Zarządzanie konfliktem

Zarządzanie konfliktami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI – SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE – ONLINE ORAZ STACJONARNE

Sytuacja konfliktowa w zespole to chwila, w której menadżer musi wykazać się szeregiem kompetencji, a świadome zarządzanie konfliktem wykorzystać do wzmocnienia zawiadywanego zespołu. Szkolenie z zarządzania konfliktem w zespole prezentuje skuteczne metody rozwiązywania konfliktów z perspektywy lidera i uczy ich praktycznego wykorzystania, a przede wszystkim kompleksowo przygotowuje liderów do pracy z zespołem w sytuacjach konfliktowych i trudnych.

Jak reagować na konflikt w zespole?

Naucz się efektywnie i świadomie zarządzać konfliktem, mapować sytuacje trudne i im przeciwdziałać. Umiejętnie wykorzystaj konflikt w zespole do wzmocnienia więzi i synergii w zespole oraz zdobądź sprawdzone i skuteczne narzędzia, dzięki którym zarządzanie zespołem stanie się dla Ciebie łatwiejsze. Szkolenie zamknięte dla liderów zespołów poświęcone sytuacjom konfliktowym to doskonała okazja, by zadbać o przyszłość Twojej organizacji i wzmocnić jej efektywność, niezależnie od trudności i konfliktów, które zawsze towarzyszą współpracy.

Dlaczego kursy z zarządzania konfliktami są niezbędne liderom?

Trudne sytuacje i konflikty to stale występujący element w życiu każdego zespołu. Każdy lider wie, że sytuacje konfliktowe w zespole zdarzą się w pewnym momencie, jednak kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie się do tego momentu. Priorytetem w zarządzaniu sytuacją konfliktową jest zawsze zapobieganie, ale gdy konflikty już się wydarzą, lider musi wiedzieć, jak reagować na konflikty, jak prowadzić trudne rozmowy i skutecznie kierować konfliktami, by ograniczyć ich negatywny wpływ na zespół, jego potencjał, motywację do pracy podwładnych oraz ich zdolność do współpracy. W czasie zamkniętego kursu „Zarządzanie konfliktem” trenerzy prowadzący szkolenie wyposażą Cię w zestaw zasad, narzędzi i technik, które wymagane są w codziennej pracy z zespołem i pomogą Ci reagować na konflikt w zespole.

Jak szkolenia z zarządzania konfliktem wspomogą Twoją organizację?

„Zarządzanie konfliktem” to szkolenie praktyczne, które realizujemy na zamówienie. Jest to wyspecjalizowany kurs dla liderów ukierunkowany na rozwój umiejętności i kompetencji, za sprawą których lider może skutecznie zawiadywać zespołem i zapobiegać wszelkim następstwom konfliktów. Umiejętne zarządzanie sytuacją konfliktową pozwala zachować wydajność zespołu, zaangażowanie jego członków w realizację zadań, a także wspiera ich motywację. Zespół w sytuacji konfliktu jest nieefektywny, dysfunkcyjny i trudny do zarządzania, a nieopanowany konflikt może zagrozić całej organizacji i przyczynić się do jej destabilizacji. „Zarządzanie konfliktami” to kurs, który wyposaży pracujących w Twojej firmie liderów w wiedzę i umiejętności potrzebne do „rozbrojenia konfliktu”, ochrony organizacji przed konfliktem i jego konsekwencjami, a także wykorzystania sytuacji trudnej na jej korzyść.

Szkolenia dopasowane do Twoich potrzeb i preferencji

Organizowany na zamówienie kurs „Zarządzanie konfliktami” to kurs o najwyższym stopniu indywidualizacji – trenujemy dokładnie te umiejętności, których rozwój zapewni liderom skuteczność w obliczu konfliktu. Każdorazowo dostosowujemy do realnych potrzeb Uczestników kursu, ich wyzwań zawodowych i specyfiki zatrudniającej ich organizacji treści szkolenia i metody treningu. Również agenda kursu jest każdorazowo dostosowywana do preferencji Klienta zamawiającego zamknięte szkolenie „Zarządzanie konfliktami”. Kurs z zarządzania sytuacją konfliktową może zostać zorganizowany ponadto zarówno jako klasyczny warsztat stacjonarny, jak i sprzyjający oszczędnościom kurs online.

„Zarządzanie konfliktami” to temat realizowany również w czasie szkoleń otwartych. Zapraszamy do zapisów i kontaktu z naszymi konsultantami.

Zarządzanie konfliktami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie konfliktem

ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI – SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE – ONLINE ORAZ STACJONARNE

Sytuacja konfliktowa w zespole to chwila, w której menadżer musi wykazać się szeregiem kompetencji, a świadome zarządzanie konfliktem wykorzystać do wzmocnienia zawiadywanego zespołu. Szkolenie z zarządzania konfliktem w zespole prezentuje skuteczne metody rozwiązywania konfliktów z perspektywy lidera i uczy ich praktycznego wykorzystania, a przede wszystkim kompleksowo przygotowuje liderów do pracy z zespołem w sytuacjach konfliktowych i trudnych.

Jak reagować na konflikt w zespole?

Naucz się efektywnie i świadomie zarządzać konfliktem, mapować sytuacje trudne i im przeciwdziałać. Umiejętnie wykorzystaj konflikt w zespole do wzmocnienia więzi i synergii w zespole oraz zdobądź sprawdzone i skuteczne narzędzia, dzięki którym zarządzanie zespołem stanie się dla Ciebie łatwiejsze. Szkolenie zamknięte dla liderów zespołów poświęcone sytuacjom konfliktowym to doskonała okazja, by zadbać o przyszłość Twojej organizacji i wzmocnić jej efektywność, niezależnie od trudności i konfliktów, które zawsze towarzyszą współpracy.

Dlaczego kursy z zarządzania konfliktami są niezbędne liderom?

Trudne sytuacje i konflikty to stale występujący element w życiu każdego zespołu. Każdy lider wie, że sytuacje konfliktowe w zespole zdarzą się w pewnym momencie, jednak kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie się do tego momentu. Priorytetem w zarządzaniu sytuacją konfliktową jest zawsze zapobieganie, ale gdy konflikty już się wydarzą, lider musi wiedzieć, jak reagować na konflikty, jak prowadzić trudne rozmowy i skutecznie kierować konfliktami, by ograniczyć ich negatywny wpływ na zespół, jego potencjał, motywację do pracy podwładnych oraz ich zdolność do współpracy. W czasie zamkniętego kursu „Zarządzanie konfliktem” trenerzy prowadzący szkolenie wyposażą Cię w zestaw zasad, narzędzi i technik, które wymagane są w codziennej pracy z zespołem i pomogą Ci reagować na konflikt w zespole.

Jak szkolenia z zarządzania konfliktem wspomogą Twoją organizację?

„Zarządzanie konfliktem” to szkolenie praktyczne, które realizujemy na zamówienie. Jest to wyspecjalizowany kurs dla liderów ukierunkowany na rozwój umiejętności i kompetencji, za sprawą których lider może skutecznie zawiadywać zespołem i zapobiegać wszelkim następstwom konfliktów. Umiejętne zarządzanie sytuacją konfliktową pozwala zachować wydajność zespołu, zaangażowanie jego członków w realizację zadań, a także wspiera ich motywację. Zespół w sytuacji konfliktu jest nieefektywny, dysfunkcyjny i trudny do zarządzania, a nieopanowany konflikt może zagrozić całej organizacji i przyczynić się do jej destabilizacji. „Zarządzanie konfliktami” to kurs, który wyposaży pracujących w Twojej firmie liderów w wiedzę i umiejętności potrzebne do „rozbrojenia konfliktu”, ochrony organizacji przed konfliktem i jego konsekwencjami, a także wykorzystania sytuacji trudnej na jej korzyść.

Szkolenia dopasowane do Twoich potrzeb i preferencji

Organizowany na zamówienie kurs „Zarządzanie konfliktami” to kurs o najwyższym stopniu indywidualizacji – trenujemy dokładnie te umiejętności, których rozwój zapewni liderom skuteczność w obliczu konfliktu. Każdorazowo dostosowujemy do realnych potrzeb Uczestników kursu, ich wyzwań zawodowych i specyfiki zatrudniającej ich organizacji treści szkolenia i metody treningu. Również agenda kursu jest każdorazowo dostosowywana do preferencji Klienta zamawiającego zamknięte szkolenie „Zarządzanie konfliktami”. Kurs z zarządzania sytuacją konfliktową może zostać zorganizowany ponadto zarówno jako klasyczny warsztat stacjonarny, jak i sprzyjający oszczędnościom kurs online.

„Zarządzanie konfliktami” to temat realizowany również w czasie szkoleń otwartych. Zapraszamy do zapisów i kontaktu z naszymi konsultantami.

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie „Zarządzanie konfliktami” to kurs stanowiący fundament umiejętności związanych z zarządzaniem zespołem, gdzie konflikt prędzej czy później musi się ujawnić. Przygotowane przez naszych ekspertów zamknięte kursy poświęcone technikom i metodom zarządzania konfliktem stanowią ważne dopełnienie warsztatu każdego lidera, a także istotne zabezpieczenie organizacji przed chaosem i paraliżem, jakie mogą być konsekwencją sytuacji konfliktowych w organizacji. Zamknięte szkolenie z zarządzania konfliktem koncentruje się na treningu praktycznym i wyposaża Uczestników warsztatu w najbardziej przydatne narzędzia do przeciwdziałania konfliktom oraz poprawnego reagowania w różnych sytuacjach trudnych. Warsztat organizowany jest w formule zamkniętego szkolenia i obejmuje kameralną grupę Kursantów. Dzięki temu szkolenie zawsze koncentruje się na konkretnych potrzebach Uczestników treningu i rozwiązuje problemy, z jakimi stykają się oni w miejscu swojej pracy. Szkolenie zawsze prowadzimy, uwzględniając rezultaty diagnozy potrzeb danej grupy Kursantów, a treści nauczania dostosowujemy do specyfiki ich zespołów.

Jakie zalety ma trening w Human Skills?

Szkolenie z zarządzania konfliktami poprowadzą dla Państwa wykwalifikowani eksperci o udokumentowanych dokonaniach i dużym doświadczeniu trenerskim. Firma Human Skills jest od lat uznawana za krajowego lidera w branży szkoleń i posiada wszelkie wymagane certyfikacje, a także jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Szkolenie szanuje Państwa czas i oczekiwania – z treningu można korzystać zarówno w formule wygodnego kursu online, jak i tradycyjnego szkolenia stacjonarnego. Szkolenia zamknięte z zarządzania konfliktem można dofinansowywać ze środków pozyskanych z BUR lub KFS. Uczestników prezentowanego kursu obejmiemy ponadto specjalnym programem darmowej opieki poszkoleniowej – Kursanci mogą korzystać bez opłat z e-konsultacji z trenerem prowadzącym zajęcia aż przez miesiąc od daty realizacji zamkniętego szkolenia poświęconego sytuacjom konfliktowym.

Jakie korzyści zapewnia zamknięty kurs „Zarządzanie konfliktami”?

Kursy z powyższego tematu ukierunkowane są na doskonalenie kompetencji i umiejętności z różnych dyscyplin, m.in. z obszaru komunikacji. Będziemy trenować m.in. zastosowanie technik zapobiegania konfliktom w zespole, rozwijać umiejętności reagowania na zaistniały konflikt i umiejętności radzenia sobie z manipulacjami.

CEL SZKOLENIA:

Organizowany na zamówienie zamknięty kurs z zarządzania sytuacją konfliktową ma na celu:

 • nabycie umiejętności optymalnego zarządzania konfliktem w zespole;
 • wykształcenie umiejętności mapowania różnych sytuacji trudnych;
 • poprawę jakości komunikacji oraz przepływu informacji w sytuacji konfliktowej.

Szkolenie „Zarządzanie konfliktami” wyposaża Uczestników w usystematyzowaną wiedzę o:

 • sposobach i narzędziach usprawniających komunikację w konflikcie;
 • instrumentach zapobiegania konfliktom;
 • technikach zarządzania konfliktami w zespole.

Kurs z zarządzania konfliktem trenuje i doskonali niezbędne liderom umiejętności:

 • prowadzenia trudnych rozmów;
 • radzenia sobie z psychomanipulacjami;
 • podejmowania optymalnych decyzji w sytuacji konfliktu;
 • mapowania konfliktów oraz sytuacji trudnych.

Zamknięte szkolenia z powyższej tematyki pogłębiają wartościowe kompetencje związane z:

 • komunikacją w trudnych sytuacjach i konfliktach;
 • mapowaniem sytuacji kryzysowych;
 • budowaniem przyszłych rozwiązań.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarny kurs z zarządzania konfliktami możemy poprowadzić w naszej warszawskiej placówce lub dowolnym innym miejscu wybranym przez Klienta, np. w siedzibie organizacji zamawiającej warsztat. Kurs zaplanowany został jako jednodniowe szkolenie praktyczno-teoretyczne, a trening trwa przez minimum 7 godzin zegarowych z przerwami. Realizowany na zamówienie warsztat stacjonarny „Zarządzanie konfliktami” rozpoczynamy zwykle o godzinie 9:00 rano, jednak szczegółowa agenda godzinowa szkolenia może zostać na życzenie Klienta dopasowana do preferencji i potrzeb danej grupy. Prezentowany kurs obejmuje kilka modułów tematycznych, w tym m.in. blok poświęcony technikom radzenia sobie z manipulacjami oraz segment skoncentrowany na treningu umiejętności komunikacyjnych w kontekście zarządzania konfliktem.

Co obejmuje opłata za szkolenie?

W cenie prezentowanego szkolenia zapewniamy Uczestnikom: serwowany w formie bufetu poczęstunek dostępny podczas przerwy śniadaniowej, dwudaniowy lunch podawany w pobliskiej restauracji, pomoce i narzędzia wykorzystywane w trakcie warsztatu, pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych oraz opiekę poszkoleniową dostępną w formie konsultacji online. Opieka poszkoleniowa dostępna jest bezpłatnie przez okres miesiąca od chwili realizacji szkolenia z zarządzania konfliktami. Każdy z Kursantów otrzyma od nas również certyfikat poświadczający ukończenie profesjonalnego szkolenia w Human Skills.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Zarządzanie konfliktami”

Ponieważ szkolenie ma w pełni zindywidualizowany charakter, przed jego rozpoczęciem trener przeprowadza diagnozę potrzeb szkoleniowych Kursantów, co pozwala mu dostosować program kursu w zakresie treści i metod szkolenia, a także dobrać odpowiednie dla grupy przykłady i ćwiczenia. Szkolenie „Zarządzanie konfliktami” korzysta z aktywizujących metod i technik nauczania, a także sięga po warsztatowe formy kształcenia, które najskuteczniej wspierają rozwój praktycznych umiejętności. W czasie zajęć intensywnie aktywizujemy Kursantów, co osiągamy m.in. poprzez dyskusje na forum grupy, pracę w małych grupach, a także ćwiczenia, gry, studia przypadków adekwatnych do sytuacji czy doświadczeń Uczestników szkolenia. Kurs realizujemy w zgodzie z wytycznymi Activity Based Learning oraz regułami opisanymi przez cykl Kolba.

Program, formę i agendę godzinową warsztatu dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klientów

 • Po weryfikacji potrzeb szkoleniowych zostanie Państwu zaprezentowany dedykowany program szkolenia uwzględniający Państwa oczekiwania i potrzeby.
 • Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności modułów lub ich zawartości na podstawie wyników diagnozy potrzeb.
 • Szczegółowa agenda godzinowa zostanie dostosowana do Państwa preferencji.

Rozpoczęcie szkolenia: sprawy o charakterze organizacyjnym, omówienie celów szkolenia i jego planu, wprowadzenie do tematu warsztatu z zarządzania konfliktami w zespole.

Moduł I. Zagadnienia wprowadzające do tematu konfliktu i metod zarządzania konfliktem

 • Przyczyny powstawania konfliktów wraz z ich analizą.
 • Zapobieganie sytuacjom konfliktowym, technika ZROZUM.
 • Rola lidera w zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi.
 • Oczekiwania zespołu wobec lidera w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.
 • Budowanie zasad współpracy i synergii w zespole.

Wykorzystywane w module narzędzia pracy i treningu: mini wykład, case study, ćwiczenie „W mojej grupie …”.

Moduł II. Psychomanipulacje w zarządzaniu konfliktem

 • Manipulacja – kto, kiedy i w jakim celu ją stosuje?
 • 10 reguł zachowania odporności na manipulacje.
 • Empatia i asertywność w zarządzaniu zespołem.

Wykorzystywane w module narzędzia pracy i treningu: mini wykład, case study, ćwiczenie „TOWER OF POWER”.

Moduł III. Mapowanie sytuacji trudnych

 • Proces mapowania – czym jest?
 • Tworzenie katalogu trudnych sytuacji i ich analiza.
 • Poszukiwanie rozwiązań – jak podejmować optymalne decyzje w konflikcie?
 • Jak dobrze przygotować się na „trudne”?

Wykorzystywane w module narzędzia pracy i treningu: wykład, case study, ćwiczenie „A to ci historia”.

Moduł IV. Komunikacja w konflikcie i sytuacjach trudnych

 • Techniki efektywnej komunikacji w sytuacji konfliktowej, czyli które elementy komunikacji „chłodzą”, a które „podgrzewają”?
 • Reguła 5 minut – narzędzie prowadzenia trudnych rozmów.
 • Mowa ciała w sytuacji konfliktu.
 • Reguły obowiązujące w komunikacji w sytuacji konfliktowej:
  • Kierunek: do przodu.
  • Rozwiązujemy problemy.
  • Oddzielamy ludzi od problemów.
  • Zasada czerwonej i zielonej kartki.

Wykorzystywane w module narzędzia pracy i treningu: wykład, case study, zadanie „obrazki”.

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie najważniejszych zagadnień i wnioski końcowe, przygotowanie przez Uczestników indywidualnych planów działania w kontekście zarządzania konfliktami, rekomendacje trenera dotyczące kolejnych kroków szkoleniowych, ewaluacja warsztatu i feedback.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zdalne szkolenia z zarządzania konfliktami realizowane jako warsztaty na zamówienie to kursy organizowane w wirtualnej przestrzeni serwisów typu Clickmeeting i Zoom. Aby wziąć udział w szkoleniu, nie są potrzebne wysokie umiejętności techniczne ani wyspecjalizowany sprzęt – wystarczą: dostęp do internetu oraz urządzenie z kamerką i funkcją video online. Nie wymagamy także instalowania płatnych aplikacji czy programów z nieznanego źródła. Dzięki zdalnej formie treningu szkolenie ma charakter komfortowy, ekonomiczny i pozwala oszczędzać czas. Warsztat online „Zarządzanie konfliktami” trwa jeden dzień, a na trening poświęcamy przynajmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Szkolenie rozpoczynamy zwykle o godzinie 9:00 rano, jednak agendę szkolenia możemy dostosować potrzeb i preferencji danej grupy Kursantów. Kurs tworzą 4 moduły, w tym m.in. segment poświęcony narzędziom przeciwdziałania sytuacjom trudnym oraz blok poświęcony umiejętnościom przeciwstawiania się manipulacjom w konflikcie.

Co gwarantujemy w ramach opłaty za prezentowany warsztat?

W cenie kursu wszyscy Uczestnicy szkolenia otrzymają wszystkie pomoce i narzędzia potrzebne do realizacji kursu, komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych dotyczących metod zarządzania konfliktem w zespole oraz specjalną opiekę poszkoleniową w formie e-konsultacji Kursanci mają prawo korzystać z e-mentoringu bez dodatkowych opłat przez 30 dni od momentu ukończenia kursu. Wszyscy Uczestnicy zamkniętego warsztatu online z zarządzania konfliktami otrzymają od nas ponadto certyfikat potwierdzający ukończenie specjalistycznego kursu w naszej szkole.

Przykładowy program zamkniętego kursu online „Zarządzanie konfliktami”

Program, formę i agendę godzinową warsztatu dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klientów

 • Po weryfikacji potrzeb szkoleniowych zostanie Państwu zaprezentowany dedykowany program szkolenia uwzględniający Państwa oczekiwania i potrzeby.
 • Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności modułów lub ich zawartości na podstawie wyników diagnozy potrzeb.
 • Szczegółowa agenda godzinowa zostanie dostosowana do Państwa preferencji.

Zamknięty warsztat „Zarządzanie konfliktami” to szkolenie o wysokim stopniu indywidualizacji. W związku z tym zajęcia poprzedza każdorazowo diagnoza potrzeb Uczestników. Jej wyniki pozwalają trenerowi prowadzącemu szkolenie dostosować program kursu w zakresie treści i metod szkolenia, a także dobrać odpowiednie dla danej grupy Kursantów zadania, przykłady i analizy. Szkolenie sięga po warsztatowe formy kształcenia, które najskuteczniej wspierają rozwój praktycznych umiejętności, a także nowoczesne i inspirujące do działania techniki i metody nauczania. Duży nacisk kładziemy na aktywizowanie Kursantów, a wysoki poziom zaangażowania w naukę osiągamy poprzez dyskusje na forum grupy, pracę w małych grupach, gry oraz analizy przypadków adekwatnych do doświadczeń zawodowych Uczestników kursu. Pracujemy i trenujemy w pełnej zgodzie z regułami modelu Activity Based Learning, a nasze kursy przestrzegają zasad obowiązujących w tzw. cyklu Kolba.

Rozpoczęcie kursu: weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu, identyfikacja celów kursu, wprowadzenie do tematu szkolenia, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Zarządzanie konfliktami – wprowadzenie do tematu szkolenia

 • Rola lidera w zarządzaniu konfliktami.
 • Oczekiwania zespołu względem lidera w konflikcie.
 • Analiza przyczyn powstawania konfliktów w zespole.
 • Zapobieganie sytuacjom trudnym i konfliktowym, technika ZROZUM.
 • Budowanie współpracy.

W trakcie realizacji modułu wykorzystane zostaną takie narzędzia pracy jak: mini wykład, ćwiczenie „W mojej grupie …”, studium przypadku.

Moduł II. Zarządzanie konfliktem – manipulacje i opór wobec nich

 • Kto, kiedy i dlaczego manipuluje?
 • 10 zasad odporności na psychomanipulacje.
 • Asertywność i empatia w zarządzaniu zespołem.

Podczas realizacji bloku zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, ćwiczenie „TOWER OF POWER” oraz studium przypadku.

Moduł III. Zarządzanie konfliktem – mapowanie sytuacji trudnych

 • Proces mapowania – co to jest i do czego służy mapowanie?
 • Budowanie katalogu trudnych sytuacji.
 • Opracowywanie rozwiązań. Podejmowanie optymalnych decyzji w konflikcie.
 • Przygotowujemy się na „trudne”.

Podczas realizacji bloku zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy i treningu jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „A to ci historia”.

Moduł IV. Zarządzanie konfliktem – komunikacja w konflikcie

 • Techniki skutecznej komunikacji, czyli które elementy komunikacji mają wpływ na „podgrzewanie”, a które „chłodzą”?
 • Mowa ciała w sytuacjach konfliktowych.
 • Prowadzenie trudnych rozmów z zasadą 5 minut.
 • Zasady trudnych rozmów:
  • Oddziel ludzi od problemów.
  • Rozwiązuj problemy.
  • Kierunek: naprzód.
  • Zasady czerwonej oraz zielonej kartki.

Podczas realizacji bloku zostaną wykorzystane takie narzędzia treningu jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „obrazki”.

Zakończenie warsztatu: podsumowanie najważniejszych treści i wnioski końcowe, opracowanie indywidualnych planów działania w obszarze zarządzania konfliktem, ewaluacja zrealizowanego kursu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Bardzo dobre, merytoryczne szkolenie. Dobrze przygotowany Trener oraz ciekawe metody pracy”

„Jestem bardzo zadowolona z tego szkolenia. Dzięki niemu poznałam swój styl działania i postrzeganie zespołu”.

„Świetne szkolenie. Ciekawe treści, dużo nowej wiedzy oraz dobry kontakt  z grupą.”

„Cenna wiedza z różnych dziedzin; super poczucie humoru Trenera.”

„Przydatne treści: rozwiązywanie konfliktów; zrozumienie ich mnogości; luźne podejście trenera z humorem; dużo przykładów z życia.”

Klienci

Szkolenia i projekty z tego zakresu nasza firma miała przyjemność z sukcesem realizować dla pracowników firm takich jak m.in.: CERAMIKA PARADYŻ SP. Z O. O., TVP Wilno, E.ON Polska S.A.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas