zarządzanie zespołem produkcyjnym szkolenie

Zarządzanie zespołem produkcyjnym – dla brygadzistów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie ukazuje w jaki sposób budować współpracę z zespołem poprzez dopasowanie komunikacji.  Podczas szkolenia omówione zostaną style kierowania zespołem produkcyjnym,  metody skutecznej motywacji pracowników oraz rola i zadania lidera. Co więcej zaprezentowane zostaną również typowe sytuacje trudne w kierowaniu zespołem na produkcji oraz sposoby ich rozwiązywania.

Zarządzanie zespołem produkcyjnym – dla brygadzistów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

zarządzanie zespołem produkcyjnym szkolenie

Szkolenie ukazuje w jaki sposób budować współpracę z zespołem poprzez dopasowanie komunikacji.  Podczas szkolenia omówione zostaną style kierowania zespołem produkcyjnym,  metody skutecznej motywacji pracowników oraz rola i zadania lidera. Co więcej zaprezentowane zostaną również typowe sytuacje trudne w kierowaniu zespołem na produkcji oraz sposoby ich rozwiązywania.

Cele i Korzyści

CELE:

 • Wykształcenie i nabycie umiejętności w zarządzani zespołem.
 • Nabycie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów w zespołach.
 • Zasad komunikacji i przepływu informacji w zespole.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Narzędziach i sposobach ułatwiających skuteczną komunikacje zespołu.
 • Technikach motywacyjnych w zespołach.
 • Technikach zarządzania czasem zespołów.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Podejmowania decyzji.
 • Organizowania pracy i wyznaczania celów zespołów.
 • Skutecznego przekazywania zadań.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Komunikacją zespołu.
 • Delegowaniem i egzekwowaniem realizacji zadań.
 • Planowaniem pracy zespołu.

Program Szkolenia

Program szkolenia Zarządzanie zespołem produkcyjnym zostanie dopasowany do potrzeb Klienta.

 1. Zarządzanie zespołem produkcyjnym – Zarządzaniem zespołem
 • Rola menagera w zarządzaniu zespołem.
 • Moja odpowiedzialność za realizację zadań zespołu.
 • Oczekiwania zespołu względem menedżera.
 • Budowanie zasad współpracy.
 • Cechy menedżera, czyli co pomaga a co przeszkadza w skutecznym zarządzaniu zespołem.
 • Zasada „5 minut” jako narzędzie budowania skutecznego zespołu”.

W trakcie modułu zostaną wykorzystane takie narzędzia pracy jak: mini wykład, studium przypadku, ćwiczenie „ w mojej grupie ….”

 1. Zarządzanie zespołem produkcyjnym &#