1581679443_zarzadzanie-zespolem-w-procesie-zmiany

Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Znamy powiedzenie „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” (Heraklit). Kiedy je słyszymy uśmiechamy się niepewnie, bo w sumie zgadzamy się z tym stwierdzeniem, ale… Czasem trudno zaakceptować zmianę, bo najczęściej jej nie rozumiemy i nie wiemy jakie niesie za sobą korzyści, a jakie koszty. Zastanawiamy się co jakie będą straty w firmie, gdyż właśnie z tym kojarzy nam się proces zmiany.

Menedżerowie często stają przed wyzwaniem przeprowadzenia ludzi przez zmianę. Bywa, że działają po omacku, nie wiedzą jak odpowiednio przygotować pracowników czy jak radzić sobie z oporem. Ważną umiejętnością lidera świata VUCA jest działanie w świecie zmiennej rzeczywistości i praca z postawami w zmianie. Szkolenie zamknięte Zarządzanie zespołem w  procesie zmiany porządkuje wiedzę na temat działań menedżera w poszczególnych fazach zmiany. Pokazuje nowe koncepcje, narzędzia i wspiera menedżera w pracy z ludźmi w obliczu zmian.

Zarządzanie zespołem w procesie zmiany – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

1581679443_zarzadzanie-zespolem-w-procesie-zmiany

Znamy powiedzenie „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” (Heraklit). Kiedy je słyszymy uśmiechamy się niepewnie, bo w sumie zgadzamy się z tym stwierdzeniem, ale… Czasem trudno zaakceptować zmianę, bo najczęściej jej nie rozumiemy i nie wiemy jakie niesie za sobą korzyści, a jakie koszty. Zastanawiamy się co jakie będą straty w firmie, gdyż właśnie z tym kojarzy nam się proces zmiany.

Menedżerowie często stają przed wyzwaniem przeprowadzenia ludzi przez zmianę. Bywa, że działają po omacku, nie wiedzą jak odpowiednio przygotować pracowników czy jak radzić sobie z oporem. Ważną umiejętnością lidera świata VUCA jest działanie w świecie zmiennej rzeczywistości i praca z postawami w zmianie. Szkolenie zamknięte Zarządzanie zespołem w  procesie zmiany porządkuje wiedzę na temat działań menedżera w poszczególnych fazach zmiany. Pokazuje nowe koncepcje, narzędzia i wspiera menedżera w pracy z ludźmi w obliczu zmian.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Tym jak zaplanować proces zmiany niezależnie czy menedżer jest projektantem zmiany, czy nie.
 • 8 krokach wprowadzania zmiany.
 • Fazach zmiany i aktywnościach  menedżera na poszczególnych etapach.
 • Procesie zmiany i jego dynamice.
 • Mechanizmów działających w procesie zmiany.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Wykorzystywania narzędzi wspierających menedżerów  w przeprowadzaniu ludzi przez proces zmiany.
 • Doskonaleniem umiejętności związanych z indywidualnymi rozmowami z pracownikami w  procesie zmiany.
 • Doskonalenia osobistego planu przygotowującego do skutecznego zarządzania zmianą.
 • Zarządzania ludźmi w procesie zmiany i wspierania ich.
 • Pracy z postawami w procesie zmiany.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Planowaniem procesu zmiany.
 • Diagnozą  swojego zespołu  pod kątem postaw w procesie zmiany.
 • Rozumieniem mechanizmów zmiany i adekwatnym reagowaniem na zmianę.
 • Rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych związanych z wystąpieniem do zespołu.

Program Szkolenia

Zarządzanie zespołem w procesie zmiany

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie Zarządzania zespołem w procesie zmiany.

MODUŁ I. Zmiana – od czego zacząć?

 • Jak myślę o zmianie? – ćwiczenie w parach pokazujące postrzeganie zmiany.
 • Czym jest świat VUCA? – dyskusja w oparciu o doświadczenia Uczestników.
 • Czy moja góra lodowa topnieje? – analiza obecnej sytuacji Uczestników.
 • 8 kroków wprowadzania zmian według J. Kotter.
 • Czy zmiany mogę uniknąć? – dlaczego pozostajemy w strefie komfortu?

MODUŁ II. Przygotowanie do zmiany.

 • Istota fazy rozmrażania – doświadczenie  rzeźby lodowej.
 • Podstawowe reguły planowania zmiany/wdrażania zmiany.
 • Angażowanie ludzi na etapie przygotowania – ważnym elementem sukcesu zmiany.
 • Co zrobić by ludzie nie wpadali w strefę paniki? Model Komfort – Ryzyko – Panika.
 • Menedżerskie spotkanie z zespołem – co powiedzieć ludziom na tym etapie zmiany? Ćwiczenie w podgrupach.
 • Jak radzić sobie z reakcją zaprzeczenia, lęku i oporu  u pracowników? Check lista zadań menedżerskich.

MODUŁ III. Ogłoszenie zmiany.

 • Składowe sukcesu wprowadzania zmiany – wzór na zmianę. Sens zmiany, wizja zmiany, pierwsze kroki.
 • Krzywa efektywności w zmianie – przykład filmowy.
 • Komunikacja w procesie zmiany – wystąpienie liderskie  do zespołu – ćwiczenie indywidualne.
 • Postawy w zmianie. Jak rozmawiać z antagonistami i oporującymi? Ćwiczenie w podgrupach.
 • Jak wykorzystać osoby zaangażowane i uczynić z nich ambasadorów zmiany?
 • Rozmowy indywidualne z pracownikami po ogłoszeniu zmiany.

MODUŁ IV. Utrwalanie zmiany.

 • Jak pozbyć się poczucia bycia w permanentnej zmianie?
 • Po co zamrażać zmianę? Check lista  zadań menedżerskich.
 • Istota chwalenia i doceniania  w procesie zamrażania zmiany.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia, sesja pytań i odpowiedzi.

Czas trwania: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Koniecznie i warto. Szczególnie jak zarządzić pracownikami bojącymi się zmiany.

Zarządzanie nie jest łatwe a w czasach VUCA tym bardziej. Dziękuję za narzędzia do pracy.

Pani Trener bardzo kompetentna. Miałam poczucie, że posiada dużą wiedzę i wie jak ją przekazać. Polecam wzięcie udziału w szkoleniu, gdyż dzięki temu jest się zupełnie inaczej nastawionym do zmian. U mnie strach zastąpiła gotowość i ciekawość. 🙂

Klienci

Szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji menedżerskich firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o., AMINEX Sp. z o.o., Akademia Języków Obcych Chelsea, XBS Group Sp. z o.o., Partner Temps Sp. z o.o, GTV Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa, Info Veriti Polska Sp. z o.o., Elokon Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o, Balteam Crewing Agency Sp. z o.o., Urząd Statystyczny w Warszawie, Politechnika Opolska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego; BIO SFERA Sp. z o.o.; Sp z o. o.; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, PKO, PZU.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas