Szkolenie z zarządzania emocjami

Zarządzanie emocjami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Zarządzanie emocjami” jest jednym z najbardziej uniwersalnych kursów dostępnych w naszej ofercie – kontrola emocji to niebywale trudna do opanowania umiejętność, od której zależy efektywność i dobre samopoczucie każdego z nas. Opracowane przez nas szkolenia z zarządzania emocjami to warsztaty przydatne nie tylko w sferze zawodowej, ale i prywatnej, dzięki którym Uczestnicy zdobędą jedne z ważniejszych zdolności decydujących o ich sukcesach w każdej dziedzinie życia.

Kurs „Zarządzanie emocjami” pozwala nie tylko nauczyć się świadomie kontrolować własne stany emocjonalne i odruchy, ale również uczy identyfikowania emocji u innych, pogłębia samoświadomość i kształtuje inteligencję emocjonalną. Inteligencja emocjonalna polega na umiejętności dostosowania własnych emocji do danej sytuacji oraz na adekwatnej ocenie stanów emocjonalnych innych osób i właściwych reakcji na nie. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej nie zawsze tożsame jest z wyciszaniem nerwowości czy gwałtowności – liczy się samokontrola: odpowiedni punkt widzenia oraz trzeźwa weryfikacja, które pozwalają rozumieć, jak trzeba się zachować w danej sytuacji, żeby konsekwencje dla obydwu stron były jak najkorzystniejsze. Inteligencja emocjonalna wymaga dużej wiedzy o samym sobie. Szkolenia z zarządzania emocjami są doskonałą okazją, by nauczyć się świadomości własnej emocjonalności i uczynić tę wiedzę elementem osobistej strategii sukcesu i równowagi psychicznej.

Zaprojektowane przez specjalistów z dziedziny psychologii zamknięte szkolenie „Zarządzanie emocjami” realizujemy dla Państwa w dwóch wariantach – jako wyjątkowo atrakcyjne pod względem organizacyjnym szkolenie online oraz klasyczny i zawsze chętnie wybierany warsztat stacjonarny. Wyróżnikiem szkolenia organizowanego w formule zamkniętej jest natomiast maksymalnie wysoki poziom indywidualizacji programu. Kurs „Zarządzanie emocjami” realizowany na zamówienie to w praktyce szyty na miarę program treningowy, który w każdym calu dostosowany jest do realnie istniejących potrzeb szkoleniowych Kursantów. Serdecznie zapraszamy do zapisu na kurs i kontaktu z nami!

Zarządzanie emocjami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z zarządzania emocjami

Szkolenie „Zarządzanie emocjami” jest jednym z najbardziej uniwersalnych kursów dostępnych w naszej ofercie – kontrola emocji to niebywale trudna do opanowania umiejętność, od której zależy efektywność i dobre samopoczucie każdego z nas. Opracowane przez nas szkolenia z zarządzania emocjami to warsztaty przydatne nie tylko w sferze zawodowej, ale i prywatnej, dzięki którym Uczestnicy zdobędą jedne z ważniejszych zdolności decydujących o ich sukcesach w każdej dziedzinie życia.

Kurs „Zarządzanie emocjami” pozwala nie tylko nauczyć się świadomie kontrolować własne stany emocjonalne i odruchy, ale również uczy identyfikowania emocji u innych, pogłębia samoświadomość i kształtuje inteligencję emocjonalną. Inteligencja emocjonalna polega na umiejętności dostosowania własnych emocji do danej sytuacji oraz na adekwatnej ocenie stanów emocjonalnych innych osób i właściwych reakcji na nie. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej nie zawsze tożsame jest z wyciszaniem nerwowości czy gwałtowności – liczy się samokontrola: odpowiedni punkt widzenia oraz trzeźwa weryfikacja, które pozwalają rozumieć, jak trzeba się zachować w danej sytuacji, żeby konsekwencje dla obydwu stron były jak najkorzystniejsze. Inteligencja emocjonalna wymaga dużej wiedzy o samym sobie. Szkolenia z zarządzania emocjami są doskonałą okazją, by nauczyć się świadomości własnej emocjonalności i uczynić tę wiedzę elementem osobistej strategii sukcesu i równowagi psychicznej.

Zaprojektowane przez specjalistów z dziedziny psychologii zamknięte szkolenie „Zarządzanie emocjami” realizujemy dla Państwa w dwóch wariantach – jako wyjątkowo atrakcyjne pod względem organizacyjnym szkolenie online oraz klasyczny i zawsze chętnie wybierany warsztat stacjonarny. Wyróżnikiem szkolenia organizowanego w formule zamkniętej jest natomiast maksymalnie wysoki poziom indywidualizacji programu. Kurs „Zarządzanie emocjami” realizowany na zamówienie to w praktyce szyty na miarę program treningowy, który w każdym calu dostosowany jest do realnie istniejących potrzeb szkoleniowych Kursantów. Serdecznie zapraszamy do zapisu na kurs i kontaktu z nami!

Cele i Korzyści

Zamknięte szkolenie „Zarządzanie emocjami” to warsztat praktyczny, który koncentruje się na doskonaleniu kluczowych dla efektywnego działania kompetencji i umiejętności związanych z inteligencją emocjonalną i stabilnością psychiczną. W związku z powyższym przygotowany przez wybitnych ekspertów i doświadczonych trenerów kurs zamknięty z zarządzania emocjami wolny jest od jałowego teoretyzowania i skupia się na tym, co naprawdę ważne i przydatne, trenując konkretne umiejętności związane z kontrolowaniem emocji i stanów emocjonalnych. W programie szkolenia z zarządzania emocjami nie brakuje atrakcyjnych w formie ćwiczeń, aktywizujących metod pracy i angażujących analiz, które bezpośrednio dotyczą Kursantów i ich życiowych doświadczeń. Realizowane na zamówienie szkolenie „Zarządzanie emocjami” projektujemy ponadto, biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby i oczekiwania każdej grupy Kursantów, co pozwala nam w pełni dopasować treści, przykłady i agendę szkolenia do wyznaczonych wcześniej celów kursu. Oferowane przez nas kursy zamknięte wyróżnia nie tylko wysoki stopień zindywidualizowania programu, ale także potwierdzona wielokrotnie skuteczność treningu – z naszego wsparcia skorzystało już tysiące Klientów, a my jako firma szkoleniowa zdobyliśmy liczne nagrody i wyróżnienia, stając się liderem w dziedzinie usług szkoleniowych w Polsce. Stawiamy na nowoczesne metody i techniki nauczania, prezentujemy jedynie zweryfikowaną wiedzę i opieramy swoje działania na rzetelnej diagnostyce – każdy kurs poprzedzamy wnikliwą weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, by wesprzeć ich rozwój w możliwie najlepszy sposób. Szkolenie „Zarządzanie emocjami” organizujemy w dwóch najchętniej wybieranych trybach nauczania, co pozwala Kursantom kształcić się i doskonalić w wybranych przez siebie okolicznościach i na dogodnych warunkach. Z przyjemnością informujemy także, że na kurs z zarządzania emocjami możecie Państwo pozyskać dofinansowanie, korzystając ze wsparcia KFS bądź BUR.

Jakie zyski gwarantuje udział w zamkniętym kursie „Zarządzanie emocjami”?

Szkolenie z zarządzania emocjami to kompendium rzetelnej i usystematyzowanej wiedzy na temat inteligencji emocjonalnej i mechanizmów rządzących naszym życiem emocjonalnym. Kurs pozwala lepiej poznać siebie i zrozumieć wpływ emocji na nas oraz ludzi z naszego otoczenia. W toku warsztatu koncentrujemy się na doskonaleniu wielu umiejętności niezbędnych do świadomego zarządzania własnymi emocjami, budowania dobrych relacji z ludźmi i skutecznego działania mimo pobudzenia emocjonalnego lub trudnych okoliczności wpływających negatywnie na nasz osąd, samopoczucie i pewność siebie. Kurs z zarządzania emocjami pozwala poznać emocje, nauczyć się je ujarzmiać, a nawet efektywnie wykorzystywać ich wpływ, przeobrażając emocje w motywatory, mocne strony i cichych sprzymierzeńców.

 

Zamknięty kurs „Zarządzanie emocjami” wyposaża Uczestników w rzetelną wiedzę o:

 • inteligencji emocjonalnej oraz jej roli – w relacjach interpersonalnych, w wyznaczaniu i osiąganiu celów, w samorozwoju;
 • zasadach rozwijania inteligencji emocjonalnej, jako umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi;
 • sposobach na lepsze rozumienie siebie i innych.

Kurs z zarządzania emocjami doskonali niezbędne do skutecznego działania umiejętności:

 • wykorzystywania w praktyce strategii i technik wyrażania emocji, kierowania emocjami i kontrolowania ich (skuteczne panowanie nad emocjami);
 • samoregulacji swoich emocji;
 • strategicznego wykorzystywania w życiu codziennym inteligencji emocjonalnej tak, by była ona użyteczna zarówno w pracy, jak i w relacjach osobistych.

Szkolenie „Zarządzanie emocjami” pogłębia unikalne i cenne kompetencje związane z:

 • budowaniem satysfakcjonujących relacji z ludźmi;
 • samoświadomością i samoregulacją emocji.

Zamknięte kursy z zarządzania emocjami pozwalają lepiej poznać własne możliwości i ograniczenia, przyczyniają się do rozwoju samoświadomości i opanowania umiejętności samoregulowania własnego zachowania, która ostatecznie decyduje o skuteczności działania, relacjach osobistych i zawodowych oraz profesjonalizmie na każdym stanowisku pracy i na każdym etapie kariery.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenie „Zarządzanie emocjami” zaplanowaliśmy jako jednodniowy warsztat praktyczny. Kurs w standardowym w swoim kształcie składa się z 3 węzłowych segmentów tematycznych, które wprowadzają Kursantów na kolejne poziomy wiedzy o narzędziach i technikach kontrolowania emocji i ich identyfikowania. Program konkretnego szkolenia zamkniętego z obszaru zarządzania emocjami może zostać w razie potrzeby zmodyfikowany i udoskonalony w taki sposób, aby jak najprecyzyjniej spełniał on swoje zadania i cele oraz odpowiadał ujawnionym potrzebom szkoleniowym danej grupy Kursantów. Warsztat stacjonarny z zarządzania emocjami realizujemy zwykle w naszym centrum szkoleniowym – głównej siedzibie Human Skills, która mieści się w doskonale skomunikowanym z otoczeniem śródmieściu Warszawy. Na życzenie Klienta szkolenie zamknięte z powyższej tematyki możemy jednak poprowadzić w innym wskazanym przez niego miejscu. Zamknięte szkolenie „Zarządzanie emocjami” rozpoczyna się diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, a kończy sesją rekomendacji eksperckich, które mają na celu wesprzeć Kursantów w procesie planowania dalszej ścieżki ich rozwoju zawodowego i osobistego. Prezentowany warsztat stacjonarny dopełniamy również ewaluacją, a Kursantom zapewniamy dodatkową opiekę poszkoleniową ze strony trenera w formie e-konsultacji dostępnych przez 30 dni po ukończeniu kursu. Wszyscy Uczestnicy kursu otrzymują od nas również pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę na temat inteligencji emocjonalnej oraz metod kontrolowania emocji. Kursantom uczestniczącym w szkoleniu realizowanym w naszej siedzibie gwarantujemy w cenie kursu również poczęstunek i napoje w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy lunch serwowany w lokalnej restauracji.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Zarządzanie emocjami”

Zamknięte szkolenie „Zarządzanie emocjami” to jednodniowy warsztat teoretyczno-praktyczny. Zajęcia standardowo rozpoczynają się o godzinie 9:00 rano, a kończą zwykle w okolicy godziny 17:00. Program kursu z zarządzania emocjami przewiduje kilka przerw, a ich dokładany rozkład uzgadniamy z grupą szkoleniową przed rozpoczęciem warsztatu lub w czasie fazy wstępnej kursu. Stacjonarne szkolenia z zarządzania emocjami zostały zaprojektowane zgodnie z filozofią cyklu Kolba oraz wytycznymi modelu Activity Based Learning – w programie prezentowanego warsztatu dominują aktywizujące metody i techniki nauczania, ćwiczenia oraz specjalnie dobrane zadania praktyczne dostosowane do wyznaczonych celów konkretnego szkolenia. Kurs „Zarządzanie emocjami” budują 3 moduły, które poprzedza weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów decydująca o szczegółowych celach danego warsztatu, doborze metod nauczania, ćwiczeń, case studies itp. Finałem kursu z zarządzania emocjami jest jego szczegółowa ewaluacja. W ramach podsumowania szkolenia Kursanci będą również mogli we współpracy z trenerem prowadzącym zajęcia sformułować osobisty plan działania w obszarze wzmacniania swoich kompetencji.

Rozpoczęcie szkolenia. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych i zdefiniowanie celów szkolenia. Sprawy organizacyjne. Kontrakt.

Moduł I. Techniki zarządzania emocjami – samoświadomość

 • Inteligencja emocjonalna a emocje podstawowe – ćwiczenie identyfikowania emocji podstawowych.
 • Diady emocjonalne w zarządzaniu emocjami – omówienie (koncepcja R. Plutchnik).
 • 4 kroki zarządzania emocjami – omówienie.
 • „Czułe punkty” a zarządzanie emocjami – ćwiczenie indywidualne, omówienie.
 • Case study – wpływ emocji na neurobiologię.
 • „Trzy mózgi człowieka” a zarządzanie emocjami – omówienie (teoria P. MacLeana).
 • Budowanie świadomości – w jaki sposób uczymy się wyrażać emocje?
 • Różnice indywidualne w postrzeganiu oraz zarządzaniu emocjami – omówienie.
 • Pozytywne i negatywne emocje w naszym ciele i ich role.

Moduł II. Techniki zarządzania emocjami – komunikacja interpersonalna i budowanie relacji

 • Komunikacja z różnymi typami osobowości vs świadome zarządzanie emocjami – omówienie, ćwiczenie praktyczne.
 • Budowanie spokojnych i zdrowych relacji z reprezentantami różnych typów osobowości – ćwiczenie indywidualne.

Moduł III. Techniki zarządzania emocjami – narzędzia zarządzania emocjami przydatne w sferze zawodowej

 • Ćwiczenie z rozpoznawania stanu wewnętrznego i zarządzania emocjami.
 • Czy zarządzanie emocjami jest możliwe? W jaki sposób odróżnić fakty od własnych przekonań? – omówienie, ćwiczenie.
 • Ćwiczenia praktyczne: podwójna dysocjacja, helikopter, ćwiczenie mentalne, technika stop, RTZ.
 • Techniki tzw. czyszczenia emocji.
 • Techniki kontrolowania emocji różnego typu: smutku, złości, lęku.
 • Kształcenie umiejętności wyrażania osobistych potrzeb, opinii, oczekiwań.
 • Techniki kształtujące rozumienie emocji innych ludzi.
 • Ćwiczenia fizyczne rozładowujące złość, poczucie obciążenia, smutek.
 • Techniki opanowania emocji w czasie konfliktu.

Zakończenie kursu. Podsumowanie najważniejszych zagadnień. Przygotowanie osobistych planów działania. Sugestie trenera na przyszłość.

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zdalny kurs z zarządzania emocjami ma charakter spotkań organizowanych w czasie rzeczywistym w pokojach wirtualnych na popularnych platformach Clickmeeting lub Zoom. Zdalna formuła szkolenia przyjęta w programie prezentowanego warsztatu umożliwia sprawny i efektywny rozwój kompetencji niezależnie od miejsca pobytu Kursantów, ich umiejętności technicznych czy możliwości podróżowania. Kurs „Zarządzanie emocjami” prowadzony jako szkolenie online jest jednocześnie jedną z najbardziej wygodnych w organizacji i najtańszych form profesjonalnego kształcenia pracowników. Zamknięte warsztaty poświęcone inteligencji emocjonalnej i metodom zarządzania emocjami trwają 1. dzień. Program prezentowanego kursu w swoim standardowym wariancie przewiduje trening w czasie 7 godzin zegarowych z przerwami na posiłki, w tym jedną dłuższą pauzą na lunch. Zamknięty kurs online „Zarządzanie emocjami” tworzą 3 główne segmenty tematyczne, które poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych danej grupy szkoleniowej. W ramach opłaty za szkolenie z zarządzania emocjami Uczestnicy zajęć otrzymają komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych podsumowujących wiadomości o inteligencji emocjonalnej oraz sposobach kontrolowania emocji. Wszystkie zapisane na warsztat osoby obejmujemy ponadto programem nieodpłatnej opieki poszkoleniowej umożliwiającej skorzystanie z sesji e-mentoringu z trenerem nawet przez miesiąc od dnia ukończenia szkolenia. Zamknięte szkolenie „Zarządzanie emocjami” rozpoczyna się każdorazowo szczegółową weryfikacją potrzeb Uczestników zajęć, która pozwala nam zoptymalizować program i agendę danego warsztatu. Kurs online z zarządzania emocjami uzupełniamy ponadto ewaluacją zrealizowanego programu szkoleniowego oraz rekomendacjami dotyczącymi dalszej ścieżki rozwoju kompetencji dla Uczestników zajęć.

Szczegółowy program zamkniętego zdalnego szkolenia „Zarządzanie emocjami”

Szkolenie „Zarządzanie emocjami” każdorazowo dostosowujemy pod względem programu, treści szkolenia, metod nauczania oraz agendy kursu do potrzeb Klienta zamawiającego usługę, a także specyfiki branży, w której on działa. Szczegółowy program warsztatu z zarządzania emocjami może w niektórych przypadkach w związku z tym różnić się od programu udostępnionego poniżej. Zdalny warsztat poświęcony kontrolowaniu emocji składa się z 3 modułów tematycznych wprowadzających nowe zagadnienia związane z inteligencją emocjonalną i wykorzystywaniem jej potencjału. Wykładom teorii towarzyszą zaprojektowane specjalnie dla celów szkolenia ćwiczenia praktyczne. Kurs „Zarządzanie emocjami” ma charakter warsztatowy – jego program obfituje w zadania praktyczne oraz aktywizujące techniki nauczania poprzez działanie i doświadczanie. Zamknięte szkolenie z zarządzania emocjami korzysta ze sprawdzonych narzędzi i metod nauczania o potwierdzonej skuteczności, a także realizuje wytyczne cyklu Kolba oraz założenia modelu Activity Based Learning.

Rozpoczęcie warsztatu. Część organizacyjna. Zdefiniowanie celów szkolenia poprzedzone diagnozą potrzeb Kursantów. Sformułowanie kontraktu.

Moduł I. Techniki zarządzania emocjami – samoświadomość

 • Inteligencja emocjonalna a emocje podstawowe – ćwiczenia z identyfikowania podstawowych emocji.
 • Koncepcja R. Plutchnik, czyli tzw. diady emocjonalne w zarządzaniu emocjami – omówienie zagadnienia na przykładach.
 • Cztery kroki zarządzania emocjami.
 • Zarządzanie emocjami a „czułe punkty” – ćwiczenia indywidualne z omówieniem.
 • Jaki wpływ mają emocje na neurobiologię człowieka? – analiza case study.
 • „3 mózgi człowieka” w zarządzaniu emocjami (teoria P. MacLeana).
 • W jaki sposób uczymy się wyrażać emocje? – budowanie świadomości.
 • Różnice indywidualne w sposobie postrzegania i zarządzania emocjami.
 • Emocje a nasze ciało. Rola emocji (pozytywnych i negatywnych).

Moduł II. Techniki zarządzania emocjami – budowanie relacji i komunikacja międzyludzka

 • Komunikacja interpersonalna z różnymi typami osobowości a zarządzanie emocjami w świadomy sposób – ćwiczenie praktyczne, rozważania teoretyczne.
 • Budowanie dobrych relacji z reprezentantami różnych typów osobowości – ćwiczenia indywidualne.

Moduł III. Techniki zarządzania emocjami – narzędzia zarządzania emocjami w sferze zawodowej

 • Ćwiczenie z obszaru rozpoznawania stanu wewnętrznego i zarządzania emocjami.
 • Czy zarządzanie emocjami jest możliwe? Jak odróżnić fakty od własnych przekonań? – omówienie, ćwiczenia praktyczne.
 • Podwójna dysocjacja, ćwiczenie mentalne, technika stop, helikopter, RTZ – ćwiczenia praktyczne.
 • Techniki kontrolowania różnych typów emocji: smutku, złości, lęku.
 • Techniki „czyszczenia emocji”.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb, oczekiwań, sądów i opinii.
 • Ćwiczenia fizyczne rozładowujące złość, poczucie obciążenia, smutek.
 • Techniki kształtujące rozumienie emocji innych ludzi.
 • Techniki opanowania emocji w sytuacji konfliktowej.

Zakończenie szkolenia. Powtórzenie kluczowych treści i podsumowanie najistotniejszych zagadnień. Sporządzenie indywidualnych planów działania i rekomendacje trenerskie w zakresie dalszej ścieżki rozwoju Kursantów.

Szkolenia i usługi uzupełniające

Trening antystresowy i warsztat kontroli emocji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

mobbing i dyskryminacja profilaktyka

Zarządzanie stresem i emocjami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Regulowanie emocji w zespole

Praktyczny warsztat regulowania emocji w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja Motywacja szkolenie

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Lęk oraz inne emocje w sytuacji zagrożenia

Lęk oraz inne emocje w sytuacji zagrożenia – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Poziom szkolenia w pełni nas satysfakcjonuje, warsztaty zostały przeprowadzone na wysokim poziomie, w sposób profesjonalny i uwzględniający specyfikę naszej firmy. W trakcie zrealizowanych zajęć nasi pracownicy zdobyli wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania emocjami, inteligencji emocjonalnej, wywierania wpływu na poziomie emocjonalnym oraz efektywnej komunikacji dostosowanej do otoczenia.
Trener Pani Iwona Firmanty została wysoko oceniona przez uczestników zarówno pod kątem merytorycznym jak i w odniesieniu do sposobu prowadzenia szkolenia. Z przyjemnością polecamy firmę Human Skills jako partnera w realizacji projektów rozwojowych.

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma

Organizator zadbał o wysoki poziom merytoryczny, profesjonalizm oraz rzetelnie przygotowane materiały dydaktyczne, które w znaczący sposób wspomogły tematykę szkolenia.
Wiedza, znajomość omawianych zagadnień, zaangażowanie, a także elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb kursanta stanowią niewątpliwie o jakości i wysokiej klasie proponowanych usług.
W związku z powyższym firma ADAMPOL S.A. z przyjemnością rekomenduje Panią Iwonę Firmanty oraz firmę Human Skills jako kompetentnego, rzetelnego i skutecznego organizatora szkoleń.

Marianna Kozłowska, Dyrektor Departamentu Kadr

ADAMPOL S.A.

„Ciekawe techniki radzenia sobie z emocjami, na pewno wypróbuję po szkoleniu. Serdeczna atmosfera i indywidualne podejście trenera do uczestników. Otrzymałam cenne wskazówki dotyczące emocjii, które będę stosować podczas negocjacji na spotkaniach pracowniczych. Na szkoleniu uświadomiłam sobie, że nie warto angażować się w konflikty, będę się skupiać na planowaniu w celu uniknięcia niepotrzebnego stresu. Pokazanie technik radzenia sobie w określonych sytuacjach. Całe szkolenie i wszystkie treści szkolenia były bardzo ciekawe. Pozytywne motywowanie siebie. Praca na emocjach i techniki radzenie sobie.”

„Szkolenie z dużą dawką nowej wiedzy. Praktyczne materiały i ćwiczenia. Dobry kontakt trenera z grupą.”

„Świetne szkolenie z przydatną, praktyczną wiedzą. Ciekawie i aktywnie przeprowadzone ćwiczenia. Szkolenie, które jak najbardziej nadaje się do polecenia.”

„Bardzo przyjemnie słucha się Pani Prowadzącej, miły ciepły głos i interesujący sposób prowadzenia zajęć”

„Było bardzo ciekawe. Nawet spokojny sposób mówienia Prowadzącej nie powodował senności a wręcz przeciwnie – chciało się słuchać i uważać”

„Prowadząca bardzo ciekawie mówiła. Ma duże zdolności do utrzymywania uwagi słuchaczy.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu inteligencji emocjonalnej i zarządzania emocjami firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: British American Tobacco Polska, Procter & Gamble Polska Sp.z o.o., Yieldbird Sp. z o.o., Press Glass S.A., Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA;  Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. oraz Medana Pharma S.A., Vistex Poland – CEE SP Z.O.O, CD PROJEKT S.A., Polskie Górnictwo Naftowe-Gazownictwo S.A., Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala, Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Polska Organizacja Turystyczna, Śrubena Unia Sp. z o.o., Windhunter-serwis Sp. z o.o., Miejskie Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., American School of Warsaw, TVP Wilno, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Przedsiębiorstwo usługowe Hetman Sp. z o.o., Grohe Polska Sp. z o.o., Red Sky Sp. z o.o., PACCOR POLSKA SP. Z O.O., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji m.st. Warszawy, Scanfil Poland, Carpol, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Egis Poland Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas