Zarządzanie zespołem wirtualnym

Zarządzanie wirtualnymi zespołami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie wirtualnymi zespołami – szkolenie zamknięte dedykowane jest dla pracowników, którzy chcą efektywnie zarządzać zespołem pracującym zdalnie. Taka forma pracy to ogromne wyzwanie. Wymaga bowiem specyficznego podejścia i jest zdecydowanie bardziej złożone niż zarządzanie zespołem w biurze.

Jak wykorzystać szanse, które oferuje taki elastyczny system pracy? Jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym? Jak podnosić efektywność takich pracowników i zwiększać ich satysfakcję z realizowanych zadań? Jak budować wzajemne zaufanie na odległość? Jak zapewnić skuteczne i sprawiedliwe przywództwo dla wszystkich członków zespołu? Podczas szkolenia Zarządzanie wirtualnymi zespołami odpowiemy na te pytania.

Zarządzanie wirtualnymi zespołami – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie zespołem wirtualnym

Zarządzanie wirtualnymi zespołami – szkolenie zamknięte dedykowane jest dla pracowników, którzy chcą efektywnie zarządzać zespołem pracującym zdalnie. Taka forma pracy to ogromne wyzwanie. Wymaga bowiem specyficznego podejścia i jest zdecydowanie bardziej złożone niż zarządzanie zespołem w biurze.

Jak wykorzystać szanse, które oferuje taki elastyczny system pracy? Jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym? Jak podnosić efektywność takich pracowników i zwiększać ich satysfakcję z realizowanych zadań? Jak budować wzajemne zaufanie na odległość? Jak zapewnić skuteczne i sprawiedliwe przywództwo dla wszystkich członków zespołu? Podczas szkolenia Zarządzanie wirtualnymi zespołami odpowiemy na te pytania.

Cele i Korzyści

Podczas szkolenia Zarządzanie wirtualnymi zespołami, zrealizujemy cele szkoleniowe:

 • Zniwelowanie bariery w pracy rozproszonej.
 • Podniesienie efektywności pracy wirtualnych zespołów.
 • Dobranie adekwatnych metod/narzędzi zarządzania i komunikacji.
 • Udoskonalenie kompetencji do przewodzenia wirtualnymi zespołami
  poprzez budowanie zaufania i partnerstwa.
 • Kontrolowanie zespołu bez utraty zaufania.
 • Konstruktywne przekazywanie informacji zwrotnej, odnoszącej się do wydajności
  i jakości pracy.
 • Budowanie swojego autorytetu w zespole.
 • Stosowanie metody motywującej i dyscyplinującej członków zespołu.
 • Odpowiednie delegowanie i rozliczanie zadania.
 • Organizowanie i prowadzenie efektywnych wirtualnych spotkań.
 • Danie większej satysfakcji z wykonywanej pracy, mimo izolacji od współpracowników

Program Szkolenia

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Część I Zarządzanie wirtualnymi zespołami 

 1. Rola managera 
 • Rola i zadania managera
 • Wyzwania w kierowaniu zespołem rozproszonym
 • Definicja zespołu
 1. Budowanie zaufania na odległość
 • Dobre praktyki
 • Zmniejszenie izolacji
 • Świętowanie sukcesów
 • Wspólne inicjatywy
 1. Analiza różnorodności członków zespołu
 • Ocena kompetencji
 • Poziom motywacji
 1. Efektywna komunikacja
 • Zasada sprzężenia zwrotnego
 • Wykorzystanie różnych kanałów komunikacyjnych (e-mail, czaty, telefon, wideokonferencje)

Część II Zarządzanie wirtualnymi zespołami 

 1. Monitorowanie pracy
 • Delegowanie pracy
 • Przekazywanie i przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej)
 1. Zebrania wirtualnego zespołu
 • Rodzaje zebrań: informacyjne, szkoleniowe, problemowe
 • Wirtualne zebranie – agenda, zasady i role uczestników
 • Elementy integrujące zespół
 1. Motywowanie członków wirtualnych zespołów
 • Analiza czynników motywacyjnych
 • Budowanie identyfikacji z Firmą
 • Włączanie do zespołu nowych członków
 • Przywództwo – na czym polega?

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.