Agnieszka Romańska

Trener biznesu, Certyfikowany Konsultant MTQ48 i MTQPlus, Certyfikowany konsultant ILM72, Action Learning Coach, Certyfikowany Konsultant Insights Discovery, Asesor, Konsultant HR

Agnieszka Romańska

 

 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze HR jako HR Business Partner, HR Project Manager oraz Learning & Development Ekspert.
 • Od 10 lat współpracuje z międzynarodowymi korporacjami oraz małymi i średnimi firmami jako trener, asesor, coach zespołowy oraz konsultant biznesowy.
 • Zrealizowała kilkadziesiąt projektów z zakresu budowania modeli kompetencji, systemów ocen, ścieżek karier oraz wdrożenia kultury organizacyjnej opartej na wartościach.
 • Zaprojektowała i zrealizowała kilkadziesiąt programów rozwojowych dla kadry menedżerskiej, talentów oraz zespołów sprzedaży, marketingu, IT, finansów i administracji.
 • Wdrożyła do organizacji wiele nowatorskich metod i narzędzi m.in. coaching zespołowy: action learning, diagnozę potencjału w oparciu o learning agility, peer-mentoring, design thinking.

SPECJALIZACJA:

KWALIFIKACJE: 

 • Magister socjologii: Komunikacja społeczna i badania rynkowe.
 • Akademia Leona Koźmińskiego: studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Trener umiejętności psychospołecznych.
 • Action Learning Coach (World Institute for Action Learning).
 • Certyfikowany konsultant Insights Discovery DISC.
 • Licencjonowany konsultant Odporności psychicznej MTQ  Product Family.
 • Licencjonowany konsultant Zintegrowanego Modelu Przywództwa ILM 72.
 • Asesor w projektach Assesment i Development Centre.
 • Konsultant z zakresu Human Resources.
 • Creative Skills for Innovation/ Design Thinking.

WYBRANI KLIENCI:

Bank Pekao S.A, CBB Call Center, Pekao Leasing, Centralny Dom Maklerski, Xelion, Nestle Nutrition Polska, DHL Express (Poland) Sp. z o.o., Innogy Polska S.A., Assa Abloy, Rodl&Partner Sp. z o.o., Skanska, Strabag Sp. z o.o, BPO Poland, Bidfood Farutex, Gazuno, Ericpol, Trefl S.A., Zdrojowa Hotels Cenral Pomerania Sp. z o.o.

STYL PRACY/STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

Dostarczenie uczestnikom doświadczenia zmieniającego perspektywę i uczenie poprzez działanie, to dla mnie najważniejsze kwestie podczas projektowania i prowadzenia szkolenia.