Zarządzanie zespołem wirtualnym

Zarządzanie wirtualnymi zespołami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zdalne zarządzanie zespołem, praca zdalna i praca w układach rozproszonych stała się dziś normą, a wirtualne zespoły nie są już wyjątkowymi i rzadko spotykanymi strukturami we współczesnych organizacjach. Pod wieloma względami zarządzanie wirtualnymi zespołami korzysta z klasycznych metod i instrumentów zarządzania, jednak od liderów i kierowników zespołów wymaga też zupełnie nowych umiejętności i kompetencji. Jak kierować pracą zdalnych zespołów, by osiągać maksymalną skuteczność w realizacji celów biznesowych? Jak wykorzystać szanse, które oferuje taki elastyczny system pracy? Jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym? Jak podnosić efektywność takich pracowników i zwiększać ich satysfakcję z realizowanych zadań? Jak budować wzajemne zaufanie na odległość? Jak zapewnić skuteczne i sprawiedliwe przywództwo dla wszystkich członków zespołu? Na te i wiele innych pytań odpowiedź uzyskają Uczestnicy szkolenia „Zarządzanie wirtualnymi zespołami”.

Realizowany na zamówienie zamknięty kurs „Zarządzanie wirtualnymi zespołami” to unikatowy projekt szkoleniowy, którego nadrzędnym celem jest przygotowanie liderów i szefów wirtualnych zespołów do podejmowania nowych wyzwań związanych ze zdalnym trybem pracy i zaznajomienie ich z narzędziami zarządzania specyficznymi dla pracy w wirtualnej strukturze i układzie rozproszonym. Zdalne zarządzanie zespołem wymaga bowiem uważności w wielu sferach, które nie stanowią obszaru zainteresowania kierowników zespołów pracujących w trybie stacjonarnym. Zarządzanie wirtualnymi zespołami bywa też zdecydowanie bardziej złożone niż kierowanie pracownikami w biurze. Nasi eksperci, specjaliści w dziedzinie zarządzania personelem i zarządzania zespołami pracującymi w trybie zdalnym, podczas warsztatu skoncentrują się na newralgicznych problemach i wyzwaniach, które niesie z sobą zdalne zarządzanie zespołem. Ponieważ jednak zaprojektowane przez nas szkolenie jest w 100% zindywidualizowanym programem szkoleniowym, nie będziemy jedynie teoretyzować, ale zajmiemy się tymi trudnościami, z którymi Uczestnicy warsztatu faktycznie stykają się w swej pracy, a trening skoncentruje się na umiejętnościach i kompetencjach najbardziej im potrzebnych do realizacji bieżących zadań zawodowych. Nie tylko program szkolenia „Zarządzanie wirtualnymi zespołami” dostosowujemy do realnych potrzeb Kursantów i celów zatrudniających ich organizacji, ale również staramy się każdorazowo dopasować agendę, termin, tryb i miejsce szkolenia do preferencji i oczekiwań Klienta zamawiającego dany kurs.

Chcesz mieć pewność, że zdalne zarządzanie zespołem będzie w Twojej firmie równie efektywne, jak w czasach przed pandemią? Chcesz zapewnić zatrudnionym u siebie kierownikom wszelkie potrzebne narzędzia do liderowania zespołom i poprawiania ich wydajności? Skontaktuj się z nami koniecznie, a skonfigurujemy warsztat z zarządzania wirtualnymi zespołami specjalnie dla Ciebie. Zapraszamy!

Zarządzanie wirtualnymi zespołami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie zespołem wirtualnym

Zdalne zarządzanie zespołem, praca zdalna i praca w układach rozproszonych stała się dziś normą, a wirtualne zespoły nie są już wyjątkowymi i rzadko spotykanymi strukturami we współczesnych organizacjach. Pod wieloma względami zarządzanie wirtualnymi zespołami korzysta z klasycznych metod i instrumentów zarządzania, jednak od liderów i kierowników zespołów wymaga też zupełnie nowych umiejętności i kompetencji. Jak kierować pracą zdalnych zespołów, by osiągać maksymalną skuteczność w realizacji celów biznesowych? Jak wykorzystać szanse, które oferuje taki elastyczny system pracy? Jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym? Jak podnosić efektywność takich pracowników i zwiększać ich satysfakcję z realizowanych zadań? Jak budować wzajemne zaufanie na odległość? Jak zapewnić skuteczne i sprawiedliwe przywództwo dla wszystkich członków zespołu? Na te i wiele innych pytań odpowiedź uzyskają Uczestnicy szkolenia „Zarządzanie wirtualnymi zespołami”.

Realizowany na zamówienie zamknięty kurs „Zarządzanie wirtualnymi zespołami” to unikatowy projekt szkoleniowy, którego nadrzędnym celem jest przygotowanie liderów i szefów wirtualnych zespołów do podejmowania nowych wyzwań związanych ze zdalnym trybem pracy i zaznajomienie ich z narzędziami zarządzania specyficznymi dla pracy w wirtualnej strukturze i układzie rozproszonym. Zdalne zarządzanie zespołem wymaga bowiem uważności w wielu sferach, które nie stanowią obszaru zainteresowania kierowników zespołów pracujących w trybie stacjonarnym. Zarządzanie wirtualnymi zespołami bywa też zdecydowanie bardziej złożone niż kierowanie pracownikami w biurze. Nasi eksperci, specjaliści w dziedzinie zarządzania personelem i zarządzania zespołami pracującymi w trybie zdalnym, podczas warsztatu skoncentrują się na newralgicznych problemach i wyzwaniach, które niesie z sobą zdalne zarządzanie zespołem. Ponieważ jednak zaprojektowane przez nas szkolenie jest w 100% zindywidualizowanym programem szkoleniowym, nie będziemy jedynie teoretyzować, ale zajmiemy się tymi trudnościami, z którymi Uczestnicy warsztatu faktycznie stykają się w swej pracy, a trening skoncentruje się na umiejętnościach i kompetencjach najbardziej im potrzebnych do realizacji bieżących zadań zawodowych. Nie tylko program szkolenia „Zarządzanie wirtualnymi zespołami” dostosowujemy do realnych potrzeb Kursantów i celów zatrudniających ich organizacji, ale również staramy się każdorazowo dopasować agendę, termin, tryb i miejsce szkolenia do preferencji i oczekiwań Klienta zamawiającego dany kurs.

Chcesz mieć pewność, że zdalne zarządzanie zespołem będzie w Twojej firmie równie efektywne, jak w czasach przed pandemią? Chcesz zapewnić zatrudnionym u siebie kierownikom wszelkie potrzebne narzędzia do liderowania zespołom i poprawiania ich wydajności? Skontaktuj się z nami koniecznie, a skonfigurujemy warsztat z zarządzania wirtualnymi zespołami specjalnie dla Ciebie. Zapraszamy!

Cele i Korzyści

Szkolenia podejmujące temat zarządzania zespołami wirtualnymi to wyspecjalizowane kursy, dzięki którym Uczestnicy nauczą się poprawnie dobierać i w świadomy sposób wykorzystywać specyficzne instrumenty zarządzania personelem w warunkach pracy zdalnej. Będziemy podejmować m.in. takie zagadnienia jak: komunikacja, informacja zwrotna i delegowanie zadań, monitorowanie pracy zespołów wirtualnych, motywowanie członków zespołów pracujących zdalnie, budowanie zaufania i autorytetu w warunkach pracy zdalnej. Przygotowane przez grono doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów kursy z zarządzania wirtualnymi zespołami prezentują sprawdzoną i usystematyzowaną wiedzę oraz rozwijają umiejętność wykorzystania jej w praktyce, podczas realizacji konkretnych zdań, w danym, specyficznym środowisku pracy. W tym celu indywidualizujemy zarówno treści prezentowane w czasie warsztatu, jak i techniki oraz metody nauczania, a także uczymy poprzez ćwiczenia praktyczne zastosowania zaprezentowanych narzędzi. Zamknięte kursy „Zarządzanie wirtualnymi zespołami” na bieżąco monitorujemy i aktualizujemy, aby zapewnić Państwu najwyższą jakość naszych szkoleń, wysoką wartość merytoryczną programu szkolenia i jego efektywność. Szkolenie dla Państwa wygody możemy poprowadzić jako warsztaty stacjonarne lub nowoczesne i przyjazne pod względem logistycznym szkolenia online. Kurs ze zdalnego zarządzania zespołem uzupełniliśmy dodatkowo programem specjalnej opieki poszkoleniowej – wszyscy Uczestnicy prezentowanego warsztatu zamkniętego mogą liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony eksperta prowadzącego zajęcia jeszcze przez miesiąc od chwili ich zakończenia. E-mentoring jest bezpłatny i odbywa się w formie konsultacji online. Wszystkie przygotowane przez nas szkolenia zamknięte dopełniamy również rzetelną ewaluacją. Nasze kursy są indywidualnie wyceniane i mogą być dofinansowywane ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) lub BUR. Możecie Państwo również, wybierając kurs „Zarządzanie wirtualnymi zespołami” skorzystać z licznych dodatkowych akcji promocyjnych i ofert lojalnościowych dla stałych Klientów.

 

Jakie cele realizuje kurs „Zarządzanie wirtualnymi zespołami”?

 • Zniwelowanie bariery w pracy rozproszonej.
 • Podniesienie efektywności pracy wirtualnych zespołów.
 • Dobranie adekwatnych metod/narzędzi zarządzania i komunikacji.
 • Udoskonalenie kompetencji do przewodzenia wirtualnymi zespołami poprzez budowanie zaufania i partnerstwa.
 • Kontrolowanie zespołu pracującego zdalnie bez utraty zaufania.
 • Konstruktywne przekazywanie informacji zwrotnej, odnoszącej się do wydajności i jakości pracy.
 • Budowanie autorytetu lidera w zespole.
 • Stosowanie metody motywującej i dyscyplinującej członków zespołu.
 • Odpowiednie delegowanie i rozliczanie zadania.
 • Organizowanie i prowadzenie efektywnych wirtualnych spotkań.
 • Zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy członkom zespołów wirtualnych, mimo izolacji od współpracowników.

Prezentowane szkolenie wyposaża Kursantów w kompleksową wiedzę o:

 • specyfice pracy zdalnej i wyzwaniach w obszarze zarządzania zespołami wirtualnymi;
 • metodach przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pracą zespołu rozproszonego;
 • metodach i narzędziach zarządzania i komunikacji w pracy wirtualnej;
 • sposobach podnoszenia efektywności pracy zespołów wirtualnych;
 • sposobach zwiększania satysfakcji członków wirtualnych zespołów z wykonywanej pracy, mimo istniejącej izolacji od współpracowników.

 

Kurs „Zarządzanie wirtualnymi zespołami” wyposaża Uczestników w praktyczne umiejętności:

 • przewodzenia wirtualnymi zespołami poprzez budowanie zaufania i partnerstwa;
 • niwelowania barier w pracy rozproszonej;
 • podnoszenia efektywności pracy zespołów wirtualnych;
 • delegowania zadań i zdalnego monitorowania pracy zespołu;
 • udzielania konstruktywnej i motywującej informacji zwrotnej;
 • doboru adekwatnych metod i narzędzi zarządzania oraz komunikacji w zespołach rozproszonych;
 • organizowania i prowadzenia spotkań w wirtualnej przestrzeni pracy;
 • skutecznego zwiększania satysfakcji pracowników ze zdalnie wykonywanej pracy.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE WIRTUALNYMI ZESPOŁAMI – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Kurs z metod zdalnego zarządzania zespołem realizowany jako stacjonarne szkolenie może się odbyć w wybranym przez Klienta miejscu bądź na terenie naszego nowocześnie zaaranżowanego centrum szkoleniowego w śródmieściu Warszawy. Kursanci korzystający ze szkolenia w naszej siedzibie mogą liczyć na naszą gościnność, a także doskonałe warunki do nauki i treningu. W ramach opłaty za kurs oferujemy Uczestnikom warsztatu także poczęstunek, który zostanie podany w czasie porannej przerwy śniadaniowej, a także obiad, na który zaprosimy Kursantów do jednej z lokalnych restauracji. Program szkolenia „Zarządzanie wirtualnymi zespołami” każdorazowo dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów, wzbogacając zajęcia o przykłady, analizy i ćwiczenia nawiązujące do doświadczeń zawodowych Uczestników warsztatu i specyfiki ich pracy. Ponieważ szkolenie zamknięte z zarządzania wirtualnym zespołem jest kursem projektowanym na indywidualne zamówienie, dostępny poniżej program warsztatu może różnić się w niektórych szczegółach od planu projektu szkoleniowego realizowanego dla konkretnej grupy Kursantów. Również agenda szkolenia jest każdorazowo ustalana z zamawiającym kurs. Prezentowany kurs składa się z dwóch części, a jego finałem jest sesja podsumowująca, podczas której Uczestnicy będą mogli usystematyzować wiedzę, a także uzyskać rekomendacje trenera dotyczące dalszych kroków szkoleniowych. Wszystkim Kursantom biorącym udział w warsztacie stacjonarnym „Zarządzanie wirtualnymi zespołami” zapewniamy nieodpłatnie pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych, a także miesięczny okres darmowej opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji z ekspertem prowadzącym kurs.

 

Ramowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Zarządzanie wirtualnymi zespołami”

Kurs zamknięty „Zarządzanie wirtualnymi zespołami” rozpoczyna się od sekcji poświęconej diagnozie, omówieniu celów kursu i sprawom organizacyjnym. Ponieważ zamknięte szkolenie z powyższego tematu ma charakter warsztatowy, zajęcia zdominowane są przez aktywizujące metody nauczania, zadania praktyczne oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby szkolenia ćwiczenia. Warsztat wykorzystuje nowatorskie i atrakcyjne dla Uczestników techniki nauczania i formy pracy, a także realizuje filozofię sformułowaną w modelu Activity Based Learning i cyklu Kolba. W czasie kursu koncentrujemy się na działaniu i uczymy wykorzystywać narzędzia zarządzania, monitorowania postępowania pracowników i ich motywowania w praktyce. Kurs kończymy wnikliwą ewaluacją zrealizowanego programu. Na życzenie Kursantów trener prowadzący warsztat służy pomocą przy ustaleniu optymalnej ścieżki dalszego rozwoju kompetencji zawodowych Uczestników szkolenia. Zajęcia rozpoczynamy zwykle około godziny 9:00 rano, a kończymy w godzinach popołudniowych (sesja treningowa trwa co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami, w tym dłuższą pauzą na lunch).

Program, formę szkolenia oraz agendę jego godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

 

Część I Zarządzanie wirtualnymi zespołami

Rozpoczęcie warsztatu: Część poświęcona sprawom organizacyjnym i powitanie Uczestników. Diagnoza potrzeb szkoleniowych, omówienie celów szkolenia oraz jego programu. Sporządzenie kontraktu.

Moduł I. Rola managera

 • Rola i zadania managera.
 • Wyzwania w kierowaniu zespołem rozproszonym.
 • Definicja zespołu.

Moduł II. Budowanie zaufania na odległość

 • Dobre praktyki.
 • Zmniejszenie izolacji.
 • Świętowanie sukcesów.
 • Wspólne inicjatywy.

Moduł III. Analiza różnorodności członków zespołu

 • Ocena kompetencji.
 • Poziom motywacji.

Moduł IV. Efektywna komunikacja

 • Zasada sprzężenia zwrotnego.
 • Wykorzystanie różnych kanałów komunikacyjnych (e-mail, czaty, telefon, wideokonferencje).

 

Część II Zarządzanie wirtualnymi zespołami

Moduł I. Monitorowanie pracy

 • Delegowanie pracy.
 • Przekazywanie i przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej).

Moduł II. Zebrania wirtualnego zespołu

 • Rodzaje zebrań: informacyjne, szkoleniowe, problemowe itp.
 • Wirtualne zebranie – agenda, zasady i role uczestników.
 • Elementy integrujące zespół.

Moduł III. Motywowanie do pracy i angażowanie członków zespołów wirtualnych

 • Analiza czynników motywacyjnych.
 • Budowanie identyfikacji z firmą.
 • Włączanie do zespołu nowych członków.
 • Przywództwo – na czym polega?

Zakończenie kursu: podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy. Opracowanie planu wdrożenia zdobytej wiedzy i umiejętności. Rekomendacje trenera dla Uczestników. Ewaluacja szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE WIRTUALNYMI ZESPOŁAMI – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat online „Zarządzanie wirtualnymi zespołami” to teoretyczno-praktyczny kurs, który odbywa się w czasie rzeczywistym w wirtualnych pokojach serwisów Zoom lub Clickmeeting. Zdalny tryb szkolenia jest szczególnie korzystną formą treningu – sprzyja oszczędności czasu i pozostawia Uczestnikom dużo swobody w zakresie wyboru okoliczności i miejsca szkolenia. Do uczestnictwa w szkoleniu online ze zdalnego zarządzania zespołem nie są też potrzebne żadne wyspecjalizowane umiejętności ani zaplecze techniczne. Wystarczy urządzenie pozwalające na połączenie video online oraz dostęp do internetu. Kurs „Zarządzanie wirtualnymi zespołami” każdorazowo optymalizujemy w taki sposób, by jego zawartość merytoryczna i metodyczna, forma oraz agenda godzinowa w pełni odpowiadały potrzebom organizacji zamawiającej szkolenie. Zamknięty warsztat online z zarządzania wirtualnym zespołami składa się z dwóch głównych części podzielonych na moduły, a jego zamknięciem jest podsumowanie, w czasie którego zaplanowana jest sesja powtórzeniowa oraz ewaluacja kursu. Wszystkie osoby realizujące prezentowane szkolenie online otrzymają od nas w ramach opłaty za kurs komplet wysokiej jakości dedykowanych materiałów szkoleniowych, a także zostaną objęci specjalną opieką poszkoleniową prowadzoną w formie konsultacji online z ekspertem prowadzącym warsztat (darmowy e-mentoring dostępny jest przez miesiąc od daty realizacji kursu).

Ramowy program zamkniętego szkolenia online „Zarządzanie wirtualnymi zespołami”

Kurs online ze zdalnego zarządzania zespołem jest realizowany w zgodzie z udostępnionym poniżej programem bądź jego zmodyfikowaną wersją opracowaną z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy Uczestników warsztatu. Zdalne szkolenie „Zarządzanie wirtualnymi zespołami” rozpoczyna się sekcją, która służy diagnozie i omówieniu celów kursu oraz jego planu. Sesja treningowa rozpoczyna się zwykle w godzinach porannych i trwa minimum 7 godzin zegarowych z przerwami (w tym jedną kilkudziesięciominutową przerwą na lunch). Ponieważ prezentowane szkolenie ma charakter warsztatów, w czasie zajęć wykorzystywane są przede wszystkim aktywizujące metody i techniki nauczania oraz różnorodne zadania praktyczne skoncentrowane na nauce przez działanie i doświadczanie. Szkolenie realizuje ponadto wytyczne zawarte w koncepcji Activity Based Learning i założenia cyklu Kolba. Warsztat „Zarządzanie wirtualnymi zespołami” na życzenie Kursantów możemy dopełnić w fazie podsumowania pakietem rekomendacji dotyczących optymalnych przyszłych kroków szkoleniowych dla Uczestników szkolenia.

Program, formę oraz agendę godzinową kursu dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

 

Część I Zarządzanie wirtualnymi zespołami

Rozpoczęcie warsztatu: Powitanie Uczestników i sprawy organizacyjne. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów, identyfikacja celów warsztatu i omówienie jego programu. Kontrakt.

Moduł I. Rola managera

 • Rola managera i jego zadania.
 • Wyzwania w zarządzaniu zespołem wirtualnym.
 • Definicja zespołu.

Moduł II. Budowanie zaufania na odległość

 • Bank dobrych praktyk.
 • Redukowanie poczucia osamotnienia i izolacji.
 • Wspólne świętowanie sukcesów.
 • Wspólne inicjatywy.

Moduł III. Analiza różnorodności członków zespołu rozproszonego

 • Ocena kompetencji członków zespołu.
 • Ocena poziomu motywacji.

Moduł IV. Efektywna komunikacja w zdalnym zarządzaniu zespołem

 • Reguła sprzężenia zwrotnego.
 • Wykorzystanie różnych kanałów komunikacyjnych (wideokonferencje, e-mail, telefon, komunikatory itp.).

 

Część II Zarządzanie wirtualnymi zespołami

Moduł I. Monitorowanie pracy zespołu

 • Delegowanie zadań.
 • Przyjmowanie i formułowanie opinii (informacji zwrotnej).

Moduł II. Zebrania wirtualnego zespołu

 • Rodzaje spotkań: problemowe, informacyjne, szkoleniowe itd.
 • Zebranie wirtualne – zasady, role uczestników, agenda.
 • Elementy integrujące zespół.

Moduł III. Motywowanie i angażowanie członków zespołów rozproszonych

 • Analiza czynników motywacyjnych.
 • Budowanie identyfikacji z firmą.
 • Włączanie do zespołu nowych członków.
 • Przywództwo – na czym polega?

Zakończenie szkolenia: powtórzenie i usystematyzowanie najważniejszych wiadomości. Sporządzenie osobistych planów wdrożenia zdobytych umiejętności. Ewaluacja kursu. Rekomendacje trenera dla Uczestników.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Duża wiedza poparta przykładami, odwołanie do rzeczywistych przypadków.”
„Ciekawymi treściami były: organizacja spotkań, komunikacja w projekcie, wywieranie wpływu na zespół; delegowanie, świętowanie sukcesów.”
„Go with the flow – w zależności od potrzeb grupy rozwijanie, skierowanie tematów.”

Klienci

Szkolenia z zakresu zarządzani zespołem firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Vestas Polska Sp. z o.o., Kancelaria Sejmu, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Grupa Lux Med., OLX Polska, Kontekst Sp. Z o.o., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stadler Sp.zo.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Ministerstwo Środowiska, Metso Poland Sp. z o.o., Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; Ambasada Brytyjska, PSA Finance Polska Sp. z o.o..

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas