Zarządzanie zespołem w procesie zmiany

Zmiana w ludziach. Ludzie w zmianie.

Wprowadzenie

Znamy powiedzenie „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” (Heraklit). Kiedy je słyszymy uśmiechamy się niepewnie, bo w sumie zgadzamy się z tym stwierdzeniem, ale… Czasem trudno zaakceptować zmianę, bo najczęściej jej nie rozumiemy i nie wiemy jakie niesie za sobą korzyści, a jakie koszty. Zastanawiamy się co jakie będą straty w firmie, gdyż właśnie z tym kojarzy nam się proces zmiany.

Menedżerowie często stają przed wyzwaniem przeprowadzenia ludzi przez zmianę. Bywa, że działają po omacku, nie wiedzą jak odpowiednio przygotować pracowników czy jak radzić sobie z oporem. Ważną umiejętnością lidera świata VUCA jest działanie w świecie zmiennej rzeczywistości i praca z postawami w zmianie. Szkolenie otwarte Zarządzanie zespołem w  procesie zmiany porządkuje wiedzę na temat działań menedżera w poszczególnych fazach zmiany. Pokazuje nowe koncepcje, narzędzia i wspiera menedżera w pracy z ludźmi w obliczu zmian.

 

 

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Tym jak zaplanować proces zmiany niezależnie czy menedżer jest projektantem zmiany, czy nie.
 • 8 krokach wprowadzania zmiany.
 • Fazach zmiany i aktywnościach  menedżera na poszczególnych etapach.
 • Procesie zmiany i jego dynamice.
 • Mechanizmów działających w procesie zmiany.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Wykorzystywania narzędzi wspierających menedżerów  w przeprowadzaniu ludzi przez proces zmiany.
 • Doskonaleniem umiejętności związanych z indywidualnymi rozmowami z pracownikami w  procesie zmiany.
 • Doskonalenia osobistego planu przygotowującego do skutecznego zarządzania zmianą.
 • Zarządzania ludźmi w procesie zmiany i wspierania ich.
 • Pracy z postawami w procesie zmiany.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Planowaniem procesu zmiany.
 • Diagnozą  swojego zespołu  pod kątem postaw w procesie zmiany.
 • Rozumieniem mechanizmów zmiany i adekwatnym reagowaniem na zmianę.
 • Rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych związanych z wystąpieniem do zespołu.
 

Program szkolenia 

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie Zarządzania zespołem w procesie zmiany.

MODUŁ I. Zmiana – od czego zacząć?

 • Jak myślę o zmianie? – ćwiczenie w parach pokazujące postrzeganie zmiany.
 • Czym jest świat VUCA? – dyskusja w oparciu o doświadczenia Uczestników.
 • Czy moja góra lodowa topnieje? – analiza obecnej sytuacji Uczestników.
 • 8 kroków wprowadzania zmian według J. Kotter.
 • Czy zmiany mogę uniknąć? – dlaczego pozostajemy w strefie komfortu?

MODUŁ II. Przygotowanie do zmiany.

 • Istota fazy rozmrażania – doświadczenie  rzeźby lodowej.
 • Podstawowe reguły planowania zmiany/wdrażania zmiany.
 • Angażowanie ludzi na etapie przygotowania – ważnym elementem sukcesu zmiany.
 • Co zrobić by ludzie nie wpadali w strefę paniki? Model Komfort – Ryzyko – Panika.
 • Menedżerskie spotkanie z zespołem – co powiedzieć ludziom na tym etapie zmiany? Ćwiczenie w podgrupach.
 • Jak radzić sobie z reakcją zaprzeczenia, lęku i oporu  u pracowników? Check lista zadań menedżerskich.

MODUŁ III. Ogłoszenie zmiany

 • Składowe sukcesu wprowadzania zmiany – wzór na zmianę. Sens zmiany, wizja zmiany, pierwsze kroki.
 • Krzywa efektywności w zmianie – przykład filmowy.
 • Komunikacja w procesie zmiany – wystąpienie liderskie  do zespołu – ćwiczenie indywidualne.
 • Postawy w zmianie. Jak rozmawiać z antagonistami i oporującymi? Ćwiczenie w podgrupach.
 • Jak wykorzystać osoby zaangażowane i uczynić z nich ambasadorów zmiany?
 • Rozmowy indywidualne z pracownikami po ogłoszeniu zmiany.

MODUŁ IV. Utrwalanie zmiany

 • Jak pozbyć się poczucia bycia w permanentnej zmianie?
 • Po co zamrażać zmianę? Check lista  zadań menedżerskich.
 • Istota chwalenia i doceniania  w procesie zamrażania zmiany.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia, sesja pytań i odpowiedzi.

Czas trwania: 1 dzień

 

 

TRENERZY

 

 
 

 

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ?:

Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby oraz oczekiwania szkoleniowe i dopasujemy do nich propozycję programu szkolenia.

Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby oraz oczekiwania szkoleniowe i dopasujemy do nich propozycję programu szkolenia.

Przebieg projektu zostanie możliwie elastycznie dostosowany do realiów i możliwości Twojej organizacji.

Do przeprowadzenia Twojego projektu zarekomendujemy odpowiedniego Trenera, bazując na jego doświadczeniu zawodowym, praktyce tematyki szkolenia, wykształceniu i stylu trenerskim.

Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

Na każdym etapie projektu, masz możliwość konsultacji z trenerem.

Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w wysoce interaktywnej formie warsztatowej.

W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

Zarządzanie zespołem w procesie zmiany