zarzadzanie zespołem w procesie zmiany - szkolenie

Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zamknięte szkolenia poświęcone skutecznym metodom zarządzania zespołem w zmianie to profesjonalne kursy, które projektujemy na zamówienie, uwzględniając specyfikę firmy oraz faktyczne potrzeby danej grupy Kursantów. Oferowane przez nas szkolenia „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” wykorzystują nowoczesne metody nauczania o potwierdzonej skuteczności i odwołują się do najnowszych koncepcji w obszarze zarządzania.

Wszyscy znamy powiedzenie: „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” (Heraklit). Kiedy je słyszymy, uśmiechamy się niepewnie, bo raczej zgadzamy się z tym stwierdzeniem, ale… Czasem trudno zaakceptować zmianę, bo najczęściej jej nie rozumiemy i nie wiemy, jakie niesie korzyści, a jakie koszty. Zastanawiamy się, jakie będą straty w firmie, gdyż właśnie z tym standardowo kojarzy nam się proces zmiany. Zaprojektowane przez naszych ekspertów szkolenie pozwala inaczej spojrzeć na zmianę i lepiej wykorzystać reguły nią rządzące w zarządzaniu personelem. Menedżerowie często stają przed wyzwaniem przeprowadzenia ludzi przez zmianę. Bywa, że działają po omacku, nie wiedzą, jak przygotować pracowników na nowe czy radzić sobie z ich oporem. Ważną umiejętnością lidera świata VUCA jest działanie w świecie zmiennej rzeczywistości oraz praca z postawami w zmianie. Kursy stacjonarne i szkolenia online „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” porządkują wiedzę na temat działań menedżera w poszczególnych fazach zmiany. Warsztat prezentuje nowe koncepcje, narzędzia i wspiera menedżera w pracy z ludźmi w obliczu różnorodnych zmian.

Kurs zamknięty „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” ma charakter warsztatowy, co oznacza, że jego program nastawiony jest na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie odwołuje się do doświadczeń zawodowych Kursantów, realiów ich pracy i pomaga rozwiązywać faktycznie istniejące problemy. Opracowane przez nas szkolenia dla kadry z powyższego tematu staramy się każdorazowo maksymalnie dostosować pod względem agendy kursu, zawartości merytorycznej i metodycznej do potrzeb szkoleniowych zgłaszających się do nas Kursantów. Dzięki wypracowanej przez nas metodzie działania możemy zagwarantować naszym Klientom, że zaprojektowane dla nich na zamówienie szkolenie będzie nie tylko efektywne, ale i wyjątkowo przydatne i użyteczne dla zatrudnionej przez nich kadry kierowniczej. Prezentowane szkolenie dla Państwa wygody prowadzimy w dwóch najchętniej wybieranych wersjach – jako klasyczne warsztaty stacjonarne oraz nowoczesne i ekonomiczne kursy online.

Zapraszamy do kontaktu!

Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

zarzadzanie zespołem w procesie zmiany - szkolenie

Zamknięte szkolenia poświęcone skutecznym metodom zarządzania zespołem w zmianie to profesjonalne kursy, które projektujemy na zamówienie, uwzględniając specyfikę firmy oraz faktyczne potrzeby danej grupy Kursantów. Oferowane przez nas szkolenia „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” wykorzystują nowoczesne metody nauczania o potwierdzonej skuteczności i odwołują się do najnowszych koncepcji w obszarze zarządzania.

Wszyscy znamy powiedzenie: „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” (Heraklit). Kiedy je słyszymy, uśmiechamy się niepewnie, bo raczej zgadzamy się z tym stwierdzeniem, ale… Czasem trudno zaakceptować zmianę, bo najczęściej jej nie rozumiemy i nie wiemy, jakie niesie korzyści, a jakie koszty. Zastanawiamy się, jakie będą straty w firmie, gdyż właśnie z tym standardowo kojarzy nam się proces zmiany. Zaprojektowane przez naszych ekspertów szkolenie pozwala inaczej spojrzeć na zmianę i lepiej wykorzystać reguły nią rządzące w zarządzaniu personelem. Menedżerowie często stają przed wyzwaniem przeprowadzenia ludzi przez zmianę. Bywa, że działają po omacku, nie wiedzą, jak przygotować pracowników na nowe czy radzić sobie z ich oporem. Ważną umiejętnością lidera świata VUCA jest działanie w świecie zmiennej rzeczywistości oraz praca z postawami w zmianie. Kursy stacjonarne i szkolenia online „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” porządkują wiedzę na temat działań menedżera w poszczególnych fazach zmiany. Warsztat prezentuje nowe koncepcje, narzędzia i wspiera menedżera w pracy z ludźmi w obliczu różnorodnych zmian.

Kurs zamknięty „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” ma charakter warsztatowy, co oznacza, że jego program nastawiony jest na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie odwołuje się do doświadczeń zawodowych Kursantów, realiów ich pracy i pomaga rozwiązywać faktycznie istniejące problemy. Opracowane przez nas szkolenia dla kadry z powyższego tematu staramy się każdorazowo maksymalnie dostosować pod względem agendy kursu, zawartości merytorycznej i metodycznej do potrzeb szkoleniowych zgłaszających się do nas Kursantów. Dzięki wypracowanej przez nas metodzie działania możemy zagwarantować naszym Klientom, że zaprojektowane dla nich na zamówienie szkolenie będzie nie tylko efektywne, ale i wyjątkowo przydatne i użyteczne dla zatrudnionej przez nich kadry kierowniczej. Prezentowane szkolenie dla Państwa wygody prowadzimy w dwóch najchętniej wybieranych wersjach – jako klasyczne warsztaty stacjonarne oraz nowoczesne i ekonomiczne kursy online.

Zapraszamy do kontaktu!

Cele i Korzyści

Zamknięte szkolenia „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” to projekty szkoleniowe o najwyższym standardzie i jakości merytorycznej, co potwierdzają liczne wyróżnienia i certyfikaty zdobyte przez naszą firmę. Prowadzone przez nas na zamówienie kursy online oraz stacjonarne szkolenia z powyższego tematu to warsztaty o wysokim poziomie indywidualizacji, które każdorazowo dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych ich Uczestników pod względem formy, trybu nauczania i zawartości programu. Zamknięte szkolenie „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” poprzedzamy standardowo weryfikacją potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów, a kończymy raportem i szczegółową ewaluacją, którą uzupełnia zestaw rekomendacji na przyszłość dla Uczestników warsztatu. Szkolenia online i stacjonarne kursy z zarządzania zespołem w zmianie wzbogaciliśmy dodatkowo nieodpłatną opieką poszkoleniową naszej kadry trenerskiej – Kursanci uczestniczący w warsztacie „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” mogą umówić się na e-konsultacje z ekspertem prowadzącym zajęcia przez 30 dni po ukończeniu szkolenia. Priorytetowym celem warsztatu „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” jest praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie z tego powodu obfituje w różnorodne ćwiczenia praktyczne i aktywizujące metody pracy. Prowadzone przez nas zamknięte szkolenia są tworzone i prowadzone przez cenionych specjalistów z dziedziny zarządzania o udokumentowanym dorobku i doświadczeniu trenerskim. Prezentowane szkolenie może zostać dofinansowane ze środków udostępnianych przez KFS lub BUR. Zamknięte szkolenie „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” prowadzimy zarówno jako lubiane przez Kursantów warsztaty stacjonarne, jak i komfortowe pod względem organizacyjnym i oferujące dużą swobodę logistyczną kursy online.

Jakie korzyści oferują zamknięte szkolenia „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany”?

Realizowane na zamówienie kursy „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” to nowatorskie i atrakcyjne w formie szkolenia, których jakość merytoryczną oraz skuteczność na bieżąco monitorujemy. Szkolenie z zarządzania zespołem w czasie zmiany przygotowuje kierowników i liderów do realizacji powierzonych im zadań w szczególnym okresie, jakim jest zmiana, a czyni to, uwzględniając najnowsze koncepcje pojawiające się w obszarze zarządzania, takie jak m.in. VUCA czy model zmian Kotter’a. Szkolenia online „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” oraz warsztaty stacjonarne z tej tematyki zorientowane są na praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie koncentruje się na analizie rzeczywistych problemów i sytuacji, pokazując Kursantom, jak mogą w działaniu wykorzystać nowo zdobytą wiedzę.

Prezentowane szkolenia pozwalają Kursantom zdobyć praktyczną wiedzę o:

 • tym, jak zaplanować proces zmiany niezależnie czy menedżer jest projektantem zmiany, czy nie;
 • 8 krokach wprowadzania zmiany;
 • fazach zmiany i aktywnościach menedżera na poszczególnych etapach;
 • procesie zmiany i jego dynamice;
 • mechanizmów działających w procesie zmiany.

Szkolenie z kompetencji kierowniczych związanych z zarządzaniem w zmianie rozwija umiejętności:

 • wykorzystywania narzędzi wspierających menedżerów w przeprowadzaniu ludzi przez proces zmiany;
 • przygotowania i prowadzenia rozmów z pracownikami w procesie zmiany;
 • doskonalenia osobistego planu przygotowującego do skutecznego zarządzania zmianą;
 • zarządzania ludźmi w procesie zmiany i wspierania ich;
 • pracy z postawami pracowników w procesie zmiany.

Kurs „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” pogłębia wyspecjalizowane kompetencje związane z:

 • planowaniem procesu zmiany;
 • diagnozą zespołu pod kątem postaw w procesie zmiany;
 • rozumieniem mechanizmów zmiany i adekwatnym reagowaniem na zmianę;
 • rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych związanych z wystąpieniem do zespołu.

Zamknięte szkolenie „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” w sposób wszechstronny przygotowuje liderów zespołów do umiejętnego planowania, komunikowania i wdrażania zamian, reagowania na opór wywołany zmianą oraz zarządzania zespołem z dbałością o jego motywację i efektywność.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PROCESIE ZMIANY – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Kursy „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” realizowane w stacjonarnym trybie nauczania odbywają się w naszej warszawskiej siedzibie, w centrum stolicy. Uczestnicy stacjonarnego szkolenia mogą liczyć na komfortowe warunki do treningu w naszym centrum szkoleniowym, a zajęcia odbywają się w funkcjonalnie zaaranżowanych i przestronnych salach. Zamknięte szkolenie z zarządzania zespołem możemy również zrealizować w siedzibie firmy Klienta lub innej wskazanej przez niego lokalizacji. Wszystkim Kursantom zapisanym na stacjonarne warsztaty „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” oraz zamknięte szkolenia online z tej dziedziny zapewniamy komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności. Szkolenie z metod zarządzania zespołem w czasie zmiany trwa według standardowego planu 1. dzień, a nauce poświęcamy wówczas minimum 7 godzin zegarowych z przerwami. W cenie stacjonarnego szkolenia dla kadry gwarantujemy Uczestnikom warsztatu poczęstunek dostępny podczas porannej przerwy na kawę, a także dwudaniowy obiad w czasie lunchu. Zamknięte szkolenie „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” podlega procesowi ewaluacji, a jego Uczestnicy zostają objęci specjalną opieką ze strony trenera prowadzącego zajęcia. Jednym z jej elementów są darmowe uzupełniające e-konsultacje z trenerem, na które Kursanci kończący prezentowane szkolenie mogą umówić się w ciągu miesiąca od realizacji kursu.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany”

Stacjonarne zamknięte kursy, których tematem jest zarządzanie zespołem w zmianie, poprzedzamy każdorazowo weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a jej rezultaty mają decydujący wpływ na zawartość merytoryczną i metodyczną danego szkolenia. Zamknięte szkolenie „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” tworzą 4 moduły tematyczne, które w sposób uporządkowany wprowadzają nowe informacje i trenują coraz bardziej wyspecjalizowane umiejętności. Zarówno stacjonarne warsztaty, jak i szkolenia online z zakresu zarządzania zdominowane są przez aktywizujące metody nauczania oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby kursu ćwiczenia, które wspierają praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” realizujemy w pełnej zgodzie z założeniami cyklu Kolba oraz wytycznymi modelu Activity Based Learning. Agendę, formę i program prezentowanego szkolenia dostosowujemy do indywidualnych preferencji Uczestników oraz potrzeb i specyfiki firmy zamawiającej kurs.

Rozpoczęcie warsztatu. Powitanie i omówienie spraw organizacyjnych. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Kursantów przybyłych na szkolenie. Ustalenie celów kursu.

Moduł I. Zmiana – od czego zacząć?

 • Co i dlaczego myślę o zmianie? – ćwiczenie w dwójkach pokazujące sposób postrzegania zmiany.
 • VUCA – czym jest? – dyskusja na forum na podstawie doświadczeń Kursantów.
 • Czy moja góra lodowa topnieje? – analiza aktualnej sytuacji Uczestników kursu.
 • Kotter i 8 kroków wprowadzania zmian.
 • Czy mogę uniknąć zmiany? – dlaczego chcemy pozostawać w strefie komfortu?

Moduł II. Przygotowanie do nadchodzącej zmiany

 • Faza rozmrażania i jej istota – doświadczenie rzeźby lodowej.
 • Najważniejsze zasady planowania zmiany i jej wdrażania.
 • Angażowanie pracowników na etapie przygotowania do zmiany – kluczowym elementem sukcesu zmiany.
 • Model: Komfort – Ryzyko – Panika – co zrobić, by pracownicy nie wpadali w strefę paniki?
 • Spotkanie z zespołem – co manager powinien powiedzieć podwładnym na tym etapie zmiany? – ćwiczenia w podgrupach.
 • Jak poradzić sobie z reakcją lęku, oporu i zaprzeczenia u pracowników? Check lista zadań managerskich.

Moduł III. Ogłoszenie zmiany

 • Składowe sukcesu na etapie wprowadzania zmiany – wzór na zmianę. Wizja i sens zmiany, pierwsze kroki.
 • Krzywa efektywności w zmianie – ćwiczenie z wykorzystaniem materiału filmowego.
 • Komunikacja w procesie zmiany – wystąpienie lidera do zespołu – ćwiczenia indywidualne.
 • Różne postawy pracowników w zmianie. Jak rozmawiać z oporującymi i antagonistami? – ćwiczenia w podgrupach.
 • W jaki sposób wykorzystać osoby zaangażowane i zmienić ich w ambasadorów zmiany?
 • Rozmowa indywidualna z podwładnym po ogłoszeniu zmiany.

Moduł IV. Utrwalanie zmiany

 • W jaki sposób pozbyć się poczucia istnienia w permanentnej zmianie?
 • Jaki sens ma zamrażanie zmiany? Check lista zadań managerskich.
 • Chwalenie i docenianie w procesie zamrażania zmiany.

Zakończenie szkolenia. Powtórzenie i podsumowanie najważniejszych treści. Sesja pytań i odpowiedzi do trenera prowadzącego szkolenie. Rekomendacje na przyszłość dla Uczestników zajęć.

Czas trwania: 1 dzień

PROGRAM ZAMKNIĘTEGO SZKOLENIA ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PROCESIE ZMIANY – KURS ONLINE

Kursy „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” realizujemy z wykorzystaniem popularnych platform Clickmeeting i Zoom, które pozwalają organizować spotkania online w czasie rzeczywistym. Zdalne szkolenia nie wymagają w związku z tym szczególnego przygotowania ani specjalnych umiejętności technicznych. Aby ukończyć zamknięte szkolenie z zarządzania zespołem w czasie zmiany, nie trzeba też instalować żadnego płatnego oprogramowania czy aplikacji z nieznanych źródeł. Kierownikom zapisanym na szkolenia online zapewniamy fachową opiekę ze strony eksperta o wysokich i udokumentowanych kwalifikacjach, a także specjalnie stworzony na potrzeby kursu pakiet materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności. Szkolenie „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” zakłada intensywny trening zaplanowany na 1. dzień (około 7. godzin zegarowych). Program zamkniętego szkolenia dla kadry z zarządzania zespołem w zmianie może być w razie potrzeby zmodyfikowany w taki sposób, by jego zawartość merytoryczna i metodyczna precyzyjniej odpowiadała potrzebom szkoleniowym Uczestników zajęć. Zdalne szkolenie „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” rozpoczynamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów i omówieniem szczegółowych celów kursu. Prezentowane szkolenie realizujemy w pełnym poszanowaniu reguł cyklu Kolba i sięgamy w jego toku jedynie po metody i techniki nauczania o zweryfikowanej skuteczności.

Ramowy program zdalnego szkolenia „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany”

Zamknięte kursy realizowane na zamówienie, a dotyczące dziedziny zarządzania w zmianie trwają według standardowego planu około 7. godzin zegarowych z przerwami. Agenda prezentowanego szkolenia oraz rozkład przerw zostanie omówiony we wstępie do warsztatu. Zdalne szkolenie  „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” składa się z kilku bloków tematycznych, a jego finałem jest ewaluacja kursu uzupełniona o indywidualne rekomendacje trenerskie dla kierowników kończących przygotowane przez nas szkolenia online z zarządzania. Warsztat „Zarządzanie zespołem w procesie zmiany” zdominowany jest przez różnorodne ćwiczenia oraz aktywizujące metody nauczania zorientowane na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie sięga w związku z tym m.in. po ćwiczenia indywidualne, grupowe, panele dyskusyjne, metodę symulacyjną czy analizy przypadków. Szkolenia dla kadry poświęcone metodom skutecznego zarządzania zespołem w zmianie projektujemy i prowadzimy zgodnie z modelem Activity Based Learning oraz koncepcją nauki poprzez działanie. Kursanci zapisani na zdalne szkolenie mogą dodatkowo skorzystać z darmowej opieki poszkoleniowej po ukończeniu kursu (na e-konsultacje z trenerem można umawiać się w ciągu miesiąca od ukończenia warsztatu).

Rozpoczęcie szkolenia. Sprawy organizacyjne. Diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów przybyłych na szkolenie z zarządzania zespołem w zmianie. Omówienie celów warsztatu.

Moduł I. Zmiana – od czego zacząć?

 • Jak myślę o zmianie? – ćwiczenie w parach pokazujące postrzeganie zmiany.
 • Czym jest świat VUCA? – dyskusja na podstawie doświadczeń Uczestników.
 • Czy moja góra lodowa topnieje? – analiza obecnej sytuacji Uczestników.
 • 8 kroków wprowadzania zmian według J. Kotter.
 • Czy zmiany mogę uniknąć? – dlaczego pozostajemy w strefie komfortu?

Moduł II. Przygotowanie do zmiany

 • Istota fazy rozmrażania – doświadczenie rzeźby lodowej.
 • Podstawowe reguły planowania zmiany/wdrażania zmiany.
 • Angażowanie ludzi na etapie przygotowania – ważnym elementem sukcesu zmiany.
 • Co zrobić, by ludzie nie wpadali w strefę paniki? Model: Komfort – Ryzyko – Panika.
 • Menedżerskie spotkanie z zespołem – co powiedzieć ludziom na tym etapie zmiany? – ćwiczenie w podgrupach.
 • Jak radzić sobie z reakcją zaprzeczenia, lęku i oporu u pracowników? Check lista zadań menedżerskich.

Moduł III. Ogłoszenie zmiany

 • Składowe sukcesu wprowadzania zmiany – wzór na zmianę. Sens zmiany, wizja zmiany, pierwsze kroki.
 • Krzywa efektywności w zmianie – przykład filmowy.
 • Komunikacja w procesie zmiany – wystąpienie liderskie do zespołu – ćwiczenie indywidualne.
 • Postawy w zmianie. Jak rozmawiać z antagonistami i oporującymi? – ćwiczenie w podgrupach.
 • Jak wykorzystać osoby zaangażowane i uczynić z nich ambasadorów zmiany?
 • Rozmowy indywidualne z pracownikami po ogłoszeniu zmiany.

Moduł IV. Utrwalanie zmiany

 • Jak pozbyć się poczucia bycia w permanentnej zmianie?
 • Po co zamrażać zmianę? Check lista zadań menedżerskich.
 • Istota chwalenia i doceniania w procesie zamrażania zmiany.

Zakończenie kursu. Podsumowanie kluczowych zagadnień. Sesja pytań i odpowiedzi do eksperta. Rekomendacje trenerskie.

Czas trwania: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Zarówno strona organizacyjna, jak i samo prowadzenie wykładów było bez zarzutu. Wykłady przyniosły nam wszystkim wiele pozytywnych wrażeń oraz pomogły poszerzyć nasze umiejętności.
Szkolenia zostały zorganizowane i przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Każdy z trenerów posiadał wysokie kompetencje, potrafił szybko zbudować relację z uczestnikami, poprzez słuchanie, dostosowanie się do oczekiwań. Osoby biorące udział w szkoleniu wysoko oceniły zarówno treści i zakres szkolenia, jak również wiedzę, kompetencje i umiejętności dydaktyczne osób prowadzących.
Polecamy Human Skills jako profesjonalnego partnera w zakresie projektów rozwojowych.

Joanna Golenia, HR Manager

CRIDO

Koniecznie i warto. Szczególnie jak zarządzić pracownikami bojącymi się zmiany.

Zarządzanie nie jest łatwe a w czasach VUCA tym bardziej. Dziękuję za narzędzia do pracy.

Pani Trener bardzo kompetentna. Miałam poczucie, że posiada dużą wiedzę i wie jak ją przekazać. Polecam wzięcie udziału w szkoleniu, gdyż dzięki temu jest się zupełnie inaczej nastawionym do zmian. U mnie strach zastąpiła gotowość i ciekawość. 🙂

Klienci

Szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji menedżerskich firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o., AMINEX Sp. z o.o., Akademia Języków Obcych Chelsea, XBS Group Sp. z o.o., Partner Temps Sp. z o.o, GTV Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa, Info Veriti Polska Sp. z o.o., Elokon Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o, Balteam Crewing Agency Sp. z o.o., Urząd Statystyczny w Warszawie, Politechnika Opolska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego; BIO SFERA Sp. z o.o.; Sp z o. o.; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, PKO, PZU.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas