skuteczny handlowiec szkolenie

Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania– szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Każda komórka w organizacji ma wyznaczone swoje cele i zadania. Nie inaczej jest w zespole zarządzania flotą samochodową, który zarówno zarządza technicznymi aspektami jak i stale współpracuje z wieloma komórkami firmy. Różnorodność pracowników współpracujących z działem zarządzania flotą, reagowanie na sytuacje nagłe i trudne wymaga bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych, wysokiej empatii czy postaw asertywnych.

Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania– szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

skuteczny handlowiec szkolenie

Każda komórka w organizacji ma wyznaczone swoje cele i zadania. Nie inaczej jest w zespole zarządzania flotą samochodową, który zarówno zarządza technicznymi aspektami jak i stale współpracuje z wieloma komórkami firmy. Różnorodność pracowników współpracujących z działem zarządzania flotą, reagowanie na sytuacje nagłe i trudne wymaga bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych, wysokiej empatii czy postaw asertywnych.

Cele i Korzyści

CELE:

 • Wykształcenie i nabycie umiejętności współpracy z różnymi komórkami firmy korzystającymi z floty samochodowej.
 • Nabycie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów w trakcie korzystania z floty samochodowej.
 • Poprawa komunikacji i przepływu informacji.
 • Budowanie umiejętności przekazywania wiedzy.
 • Opracowanie instrukcji systematyzującej zasady współpracy, przekazywania wiedzy.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Narzędziach i sposobach ułatwiających skuteczną komunikacje.
 • Technikach przekazywania wiedzy.
 • Technikach radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Prowadzenia skutecznych rozmów z członkami innych działów.
 • Skutecznego przekazywania niezbędnej wiedzy korzystającym z floty samochodowej.
 • Kreatywnego rozwiązywania a nie wyszukiwania problemów.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Komunikacją zespołu.
 • Postawą asertywną.
 • Proaktywnymi postawami w bieżącym działaniu.

Program Szkolenia

Zarządzanie flotą samochodową – współpraca w procesie zarządzania

Szkolenie dwudniowe

 1. Moduł I Zarządzanie flotą samochodową- Podstawy komunikacji interpersonalnej w biznesie.
 • Proces komunikacji – zasada sprzężenia zwrotnego.
 • Dobór formy i narzędzi komunikacyjnych.
 • Formułowanie klarownych komunikatów.
 • Komunikować się skutecznie, czyli jak z kim i dlaczego akurat tak będzie dobrze.
 • 10 zasad przekazywania wiedzy.
 • Jak oszczędzić czas na komunikację i nie tracić na jakości.

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „ budujemy dobry przekaz”.

 1. Moduł II Zarządzanie flotą samochodową- Kształtowanie postawy proaktywnej
 • Proaktywnie, czyli przejmij odpowiedzialność, za to cos się dzieje.
 • Rozwijanie postawy proaktywnej.
 • Sekwencja zachowań w proaktywności.
 • Jak być proaktywnym.

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „ A to ci historia” oraz „iloraz”

 1. Moduł III Zarządzanie flotą samochodową- Konflikt – szansa czy zagrożenie dla zespołu – czas 1,5h
 • Podejście do konfliktu.
 • Metody rozwiązania konfliktów w zespole.
 • Rola emocji w konflikcie.
 • Argumentacja w konflikcie.
 • Zapobieganie konfliktom we współpracy z klientem wewnętrznym.

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „ Obrazki”

Dzień II 

 1. Moduł IV Zarządzanie flotą samochodową- Asertywność jako narzędzie współpracy
 • Co to jest asertywność.
 • Być asertywnym, czyli jakim?
 • Przykłady zachowań asertywnych.
 • Rozwijamy swoją asertywność.
 • Potrzeba budowania poczucia pewności siebie.

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „ Tower of power” oraz „ktoś musi umrzeć”

 1. Moduł V Zarządzanie flotą samochodową- Empatia jako kolejne narzędzie współpracy
 • Empatia, czyli …..
 • Sposoby wyrażania empatii.
 • Jak łączyć empatię z asertywnością.
 • Każdy czegoś chce, czy dam radę być empatyczny.

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „ To nie fair”.

 1. Moduł VI Zarządzanie flotą samochodową- Zamiast zbyt wielu emocji proponuje kreatywność w szukaniu rozwiązań
 • Jak skutecznie radzić sobie z negatywnymi emocjami?
 • Zamieniamy negatywne emocje w kreatywne rozwiązania
 • ZROZUM drugą stronę, a szybciej osiągniecie cel

Podsumujmy: dobra komunikacja, umiejętność przekazywania wiedzy, zrozumienie współpracowników, nie problemy a rozwiązania, asertywność i empatia.

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenia „ Iloraz kreatywności 2”

Końcowym produktem szkolenia będzie opracowanie zawierające wskazówki w zakresie postępowania, budowania relacji oraz sposobu przekazywania wiedzy
o flocie klientom wewnętrznym.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie na zamówienie.

Klienci

Szkolenie na zamówienie.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas