Anna Bachanek

HR Biznes Partnerka/ Konsultantka/ Trenerka biznesu/ Coach/ Mentorka/ Certyfikowana Konsultantka Hogan, DISC D3, Extende DISC, MTQ 48 i MTQ Plus 

Anna-Bachanek

HR Biznes Partnerka/ Konsultantka/ Trenerka biznesu/ Coach/ Mentorka/ Certyfikowana Konsultantka Hogan, DISC D3, Extende DISC, MTQ 48 i MTQ Plus

Doświadczenie zawodowe Trenerki:

 • W swojej drodze zawodowej pełniła m.in. role: HR dyrektorki, HR menadżerki, doradczyni, konsultantki, HR biznes partnerki, mentorki, coacha, menadżerki.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi w firmach produkcyjnych, usługowych i sprzedażowych, w różnych branżach m.in. w bankowości, budownictwie, energetyce, produkcji i tą wiedzą oraz doświadczeniem chcę się dzielić z innymi.

Certyfikaty/Wykształacenie Trenerki:

 • Z wykształcenia jest ekonomistką.
 • Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania ludźmi i psychologii biznesu.
 • Absolwentka studiów Executive MBA in HR.
 • Posiada certyfikaty do badania i rozwoju potencjału indywidualnego oraz Zespołów: Hogan, DISC D3, Extended Disc oraz certyfikat MTQ48 i MTQ Plus- badanie odporności psychicznej i jej wpływ na efektywność pracy i dobrostan.

Główne specjalizacje:

Moim celem jest zawodowo móc pomóc Ludziom i organizacjom w rozwoju i uwalnianiu ich potencjału. Robię to ponieważ wierzę, że rozwój pojedynczych osób i Zespołów, realnie przyczynia się do rozwoju całej organizacji, jak również do poprawy jakości życia każdego z nas z osobna oraz całego społeczeństwa.

Towarzyszę liderom i ich Zespołom w rozwoju i dążeniu do realizacji celów i wizji biznesowej oraz w trudniejszych momentach związanych z restrukturyzacją i zmianą.
Buduję, wdrażam i zarządzam wszystkimi procesami personalnymi, dopasowanymi do strategii i potrzeb firmy. Pomagam Zespołom HR stać się strategicznym Partnerem w biznesie.

To jak myślę o człowieku, biznesie, przywództwie, zarządzaniu i budowaniu sprawnie działających procesów i systemów w organizacji zawdzięczam swojej pasji, odwadze, ciekawości Ludzi i świata, a także swojemu wieloletniemu rozwojowi osobistemu i doświadczeniu w biznesie, w tym w budowaniu kultury odpowiedzialności, przeprowadzaniu restrukturyzacji i wspieraniu Liderów w decyzjach. Cenię proste i skuteczne rozwiązania, które działają dla dobra wszystkich zainteresowanych Stron.

Z natury jestem optymistką, mam zaufanie do siebie i otaczającego mnie świata. Od wielu lat pracuję nad własnym i innych rozwojem i wiem jak ważna jest świadomość siebie, własnych talentów, wartości jak i ograniczeń, które mogą wpływać na nasze relacje i decyzje, pracę zawodową jak i życie prywatne.

 • Zakres dla Pracowników lub przyszłych Pracowników HR: HR Biznes Parter strategicznym partnerem w biznesie. HR Manager. Strategiczne zarządzanie HR. Zarządzanie efektywnym zespołem HR w praktyce. Przywództwo HR.
 • Kultura organizacyjna, transformacja, staregia: Przeprowadzenie transformacji kulturowej, restrukturyzacji, zmiany w teorii i praktyce. Budowanie kultury organizacyjnej. Budowanie strategii HR.
 • Budowanie i wdrożenie efektywnych procesów i produktów HR w praktyce.
 • Wypracowanie kluczowych procesów HR budujących pozytywne employee experience i dopasowanych do potrzeb biznesu: onboarding, proces rozwoju pracowników, sukcesja, programy talentowe, procesy relacyjne, ocena pracownicza, zarządzanie przez cele, proces badania zaangażowania/ opinii, komunikacja w firmie, strategia HR, Employer Brandng, strategia wellbeing, obniżenie rotacji pracowników, organizacja ucząca się, mentoring, proces zarządzania relacjami w firmie, etyczne rozstania z pracownikami i outplacement.
 • Modele kompetencyjne, wartości i wdrożenie w organizacji.
 • Rozwój przywództwa – podejście systemowe w organizacji.
 • Rozwój przywództwa na poziomie indywidualnym jak i zespołowym,
 • Program rozwoju dla nowo- mianowanych menadżerów.
 • Program sukcesji, programy talentowe,
 • Wdrożenie podejścia systemowego budującego kulturę uczącą się.
 • Proces rozwoju pracowników w oparciu o feedback.
 • Controlling personalny w firmie.
 • Zarządzanie wynagrodzeniami.
 • Budowanie relacji z partnerami społecznymi w praktyce.
 • Działania rozwojowe dla menadżerów:
 • Employee expierience – budowanie zaangażowania Pracowników poprzez ich pozytywne doświadczenia w organizacji.
 • Empatyczne przywództwo.
 • Odwaga w Przywództwie.
 • Przywództwo w obliczu zmian.
 • Rozwój osobisty Managera.
 • Diagnoza i rozwój własnego potencjału.
 • Efektywność osobista Managera.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zarządzanie czasem.
 • Zarządzanie stresem.
 • Nawyki dbania o siebie w 4 kluczowych obszarach życia.
 • Motywowanie i angażowanie.
 • 6 stylów przywództwa (wg Golemana).
 • Rozwiązywanie konfliktów.
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym.
 • Rola i odpowiedzialność Managera.
 • Manager Coachem i Mentorem.
 • Feedback dlaczego tak trudno go udzielać i przyjmować.
 • Okazywanie uznania. Docenianie elementem budowania zaangażowania.
 • Prowadzenie rozmów rozwojowych jako element dbałości o realizację celów i wizji biznesowej.
 • Rola i odpowiedzialność Managera.
 • Autorytet szefa- jak go budować w dzisiejszych czasach, aby ludzie chcieli z Tobą pracować.
 • Budowanie Zespołu na zaufaniu.
 • Podejmowanie decyzji.
 • Budowanie i rozwój zespołu.
 • Jak rekrutować właściwych ludzi.
 • Rozwój pracowników w oparciu o model 100:70:20:10.
 • Asertywność, stawianie granic.
 • W co grają ludzie?
 • Marka osobista Lidera.
 • Społeczna odpowiedzialność Lidera i pracodawcy w ujęciu strategicznym.
 • Relacje w firmie praktyka:
 • Etyka i relacje w firmie – jak mitygować ryzyka warsztat dla menadżerów,
 • Mobbing, molestowanie, fraudy w firmie. Zarządzanie relacjami i wpływ na kulturę organizacyjną w praktyce.
 • Zarządzanie relacjami w organizacji.
 • Etyczne rozstania z Pracownikami i outplacement.
 • Kultura bezpieczeństwa psychologicznego:Budowanie kultury bezpieczeństwa psychologicznego.
 • Zarządzanie dobrostanem Pracowników jako element strategii i odpowiedź na dzisiejsze czasy.
 • Zarządzanie stresem.
 • Budowanie odporności Pracowników odpowiedzią na budowanie zaangażowania, dobrostanu i efektywności Pracowników. Zastosowanie narzędzia MTQ Plus.
 • Wyczerpanie psychiczne i wypalenie zawodowe.
 • Budowanie poczucia własnej wartości.
 • Budowanie spokoju wewnętrznego.
 • Dobrostan Managera.
 • Nawyki dbania o siebie w 4 kluczowych obszarach życia.
 • Diagnoza kompetencji i umiejętności z wykorzystaniem narzędzi biznesowych i testów psychometrycznych: Hogan, DISC3, Extended DISC, MTQ 48, MTQ Plus.
 • Kompleksowa diagnoza menadżerska.

Wybrani Klient:

HRK S.A.