ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie projektami jest dla Ciebie stresującym wyzwaniem? To nic trudnego, o ile zastosujesz parę prostych zasad – zarządzania czasem, celami, budżetem, zadaniami i zespołem.

Nowoczesne zarządzanie stawia na zarządczość projektową, która dzieląc skomplikowane procesy na poszczególne zadania, umożliwia szybką realizację celu projektowego. Bez właściwej diagnozy celu, ustalenia harmonogramu, dbałości o budżet, pracowników i ich motywację do wypełniania zadań, zrealizowanie projektu jest trudnym zadaniem.

 

Zarządzanie projektami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami jest dla Ciebie stresującym wyzwaniem? To nic trudnego, o ile zastosujesz parę prostych zasad – zarządzania czasem, celami, budżetem, zadaniami i zespołem.

Nowoczesne zarządzanie stawia na zarządczość projektową, która dzieląc skomplikowane procesy na poszczególne zadania, umożliwia szybką realizację celu projektowego. Bez właściwej diagnozy celu, ustalenia harmonogramu, dbałości o budżet, pracowników i ich motywację do wypełniania zadań, zrealizowanie projektu jest trudnym zadaniem.

 

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Zasadach zarządzania projektami
 • Technikach zarządzania projektowego
 • Metodykach zarządzania projektami
 • Zasadach podejścia do zarządzania projektami
 • Cyklu życia projektu
 • Zasadach zarządzania czasem i zadaniami w projekcie
 • Metodykach tworzenia harmonogramu prac
 • Zasadach szacowania i równoważenia czasu i zasobów w pracy projektowej
 • Zasadach zarządzania budżetem w zarządzaniu projektowym
 • Metodach prowadzenia analizy ścieżki krytycznej i planowania zadań
 • Metodach i technikach zarządzania ryzykiem i jakością
 • Roli monitorowania i kontroli w zarządzaniu projektami
 • Technikach i metodach monitorowania i kontroli
 • Zasadach odnoszących się do zarządzania zmianą w projekcie
 • Zasadach zarządzania zespołem projektowym
 • Metodach organizacji pracy zespołu projektowego (planowanie, cele, priorytety,
  organizacja komunikacji wspierającej cele projektowe)
 • Budowie zespołu projektowego
 • Budowaniu systemu pracy w zespole projektowym
 • Roli motywowania i przywództwa w zespołach projektowych
 • Modelach przywództwa w nowoczesnym zarządzaniu
 • Roli kierownika projektu i osób funkcyjnych (m.in. motywowanie, komunikacja,
  feedback, ścieżka informowania, kierowanie zmianą)
 • Metodach zarządzania kryzysem w projekcie i zespole projektowym
 • Technikach i metodach delegowania zadań
 • Zasadach odnoszących się do delegowania zadań i rozdzielania zadań w zespole projektowym
 • Delegowaniu uprawnień i jego ograniczeniach. 

 

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zarządzania projektem
 • Zarządzania procesem planowania zadań i działań
 • Tworzenia harmonogramu prac i zadań
 • Ustalania celów i priorytetów w pracy projektowej
 • Szacowania i równoważenia czasu i zasobów w pracy projektowej
 • Zarządzania budżetem projektu
 • Prowadzenia analizy ścieżki krytycznej i planowania zadań
 • Zarządzania ryzykiem i jakością
 • Monitorowania i kontroli zadań w zarządzaniu projektami
 • Zarządzania zmianą w projekcie
 • Zarządzania zespołem projektowym
 • Budowania zespołu projektowego
 • Organizacji pracy zespołu projektowego
 • Budowania systemu pracy w zespole projektowym
 • Motywowania i przewodzenia w zespołach projektowych
 • Delegowania zadań i rozdzielania zadań w zespole projektowym
 • Delegowania uprawnień.

 

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Kompetencjami miękkimi w zarządzaniu projektami
 • Komunikacją zawodową w ramach projektu
 • Kompetencjami zarządczymi.

Program Szkolenia

Dzięki dwudniowemu szkoleniu Zarządzanie projektami nauczysz się zarządzania czasem pracy, także tej świadczonej z domowych pieleszy, zarządzania zadaniami, celami i priorytetami, komunikowania się wewnątrz zespołu projektowego, a także zarządzania kryzysem i zarządzania zmianą. W trakcie szkolenia poznasz skuteczne narzędzia planowania zadań projektowych, komunikacji i pracy w zespole projektowym, zarządzania celami i zadaniami, zasady ustanawiania priorytetów oraz zarządzania kryzysem, konfliktem, motywacją i grupami projektowymi.

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień pierwszy 

Przykładowa agenda godzinowa.

09:00 – 09:45 Zarządzanie projektami – wstęp.

 • Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie szkolenia.
 • Zarządzanie projektami – czyli w zasadzie co się zmienia?

09:50 – 11:25 Moduł I Zarządzanie projektami – modele zarządzania projektami. 

 • Zasady zarządzania projektami.
 • Najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami: Agile, Kanban, Scrum, Lean, Model kaskadowy,
  Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Metod), Sześć Sigma, RAD (Rapid Applications Development).
 • Podejścia do zarządzania projektami, czyli jak zacząć zarządzanie projektem?
 • Cykl życia projektu.

11.25-11.40 Przerwa kawowa

11:40 – 14:15 Moduł II Zarządzam projektem. Ustalenie celów i priorytetów w zarządzaniu projektowym.

 • Tworzenie harmonogramu prac.
 • Szacowanie i równoważenie czasu i zasobów w pracy projektowej.
 • Zarządzanie budżetem w zarządzaniu projektowym.
 • Prowadzenie analizy ścieżki krytycznej.
 • Metody i techniki zarządzania ryzykiem i jakością.
 • Zarządzanie zmianą w projekcie.

Dzień drugi:

09:00 – 10:35 Moduł III Wstęp do zarządzania zespołem w zarządzaniu projektowym. 

 • Wykorzystanie różnorodności pracowników w zarządzaniu projektowym.
 • Budowanie zespołu projektowego.
 • Metody organizacji pracy zespołu projektowego.
 • Budowanie systemu pracy w zespole projektowym.
 • Zasady zarządzania zespołem projektowym.

10:40 – 12.25 Moduł IV Cele, zadania i motywowanie w zespole w zarządzaniu projektowym.
(w tym przerwa kawowa: 11.25-11.40)

 • Partycypacyjne ustalanie zadań i celów w zarządzaniu projektowym.
 • Projektowanie działań w zespole.
 • Motywowanie i przywództwo w zespołach projektowych.
 • Modele przywództwa w nowoczesnym zarządzaniu.
 • Delegowanie zadań w zarządzaniu projektowym.
 • Delegowanie uprawnień i jego ograniczenia.

12:30 – 14:00 Moduł V Zarządzanie w zespole. 

 • Techniki zarządzania projektowego dla zespołu.
 • Rola kierownika projektu i osób funkcyjnych (m.in. motywowanie, komunikacja,
  feedback, ścieżka informowania, kierowanie zmianą).
 • Metody zarządzania kryzysem w projekcie i zespole projektowym.
 • Monitorowanie i kontrola w zarządzaniu projektami.

14:00 – 14:15 Podsumowanie, dyskusja końcowa i osobisty plan zmiany dla uczestników szkolenia.

*W czasie szkolenia każde z kluczowych zagadnień zostanie wsparte warsztatem, studium przypadku oraz dyskusją.

Dzień pierwszy 

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Przykładowa agenda godzinowa.

09:00 – 09:45 Zarządzanie projektami – wstęp.

 • Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie szkolenia.
 • Zarządzanie projektami – czyli w zasadzie co się zmienia?

09:50 – 11:25 Moduł I Zarządzanie projektami – modele zarządzania projektami. 

 • Zasady zarządzania projektami.
 • Najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami: Agile, Kanban, Scrum, Lean, Model kaskadowy,
  Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Metod), Sześć Sigma, RAD (Rapid Applications Development).
 • Podejścia do zarządzania projektami, czyli jak zacząć zarządzanie projektem?
 • Cykl życia projektu.

11.25-11.40 Przerwa kawowa

11:40 – 14:15 Moduł II Zarządzam projektem. Ustalenie celów i priorytetów w zarządzaniu projektowym.

 • Tworzenie harmonogramu prac.
 • Szacowanie i równoważenie czasu i zasobów w pracy projektowej.
 • Zarządzanie budżetem w zarządzaniu projektowym.
 • Prowadzenie analizy ścieżki krytycznej.
 • Metody i techniki zarządzania ryzykiem i jakością.
 • Zarządzanie zmianą w projekcie.

Dzień drugi:

09:00 – 10:35 Moduł III Wstęp do zarządzania zespołem w zarządzaniu projektowym. 

 • Wykorzystanie różnorodności pracowników w zarządzaniu projektowym.
 • Budowanie zespołu projektowego.
 • Metody organizacji pracy zespołu projektowego.
 • Budowanie systemu pracy w zespole projektowym.
 • Zasady zarządzania zespołem projektowym.

10:40 – 12.25 Moduł IV Cele, zadania i motywowanie w zespole w zarządzaniu projektowym.
(w tym przerwa kawowa: 11.25-11.40)

 • Partycypacyjne ustalanie zadań i celów w zarządzaniu projektowym.
 • Projektowanie działań w zespole.
 • Motywowanie i przywództwo w zespołach projektowych.
 • Modele przywództwa w nowoczesnym zarządzaniu.
 • Delegowanie zadań w zarządzaniu projektowym.
 • Delegowanie uprawnień i jego ograniczenia.

12:30 – 14:00 Moduł V Zarządzanie w zespole. 

 • Techniki zarządzania projektowego dla zespołu.
 • Rola kierownika projektu i osób funkcyjnych (m.in. motywowanie, komunikacja,
  feedback, ścieżka informowania, kierowanie zmianą).
 • Metody zarządzania kryzysem w projekcie i zespole projektowym.
 • Monitorowanie i kontrola w zarządzaniu projektami.

14:00 – 14:15 Podsumowanie, dyskusja końcowa i osobisty plan zmiany dla uczestników szkolenia.

*W czasie szkolenia każde z kluczowych zagadnień zostanie wsparte warsztatem, studium przypadku oraz dyskusją.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Zarządzanie projektami to kluczowa umiejętność w biznesie. Bez planowania i monitorowania traci się czas, szanse na sukces a przede wszystkim budżet; Polecam szkolenie z zarządzania projektami – trener wskazuje narzędzia, które są niezbędne w codziennej pracy menedżera; Bardzo merytoryczne szkolenie. Praca na case’ach; Bardzo konkretne szkolenie, duża wiedza i doświadczenie prowadzącego.

Klienci

Z powyższego tematu mieliśmy przyjemność szkolić Klientów takich firm jak: ABB, AMBRA, Ammono, Archicom, ARCUS, BPD, CERI, HAVI Logistics, IBM, JADE (Bull Group), KONTEKST, METRO, Phytopharm, PLL LOT, Reckitt Benckiser, Saint Gobain, Start People (Randstad), TVP, Unilever, US Pharmacia, Vattenfall, Wrigley, XPLUS.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas