skuteczny handlowiec szkolenie

Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania– szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zamknięte szkolenie z zarządzania flotą samochodową to kurs, dzięki któremu Uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć umiejętności konieczne do sprawnego komunikowania się z różnymi komórkami w organizacji i współpracowania w obszarze zawiadywania flotą pojazdów. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie flotą samochodową musi być asertywna, ale i empatyczna, a także doskonale radzić sobie w różnorodnych sytuacjach konfliktowych. Organizowane przez nas szkolenie pozwala Kursantom nie tylko dogłębnie zrozumieć, jak zarządzać flotą samochodową, reagować na nagle pojawiające się wyzwania i konflikty interesów, ale i uświadamia, na czym w praktyce polega zarządzanie flotą samochodową. Szkolenie ma bowiem ściśle praktyczny charakter i przygotowuje Uczestników warsztatu do rozwiązywania realnych problemów związanych z komunikowaniem zasad współpracy z różnymi komórkami firmy korzystającymi z floty samochodowej, przekazywaniem rzetelnej informacji na ten temat i egzekwowaniem ustalonych reguł. Zaprojektowany przez współpracujących z Human Skills kurs z zarządzania flotą samochodową stawia na rozwój kreatywności Uczestników w rozwiązywaniu konfliktów, uczy proaktywnego podejścia do sytuacji trudnych i uczy sprawnego zarządzania flotą poprzez otwartą, ale i asertywną komunikację oraz postawę.

Zamknięty kurs zarządzania flotą samochodową to szkolenie projektowane na zamówienie. Każdorazowo dostosowujemy w związku z tym program szkolenia, jego zawartość merytoryczną i metodyczną do rzeczywistych potrzeb Kursantów. Dla większej wygody naszych Klientów warsztat dostępny jest nie tylko w klasycznej postaci stacjonarnego kursu, ale też jako szkolenie online – „Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w zakresie zarządzania”.

Z nami zarządzanie flotą pojazdów przestaje być ciężarem, a dzięki wskazówkom, które uzyskasz w czasie szkolenia z zarządzania flotą samochodową, cele, jakie przed Tobą stawia Twoja praca, przestaną być niemożliwie do zrealizowania. Serdecznie zapraszamy do zapisów na warsztat „Zarządzanie flotą samochodową…”. Kurs udostępniamy w wielu dogodnych terminach, a jego agendę godzinową możemy dostosować do potrzeb zamawiającej szkolenie organizacji.

Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania– szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

skuteczny handlowiec szkolenie

Zamknięte szkolenie z zarządzania flotą samochodową to kurs, dzięki któremu Uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć umiejętności konieczne do sprawnego komunikowania się z różnymi komórkami w organizacji i współpracowania w obszarze zawiadywania flotą pojazdów. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie flotą samochodową musi być asertywna, ale i empatyczna, a także doskonale radzić sobie w różnorodnych sytuacjach konfliktowych. Organizowane przez nas szkolenie pozwala Kursantom nie tylko dogłębnie zrozumieć, jak zarządzać flotą samochodową, reagować na nagle pojawiające się wyzwania i konflikty interesów, ale i uświadamia, na czym w praktyce polega zarządzanie flotą samochodową. Szkolenie ma bowiem ściśle praktyczny charakter i przygotowuje Uczestników warsztatu do rozwiązywania realnych problemów związanych z komunikowaniem zasad współpracy z różnymi komórkami firmy korzystającymi z floty samochodowej, przekazywaniem rzetelnej informacji na ten temat i egzekwowaniem ustalonych reguł. Zaprojektowany przez współpracujących z Human Skills kurs z zarządzania flotą samochodową stawia na rozwój kreatywności Uczestników w rozwiązywaniu konfliktów, uczy proaktywnego podejścia do sytuacji trudnych i uczy sprawnego zarządzania flotą poprzez otwartą, ale i asertywną komunikację oraz postawę.

Zamknięty kurs zarządzania flotą samochodową to szkolenie projektowane na zamówienie. Każdorazowo dostosowujemy w związku z tym program szkolenia, jego zawartość merytoryczną i metodyczną do rzeczywistych potrzeb Kursantów. Dla większej wygody naszych Klientów warsztat dostępny jest nie tylko w klasycznej postaci stacjonarnego kursu, ale też jako szkolenie online – „Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w zakresie zarządzania”.

Z nami zarządzanie flotą pojazdów przestaje być ciężarem, a dzięki wskazówkom, które uzyskasz w czasie szkolenia z zarządzania flotą samochodową, cele, jakie przed Tobą stawia Twoja praca, przestaną być niemożliwie do zrealizowania. Serdecznie zapraszamy do zapisów na warsztat „Zarządzanie flotą samochodową…”. Kurs udostępniamy w wielu dogodnych terminach, a jego agendę godzinową możemy dostosować do potrzeb zamawiającej szkolenie organizacji.

Cele i Korzyści

Kurs „Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który uwzględnia aktualne realia biznesowe i prezentuje nowatorskie koncepcje z dziedziny zarządzania, komunikacji i organizacji wewnątrzfirmowych procesów i procedur. Szkolenie koncentruje się przy tym na praktycznych aspektach zarządzania flotą pojazdów i pozwala Kursantom wyćwiczyć biegłość w umiejętnościach i kompetencjach ułatwiających porozumienie, zrozumienie i dochodzenie do kompromisowych rozwiązań w kontekście korzystania z zasobów organizacji. Ponieważ każdy zamknięty kurs z zarządzania flotą samochodową w firmie projektujemy, uwzględniając realne potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów oraz specyfikę ich pracy, wszyscy Uczestnicy mają szansę trenować nowe umiejętności i rozwijać się w warunkach zbliżonych do realiów ich pracy. Ćwiczenia opieramy o doświadczenia zawodowe Kursantów, analizujemy problemy, z jakimi faktycznie stykają się na co dzień i koncentrujemy się na nauce tego, co dla danej osoby najbardziej przydatne w jej pracy. Nad efektywnością treningu i poziomem merytorycznym szkolenia czuwają wyśmienici i uznani eksperci o doskonałych kwalifikacjach i imponującym doświadczeniu. Jako firma szkoleniowa z wieloletnim stażem i lider w branży szkoleniowej zapewniamy najwyższy standard usług, czego potwierdzeniem są certyfikacje, nagrody i wyróżnienia zdobywane przez Human Skills. Szkolenie z zarządzania flotą samochodową ma nie tylko praktyczny i maksymalnie zindywidualizowany charakter, ale też pozwala zachować Kursantom dużą swobodę w zakresie wyboru warunków, miejsca i czasu szkolenia. Możemy razem trenować zarządzanie flotą online lub podczas szkoleń stacjonarnych realizowanych w siedzibie naszej firmy bądź innym wybranym przez Państwa miejscu. Szkolenie „Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania” wzbogaciliśmy ponadto o program specjalnej opieki poszkoleniowej, dzięki której każdy z Uczestników prezentowanego warsztatu może korzystać ze wsparcia eksperta nawet przez miesiąc od momentu ukończenia kursu z zarządzania flotą pojazdów. Konsultacje te są nieodpłatne i prowadzone online. Organizowane przez nas szkolenia zamknięte z zarządzania flotą samochodową w firmie mogą być dofinansowane ze środków BUR lub KFS, a dodatkowo podlegają indywidualnej wycenie. Zapewniamy Państwu również dostęp do wielu promocji i zniżek dla stałych Klientów.

Jakie korzyści gwarantuje kurs „Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania”?

Każda komórka w organizacji ma wyznaczone swoje cele i zadania. Nie inaczej jest w zespole zarządzania flotą samochodową, który zarówno zarządza technicznymi aspektami, jak i stale współpracuje z wieloma komórkami firmy. Różnorodność pracowników współpracujących z działem zarządzania flotą, konflikty interesów i potrzeb, konieczność reagowania na sytuacje nagłe i trudne to okoliczności, które wymagają bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych, wysokiej empatii czy postaw asertywnych. Przygotowany przez nas warsztat rozwija niezbędne do dobrego i sprawnego zarządzania flotą pojazdów umiejętności i kompetencje poprzez szereg ćwiczeń, prezentację przydatnej wiedzy i zbiorów dobrych praktyk.

Cele szkolenia

 • wykształcenie umiejętności współpracy z różnymi komórkami firmy korzystającymi z floty samochodowej;
 • nabycie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów w trakcie korzystania z floty samochodowej;
 • poprawa komunikacji i przepływu informacji;
 • budowanie umiejętności przekazywania wiedzy;
 • opracowanie instrukcji systematyzującej zasady współpracy, przekazywania wiedzy.

Kurs „Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania” pozwala Uczestnikom w kompleksowy sposób przygotować się do różnych wyzwań związanych z zarządzaniem flotą pojazdów i ułatwia im realizację założonych celów służbowych.

Szkolenie „Zarządzanie flotą samochodową…” wyposaża Kursantów w pogłębioną wiedzę o:

 • narzędziach i sposobach ułatwiających skuteczną komunikację;
 • technikach przekazywania wiedzy;
 • technikach radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Zamknięty kurs zarządzania flotą pojazdów doskonali praktyczne umiejętności:

 • prowadzenia skutecznych rozmów z członkami innych działów;
 • skutecznego przekazywania niezbędnej wiedzy korzystającym z floty samochodowej;
 • kreatywnego rozwiązywania, a nie wyszukiwania problemów.

Prezentowany warsztat doskonali uniwersalne i poszukiwane kompetencje związane z:

 • komunikacją;
 • postawą asertywną;
 • proaktywnymi postawami w bieżącym działaniu.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ – WSPÓŁPRACA W PROCESIE ZARZĄDZANIA – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarny warsztat z zarządzania flotą samochodową organizujemy na terenie naszej warszawskiej placówki – centrum szkoleniowego Human Skills przy ulicy Widok w centrum stolicy. Możemy również poprowadzić wskazany kurs w innej, dogodnej dla Państwa lokalizacji. Termin kursu oraz jego agenda godzinowa są również uzgadnianie z Klientem. Szkolenie „Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania” zostało zaprojektowane jako dwudniowy warsztat praktyczny. Program szkolenia obejmuje 6 bloków tematycznych oraz sesję podsumowującą trening, w czasie której Uczestnicy będą poproszeni o opracowanie planu wdrożenia zdobytej wiedzy. Wszyscy Kursanci zapisani na szkolenie zamknięte z zarządzania flotą pojazdów zostaną przez nas objęci bezpłatną opieką poszkoleniową w formie e-mentoringu. Z konsultacji Uczestnicy mogą korzystać przez okres 30 dni od chwili zakończenia warsztatu. Uczestnikom zapewniamy również nieodpłatnie pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych oraz wszystkie niezbędne do realizacji kursu pomoce i narzędzia. Osoby uczestniczące w stacjonarnym szkoleniu organizowanym w siedzibie Human Skills będą mogły ponadto w cenie szkolenia skorzystać z poczęstunku serwowanego w czasie przerwy śniadaniowej oraz zaproszenia na lunch (obiad podany zostanie w jednej z działających w sąsiedztwie restauracji). Ponieważ realizowany na zamówienie warsztat „Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania” to tzw. szyty na miarę projekt szkoleniowy, jego program oraz zawartość merytoryczna i metodyczna są w pełni zależne od faktycznych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów, a optymalizacja elementów składowych szkolenia odbywa się po rzetelnej diagnozie oczekiwań i potrzeb Uczestników zajęć. Staramy się każdorazowo dostosowywać zadania, przykłady i analizy sytuacji do realnych doświadczeń Kursantów oraz rozwiązywać ważne dla ich skutecznego działania problemy.

Ramowy program kursu stacjonarnego „Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania”

Warsztat z zarządzania flotą pojazdów jest realizowany w godzinach 9:00 – 17:00. Istnieje jednak możliwość dostosowania agendy godzinowej szkolenia do preferencji Klienta. Kurs prowadzimy, korzystając z inspirujących do aktywności nowoczesnych metod nauczania, zweryfikowanych narzędzi szkoleniowych i specjalnie zaprojektowanych na potrzeby kursu ćwiczeń. Przygotowany przez naszych ekspertów trening pozostaje wierny regułom modelu Activity Based Learning oraz zasadom cyklu Kolba.

Dzień 1.

Wprowadzenie do warsztatu: omówienie celów szkolenia i identyfikacja potrzeb Kursantów, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Zarządzanie flotą samochodową – podstawy komunikacji interpersonalnej w biznesie

 • Proces komunikacji – zasada sprzężenia zwrotnego.
 • Dobór formy i narzędzi komunikacyjnych.
 • Formułowanie klarownych komunikatów.
 • Komunikować się skutecznie, czyli jak, z kim i dlaczego akurat tak będzie dobrze.
 • 10 zasad przekazywania wiedzy.
 • Jak oszczędzić czas na komunikację i nie tracić na jakości?

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „Budujemy dobry przekaz”.

Moduł II. Zarządzanie flotą samochodową – kształtowanie postawy proaktywnej

 • Proaktywnie, czyli przejmij odpowiedzialność, za to, co się dzieje.
 • Rozwijanie postawy proaktywnej.
 • Sekwencja zachowań w proaktywności.
 • Jak być proaktywnym?

Moduł zrealizowany będzie przy użyciu następujących narzędzi i metod pracy: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „A to ci historia” oraz „Iloraz”.

Moduł III. Konflikt – szansa czy zagrożenie dla zespołu? (czas treningu ok. 1,5 godz.)

 • Podejście do konfliktu.
 • Metody rozwiązania konfliktów.
 • Rola emocji w konflikcie.
 • Argumentacja w konflikcie.
 • Zapobieganie konfliktom we współpracy z klientem wewnętrznym.

Moduł zrealizowany będzie przy użyciu następujących narzędzi i metod pracy: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „Obrazki”.

Dzień 2.

Moduł IV. Zarządzanie flotą samochodową – asertywność jako narzędzie współpracy

 • Co to jest asertywność?
 • Być asertywnym, czyli jakim?
 • Przykłady zachowań asertywnych.
 • Rozwijamy swoją asertywność.

Do realizacji modułu wykorzystane zostaną m.in.: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „Tower of power” oraz „Ktoś musi umrzeć”.

Moduł V. Zarządzanie flotą samochodową – empatia jako kolejne narzędzie współpracy

 • Empatia, czyli …?
 • Sposoby wyrażania empatii.
 • Jak łączyć empatię z asertywnością?
 • Każdy czegoś chce: czy dam radę być empatyczny?

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „To nie fair”.

Moduł VI. Zamiast zbyt wielu emocji wybierz kreatywność w szukaniu rozwiązań

 • Jak skutecznie radzić sobie z negatywnymi emocjami?
 • Zamieniamy negatywne emocje w kreatywne rozwiązania.
 • ZROZUM drugą stronę, a szybciej osiągniecie cel.
 • Podsumujmy: dobra komunikacja, umiejętność przekazywania wiedzy, zrozumienie współpracowników, nie problemy a rozwiązania, asertywność i empatia.

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenia „Iloraz kreatywności 2”.

Zakończenie warsztatu: powtórzenie najważniejszych treści, opracowanie zawierające wskazówki w zakresie postępowania, budowania relacji oraz sposobu przekazywania wiedzy o flocie klientom wewnętrznym. Ewaluacja szkolenia i feedback.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ – WSPÓŁPRACA W PROCESIE ZARZĄDZANIA – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Prezentowany warsztat online to teoretyczno-praktyczny kurs realizowany w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu serwisów internetowych typu Zoom/Clickmeeting. Udział w zamkniętym warsztacie z zarządzania flotą samochodową nie wiąże się z koniecznością kupowania żadnego dodatkowego oprogramowania czy specjalnych aplikacji – do nauki potrzebny będzie jedynie sprzęt zdolny nawiązać połączenie video online oraz dostęp do internetu. Warsztat „Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania” realizowany jako szkolenie online trwa 2 dni, a każda pojedyncza sesja treningowa zajmuje według planu co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Program szkolenia uwzględnia 6 głównych modułów, a w ramach podsumowania zajęć Kursanci zostaną poproszeni o stworzenie planu wdrożenia nabytej wiedzy do schematu realizowanych przez siebie obowiązków służbowych. Ponieważ program kursu „Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania” optymalizujemy, uwzględniając potrzeby i oczekiwania Klienta, zarówno agenda godzinowa kursu, jak i jego zawartość programowa mogą zostać przebudowane, aby gwarantowały maksymalną wartość praktyczną szkolenia i jego wysoką skuteczność, a przy tym nie kolidowały z nadrzędną działalnością firmy. Staramy się każdorazowo dostosowywać ćwiczenia, prezentowane przykłady i analizowane case studies do realnych doświadczeń Kursantów oraz rozwiązywać ważne dla ich skutecznego działania problemy. Wszystkie osoby zapisane na warsztat poświęcony zarządzaniu flotą pojazdów wyposażymy w pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych i niezbędne podczas warsztatu pomoce. Uczestnicy szkolenia zostaną również objęci darmową opieką trenera po ukończeniu kursu.

Przykładowy program zdalnego szkolenia „Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania”

Warsztat online z zarządzania flotą pojazdów realizuje założenia cyklu Kolba oraz pozostaje wierny zasadom modelu Activity Based Learning – uczymy się więc poprzez działanie i doświadczanie, a wykorzystywane w toku zajęć narzędzia mają aktywizujące i interaktywne walory, dzięki czemu angażują i inspirują Uczestników szkolenia do działania i rozwoju. Zdalny kurs „Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania” standardowo odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00. Na życzenie Klienta agenda godzinowa zajęć może jednak zostać dopasowana do preferencji grupy realizującej kurs.

Dzień I

Rozpoczęcie warsztatu: rozpoznanie potrzeb Uczestników szkolenia i identyfikacja celów kursu, omówienie kwestii organizacyjnych.

Moduł I. Zarządzanie flotą samochodową – podstawy komunikacji interpersonalnej w biznesie

 • Proces komunikacji – zasada sprzężenia zwrotnego.
 • Dobór formy i narzędzi komunikacyjnych.
 • Formułowanie klarownych komunikatów.
 • 10 zasad przekazywania wiedzy.
 • Komunikować się skutecznie, czyli jak, z kim i dlaczego akurat tak będzie dobrze.
 • Jak oszczędzić czas w procesie komunikacji i nie tracić jej jakości?

Moduł zrealizowany będzie przy użyciu następujących narzędzi i metod pracy: mini wykład, ćwiczenie „Budujemy dobry przekaz”, studium przypadku.

Moduł II. Zarządzanie flotą samochodową – kształtowanie postawy proaktywnej

 • Proaktywnie, czyli przejmij odpowiedzialność, za to, co się dzieje.
 • Rozwijanie postawy proaktywnej.
 • Sekwencja zachowań w proaktywności.
 • Jak być proaktywnym?

Do realizacji modułu wykorzystane zostaną m.in.: mini wykład, case study, ćwiczenia – „Iloraz” i „A to ci historia”.

Moduł III. Zarządzanie flotą samochodową – konflikt – szansa czy zagrożenie? (czas treningu ok. 80 min)

 • Podejście do konfliktu.
 • Metody rozwiązania konfliktów.
 • Argumentacja w konflikcie.
 • Rola emocji w sytuacji konfliktowej.
 • Zapobieganie konfliktom w relacjach z klientem wewnętrznym.

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia i metody pracy jak: mini wykład, ćwiczenie „Obrazki”, studium przypadku.

Dzień 2.

Moduł IV. Zarządzanie flotą samochodową – asertywność jako narzędzie współpracy

 • Czym jest asertywność?
 • Być asertywnym – co to w istocie oznacza?
 • Przykłady asertywnych zachowań.
 • Rozwijamy własną asertywność.

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia i metody pracy jak: mini wykład, case study oraz dedykowane ćwiczenia: „Ktoś musi umrzeć” i „Tower of power”.

Moduł V. Empatia jako kolejne narzędzie współpracy

 • Empatia, czyli …?
 • Metody wyrażania empatii.
 • Jak połączyć empatię z asertywnością?
 • Każdy czegoś chce: czy dam radę być empatyczny?

Do realizacji modułu wykorzystane zostaną m.in.: studium przypadku, mini wykład, dedykowane ćwiczenie „To nie fair”.

Moduł VI. Zarządzanie flotą samochodową – zamiast zbyt wielu emocji proponuję kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań

 • Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?
 • Przekształcamy negatywne emocje w kreatywne rozwiązania.
 • ZROZUM drugą stronę, a szybciej osiągniecie cel.
 • Podsumujmy: dobra komunikacja, zrozumienie współpracowników, umiejętność przekazywania wiedzy, nie problemy, ale rozwiązania, empatia i asertywność.

Moduł zrealizowany będzie przy użyciu następujących narzędzi i metod pracy: mini wykład, ćwiczenia „Iloraz kreatywności 2”, studium przypadku.

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie kluczowych zagadnień, wnioski, opracowanie zawierające wskazówki w zakresie postępowania, budowania relacji oraz sposobu przekazywania wiedzy o flocie samochodowej klientom wewnętrznym. Feedback i ewaluacja szkolenia.

Czas trwania warsztatu: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie na zamówienie.

Klienci

Szkolenie na zamówienie.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas