Beata Wiernicka-Bełz

Doświadczony menedżer, dyrektor HR, trener, konsultant.

Beata Bełz

Doświadczony menedżer, Dyrektor HR, Trener, Konsultant, Coach ICF

Specjalista w zakresie budowania i wdrażania rozwiązań HRM. Zespoły, którymi kierowała lub których była członkiem, efektywnie wykorzystywały nowoczesne metody i narzędzia HR, przyczyniając się do wzrostu poziomu motywacji pracowników i poprawy relacji międzyludzkich, zapewniając przy tym najwyższy standard usługi.

Konsultant z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, Master NLP, wykładowca w Instytucie Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na Politechnice Katowickiej w ramach studiów podyplomowych ZZL oraz na Politechnice Łódzkiej również w ramach studiów podyplomowych ZZL.

Prowadzi szkolenia i projekty doradcze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w tym szczególnie w ramach obszarów związanych z oceną pracowników, systemami wynagrodzeń  i motywacji, rekrutacją, selekcją i adaptacją personelu, zarządzaniem szkoleniami, controlingiem personalnym a także szkolenia z tematyki komunikacji, budowania zespołu, zarządzania sobą w czasie, przywództwa.

Doświadczenie biznesowe zdobywała pracując jako manager w Pepsico-Poland Sp. z o.o., jako dyrektor ds. Personalno-Szkoleniowych w firmie Karol Szlenkier S.A, jako kierownik personalny w firmie SIMPLE S.A i także jako dyrektor ds. Zarządzania Zasobami w Plastics Group Sp. z o. o.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Zarządzanie talentami
 • Tworzenie modeli kompetencyjnych
 • Feedback
 • Budowanie i motywowanie zespołów
 • Rozmowy oceniające
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Opis i wartościowanie stanowisk
 • HR Bussines Partner
 • Kompetencje menedżerskie
 • Assessment/Development Center

KWALIFIKACJE:

 • Certyfikat  Trenera Biznesu Akademii Trenerów Biznesu SET
 • Certyfikat Practitioner in the Art of NLP
 • Certyfikat Practitioner in the Art of NLP
 • Certyfikat Master NLP
 • Certyfikat Facet5 (akredytacja na prowadzenie testów psychometrycznych)
 • Certyfikowany Asesor Akademia Asesora Ernst & Young sp z o.o. Academy of Business sp. k. Certified Assessor for Assessment & Development Centre IBD Business School  Sp. z o. o.
 • Coach Biznesu ICF

WYBRANI KLIENCI:

Elektrolux, Schattdecor, Dawton, MARR, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, GEN, Arcadis, XYLEM, Interferia, PROFI CREDIT Polska S.A., SKRAW-MECH Sp.z o.o, NOVOL sp. z.o.o , De Heus sp. z o.o., MEC sp zo.o. Intar sp z o.o., , ZUS,   MZA, Pomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Krajowy Ośrodek EFS – Centrum Projektów Europejskich, Instytut Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Akademickie Biuro Karier UJK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, Urząd Gminy Szydłowo, Urząd Gminy Kuczbork-Osada, Urząd Gminy Lubowidz,  Szkolenia obejmowały tematy obejmujące: wszelkie aspekty z zakresu ZZL, przywództwo i budowania zespołu, delegowanie i  motywowanie, komunikacja, zarządzanie sobą w czasem.