały się najbardziej poszukiwanymi projektami edukacyjnymi dla liderów i kadry zarządzającej. Zmiany wywołane epidemią oraz nowymi możliwościami, jakie oferuje praca rozproszona, przyczyniają się do stałego i nieodwracalnego umocnienia się pozycji pracy zdalnej w dzisiejszych realiach biznesowych. Praca realizowana w trybie zdalnym oferuje zarówno firmie, jak i pracownikom mnóstwo korzyści, ale wiążą się z nią także różnorodne zagrożenia, a manager jest tą osobą, od której w największym stopniu zależy to, czy zespół wirtualny będzie umiał w pełni wykorzystać swój potencjał, pokona trudności związane z izolacją i odmienną organizacją pracy. Zamknięte szkolenia „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” stworzyliśmy z myślą o najpilniejszych potrzebach naszych klientów. Wiemy, że zarządzanie pracą rozproszoną wymaga wyjątkowych kompetencji i umiejętności, dlatego zaprojektowane przez nas szkolenie to idealna okazja dla kadry kierowniczej, aby przygotować firmę do sukcesów w nowym modelu biznesowym i organizacyjnym.

Kursy na zamówienie „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” organizujemy dla Państwa jako tradycyjne warsztaty stacjonarne oraz nowoczesne i wygodne szkolenia online. W obu przypadkach są to kursy o bardzo wysokim stopniu zindywidualizowania – dostosowujemy ich program oraz agendę do faktycznych potrzeb danej grupy Kursantów. Prezentowany kurs jest też maksymalnie zorientowany na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie koncentruje się na kształceniu konkretnych umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania pracą wirtualnego zespołu i rozwiązywania realnych problemów, z jakimi na co dzień borykają się liderzy wirtualnych zespołów. W toku zajęć prezentujemy najskuteczniejsze narzędzia monitorowania pracy wirtualnego zespołu, pokazujemy, jak korzystać z narzędzi usprawniających organizację pracy w takim zespole, czy jak motywować podwładnych i efektywnie wspierać ich mimo izolacji. Przygotowane przez naszych ekspertów zamknięte szkolenia nawiązują do doświadczeń naszych Kursantów i skupiają się na konkretnych rozwiązaniach, dzięki którym praca rozproszona staje się nie tylko bardziej satysfakcjonująca, ale efektywniejsza.

Szkolenie „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” rekomendujemy zarówno doświadczonym kierownikom, jak i liderom, którzy stawiają pierwsze kroki w roli szefów. Zaprojektowane przez nas szkolenie z kompetencji kierowniczych niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołami wirtualnymi to jednocześnie doskonała propozycja dla prywatnych firm, ale i publicznych instytucji. Dziś wszyscy uczymy się nowych umiejętności i poznajemy nowe możliwości, jakie oferuje cyfrowa rzeczywistość – w Human Skills spotkacie Państwo ekspertów, którzy w zarządzaniu pracą rozproszoną zbierają doświadczenia od lat, a jako trenerzy odnieśli już mnóstwo sukcesów. Zapraszamy do kontaktu!

Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie z zakresu wideokonferencji

Szkolenia przygotowujące do zarządzania zespołami wirtualnymi to profesjonalne kursy, które stały się najbardziej poszukiwanymi projektami edukacyjnymi dla liderów i kadry zarządzającej. Zmiany wywołane epidemią oraz nowymi możliwościami, jakie oferuje praca rozproszona, przyczyniają się do stałego i nieodwracalnego umocnienia się pozycji pracy zdalnej w dzisiejszych realiach biznesowych. Praca realizowana w trybie zdalnym oferuje zarówno firmie, jak i pracownikom mnóstwo korzyści, ale wiążą się z nią także różnorodne zagrożenia, a manager jest tą osobą, od której w największym stopniu zależy to, czy zespół wirtualny będzie umiał w pełni wykorzystać swój potencjał, pokona trudności związane z izolacją i odmienną organizacją pracy. Zamknięte szkolenia „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” stworzyliśmy z myślą o najpilniejszych potrzebach naszych klientów. Wiemy, że zarządzanie pracą rozproszoną wymaga wyjątkowych kompetencji i umiejętności, dlatego zaprojektowane przez nas szkolenie to idealna okazja dla kadry kierowniczej, aby przygotować firmę do sukcesów w nowym modelu biznesowym i organizacyjnym.

Kursy na zamówienie „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” organizujemy dla Państwa jako tradycyjne warsztaty stacjonarne oraz nowoczesne i wygodne szkolenia online. W obu przypadkach są to kursy o bardzo wysokim stopniu zindywidualizowania – dostosowujemy ich program oraz agendę do faktycznych potrzeb danej grupy Kursantów. Prezentowany kurs jest też maksymalnie zorientowany na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie koncentruje się na kształceniu konkretnych umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania pracą wirtualnego zespołu i rozwiązywania realnych problemów, z jakimi na co dzień borykają się liderzy wirtualnych zespołów. W toku zajęć prezentujemy najskuteczniejsze narzędzia monitorowania pracy wirtualnego zespołu, pokazujemy, jak korzystać z narzędzi usprawniających organizację pracy w takim zespole, czy jak motywować podwładnych i efektywnie wspierać ich mimo izolacji. Przygotowane przez naszych ekspertów zamknięte szkolenia nawiązują do doświadczeń naszych Kursantów i skupiają się na konkretnych rozwiązaniach, dzięki którym praca rozproszona staje się nie tylko bardziej satysfakcjonująca, ale efektywniejsza.

Szkolenie „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” rekomendujemy zarówno doświadczonym kierownikom, jak i liderom, którzy stawiają pierwsze kroki w roli szefów. Zaprojektowane przez nas szkolenie z kompetencji kierowniczych niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołami wirtualnymi to jednocześnie doskonała propozycja dla prywatnych firm, ale i publicznych instytucji. Dziś wszyscy uczymy się nowych umiejętności i poznajemy nowe możliwości, jakie oferuje cyfrowa rzeczywistość – w Human Skills spotkacie Państwo ekspertów, którzy w zarządzaniu pracą rozproszoną zbierają doświadczenia od lat, a jako trenerzy odnieśli już mnóstwo sukcesów. Zapraszamy do kontaktu!

Cele i Korzyści

Zamknięte szkolenia wirtualnych zespołów projektujemy w pełnym porozumieniu z firmą lub organizacją zamawiającą w Human Skills dedykowane kursy. Nasze projekty to dzięki temu szyte na miarę szkolenia, które precyzyjnie odpowiadają na ich potrzeby szkoleniowe. Żaden przygotowany przez nas kurs nie jest taki sam, ponieważ każda firma jest inna, ma inne cele, wartości i inne potrzeby. Szkolenie „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” uwzględnia również oczekiwania, preferencje oraz potrzeby szkoleniowe kadry kierowniczej danej instytucji – w programie kursu pojawiają się zagadnienia dostosowane do realiów i specyfiki danej organizacji, przykłady wywiedzione z doświadczeń Kursantów, case studies i przygotowane specjalnie na dany warsztat ćwiczenia. Nauka w Human Skills jest efektywna, przyjemna i komfortowa – możecie Państwo uczyć się stacjonarnie jako goście naszego warszawskiego centrum szkoleniowego lub wybrać oszczędzające czas i fatygę szkolenia online. Kurs poświęcony metodom efektywnego zarządzania wirtualnymi zespołami jest maksymalnie nastawiony na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie ma charakter warsztatowy, a rozważania teoretyczne są jedynie punktem wyjścia do tego, co najważniejsze, czyli praktycznego użycia konkretnych metod i narzędzi zarządzania. Możemy ponadto zagwarantować Państwu, iż przygotowane przez nas szkolenia to kursy o najwyższym standardzie i potwierdzonej jakości. Zamknięte szkolenie poprowadzą dla Państwa doświadczeni w dziedzinie zarządzania eksperci, którzy mogą pochwalić się wysokimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem trenerskim. Jako jedyna firma szkoleniowa podchodzimy do rozwoju pracowników kompleksowo – diagnozujemy potrzeby Kursantów, na tej podstawie projektujemy szkolenie, realizujemy je, ewaluujemy, a na koniec dopełniamy darmowymi e-konsultacjami z trenerem prowadzącym dany warsztat.

Co oferują szkolenia „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów”?

Zamknięte kursy poświęcone efektywnemu zarządzaniu pracą wirtualnych zespołów wprowadzają Kursantów w arkana wyspecjalizowanej wiedzy niezbędnej do osiągania założonych celów w szczególnych warunkach pracy rozproszonej. Szkolenia z powyższej tematyki wyposażają przy tym Uczestników warsztatu w kluczowe na stanowisku lidera umiejętności dobierania adekwatnych metod zarządzania teamem, komunikowania się z jego członkami, monitorowania pracy zespołów wirtualnych i skutecznego motywowania ich do pracy. Zamknięte szkolenie menadżerskie „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” to nowoczesny kurs, który w sposób kompleksowy przygotowuje kadrę kierowniczą do zarządzania personelem w specyficznych warunkach i okolicznościach pracy rozproszonej, która wymaga nieco innego podejścia i dobrze przemyślanego stylu zarządzania. Prezentowany warsztat realizujemy na zamówienie jako stacjonarne kursy bądź szkolenia online. Oba warianty szkolenia gwarantują Kursantom najwyższą efektywność kursu i komfortowe warunki do treningu. Oba tryby nauczania są jednocześnie ukierunkowane na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie jest zdominowane przez ćwiczenia, aktywizujące metody i techniki nauczania oraz trening konkretnych zdolności.

Prezentowane szkolenia wyposażają kierowników w praktyczną wiedzę o:

 • barierach i zagrożeniach pracy rozproszonej;
 • metodach podnoszenia efektywności pracy zespołów wirtualnych;
 • narzędziach i metodach wykorzystywanych w zarządzaniu pracą wirtualnych zespołów;
 • zasadach formułowania konstruktywnej informacji zwrotnej;
 • regułach budowania autorytetu lidera w warunkach pracy rozproszonej;
 • metodach motywowania i dyscyplinowania pracowników w modelu pracy rozproszonej;
 • zasadach delegowania i rozliczania zadań realizowanych przez wirtualne zespoły.

Szkolenie „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” dostarcza kluczowych dla skutecznego zarządzania wiadomości i obejmuje najistotniejsze dla efektywności lidera obszary działania: komunikację, efektywną organizację pracy zespołu wirtualnego, wzmacnianie motywacji pracowników, przeciwdziałanie izolacji, budowanie autorytetu itp.

Szkolenie „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” doskonali profesjonalne umiejętności:

 • przewidywania i reagowania na sytuacje trudne spotykane w modelu pracy rozproszonej;
 • doboru odpowiednich metod zarządzania i komunikacji w warunkach pracy rozproszonej;
 • budowania zaufania i partnerstwa w zespole wirtualnym;
 • dobru adekwatnych metod motywowania pracowników realizujących zadania w izolacji;
 • stosowania właściwych instrumentów monitorowania i kontrolowania pracy wirtualnych zespołów;
 • prawidłowego delegowania i rozliczania zadań;
 • organizowania i prowadzenia efektywnych spotkań z zespołem wirtualnym.

Zamknięte szkolenie dla liderów zespołów wirtualnych doskonali kluczowe w pracy rozproszonej zdolności szefa, od których zależna jest atmosfera pracy w zespole wirtualnym, zaangażowanie jego członków w realizację założonych celów oraz ich efektywność.

Kurs z efektywnego zarządzania wirtualnym zespołem pogłębia strategiczne kompetencje związane z:

 • zarządzaniem zespołem;
 • komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji;
 • efektywnym wykorzystaniem potencjału kadrowego;
 • przywództwem.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRACĄ WIRTUALNYCH ZESPOŁÓW – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Zamknięte kursy organizowane w wariancie stacjonarnym realizujemy standardowo w naszej głównej siedzibie – w centrum szkoleniowym Human Skills zlokalizowanym w samym sercu stolicy. Stacjonarne szkolenia „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” możemy jednak poprowadzić na życzenie Klienta w innym dowolnym miejscu wskazanym przez firmę zamawiającą dane szkolenie menadżerskie. Zarówno szkolenia online, jak i kursy stacjonarne z obszaru zarządzania pracą wirtualnych zespołów dostosowujemy do specyficznych potrzeb danej grupy Kursantów pod względem programu i agendy kursu. Wnikliwa weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, która każdorazowo otwiera dany kurs, pozwala naszym trenerom dobrać optymalne metody nauczania, ćwiczenia i przykłady, które umożliwią możliwie efektywne doskonalenie umiejętności. Szkolenie z zarządzania pracą wirtualnych zespołów to dwudniowy kurs, na który składa się 7 głównych modułów tematycznych. W programie prezentowanego szkolenia dla kadry zaplanowaliśmy kilka przerw, w tym jedną dłuższą przerwę na lunch. Cena za stacjonarne szkolenie „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” obejmuje dodatkowo: poczęstunek dostępny w czasie przerwy śniadaniowej, obiad serwowany w restauracji oraz dedykowany pakiet materiałów szkoleniowych. Na stacjonarne szkolenie z powyższej tematyki nasi Klienci mogą pozyskać dofinansowanie z KFS lub BUR.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów”

Zamknięte kursy z zarządzania zespołem wirtualnym obejmują dwie sesje realizowane dzień po dniu. Każdy kolejny dzień szkolenia „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” został zaplanowany jako intensywny, trwający około 7 godzin trening. Prezentowane szkolenie to praktyczny warsztat, w którym kluczową rolę odgrywają: nauka poprzez działanie, wymiana dobrych praktyk oraz trening konkretnych umiejętności. W związku z tym program, według którego odbywają się szkolenia online oraz kursy stacjonarne z zarządzania wirtualnym zespołem, obfituje w aktywizujące metody nauczania oraz jest nastawiony na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” prowadzimy w zgodzie z założeniami Activity Based Learning oraz wytycznymi cyklu Kolba. Każdy warsztat z powyższej tematyki otwiera diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów. Etap ten pozwala trenerowi precyzyjnie dopasować poszczególne elementy programu prezentowanego szkolenia dla kadry do faktycznych potrzeb danej grupy szkoleniowej oraz indywidualnych oczekiwań Kursantów.

Dzień 1.

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – sprawy organizacyjne, weryfikacja potrzeb i omówienie celów, które ma zrealizować dane szkolenie.

Moduł I. Zarządzanie wirtualnymi zespołami. Rola managera

 • Rola i zadania managera.
 • Wyzwania w kierowaniu zespołem rozproszonym.
 • Definicja zespołu.

Moduł II. Zarządzanie wirtualnymi zespołami. Budowanie zaufania na odległość

 • Dobre praktyki.
 • Zmniejszenie izolacji.
 • Świętowanie sukcesów.
 • Wspólne inicjatywy.

Moduł III. Zarządzanie wirtualnymi zespołami. Analiza różnorodności członków zespołu

 • Ocena kompetencji.
 • Poziom motywacji.

Moduł IV. Zarządzanie wirtualnymi zespołami. Efektywna komunikacja

 • Zasada sprzężenia zwrotnego.
 • Wykorzystanie różnych kanałów komunikacyjnych (e-mail, czaty, telefon, wideokonferencje).

Dzień 2.

Moduł V. Zarządzanie wirtualnymi zespołami. Monitorowanie pracy

 • Delegowanie pracy.
 • Przekazywanie i przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej).

Moduł VI. Zarządzanie wirtualnymi zespołami. Zebrania wirtualnego zespołu

 • Rodzaje zebrań: informacyjne, szkoleniowe, problemowe.
 • Wirtualne zebranie – agenda, zasady i role uczestników.
 • Elementy integrujące zespół.

Moduł VII. Zarządzanie wirtualnymi zespołami. Motywowanie członków wirtualnych zespołów

 • Analiza czynników motywacyjnych.
 • Budowanie identyfikacji z firmą.
 • Włączanie do zespołu nowych członków.
 • Przywództwo – na czym polega?

Zakończenie kursu. Podsumowanie najważniejszych zagadnień. Sesja pytań i odpowiedzi. Zamknięte szkolenie „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” dopełniamy darmową sesją e-mentoringu. Z darmowych e-konsultacji z trenerem prowadzącym warsztat Kursanci mogą skorzystać w ciągu 30 dni od ukończenia szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRACĄ WIRTUALNYCH ZESPOŁÓW – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Kursy zaplanowane jako warsztaty online odbywają się na powszechnie znanych i przyjaznych w obsłudze platformach typu Clickmeeting czy Zoom. Dzięki wygodnej formule zdalnych spotkań zamknięte szkolenia „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” sprzyjają oszczędności czasu, zostawiają Kursantom wiele swobody, a firmie oferują minimalizację kosztów szkolenia. Zdalne szkolenie można ponadto realizować w łatwy sposób – do wzięcia udziału w warsztacie wystarczą: urządzenie umożliwiające uczestnictwo w wirtualnym spotkaniu oraz dostęp do internetu. Każda osoba zapisana na zamknięte szkolenia online otrzymuje od nas zaproszenie z linkiem do wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się dany kurs. Warsztaty online z zarządzania pracą wirtualnych zespołów każdorazowo dostosowujemy do potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej pod względem agendy i programu kursu. Wnikliwe rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Kursantów, które każdorazowo rozpoczyna dany warsztat, pozwala trenerom prowadzącym kurs dobrać optymalne techniki i metody nauczania, przykłady i ćwiczenia, które umożliwią maksymalnie efektywne doskonalenie umiejętności. Szkolenie online z zarządzania pracą wirtualnych zespołów zaplanowaliśmy jako dwudniowy warsztat złożony z 7 głównych segmentów tematycznych. W programie prezentowanego zdalnego szkolenia dla kadry zaplanowaliśmy kilka przerw, w tym jedną dłuższą przerwę obiadową. W ramach opłaty za zamknięte szkolenie związane z zarządzaniem pracą zespołów wirtualnych wszyscy Kursanci otrzymują od nas dedykowany komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych. Zdalne szkolenie „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” może zostać dofinansowane z funduszy udostępnianych przez BUR lub KFS.

Szczegółowy program zdalnego szkolenia „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów”

Zdalne kursy  „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” trwają przez dwa kolejne dni. Każda pojedyncza dzienna sesja prezentowanego szkolenia zaplanowana jest na 7 godzin zegarowych. Zamknięte szkolenie z efektywnego zarządzania pracą zespołów wirtualnych to praktyczny warsztat, w którym dominującą rolę odgrywają: wymiana dobrych praktyk, nauka poprzez działanie oraz nauka konkretnych umiejętności. W związku z tym program, według którego realizujemy szkolenia online z powyższego tematu, obfituje w nowatorskie techniki nauczania i zorientowany jest na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie z obszaru zarządzania pracą zespołów wirtualnych realizujmy w pełnej zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz wskazaniami modelu Activity Based Learning. Każdy zdalny kurs „Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów” rozpoczyna się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów. Etap ten pozwala nam precyzyjnie dostosować poszczególne elementy programu danego szkolenia dla kadry do rzeczywistych potrzeb danej grupy Kursantów oraz indywidualnych preferencji managerów uczestniczących w warsztacie.

 1. dzień

Rozpoczęcie kursu. Powitanie i czynności organizacyjne. Diagnoza potrzeb z omówieniem celów, które realizować ma dane szkolenie.

Moduł I. Zarządzanie wirtualnymi zespołami. Rola managera

 • Manager – jego rola oraz zadania mu przypisane.
 • Kierowanie zespołem rozproszonym – wyzwania i zagrożenia.
 • Zespół – definicja i wnioski z niej płynące.

Moduł II. Zarządzanie wirtualnymi zespołami. Budowanie zaufania w pracy na odległość

 • Kompendium dobrych praktyk.
 • Minimalizowanie efektów izolacji.
 • Zespołowe świętowanie sukcesów.
 • Podejmowane przez zespół wspólne inicjatywy i działania.

Moduł III. Zarządzanie wirtualnymi zespołami. Analiza różnorodności członków tworzących zespół

 • Ocena kompetencji członków zespołu.
 • Ocena poziomu motywacji poszczególnych członków zespołu.

Moduł IV. Zarządzanie wirtualnymi zespołami. Efektywna komunikacja

 • Reguły skutecznej komunikacji i zasada sprzężenia zwrotnego.
 • Korzystanie z różnorodnych kanałów komunikacyjnych (czaty, e-mail, telefon, wideokonferencja).
 1. dzień

Moduł V. Zarządzanie wirtualnymi zespołami. Monitorowanie pracy zespołu

 • Delegowanie zadań.
 • Informacja zwrotna – przyjmowanie i przekazywanie opinii.

Moduł VI. Zarządzanie wirtualnymi zespołami. Zebrania zespołu wirtualnego

 • Zebrania, ich typy (informacyjne, szkoleniowe, problemowe) oraz ich charakterystyka.
 • Zebranie wirtualne – agenda, role uczestników spotkania i zasady ich obowiązujące.
 • Elementy integrujące zespół.

Moduł VII. Zarządzanie wirtualnymi zespołami. Motywowanie członków zespołów wirtualnych

 • Czynniki motywacyjne – analiza i wytyczne.
 • Metody budowania identyfikacji zespołu z firmą.
 • Włączanie do zespołu nowych członków.
 • Przywództwo – czym jest i na czym polega?

Zakończenie szkolenia. Powtórzenie najistotniejszych treści. Sesja pytań i odpowiedzi do eksperta. Zdalne szkolenie umiejętności z efektywnego zarządzania zespołami wirtualnymi uzupełnia bezpłatna sesja e-mentoringu. Z e-konsultacji z trenerem prowadzącym szkolenie Kursanci mogą skorzystać w ciągu miesiąca od ukończenia kursu.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie na zamówienie.

Klienci

Szkolenie na zamówienie.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas