Elżbieta Szadura

Psycholożka, trenerka, terapeutka, publicystka.

Elżbieta Szadura

Psycholożka, trenerka, terapeutka, publicystka.

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z umiejętności miękkich.

Ponadto prowadziła debaty i konferencje m.in. dla Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta, EAPN Polska.

Od czterech lat związana z Linią etyki, gdzie specjalizuje się w udzielaniu indywidualnego poradnictwo osobom mobbingowanym i dyskryminowanym. W latach 2019-2020 przeprowadziła na zlecenie Linii Etyki cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla kadry kierowniczej i dla pracowników PGE.

Wcześniej dla firm przygotowała i poprowadziła autorskie warsztaty z zakresu mobbingu i dyskryminacji dla pracowników i kadry kierowniczej firmy m.in. z branży spożywczej. Szkolenia prowadzone przez trenerkę uzyskiwały wysokie oceny, podkreślano przy tym profesjonalizm, dobry kontakt z odbiorcami, poczucie humoru  i umiejętności dostosowania przekazu do ich potrzeb.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi: w kryzysie bezdomności, matkami z domów samotnej matki, osobami bezrobotnymi i z niepełnosprawnościami. W Fundacji po DRUGIE prowadzi zajęcia indywidualne, wsparcie grupowe, treningi umiejętności miękkich oraz szkolenia dla kadr i młodzieży. Stale podwyższa swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach np. dwuletniej szkole Terapii Gestalt, kursie Terapii Schematu, Kursie Ekonomii Społecznej, Kursie Arteterapii. Poza indywidualną pracą z klientem od lat specjalizuje się w opracowywaniu programów i przeprowadzaniu szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych, zarządzania czasem, twórczego myślenia, budowania zespołu etc. Przeprowadzała szkolenia dla jednostek pomocy społecznej, urzędów, klientów biznesowych.

KWALIFIKACJE:

 • Wykształcenie wyższe psychologiczne.
 • Studium dziennikarskie.
 • Specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej – praca dyplomowa dotycząca mobbingu w organizacjach pozarządowych.
 • Liczne kursy podnoszący umiejętności komunikacji.
 • Szkoła Terapii Gestalt, Terapii Schematu, Ekonomii Społecznej, Arteterapii.

SPECJALIZACJA:

 • Asertywność.
 • Komunikacja.
 • Zarządzanie czasem.
 • Twórcze myślenie.
 • Rozwiązywania konfliktów dla różnorodnego grona odbiorców.
 • Jest autorką i prowadzącą wiele specjalistycznych szkoleń np. „zaburzenia psychiczne” (MCPS Warszawa), praca z agresywnym klientem (OPS Żabno), programy integracyjne (DPS Skrzynno), hejt w relacjach rówieśniczych (PCPR Siematycze), różnice kulturowe (UM Malbork).
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów online np. zarządzanie czasem w pracy zdalnej, dialog motywujący, rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży (na zlecenie Fundacji po Drugie, Most Wanted!).
 • Poradnictwo osobom mobbingowanym i dyskryminowanym.

WYBRANI KLIENCI:

RAUCH Polska sp z o o  Przeworsk, RAUCH Polska sp z o o  oddział Opole Lubelskie, RAUCH Polska sp z o o  oddział Płońsk, RAUCH Polska sp z o o  oddział Kluczkowice, PGE Bełchatów/x 2, PGE Warszawa/ x 2, PGE Żarnowiec, PGE Międzybrodzie Barskie, PGE Porąbka Żar, PGE Obrót S.A. Rzeszów, PGE Dychów, PGE Kraków, PGE Kielce, PGE Kraków, PGE Lublin, Kancelaria Sejmu, TEATR IM.WILAMA HORZYCY, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna.

Szkolenia ON-LINE oraz Szkolenia OTWARTE Stacjonarne w Warszawie prowadzone przez tego trenera: