Zarządzanie konfliktem

Zarządzanie konfliktami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Konflikty, trudne sytuacje to stale występujący element w życiu każdego zespołu. Każdy rozsądny menedżer wie, iż takie sytuacje mogą i zapewne się zdarzą, ale kluczem do sukcesu jest przygotowanie się do takiej sytuacji. Oczywiście naczelną zasadą jest zapobiegać takim sytuacjom, ale gdy już się wydarzą, musimy wiedzieć jak reagować, jak nimi zarządzać, jak ograniczyć ich wpływ na całość zespołu. Podczas tego szkolenia przedstawimy zbiór zasad, narzędzi i technik, które pomogą każdemu menedżerowi.

Zarządzanie konfliktami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie konfliktem

Konflikty, trudne sytuacje to stale występujący element w życiu każdego zespołu. Każdy rozsądny menedżer wie, iż takie sytuacje mogą i zapewne się zdarzą, ale kluczem do sukcesu jest przygotowanie się do takiej sytuacji. Oczywiście naczelną zasadą jest zapobiegać takim sytuacjom, ale gdy już się wydarzą, musimy wiedzieć jak reagować, jak nimi zarządzać, jak ograniczyć ich wpływ na całość zespołu. Podczas tego szkolenia przedstawimy zbiór zasad, narzędzi i technik, które pomogą każdemu menedżerowi.

Cele i Korzyści

CELE SZKOLENIA:

 • Wykształcenie i nabycie umiejętności w zarządzaniu konfliktem
 • Nabycie umiejętności w mapowaniu sytuacji trudnych
 • Poprawa komunikacji i przepływu informacji w konflikcie

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Narzędziach i sposobach ułatwiających skuteczną komunikacje w konflikcie
 • Technikach zapobiegania konfliktom
 • Technikach zarządzania konfliktami

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Prowadzenia trudnych rozmów
 • Radzenia sobie z manipulacjami
 • Skutecznego podejmowania dobrych decyzji

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Komunikacją zespołu w trudnych sytuacjach
 • Mapowaniem sytuacji kryzysowych
 • Budowaniem przyszłych rozwiązań

Program Szkolenia

Ramowy program szkolenia: Zarządzanie konfliktami 

 • Po rekomendowanej analizie potrzeb – zostanie przedstawiony program dedykowany uwzględniający oczekiwania klienta.
 • Szczegółowa agenda godzinowa zostanie dopasowana do Państwa potrzeb.
 • Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych modułów, lub ich zakresu na podstawie analizy potrzeb.

Moduł I Zarządzanie konfliktami

 • Analiza przyczyn powstawania konfliktów w zespole
 • Rola lidera w zarządzaniu konfliktami
 • Zapobieganie konfliktom, technika ZROZUM
 • Oczekiwania zespołu względem menedżera w konflikcie
 • Budowanie zasad współpracy

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „ w mojej grupie ….”

Moduł II Zarządzanie konfliktem – Psychomanipulacje w zespole

 • Kto, kiedy i dlaczego manipuluje
 • 10 zasad odporności na psychomanipulacje w zespole
 • Asertywność i empatia w zarządzaniu

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „ TOWER OF POWER”

Moduł III Zarządzanie konfliktem – Mapowanie trudnych sytuacji

 • Czym jest proces mapowania
 • Budowanie katalogu możliwych trudnych sytuacji
 • Opracowywanie rozwiązań, czyli jak podejmować dobre decyzje
 • Przygotowujemy się na „trudne”.

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „ A to ci historia”.

Moduł IV Zarządzanie konfliktem – Komunikacja w konflikcie i trudnych sytuacjach

 • Techniki skutecznej komunikacji, czyli które elementy komunikacji mają wpływ na „podgrzewanie” , a które „chłodzą”
 • Mowa ciała w konflikcie
 • Zasada 5 minut, jako narzędzie prowadzenia trudnych rozmów
 • Zasady trudnych rozmów
  – oddzielamy ludzi od problemów
  – rozwiązujemy problemy
  – kierunek do przodu
  – zasada czerwonej i zielonej kartkiW trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „obrazki”

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja oraz dalsze rekomendacje.

Ramowy program szkolenia: Zarządzanie konfliktami 

 • Po rekomendowanej analizie potrzeb – zostanie przedstawiony program dedykowany uwzględniający oczekiwania klienta.
 • Szczegółowa agenda godzinowa zostanie dopasowana do Państwa potrzeb.
 • Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych modułów, lub ich zakresu na podstawie analizy potrzeb.

Moduł I Zarządzanie konfliktami

 • Analiza przyczyn powstawania konfliktów w zespole
 • Rola lidera w zarządzaniu konfliktami
 • Zapobieganie konfliktom, technika ZROZUM
 • Oczekiwania zespołu względem menedżera w konflikcie
 • Budowanie zasad współpracy

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „ w mojej grupie ….”

Moduł II Zarządzanie konfliktem – Psychomanipulacje w zespole

 • Kto, kiedy i dlaczego manipuluje
 • 10 zasad odporności na psychomanipulacje w zespole
 • Asertywność i empatia w zarządzaniu

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „ TOWER OF POWER”

Moduł III Zarządzanie konfliktem – Mapowanie trudnych sytuacji

 • Czym jest proces mapowania
 • Budowanie katalogu możliwych trudnych sytuacji
 • Opracowywanie rozwiązań, czyli jak podejmować dobre decyzje
 • Przygotowujemy się na „trudne”.

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „ A to ci historia”.

Moduł IV Zarządzanie konfliktem – Komunikacja w konflikcie i trudnych sytuacjach

 • Techniki skutecznej komunikacji, czyli które elementy komunikacji mają wpływ na „podgrzewanie” , a które „chłodzą”
 • Mowa ciała w konflikcie
 • Zasada 5 minut, jako narzędzie prowadzenia trudnych rozmów
 • Zasady trudnych rozmów
  – oddzielamy ludzi od problemów
  – rozwiązujemy problemy
  – kierunek do przodu
  – zasada czerwonej i zielonej kartkiW trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „obrazki”

Podsumowanie szkolenia, ewaluacja oraz dalsze rekomendacje.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Bardzo dobre, merytoryczne szkolenie. Dobrze przygotowany Trener oraz ciekawe metody pracy”

„Jestem bardzo zadowolona z tego szkolenia. Dzięki niemu poznałam swój styl działania i postrzeganie zespołu”.

„Świetne szkolenie. Ciekawe treści, dużo nowej wiedzy oraz dobry kontakt  z grupą.”

„Cenna wiedza z różnych dziedzin; super poczucie humoru Trenera.”

„Przydatne treści: rozwiązywanie konfliktów; zrozumienie ich mnogości; luźne podejście trenera z humorem; dużo przykładów z życia.”

Klienci

Szkolenia i projekty z tego zakresu nasza firma miała przyjemność z sukcesem realizować dla pracowników firm takich jak m.in.: CERAMIKA PARADYŻ SP. Z O. O., TVP Wilno, E.ON Polska S.A.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas