Zarządzanie zespołem wirtualnym

Zarządzanie wirtualnymi zespołami – Szkolenie zamknięte

Zarządzanie wirtualnymi zespołami – szkolenie zamknięte dedykowane jest dla pracowników, którzy chcą efektywnie zarządzać zespołem pracującym zdalnie. Taka forma pracy to ogromne wyzwanie. Wymaga bowiem specyficznego podejścia i jest zdecydowanie bardziej złożone niż zarządzanie zespołem w biurze.

Jak wykorzystać szanse, które oferuje taki elastyczny system pracy? Jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym? Jak podnosić efektywność takich pracowników i zwiększać ich satysfakcję z realizowanych zadań? Jak budować wzajemne zaufanie na odległość? Jak zapewnić skuteczne i sprawiedliwe przywództwo dla wszystkich członków zespołu? Podczas szkolenia Zarządzanie wirtualnymi zespołami odpowiemy na te pytania.

Zarządzanie wirtualnymi zespołami – Szkolenie zamknięte

Zarządzanie zespołem wirtualnym

Zarządzanie wirtualnymi zespołami – szkolenie zamknięte dedykowane jest dla pracowników, którzy chcą efektywnie zarządzać zespołem pracującym zdalnie. Taka forma pracy to ogromne wyzwanie. Wymaga bowiem specyficznego podejścia i jest zdecydowanie bardziej złożone niż zarządzanie zespołem w biurze.

Jak wykorzystać szanse, które oferuje taki elastyczny system pracy? Jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym? Jak podnosić efektywność takich pracowników i zwiększać ich satysfakcję z realizowanych zadań? Jak budować wzajemne zaufanie na odległość? Jak zapewnić skuteczne i sprawiedliwe przywództwo dla wszystkich członków zespołu? Podczas szkolenia Zarządzanie wirtualnymi zespołami odpowiemy na te pytania.

Cele i Korzyści

Podczas szkolenia Zarządzanie wirtualnymi zespołami, zrealizujemy cele szkoleniowe:

 • Zniwelowanie bariery w pracy rozproszonej.
 • Podniesienie efektywności pracy wirtualnych zespołów.
 • Dobranie adekwatnych metod/narzędzi zarządzania i komunikacji.
 • Udoskonalenie kompetencji do przewodzenia wirtualnymi zespołami
  poprzez budowanie zaufania i partnerstwa.
 • Kontrolowanie zespołu bez utraty zaufania.
 • Konstruktywne przekazywanie informacji zwrotnej, odnoszącej się do wydajności
  i jakości pracy.
 • Budowanie swojego autorytetu w zespole.
 • Stosowanie metody motywującej i dyscyplinującej członków zespołu.
 • Odpowiednie delegowanie i rozliczanie zadania.
 • Organizowanie i prowadzenie efektywnych wirtualnych spotkań.
 • Danie większej satysfakcji z wykonywanej pracy, mimo izolacji od współpracowników

Program Szkolenia

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Część I Zarządzanie wirtualnymi zespołami 

 1. Rola managera 
 • Rola i zadania managera
 • Wyzwania w kierowaniu zespołem rozproszonym
 • Definicja zespołu
 1. Budowanie zaufania na odległość
 • Dobre praktyki
 • Zmniejszenie izolacji
 • Świętowanie sukcesów
 • Wspólne inicjatywy
 1. Analiza różnorodności członków zespołu
 • Ocena kompetencji
 • Poziom motywacji
 1. Efektywna komunikacja
 • Zasada sprzężenia zwrotnego
 • Wykorzystanie różnych kanałów komunikacyjnych (e-mail, czaty, telefon, wideokonferencje)

Część II Zarządzanie wirtualnymi zespołami 

 1. Monitorowanie pracy
 • Delegowanie pracy
 • Przekazywanie i przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej)
 1. Zebrania wirtualnego zespołu
 • Rodzaje zebrań: informacyjne, szkoleniowe, problemowe
 • Wirtualne zebranie – agenda, zasady i role uczestników
 • Elementy integrujące zespół
 1. Motywowanie członków wirtualnych zespołów
 • Analiza czynników motywacyjnych
 • Budowanie identyfikacji z Firmą
 • Włączanie do zespołu nowych członków
 • Przywództwo – na czym polega?

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Duża wiedza poparta przykładami, odwołanie do rzeczywistych przypadków.”
„Ciekawymi treściami były: organizacja spotkań, komunikacja w projekcie, wywieranie wpływu na zespół; delegowanie, świętowanie sukcesów.”
„Go with the flow – w zależności od potrzeb grupy rozwijanie, skierowanie tematów.”

Klienci

Szkolenia z zakresu zarządzani zespołem firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Vestas Polska Sp. z o.o., Kancelaria Sejmu, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Grupa Lux Med., OLX Polska, Kontekst Sp. Z o.o., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stadler Sp.zo.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Ministerstwo Środowiska, Metso Poland Sp. z o.o., Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; Ambasada Brytyjska, PSA Finance Polska Sp. z o.o..

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas