Elżbieta Szadura

Psycholog, trenerka, terapeutka, publicystka.

Elżbieta Szadura

Psycholog, trenerka, terapeutka, publicystka.

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z umiejętności miękkich.

Ponadto prowadziła debaty i konferencje m.in. dla Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta, EAPN Polska.

Od czterech lat związana z Linią etyki, gdzie specjalizuje się w udzielaniu indywidualnego poradnictwo osobom mobbingowanym i dyskryminowanym. W latach 2019-2020 przeprowadziła na zlecenie Linii Etyki cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla kadry kierowniczej i dla pracowników PGE.

Wcześniej dla firm przygotowała i poprowadziła autorskie warsztaty z zakresu mobbingu i dyskryminacji dla pracowników i kadry kierowniczej firmy m.in. z branży spożywczej. Szkolenia prowadzone przez trenerkę uzyskiwały wysokie oceny, podkreślano przy tym profesjonalizm, dobry kontakt z odbiorcami, poczucie humoru  i umiejętności dostosowania przekazu do ich potrzeb.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi: w kryzysie bezdomności, matkami z domów samotnej matki, osobami bezrobotnymi i z niepełnosprawnościami. W Fundacji po DRUGIE prowadzi zajęcia indywidualne, wsparcie grupowe, treningi umiejętności miękkich oraz szkolenia dla kadr i młodzieży. Stale podwyższa swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach np. dwuletniej szkole Terapii Gestalt, kursie Terapii Schematu, Kursie Ekonomii Społecznej, Kursie Arteterapii. Poza indywidualną pracą z klientem od lat specjalizuje się w opracowywaniu programów i przeprowadzaniu szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych, zarządzania czasem, twórczego myślenia, budowania zespołu etc. Przeprowadzała szkolenia dla jednostek pomocy społecznej, urzędów, klientów biznesowych.

KWALIFIKACJE:

 • Wykształcenie wyższe psychologiczne.
 • Studium dziennikarskie.
 • Specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej – praca dyplomowa dotycząca mobbingu w organizacjach pozarządowych.
 • Liczne kursy podnoszący umiejętności komunikacji.
 • Szkoła Terapii Gestalt, Terapii Schematu, Ekonomii Społecznej, Arteterapii.

SPECJALIZACJA:

 • Asertywność.
 • Komunikacja.
 • Zarządzanie czasem.
 • Twórcze myślenie.
 • Rozwiązywania konfliktów dla różnorodnego grona odbiorców.
 • Jest autorką i prowadzącą wiele specjalistycznych szkoleń np. „zaburzenia psychiczne” (MCPS Warszawa), praca z agresywnym klientem (OPS Żabno), programy integracyjne (DPS Skrzynno), hejt w relacjach rówieśniczych (PCPR Siematycze), różnice kulturowe (UM Malbork).
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów online np. zarządzanie czasem w pracy zdalnej, dialog motywujący, rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży (na zlecenie Fundacji po Drugie, Most Wanted!).
 • Poradnictwo osobom mobbingowanym i dyskryminowanym.

WYBRANI KLIENCI:

RAUCH Polska sp z o o  Przeworsk, RAUCH Polska sp z o o  oddział Opole Lubelskie, RAUCH Polska sp z o o  oddział Płońsk, RAUCH Polska sp z o o  oddział Kluczkowice, PGE Bełchatów/x 2, PGE Warszawa/ x 2, PGE Żarnowiec, PGE Międzybrodzie Barskie, PGE Porąbka Żar, PGE Obrót S.A. Rzeszów, PGE Dychów, PGE Kraków, PGE Kielce, PGE Kraków, PGE Lublin, Kancelaria Sejmu, TEATR IM.WILAMA HORZYCY.