Zarządzanie talentami szkolenie

Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia HR przygotowujące do skutecznego budowania potencjału kadrowego organizacji to obowiązkowe kursy dla specjalistów zatrudnionych w dziale personalnym, kierowników i osób odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie programów talentowych w firmach i instytucjach. Zamknięte szkolenie HR Zarządzaniem talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery rekomendujemy również wszystkim osobom zainteresowanym tematyką HR, własnym rozwojem lub pozyskaniem pracy na dowolnym stanowisku w dziale kadr. Opracowane przez ekspertów Human Skills kursy HR z zakresu zarządzania talentami i karierami to wyspecjalizowane szkolenia o praktycznym charakterze, które kompleksowo przygotowują Kursantów do realizacji zadań związanych ze strategicznym potęgowaniem potencjału kadrowego firmy i planowaniem ścieżek kariery w organizacji. Nasze szkolenia dla HR z powyższej tematyki wspierają zgłaszające się do Human Skills organizacje w pozyskiwaniu, rozwijaniu i motywowaniu talentów oraz efektywnym wykorzystaniu ich zdolności w celu rozwoju firmy i zwiększenia jej konkurencyjności.

Kurs Human Resources Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie przygotowuje Kursantów do podejmowania skutecznych działań koncentrujących się na poszukiwaniu, rekrutowaniu, rozwijaniu i umacnianiu pozycji zatrudnionych w organizacji osób, które wykazują wyższy niż przeciętny poziom kompetencji i wysoki potencjał intelektualny. W trakcie powyższego szkolenia Human Resources doskonalimy również umiejętność efektywnego wykorzystania talentów w organizacji na rzecz rozwoju firmy. Nasze kursy HR i szkolenia działu personalnego koncentrują się na przekazywaniu fachowej i sprawdzonej wiedzy oraz pogłębianiu kompetencji kluczowych niezbędnych do realizacji i optymalizacji procesów z zakresu zarządzania talentami i strategicznego planowania ścieżek kariery.

Zamknięte szkolenie Human Resources Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery zawsze dostosowujemy do rozpoznanych przed zaplanowanym warsztatem potrzeb szkoleniowych konkretnej organizacji. Dzięki temu oferowane przez nas szkolenia HR przygotowują pracowników działu kadr do podejmowania realnych wyzwań, przed jakimi stoi dana organizacja i jej rzeczywistych potrzeb.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skonsultowania z naszymi ekspertami ceny, programu i wszelkich aspektów logistycznych szkolenia Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie – gwarantujemy maksymalne dopasowanie kursu do Państwa oczekiwań!

Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie talentami szkolenie

Szkolenia HR przygotowujące do skutecznego budowania potencjału kadrowego organizacji to obowiązkowe kursy dla specjalistów zatrudnionych w dziale personalnym, kierowników i osób odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie programów talentowych w firmach i instytucjach. Zamknięte szkolenie HR Zarządzaniem talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery rekomendujemy również wszystkim osobom zainteresowanym tematyką HR, własnym rozwojem lub pozyskaniem pracy na dowolnym stanowisku w dziale kadr. Opracowane przez ekspertów Human Skills kursy HR z zakresu zarządzania talentami i karierami to wyspecjalizowane szkolenia o praktycznym charakterze, które kompleksowo przygotowują Kursantów do realizacji zadań związanych ze strategicznym potęgowaniem potencjału kadrowego firmy i planowaniem ścieżek kariery w organizacji. Nasze szkolenia dla HR z powyższej tematyki wspierają zgłaszające się do Human Skills organizacje w pozyskiwaniu, rozwijaniu i motywowaniu talentów oraz efektywnym wykorzystaniu ich zdolności w celu rozwoju firmy i zwiększenia jej konkurencyjności.

Kurs Human Resources Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie przygotowuje Kursantów do podejmowania skutecznych działań koncentrujących się na poszukiwaniu, rekrutowaniu, rozwijaniu i umacnianiu pozycji zatrudnionych w organizacji osób, które wykazują wyższy niż przeciętny poziom kompetencji i wysoki potencjał intelektualny. W trakcie powyższego szkolenia Human Resources doskonalimy również umiejętność efektywnego wykorzystania talentów w organizacji na rzecz rozwoju firmy. Nasze kursy HR i szkolenia działu personalnego koncentrują się na przekazywaniu fachowej i sprawdzonej wiedzy oraz pogłębianiu kompetencji kluczowych niezbędnych do realizacji i optymalizacji procesów z zakresu zarządzania talentami i strategicznego planowania ścieżek kariery.

Zamknięte szkolenie Human Resources Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery zawsze dostosowujemy do rozpoznanych przed zaplanowanym warsztatem potrzeb szkoleniowych konkretnej organizacji. Dzięki temu oferowane przez nas szkolenia HR przygotowują pracowników działu kadr do podejmowania realnych wyzwań, przed jakimi stoi dana organizacja i jej rzeczywistych potrzeb.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skonsultowania z naszymi ekspertami ceny, programu i wszelkich aspektów logistycznych szkolenia Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie – gwarantujemy maksymalne dopasowanie kursu do Państwa oczekiwań!

Cele i Korzyści

Szkolenia HR wspierające firmy w skutecznej realizacji polityki kadrowej zorientowanej na pomnażanie potencjału kapitału ludzkiego są najskuteczniejszą taktyką budowania silnej pozycji firmy na rynku. Szkolenie HR przybliżające tajniki nowoczesnego zarządzania talentami i karierami w organizacji to najlepszy sposób zapewnienia pracownikom działu personalnego dostępu do fachowej i aktualnej wiedzy oraz kompleksowego przygotowania ich do realizacji powierzonych im zadań. Zamknięte kursy HR organizowane przez Human Skills nastawione są na naukę praktycznych umiejętności i wyspecjalizowanych kompetencji niezbędnych do tego, by dział personalny zdolny był prawidłowo dbać o potencjał kadrowy firmy. Zaprojektowane przez nas szkolenia dla HR z dziedziny zarządzania talentami to intensywne nowoczesne kursy, które kształcą profesjonalistów – ludzi perfekcyjnie przygotowanych do tego, by przyciągać talenty do firmy, zwiększać ich potencjał i skutecznie wykorzystywać unikatowe zdolności pracowników do pomnażania zysków firmy. Kurs Human Resources Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie to warsztat obligatoryjny dla organizacji, które nie chcą pozostawać w tyle za konkurencją i aspirują do roli liderów w swojej branży.

Szkolenia Human Resources z obszaru zarządzania talentami wyposażają Kursantów w aktualną i zweryfikowaną specjalistyczną wiedzę oraz uczą zastosowania zdobytych wiadomości w praktyce dnia codziennego. Kursy HR i szkolenia działu personalnego z powyższej tematyki uczą, jak skutecznie poszukiwać, zdobywać i rozwijać talenty na potrzeby organizacji i stanowią doskonałe uzupełnienie warsztatu każdego specjalisty HR. Szkolenie Human Resources Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie o również dobra okazja dla pretendentów na stanowiska w dziale personalnym, by podnieść własne kwalifikacje i udokumentować ten fakt w CV – nasze szkolenia HR kończą się pozyskaniem certyfikatu ukończenia specjalistycznego kursu!

Jakie korzyści płyną ze szkolenia HR Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie?

Zamknięte szkolenie HR z dziedziny zarządzania talentami w organizacji wszechstronnie przygotowuje specjalistów działów personalnych i osoby zaangażowane w kreowanie polityki kadrowej firmy do wzmacniania potencjału pracowników o wysokich kompetencjach i nieprzeciętnych zdolnościach. Kursy HR z tej tematyki to praktyczne szkolenia dla HR, które uczą, jak pozyskać talenty do zasobów firmy, wzmocnić ich potencjał i spożytkować go, by przyczynić się do sukcesu firmy.

Kurs Human Resources Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie ma na celu spotęgowanie potencjału kadrowego firmy. Szkolenia Human Resources z tej tematyki są prostą i skuteczną drogą przeobrażenia zatrudnionych w działach HR osób w profesjonalistów biegłych w skomplikowanej materii efektywnego zarządzania talentami i ścieżkami kariery.

Kurs Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery pogłębia fachową wiedzę o:

 • talentach i ich definicjach oraz celowości pozyskiwania talentów do organizacji;
 • wyzwaniach związanych z zarządzaniem talentami w organizacji (analiza strategiczna, ocena szans i zagrożeń w działaniach z zakresu zarządzania talentami);
 • zasadach tworzenia strategii zarządzania talentami;
 • metodach pozyskiwania talentów do organizacji;
 • metodach identyfikowania talentów, rozwijania, motywowania i oceniania utalentowanych pracowników.

Kursy HR i szkolenia działu personalnego dostarczają eksperckiej wiedzy koniecznej przy planowaniu procesów rekrutowania talentów, wzmacniania ich potencjału i lojalności wobec organizacji.

Szkolenie Human Resources z dziedziny zarządzania talentami kształci praktyczne umiejętności:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń związanych z zarządzaniem talentami;
 • opracowania podstaw strategii zarządzania talentami, w tym definiowania celów strategicznych działań związanych z polityką talentów;
 • planowania działań wspierających realizację strategii zarządzania talentami;
 • doboru odpowiednich metod pozyskiwania talentów do firmy;
 • doboru skutecznych metod rozpoznawania talentów i ich rozwijania.

Kurs Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie rozwija i doskonali profesjonalne umiejętności, od których zależy efektywność zarządzania talentami i karierami w organizacji.

Szkolenie z zakresu zarządzania talentami i karierami pogłębia kluczowe kompetencje związane z:

 • opracowywaniem planów strategicznych w obszarze polityki kadrowej;
 • definiowaniem celów strategii zarządzania talentami i opracowywania rozwiązań zorientowanych na realizację tych celów.

Zamknięte szkolenia HR z obszaru zarządzania talentami i planowania ścieżek kariery kompleksowo przygotowują pracowników działu kadr do wspierania strategii rozwoju talentów z maksymalną korzyścią dla firmy.

Program Szkolenia

Program szkolenia HR Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie zakłada omówienie wielu istotnych zagadnień dotyczących strategicznego kierowania rozwojem talentów i opracowywania ścieżek kariery, dlatego prezentowane szkolenie HR zostało zaplanowane jako dwudniowy warsztat. Kursy HR z tego obszaru tematycznego zakładają podział materiału nauczania na kilka modułów, które stopniowo pogłębiają wiedzę i uczą wykorzystania przyswojonych wiadomości w praktyce. Zamknięte szkolenia dla HR organizowane w Human Skills charakteryzuje duża elastyczność programowa – eksperci prowadzący kurs Human Resources z zarządzania talentami dostosowują treści i formy nauczania do potrzeb konkretnych grup szkoleniowych, wzbogacając warsztaty o przykłady i ćwiczenia najbardziej przydatne w organizacji zamawiającej szkolenie.

Zamknięte szkolenia Human Resources z zakresu zarządzania talentami w swoim standardowym scenariuszu przewidują praktyczną naukę projektowania programu rozwoju talentów oraz pomiaru jego efektów. Na życzenie Klienta projektowane przez nas kursy HR i szkolenia działu personalnego możemy wzbogacić o inne zagadnienia, by maksymalnie podnieść wartość szkolenia dla organizacji.

Szkolenie Human Resources Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery pozwala uczestnikom uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie specjalistycznego szkolenia HR w Human Skills.

Szczegółowy program szkolenia HR Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie

Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie
Szkolenie HR przygotowujące specjalistów działu personalnego do efektywnego zarządzania talentami i karierami w organizacji może w razie potrzeby oferować większy lub mniejszy zasób wiedzy specjalistycznej w zależności od potrzeb szkoleniowych konkretnej organizacji i jej pracowników. Zamknięte kursy HR każdorazowo projektujemy i wyceniamy na podstawie wnikliwej diagnozy potrzeb naszych Klientów. Serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami w celu omówienia szczegółowych walorów szkolenia dla HR – jego programu, formy i udogodnień logistycznych.

Program, formę szkolenia oraz godziny, w których odbywa się zamknięty kurs Human Resources z zarządzania talentami, dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia Human Resources z zarządzania talentami i ścieżkami karier oraz analiza potrzeb Uczestników kursu.

Moduł I. Talent jako wyzwanie dla organizacji

 • Sposoby postrzegania talentów przez organizacje.
 • Pracownicy utalentowani a pracownicy z wysokim potencjałem.
 • Modele zarządzania talentami w organizacji.
 • Wyzwania związane z wdrażaniem procesów zarządzania talentami w organizacji.

Moduł II. Formułowanie strategii zarządzania talentami

 • Strategia zarządzania talentami w kontekście strategii organizacji i strategii ZZL.
 • Najefektywniejsze strategie zarządzania talentami i kluczowe działania w strategicznych planach zarządzania talentami.
 • Zarządzanie ryzykiem programów dla utalentowanych pracowników.

Moduł III. Model kompetencji a zarządzanie talentami w organizacji

 • Czym jest kompetencja?
 • Model kompetencyjny i rodzaje kompetencji w organizacji.
 • Profile kompetencyjne.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia – omówienie kluczowych zagadnień poruszanych w początkowych modułach wiedzy. Kursy HR i szkolenia działu personalnego z zarządzania talentami i ścieżkami karier w organizacji mogą w razie konieczności wprowadzać dodatkowe ćwiczenia i zadania utrwalające wiedzę.

Dzień II

Rozpoczęcie szkolenia z omówieniem wniosków z pierwszego dnia kursu.

Moduł IV. Sposoby pozyskiwania talentów

 • Przebieg procesu doboru pracowników utalentowanych a projekt zarządzania talentami.
 • Skuteczne sposoby pozyskiwania talentów z rynku pracy.
 • Metody identyfikacji talentów wewnątrz organizacji.

Moduł V. Programy rozwoju utalentowanych pracowników

 • Proces rozwoju pracowników utalentowanych a projekt zarządzania talentami.
 • Formalny i nieformalny rozwój talentów.
 • Narzędzia i techniki rozwoju pracowników utalentowanych.
 • Indywidualne ścieżki kariery a projekt zarządzania talentami.
 • Coaching i mentoring w rozwoju talentów.

Moduł VI. Projektowanie programu rozwoju talentów

 • Zasady tworzenia programów talentów.
 • Tworzenie koncepcji programu rozwoju talentów (plan działań, harmonogram i budżet, kampania komunikacyjna wspierająca program).
 • Pomiar efektów programu zarządzania talentami.

Podsumowanie kursu. Szkolenie Human Resources Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery kończy się podsumowaniem kluczowych treści kursu oraz omówieniem wątków wymagających pogłębienia wiedzy. Finałem dwudniowego szkolenia HR z zarządzania talentami jest wystawienie certyfikatu poświadczającego przejście profesjonalnego kursu w centrum szkoleniowym Human Skills.

Program szkolenia HR Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie zakłada omówienie wielu istotnych zagadnień dotyczących strategicznego kierowania rozwojem talentów i opracowywania ścieżek kariery, dlatego prezentowane szkolenie HR zostało zaplanowane jako dwudniowy warsztat. Kursy HR z tego obszaru tematycznego zakładają podział materiału nauczania na kilka modułów, które stopniowo pogłębiają wiedzę i uczą wykorzystania przyswojonych wiadomości w praktyce. Zamknięte szkolenia dla HR organizowane w Human Skills charakteryzuje duża elastyczność programowa – eksperci prowadzący kurs Human Resources z zarządzania talentami dostosowują treści i formy nauczania do potrzeb konkretnych grup szkoleniowych, wzbogacając warsztaty o przykłady i ćwiczenia najbardziej przydatne w organizacji zamawiającej szkolenie.

Zamknięte szkolenia Human Resources z zakresu zarządzania talentami w swoim standardowym scenariuszu przewidują praktyczną naukę projektowania programu rozwoju talentów oraz pomiaru jego efektów. Na życzenie Klienta projektowane przez nas kursy HR i szkolenia działu personalnego możemy wzbogacić o inne zagadnienia, by maksymalnie podnieść wartość szkolenia dla organizacji.

Szkolenie Human Resources Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery pozwala uczestnikom uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie specjalistycznego szkolenia HR w Human Skills.

Szczegółowy program szkolenia HR Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie

Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie
Szkolenie HR przygotowujące specjalistów działu personalnego do efektywnego zarządzania talentami i karierami w organizacji może w razie potrzeby oferować większy lub mniejszy zasób wiedzy specjalistycznej w zależności od potrzeb szkoleniowych konkretnej organizacji i jej pracowników. Zamknięte kursy HR każdorazowo projektujemy i wyceniamy na podstawie wnikliwej diagnozy potrzeb naszych Klientów. Serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami w celu omówienia szczegółowych walorów szkolenia dla HR – jego programu, formy i udogodnień logistycznych.

Program, formę szkolenia oraz godziny, w których odbywa się zamknięty kurs Human Resources z zarządzania talentami, dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia Human Resources z zarządzania talentami i ścieżkami karier oraz analiza potrzeb Uczestników kursu.

Moduł I. Talent jako wyzwanie dla organizacji

 • Sposoby postrzegania talentów przez organizacje.
 • Pracownicy utalentowani a pracownicy z wysokim potencjałem.
 • Modele zarządzania talentami w organizacji.
 • Wyzwania związane z wdrażaniem procesów zarządzania talentami w organizacji.

Moduł II. Formułowanie strategii zarządzania talentami

 • Strategia zarządzania talentami w kontekście strategii organizacji i strategii ZZL.
 • Najefektywniejsze strategie zarządzania talentami i kluczowe działania w strategicznych planach zarządzania talentami.
 • Zarządzanie ryzykiem programów dla utalentowanych pracowników.

Moduł III. Model kompetencji a zarządzanie talentami w organizacji

 • Czym jest kompetencja?
 • Model kompetencyjny i rodzaje kompetencji w organizacji.
 • Profile kompetencyjne.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia – omówienie kluczowych zagadnień poruszanych w początkowych modułach wiedzy. Kursy HR i szkolenia działu personalnego z zarządzania talentami i ścieżkami karier w organizacji mogą w razie konieczności wprowadzać dodatkowe ćwiczenia i zadania utrwalające wiedzę.

Dzień II

Rozpoczęcie szkolenia z omówieniem wniosków z pierwszego dnia kursu.

Moduł IV. Sposoby pozyskiwania talentów

 • Przebieg procesu doboru pracowników utalentowanych a projekt zarządzania talentami.
 • Skuteczne sposoby pozyskiwania talentów z rynku pracy.
 • Metody identyfikacji talentów wewnątrz organizacji.

Moduł V. Programy rozwoju utalentowanych pracowników

 • Proces rozwoju pracowników utalentowanych a projekt zarządzania talentami.
 • Formalny i nieformalny rozwój talentów.
 • Narzędzia i techniki rozwoju pracowników utalentowanych.
 • Indywidualne ścieżki kariery a projekt zarządzania talentami.
 • Coaching i mentoring w rozwoju talentów.

Moduł VI. Projektowanie programu rozwoju talentów

 • Zasady tworzenia programów talentów.
 • Tworzenie koncepcji programu rozwoju talentów (plan działań, harmonogram i budżet, kampania komunikacyjna wspierająca program).
 • Pomiar efektów programu zarządzania talentami.

Podsumowanie kursu. Szkolenie Human Resources Zarządzanie talentami, karierami i planowanie ścieżek kariery kończy się podsumowaniem kluczowych treści kursu oraz omówieniem wątków wymagających pogłębienia wiedzy. Finałem dwudniowego szkolenia HR z zarządzania talentami jest wystawienie certyfikatu poświadczającego przejście profesjonalnego kursu w centrum szkoleniowym Human Skills.

Szkolenia i usługi uzupełniające

talenty Gallupa

Zarządzanie zespołem z Talentami wg Gallupa – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia dla firm oraz administracji

Zarządzanie rozwojem pracowników w organizacji – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

automotywacja

Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Bardzo pomocne szkolenie. Duża dawka wiedzy i ćwiczeń praktycznych, a wszystko to przeprowadzone w miłej atmosferze.

Widać, że Trenerka jest kompetentna i bardzo merytoryczna. Jestem zadowolona z tego szkolenia.

 

 

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: ING Business Shared Services B.V., igus Sp. z o.o., Vestas Poland Sp. z o.o., Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Electrum Sp. z o.o., Yokogawa Polska Sp. z o.o, BUSINESS SUPPORT SOLUTION SA., Instytut Badań Edukacyjnych.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas