„Badania dowodzą, że dobry wizerunek firmy na rynku pracy sprzyja pozyskiwaniu i utrzymywaniu wartościowych dla firmy pracowników [Lipka, 2002, s. 150]. Według 93% respondentów badania „Rekrutacja i wizerunek pracodawców”, wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy ma decydujący wpływ na skuteczność procesów rekrutacyjnych.

Współcześni pracownicy stali się bardziej pewni siebie i skłonni, aby szukać profesjonalnej porady, jeśli uznają, że zostali niesprawiedliwie potraktowani [Barrow, Mosley, 2005, s. 13]. Ta charakterystyka wskazuje na wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się organizacje, jeśli chcą sprostać tym rosnącym oczekiwaniom i zapewnić sobie zainteresowanie, a następnie lojalność najbardziej utalentowanych osób. Jedną z odpowiedzi na te wyzwania jest employer branding, czyli kreowanie wizerunku pracodawcy. Postrzeganie firmy jako świetnego pracodawcy jest kluczowe dla wyniku biznesowego i przekłada się bezpośrednio na pozycję  organizacji na rynku”

 

 

 

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program szkolenia EMPLOYER BRANDING. Jak zbudować wiarygodną markę pracodawcy i zbudować profesjonalny wizerunek firmy.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Dobrych i złych praktykach dotyczących budowania marki organizacji i jej wizerunku.
 • Narzędziach analizy strategicznej mających na celu wzmocnić pozycję marki pracodawcy.
 • Kosztach popełnianych błędów w zakresie employer brandingu.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Tworzenia strategicznych, kompleksowych koncepcji kształtowania wizerunku pracodawcy.
 • Właściwej oceny działań konkurentów i wykorzystania tego benchmark’u do doskonalenia własnych aktywności wizerunkowych.
 • Oceny skuteczności działań employer branding.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Tworzeniem profesjonalnego wizerunku firmy.
 • Budowaniem marki pracodawcy.
 • Strategicznym myśleniem.
 • Zorientowaniem na cele firmy i cele klienta.

Adresaci szkolenia z zakresu employer braning:

 • Aktualni i przyszli pracownicy działów kadrowych/Human Resources.
 • Aktualni i przyszli pracownicy działów Public Relations i marketingu.
 • Aktualni i przyszli pracownicy firm rekrutacyjnych i doradczych.
 • Właściciele firm, prezesi, zarząd, kadra kierownicza.
 • Osoby zainteresowane tematyką employer brandingu.

Rynek pracy w ostatnich latach przeszedł niesamowitą metamorfozę. Nie bez powodu mówi się, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Coraz więcej osób stawia na rozwój, stąd też wzrost ich pewności siebie, a tym samym także wymagań wobec pracodawcy. Jak zatem pozyskać naprawdę dobrego specjalistę do zespołu firmy? Jak go przekonać, żeby aplikował do nas zamiast do konkurencji i został z nami na dłużej?

Atrakcyjne warunki zatrudnienia to nie wszystko. Potrzeba znacznie więcej, by przyciągnąć i zatrzymać wykwalifikowanego, a przy tym lojalnego pracownika. I tutaj z pomocą przychodzi employer branding, czyli budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Działania te obejmują szereg czynności prowadzonych na co dzień zarówno wśród obecnych, jak i potencjalnych pracowników. Dzięki naszemu szkoleniu nauczysz się analizować wizerunek zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny Twojej firmy. Zrozumiesz, co robisz źle i dowiesz się, jak to naprawić, by stworzyć wizerunek firmy, do której chętnie będą aplikować najlepsi kandydaci!

Program szkolenia:

I DZIEŃ

09:30 – 10:00  Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

10:00 – 11:00 Moduł I. EMPLOYER BRANDING.JAK ZBUDOWAĆ WIARYGODNĄ MARKĘ PRACODAWCY

 • Obszary działań employer branding.
 • Strategiczne podejście do kształtowania wizerunku pracodawcy – kluczowe pytania.
 • Podstawa wiarygodności marki pracodawcy – atrybuty emocjonalne.
 • Ćwiczenie: określanie priorytetów dla działań employer branding.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00 Moduł II. EMPLOYER BRANDING.ANALIZA STRATEGICZNA

 • Analiza wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Grupy docelowe.
 • Ocena konkurencji.
 • Ćwiczenie: analiza strategiczna organizacji.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 Moduł III. EMPLOYER BRANDING.POZYCJONOWANIE MARKI PRACODAWCY

 • Określenie wartości marki pracodawcy dla pracowników (EVP) oraz funkcji marki pracodawcy.
 • Marka pracodawcy – atrybuty funkcjonalne i emocjonalne.

15:10 – 15:20 Przerwa

15:20 – 16:10 Moduł III -EMPLOYER BRANDING. c.d. POZYCJONOWANIE MARKI PRACODAWCY

 • Budowanie wiarygodności marki pracodawcy – dostarczenie argumentów wspierających.
 • Ćwiczenie: poszukiwanie argumentów wspierających.

16:10 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia wraz z omówieniem najważniejszych kwestii. 

II DZIEŃ

09:00 – 09:15 Przywitanie – kawa, herbata, napoje, słodkie przekąski, owoce.

09:15 – 10:30 Moduł IV. EMPLOYER BRANDING.EGZEKUCJA MARKI PRACODAWCY

 • Narzędzia kształtowania wizerunku pracodawcy.
 • Najczęściej popełniane błędy.

10:30 – 10:40 Przerwa

10:40 – 12:10 Moduł IV – EMPLOYER BRANDING.c.d. EGZEKUCJA MARKI PRACODAWCY

 • Podstawowe mierniki skuteczności działań employer branding.
 • Ćwiczenie: ocena sposobu pozycjonowania i egzekucji wybranych marek pracodawców.

Moduł V. EMPLOYER BRANDING W PROCESIE REKRUTACJI

 • Działania wizerunkowe na poszczególnych etapach rekrutacji.

12:10 – 12:50 Przerwa na obiad

12:50 – 14:20 Moduł V – c.d. EMPLOYER BRANDING W PROCESIE REKRUTACJI

 • Proces wprowadzenia do pracy czyli siła pierwszego wrażenia – dobre praktyki.
 • Ćwiczenie: projektowanie skutecznego procesu wprowadzenia do pracy.

Moduł VI. EMPLOYER BRANDING W INTERNECIE

 • Siła strony korporacyjnej i elementy wizerunku pracodawcy.

14:20 – 14:30 Przerwa

14:30 – 15:30  Moduł VI – c.d. EMPLOYER BRANDING W INTERNECIE

 • Zarządzania marką i wizerunkiem pracodawcy w wirtualnych sieciach społecznych – wytyczne.
 • Jak to robią najlepsi? – przegląd najlepszych europejskich stron poświęconych karierze.

15:30 – 16:00 Podsumowanie wraz z omówieniem najważniejszych kwestii z zakresu employer branding – budowania marki pracodawcy.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.