„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inna pod słońcem.”

 John D. Rockefeller

Umiejętność stosowania technik wywierania wpływu i perswazji to duże źródło sukcesu, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Każdy z nas zna ludzi, którzy są niezwykle przekonujący podczas stosowania różnych technik wywierania wpływu i perswazji. Nie ważne w jakiej sytuacji się znajdą, umieją sprawić, by inni zgadzali się z nimi, popierali ich pomysły i postępowali tak jak tego chcą.  Często wygląda to tak jakby osiągali to bez żadnego wysiłku. Prawdopodobnie jest to wynikiem tego, że rozwinęli zręczność w stosowaniu różnych technik wywierania wpływu i perswazji. To oznacza, ze można tę sztukę poznać i przyswoić.

Zapraszamy do uczestniczenia w szkoleniu z zakresu skutecznych technik wywierania wpływu i perswazji.

Termin szkoleń

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte z zakresu technik wywierania wpływu realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r. 
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu technik wywierania wpływu, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu technik wywierania wpływu.
 6. Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 7. Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Program szkolenia TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU czyli jak stosować prawa perswazji, budować zaufanie, planować wywieranie wpływu i pokonać obiekcje ?

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Zasadach etycznego wywierania wpływu i perswazji.
 • Sposobach budowania zaufania i sympatii (m.in. za pomocą technik odzwierciedlania i prowadzenia).
 • Własnych zasobach wspierających i ograniczających w odniesieniu do perswazji.
 • Prawach i technikach wywierania wpływu (m.in. prawo niedostępności, dowodu społecznego).
 • Komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie perswazji.
 • Zasadach kodowania wiadomości perswazyjnych (m.in. predyktaty, hipnotyczne wzory językowe, typy komunikacyjne wg DISC).
 • Metodach przeciwdziałania manipulacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Doboru odpowiednich technik perswazyjnych – najbardziej efektywnych w kontekście sytuacji, osoby.
 • Używania odpowiednich struktur językowych.
 • Obrony przed manipulacją ze strony otoczenia.
 • Efektywnej sztuki argumentacji.
 • Budowania atmosfery zaufania.
 • Wyznaczania celów i priorytetów.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Perswazją, wywieraniem wpływu w komunikacji ustnej i pisemnej.
 • Zorientowaniem na cele.
 • Negocjacjami.
 • Sprzedażą, obsługą klienta, reklamacjami.

Adresaci szkolenia z zakresu technik wywierania wpływu:

 • Menedżerowie, kierownicy.
 • Osoby pracujące w sprzedaży, w obsłudze klienta, w zakupach itp., które na co dzień muszą negocjować z klientami warunki współpracy.
 • Osoby pracujące na stanowiskach związanych z bezpośrednim kontaktem z klientem.
 • Osoby narażone na manipulacje i perswazje ze strony otoczenia.
 • Osoby nastawione na rozwój własnych umiejętności.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, kontrakt, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników z zakresu technik wywierania wpływu i perswazji.

10:00 – 11:00 Moduł I. TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU. Wprowadzenie do zagadnienia perswazji.

 • Etyka w perswazji.
 • Wpływanie a własne interesy.
 • Zachowania, które się nie opłacają.

Moduł II.  TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU. Powody wywierania wpływu.

 • Co się dzieje gdy nie mamy wpływu.
 • Po co chcemy wywierać wpływ.
 • Strefy wpływu.

 Moduł  III. TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU. Założenia technik wywierania wpływu i perswazji.

 • Nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne.
 • Za każdym zachowaniem jest pozytywna intencja.
 • Mapa to nie terytorium.
 • Za właściwy odbiór komunikatu odpowiada nadawca.
 • Zawsze manipulujesz i jesteś manipulowany.
 • WIN-WIN.

11:00-11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Moduł IV. TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU. Perswazja a pewność siebie.

 • Zwierzęce instynkty.
 • Audyt asertywności.

MODUŁ V. TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU. Planowanie perswazji.

 • Określanie swoich celów w perswazji.
 • Wykorzystanie modelu OBT – myślenie ukierunkowane na cel.

13:00 – 13:50 Przerwa na obiad

13:50 – 16:00 Moduł VI. TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU. Prawa perswazji.

 • Prawo kontrastu.
 • Prawo sympatii.
 • Prawo wzajemności.
 • Prawo autorytetu.
 • Prawo niedostępności.
 • Prawo dowodu społecznego.
 • Prawo konsekwencji.
 • Prawo aureoli.

16:00 – 16:30  Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

DZIEŃ II

09:00 – 09:30 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia.

10:00 – 11:00 Moduł I. TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU. Komunikacja werbalna.

 • Potęga pytań.
 • Magiczne słowa.
 • Presja czasu.
 • Techniki podnoszące wiarygodność.
 • Pomost w przyszłość.
 • Hipnotyczne wzory językowe.

Moduł II. TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU. Komunikacja niewerbalna.

 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej.
 • Przestrzeń międzyludzka.
 • (Ukryte) emocje.

Moduł III. TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU. Budowanie zaufania i sympatii.

 • Pacing czyli odzwierciedlanie.
 • Leading czyli prowadzenie.

11:00-11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Moduł IV. TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU. Kodowanie wartości.

 • Typy komunikacyjne wg DiSC.
 • Systemy reprezentacji – predyktaty.

13:00 – 13:50 Przerwa na obiad

13:50 – 15:30 Moduł V. TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU. Pokonywanie obiekcji.

 • Rekomendacje efektywnych działań.

15:30 – 16:00  Podsumowanie szkolenia, sporządzenie indywidualnych planów rozwoju.

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.