Beata Wiernicka-Bełz

Doświadczona menadżerka, dyrektorka HR, trenerka, konsultantka.

COACH ICF, COACH/MENTORKA KRYZYSOWA, TRENERKA BIZNESOWA, KONSULTANTKA HR, ASESORKA AC/DC, DOŚWIADCZONA MENEDŻERKA, DYREKTORKA HR

Od 2017 roku jako coach ICF wspiera w rozwoju indywidualnym i grupowym z wykorzystaniem metod coachingowych, a także od 2021 jako certyfikowany coach mentorka kryzysowa pomaga menedżerom i ich zespołom w radzeniu sobie z kryzysami.  Stosuje narzędzia umożliwiające wyjście poza schematy myślenia i działania w życiu zawodowym/w życiu codziennym i współpracuje z klientem w wypracowaniu skutecznej drogi przejścia przez zmianę i uzyskania trwałego rozwoju.

Odpowiedzialność, zaangażowanie, ale i autentyczność, empatia i swoboda, to wartości jakimi się kieruję w pracy z klientem. Potrzebę swobody łączę z tym co w relacjach międzyludzkich jest bardzo istotne, z okazywaniem partnerskiego, głębokiego szacunku. Podobnie jak okazywanie autentyczności, która rodzi w osobach, z którymi pracuję poczucie bezpieczeństwa i zaufania w podejmowaniu wyzwań podczas procesu coachingowego.

W swojej pracy wykorzystuję metody coachingu behawioralno – poznawczego, działania nastawionego na rozwiązania. Znajomość różnych metod i narzędzi pozwala mi elastycznie dopasowywać się do sytuacji, sprawnie podążać za klientem i stymulować do zmiany.

Poza tym posiada  przeszło 20 letnie doświadczenie w pracy z ludźmi. Była osobą odpowiedzialną za zasoby ludzi w organizacjach biznesowych. Realizowała zadania będąc na  stanowiskach dyrektorskich i menedżerskich .

Jest doświadczoną i certyfikowaną trenerką biznesu. Jej szkolenia są  zawsze w formie warsztatowej, bardzo praktyczne, inspirujące i dające pakiet „narzędzi” oraz „wachlarz dobrych praktyk”. Jako trenerka biznesu zrealizowała ponad 4000 godzin szkoleniowych w tym w sektorach energetycznym, farmaceutycznym, FMCG, telekomunikacyjnym, produkcyjnych, administracji publicznej. Specjalizuje się w obszarach związanych z tematyką Specjalizuje się w obszarach związanych z oceną pracowników, metodą diagnostyczną AC/DC, systemami wynagrodzeń i motywacji, rekrutacją, selekcją i adaptacją personelu, zarządzaniem szkoleniami, controlingiem personalnym. Prowadzi także szkolenia z tematyki przywództwa, rozwoju umiejętności menedżerskich, budowania zespołu, zarządzania zmianą, komunikacji.

Od 2006 roku prowadzi projekty doradcze. Specjalizuje się w projektach doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w tym szczególnie w ramach obszarów związanych z oceną pracowników, AC/DC, systemami wynagrodzeń i motywacji, rekrutacją, selekcją i adaptacją personelu, zarządzaniem szkoleniami, controlingiem personalnym.

SPECJALIZACJA W HUMAN SKILLS:

KWALIFIKACJE:

 • Certyfikat Coacha/Mentora Kryzysowego (CMK5/05/IPTK/2021)
 • Certyfikat Coacha Biznesu NOVO™ (XIV-WAW/02) akredytowany przez ICF (International Coach Federation)
 • Certyfikat I stopnia Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach (1195/2018)
 • Certyfikat Trenera Biznesu Akademii Trenerów Biznesu SET
 • Certyfikat Practitioner in the Art of NLP
 • Certyfikat Practitioner in the Art of NLP
 • Certyfikat Master NLP
 • Certyfikat Facet5 (akredytacja na prowadzenie testów psychometrycznych)
 • Certyfikowana Asesorka Akademia Asesora Ernst & Young
 • Certified Assessor for Assessment & Development Centre IBD Business School
 • Certyfikat Nowoczesne Metody Zarządzania projektami HR (Agile, Lean, Design Thinking)

WYBRANI KLIENCI:

Elektrolux, Schattdecor, Dawtona, MARR, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, GEN, Arcadis, XYLEM, Interferia, PROFI CREDIT Polska S.A., SKRAW-MECH Sp.z o.o, NOVOL sp. z.o.o , De Heus sp. z o.o., MEC sp zo.o. Intar sp z o.o., MZA, DB Cargo Polska S.A., Pomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Krajowy Ośrodek EFS – Centrum Projektów Europejskich, Instytut Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Akademickie Biuro Karier UJK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, Urząd Gminy Szydłowo, Urząd Gminy Kuczbork-Osada, Urząd Gminy Lubowidz, Colian, EcoVadis, Kontekst, Lidl Polska Sp. z o.o.. Szkolenia obejmowały tematy obejmujące: wszelkie aspekty z zakresu ZZL, przywództwo i budowania zespołu, delegowanie i  motywowanie, komunikacja, zarządzanie sobą w czasem.