Ewa Glajzer

Trenerka, Mediatorka

Ewa Glajzer
 • Ukończyła studia na kierunku Prawo (magisterka prawa).
 • Członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
 • Od 2015 roku członkini Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Po studiach pracowała w Wojewódzkim Mazowieckim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wydziale Orzeczniczo Prawnym.
 • Prowadzi własną kancelarię adwokacką, w której na co dzień doradza swym Klientom w zakresie aspektów prawnych ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrony danych osobowych.
 • Jest Mediatorką w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
 • Specjalistka w zakresie mediacji z prawa ubezpieczeniowego, rodzinnego i pracy.
 • W latach 2008 – 2016 pracowała w Departamencie Prawnym jednej z największych firm telekomunikacyjnych.

Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej m.in.:

 • ochrona danych osobowych (RODO),
 • prawo pracy,
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • dostęp do informacji publicznej.

Szkoliła min. pracowników:

Ministerstwa Sprawiedliwości; Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Humanistycznego w Siedlcach, Urzędu miasta Wrocław oraz Katowic, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Koordynatorów Gminnych, Urzędów Pracy, Audytorów Wewnętrznych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, Nadleśnictwo Choczewo, Elbis Sp. z o.o., Krakowski Holding Komunalny S.A., Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 8., Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Okręgowy Urząd Miar, CBRE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dom Maklerski Banku BPS S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Przeczytaj artykuły tego trenera:

Szkolenia ON-LINE oraz Szkolenia OTWARTE Stacjonarne w Warszawie prowadzone przez tego trenera: