Working in culturally diversed enviroment

Working In Culturally Diversed Enviroment – in company training

Working in cultural diversed environment – szkolenie zamknięte jest dedykowane dla zespołów zróżnicowanych kulturowo, które chcą unikać konfliktów i współpracować efektywnie. Jak to osiągamy z naszymi klientami? Najpierw diagnozujemy wszelkie przeszkody komunikacyjne i zarządcze, które zdarzają się w zespole wielokulturowym, a następnie rozpoznajemy potencjalne zalety konkretnego układu sił, wynikające z rozłożenia mocnych stron danego zespołu. Dla przykładu, inną współpracę i osiągnięcia uda się wypracować w zespole polsko-chińskim, a zupełnie inną w grupie polsko-filipińsko-amerykańskim. Zaufaj naszemu dużemu doświadczeniu w tworzeniu projektów szkoleniowych dla zespołów wielokulturowych i zapytaj o bezpłatną wycenę dla Twojej firmy!

Working In Culturally Diversed Enviroment – in company training

Working in culturally diversed enviroment

Working in cultural diversed environment – szkolenie zamknięte jest dedykowane dla zespołów zróżnicowanych kulturowo, które chcą unikać konfliktów i współpracować efektywnie. Jak to osiągamy z naszymi klientami? Najpierw diagnozujemy wszelkie przeszkody komunikacyjne i zarządcze, które zdarzają się w zespole wielokulturowym, a następnie rozpoznajemy potencjalne zalety konkretnego układu sił, wynikające z rozłożenia mocnych stron danego zespołu. Dla przykładu, inną współpracę i osiągnięcia uda się wypracować w zespole polsko-chińskim, a zupełnie inną w grupie polsko-filipińsko-amerykańskim. Zaufaj naszemu dużemu doświadczeniu w tworzeniu projektów szkoleniowych dla zespołów wielokulturowych i zapytaj o bezpłatną wycenę dla Twojej firmy!

Aims & benefits

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZĄ PROJEKT SZKOLENIOWY, BĘDĄ W STANIE:

 • rozumieć jaki wpływ na komunikację mają aspekty kulturowe i wzorce zachowania poszczególnych kultur.
 • rozumieć jaki wpływ na komunikację mają: kultura, religia, system polityczny, z którego wywodzi się dany pracownik, uprzedzenia, poziom ucyfrowienia i usieciowienia,
 • zrozumieć specyfikę komunikacji międzykulturowej,
 • rozpoznawać, klasyfikować i interpretować style komunikacyjne charakterystyczne dla poszczególnych kultur,
 • wybierać odpowiednie strategie komunikacyjne,
 • zrozumieć przyczyny i skutki barier międzykulturowych w komunikacji,
 • rozwiązywać konflikty komunikacyjne o podłożu kulturowym.

UCZESTNICY PROGRAMU NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • zróżnicowaniu międzykulturowym – jego źródłach, przejawach i manifestacjach w miejscu pracy,
 • tożsamości kulturowej i jej wpływie na komunikację i zarządzanie,
 • komunikacji międzykulturowej, czyli o tym jak rozmawiać z przedstawicielem innej kultury? W tym aspekcie poruszone zostaną m.in. kwestie najczęściej spotykanych w praktyce firm przeszkód w komunikacji międzykulturowej oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej poszczególnych kultur,
 • zasadach pracy w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo, m.in. o tym jak:
  – udzielać informacji i informacji zwrotnej, która niezależnie od kultury, do której będzie kierowana, będzie asertywna, nieoczerniająca, nieponiżająca, niedyskryminująca, budująca poczucie własnej wartości i przynależności, poczucie dumy z własnej pracy i postępów, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje zadania i zespół,
  – rozwiązywać konflikty komunikacyjne o podłożu kulturowym,
  – uczestniczyć w budowie zespołu wielokulturowego.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • aktywnej komunikacji międzykulturowej,
 • informowania i stosowania pozytywnego wzmocnienia zgodnie z normami kulturowymi wszystkich uczestników komunikacji,
 • rozwiązywania konfliktów w wielokulturowym zespole.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • kompetencjami miękkimi (ogólnymi),
 • kompetencjami międzykulturowymi,
 • komunikacją międzykulturową,
 • informowaniem i motywowaniem w środowisku zróżnicowanym kulturowo,
 • radzeniem sobie z konfliktem w zespole.

Agenda

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

I. Working in cultural diversed environment. Kultura i kultury – wprowadzenie do świadomości międzykulturowej (CCA – Cross-cultural awareness)

 • Czym jest kultura i tożsamość kulturowa?
 • Zróżnicowanie kulturowe.
 • Typy kultur według R. Gestelanda z uwzględnieniem sposobów komunikowania się międzykulturowego i wewnątrzkulturowego.
  • Nastawienie do rozmówcy, na cel, na czas, na transakcyjność, na tradycje i obyczaje, na kontekst.
 • Wymiary kultury według G. Hofsetede – czyli jak zmierzyć kultury i jak z tego mierzenia wyciągać wnioski dla komunikacji?
  • Komunikacja międzykulturowa a dystans władzy, dychotomia egoizm-empatia, unikanie niepewności, indywidualizm i kolektywizm.
 • Czynniki wpływające na świadomość kulturową (i jak ją wypracować?).
 • Podatność na stereotypizację i uprzedzenia.
 • Stereotypy, uprzedzenia, ślepota kulturowa, autostereotypy, etnocentryzm.

II. Working in cultural diversed environment. Komunikacja międzykulturowa, czyli jak rozmawiać z przedstawicielem odmiennej kultury?

 • Kompetencja międzykulturowa (CCC – Cross-culture Competence).
 • Droga od świadomości kulturowej do komunikacji międzykulturowej i kompetencji międzykulturowej.
 • Przeszkody w komunikacji międzykulturowej.
 • Komunikacja zdalna i jej wymogi.
  • Przeciwdziałanie zoom fatique.
  • Budowanie działającego zespołu międzykulturowego – wskazówki praktyczne.
 • Szok kulturowy, a komunikacja międzykulturowa.

III. Working in cultural diversed environment. Zasady pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo:

 • Zasady współpracy międzykulturowej – wskazówki praktyczne.
 • Radzenie sobie z problemami związanymi z międzykulturowością w miejscu pracy – zmniejszanie uprzedzeń i budowanie więzi grupowej.
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania ze współpracownikami zagranicznymi.

IV. Working in cultural diversed environment. Wnioski i podsumowanie.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

I. Working in cultural diversed environment. Kultura i kultury – wprowadzenie do świadomości międzykulturowej (CCA – Cross-cultural awareness)

 • Czym jest kultura i tożsamość kulturowa?
 • Zróżnicowanie kulturowe.
 • Typy kultur według R. Gestelanda z uwzględnieniem sposobów komunikowania się międzykulturowego i wewnątrzkulturowego.
  • Nastawienie do rozmówcy, na cel, na czas, na transakcyjność, na tradycje i obyczaje, na kontekst.
 • Wymiary kultury według G. Hofsetede – czyli jak zmierzyć kultury i jak z tego mierzenia wyciągać wnioski dla komunikacji?
  • Komunikacja międzykulturowa a dystans władzy, dychotomia egoizm-empatia, unikanie niepewności, indywidualizm i kolektywizm.
 • Czynniki wpływające na świadomość kulturową (i jak ją wypracować?).
 • Podatność na stereotypizację i uprzedzenia.
 • Stereotypy, uprzedzenia, ślepota kulturowa, autostereotypy, etnocentryzm.

II. Working in cultural diversed environment. Komunikacja międzykulturowa, czyli jak rozmawiać z przedstawicielem odmiennej kultury?

 • Kompetencja międzykulturowa (CCC – Cross-culture Competence).
 • Droga od świadomości kulturowej do komunikacji międzykulturowej i kompetencji międzykulturowej.
 • Przeszkody w komunikacji międzykulturowej.
 • Komunikacja zdalna i jej wymogi.
  • Przeciwdziałanie zoom fatique.
  • Budowanie działającego zespołu międzykulturowego – wskazówki praktyczne.
 • Szok kulturowy, a komunikacja międzykulturowa.

III. Working in cultural diversed environment. Zasady pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo:

 • Zasady współpracy międzykulturowej – wskazówki praktyczne.
 • Radzenie sobie z problemami związanymi z międzykulturowością w miejscu pracy – zmniejszanie uprzedzeń i budowanie więzi grupowej.
 • Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania ze współpracownikami zagranicznymi.

IV. Working in cultural diversed environment. Wnioski i podsumowanie.

Experts

THE TRAINING METHODS

Activity Based Learning

The training follows the Kolb cycle and the ABL method (Activity Based Learning).

Workshops

Participants take part in activating exercises preceded by the necessary theoretical introduction.

Feedback

Participants have the opportunity to self-diagnose and receive feedback from the trainer.

Full activation

The trainer presents knowledge using 3 channels of information transfer - sight, movement, hearing.

Discussion

Discussion panel, group and individual exercises, presentation, role playing, case studies and review films.

Opinions

Szkolenie zostało idealnie dopasowane do potrzeb wszystkich uczestników. Pani Joanna Frączek-Broda przedstawiła całą tematykę niezwykle rzeczowo oraz ciekawie. Wyczerpująco odpowiadała na zadawane pytanie.
Dzięki niezwykłym umiejętnościom interpersonalnym, które Pani Joanna posiada, oba szkolenia przebiegły w atmosferze życzliwości, uśmiechu, profesjonalizmu a także wzajemnej współpracy.
Materiały zostały opracowane w sposób perfekcyjny: czytelnie z dbałością o zawartość merytoryczną. Zostały w nich również zawarte humorystyczne elementy pomagające lepiej zapamiętać omawiane zagadnienia.

Blue Brick Sp.z.o.o.

Oceny dla tego szkolenia:
0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Clients

Blue Brick Sp.z o.o.

Organizational informations

How do we prepare our training projects?

Analysing your training needs

Verification of your training aims

Creating a training programme

Logical & administrative settings

Realization of the project

5 reasons you should pick our training:

1. Based on deeply analyse of your training needs, we will recommend you best trainer and programme offer.

2. Through the whole project, there’s gonna be an account manager to take care of your needs.

3. Participants will get all the necessary training materials in very attractive form.

4. We guarantee using variety of training methods through the whole project.

5. Your project will be closed with after training report containing evaluation and reccomendations for the future.

best quality guaranteed

We will adapt the programme to your needs!

Have questions?

Contact us:

18 Widok St, Apt 2,
00-023 Warsaw

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

You might also like

How about special prices for your employees?

Not sure if it is a training for you?
Rely on our experience and ask for a free consultation:

biuro@humanskills.pl

Write an e-mail